Çözüm Aşaması   – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çözüm Aşaması   – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Problem çözme Aşamaları KPSS Problem çözme Aşamaları Nedir kısaca Problem çözme aşamaları Psikoloji Problem çözme basamakları örnekleri Sorun çözme Basamakları örnekleri 0
PSE ve CE için KE Fonksiyonlarının Karşılaştırılması – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Çözüm Aşaması  

31. Şekil 2-4’te, açık renkli dikey kesikli çizgilerin ortalama artı veya eksi 2 standart sapmadan ziyade ortalama artı veya eksi 3 standart sapmayı temsil ettiğini varsayalım. Sonra grafik tasvir ederdi
(a)% 68 güven aralığı
(b)% 95 güven aralığı
(c)% 99,7 güven aralığı
(d)% 100 güven aralığı
(e) tanımlanamayan bir güven aralığı

32. Şiddetli bir kar yağışı olduğunu hayal edin. Garaj yolunuzdaki karı temizlemek için kar püskürtücüyü kullanmak üzeresiniz. “Garaj yolundaki karı temizlemem tam olarak 30 dakikamı alacak” diyorsun. Ablan, “Bundan daha uzun sürecek” diyor. Kız kardeşinin hipotezi şudur:
(a) boş hipotez
(b) tek taraflı bir alternatif hipotez
(c) iki taraflı alternatif bir hipotez
(d) kanıtlamak imkansız
(e) yalnızca bir kar küreme makineniz yoksa geçerlidir

33. Dağılım grafiğindeki en küçük kareler doğrusu her zaman
(a) bir daire
(b) bir parabol
(c) düz
(d) yatay
(e) dikey

34. Küçük olayların dramatik uzun vadeli ve büyük ölçekli sonuçlara sahip olma eğilimine
(a) korelasyon büyütme
(b) Mandelbrot etkisi
(c) kelebek etkisi
(d) gerileme
(e) standart sapma

35. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel bir dağılımdaki merkezi eğilimin bir ölçüsü değildir?
(a) Ortalama.
(b) Medyan.
(c) Mod.
(d) Bağımlı değişken.
(e) Yukarıdakilerin tümü, bir istatistiksel veri tabanında merkezi eğilimin ölçüleridir.
dağıtım.

36. İstatistiksel bir dağılımda standart sapma, (a) ortalamanın kareköküne eşittir.
(b) varyansın karekökü
(c) medyanın karekökü
(d) modun karekökü
(e) yukarıdakilerden herhangi biri

Problem çözme Aşamaları Nedir kısaca
Problem çözme Aşamaları KPSS
Problem çözme basamakları örnekleri
Sorun çözme Basamakları örnekleri
Problem çözme aşamaları Psikoloji
Problem çözme aşamaları kuluçka
Problem çözme ADIMLARI
problem çözme aşamaları 2. sınıf

37. Rastgele örnekleme,
(a) rastgele sayı tablosu oluştur
(b) bir popülasyonun tarafsız bir kesitini elde edin
(c) istatistiksel bir deneyin sonuçlarını deforme etmek veya çarpıtmak
(d) bir dağılımın normal olmasını sağlamak
(e) bir güven aralığı tanımlayın

38. Bir çift aynı, tarafsız, 6 taraflı zar attığınızı hayal edin. Her iki zarın da 2 gösterme olasılığı nedir?
(a) 1in2
(b) 1’e 6
(c) 1’de 12
(d) 1’de 36
(e) 72’de 1

39. İstatistiksel dağılımdaki standart sapma,
(a) dağılım
(b) merkezi eğilim
(c) bağımsız varyasyon
(d) bağımlı varyasyon
(e) mod

40. Olayların genellikle gruplar halinde meydana geldiği ve atletik performanstaki iyileşmenin çoğu kez istikrarlı ve kademeli olarak değil, hamleler halinde gerçekleştiği gerçeği,
(a) ortalamalar kanunu
(b) istatistiksel dağılımlar
(c) olasılık teorisi
(d) kaos teorisi
(e) en küçük üst sınır teorisi

41. Bir örnekleme çerçevesi
(a) istatistiksel bir deneyin yapıldığı bir bakış açısı
(b) bir dizi bağımlı değişken değerleri
(c) güven aralığı ile aynı şey
(d) bir örneklemin seçildiği bir popülasyon içindeki bir dizi öğe
(e) popülasyondaki tek bir unsur

42. Kilonuzu pound cinsinden, bir poundun yüzde birine kadar gösteren dijital bir tartıya bastığınızı varsayalım. Ölçeğin% -1 oranında doğru olduğu söylendi. Ölçek, kilonuzu 120,00 pound olarak gösterir. Bu, gerçek kilonuzun herhangi bir yerde olabileceği anlamına gelir.
(a) 119,99 ve 120,01 pound
(b) 119,88 ve 120,12 pound
(c) 118.80 ve 121.20 pound
(d) 108,00 ve 132,00 pound
(e) anlaşılması için daha fazla bilgi gerektiren iki sınır

43. Şekil 2-5’teki korelasyon grafiğine bakın. Kesikli çizginin tüm düz siyah noktalar için en küçük kareler çizgisini temsil ettiğini varsayalım. Gri nokta P ile gösterilen konuma yeni bir değer eklenir ancak başka hiçbir yeni değer eklenmezse, en küçük kareler çizgisine ne olur?
(a) Yok olacak.
(b) Gösterilen konumdan yukarı hareket edecektir.
(c) Gösterilen konumdan aşağı hareket edecektir.
(d) Konumu gösterilenden farklı olmayacaktır.
(e) Bu soruyu cevaplamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

44. Şekil 2-5’teki korelasyon grafiğine bakın. Kesikli çizginin tüm düz siyah noktalar için en küçük kareler çizgisini temsil ettiğini varsayalım. Gri nokta Q ile gösterilen konuma yeni bir değer eklenir ancak başka hiçbir yeni değer eklenmezse, en küçük kareler çizgisine ne olur?
(a) Yok olacak.
(b) Gösterilen konumdan yukarı hareket edecektir.
(c) Gösterilen konumdan aşağı hareket edecektir.
(d) Konumu gösterilenden farklı olmayacaktır.
(e) Bu soruyu cevaplamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

45. Şekil 2-5’teki korelasyon grafiğine bakın. Kesikli çizginin tüm düz siyah noktalar için en küçük kareler çizgisini temsil ettiğini varsayalım. Gri nokta R ile gösterilen konuma yeni bir değer eklenir ancak başka hiçbir yeni değer eklenmezse, en küçük kareler çizgisine ne olur?
(a) Yok olacak.
(b) Gösterilen konumdan yukarı hareket edecektir.
(c) Gösterilen konumdan aşağı hareket edecektir.
(d) Konumu gösterilenden farklı olmayacaktır.
(e) Bu soruyu cevaplamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.

46. ​​Bir çift aynı, tarafsız, 6 taraflı zar attığınızı hayal edin. Her iki zarın da aynı sayıda noktayı gösterme olasılığı nedir?
a) 1in2
(b) 1’e 6
(c) 1’de 12
(d) 1’de 36
(e) 72’de 1

47. Bir dağılım grafiğinin iki değişken arasında güçlü bir negatif korelasyon gösterdiğini varsayalım. Bu çizim için kaç tane en küçük kare çizgi olabilir?
(a) Yok.
(b) Bir.
(c) İki.
(d) İkiden fazla.
(e) Sonsuz sayıda.

48. Şekil Test 2-6’ya bakın. Rastgele seçilen noktanın ortalamanın 3 standart sapması dahilinde olma olasılığı nedir?
(a)% 68
(b)% 95
(c)% 99,7
(d)% 68 ile% 95 arasında bir yerde% 95 ile% 99.7 arasında bir yerde

49. Hipotezler oluşturulurken hata yapılmasının başlıca iki yolu vardır. Bir tür hata, boş bir hipotezin potansiyel gerçeğini reddetmeyi veya reddetmeyi ve ardından deneyimin bunun doğru olduğunu göstermesini içerir. Diğer büyük hata türü ise
(a) tüm alternatif hipotezleri reddedin ve ardından boş hipotezin doğru çıkmasını sağlayın
(b) yanlı bir örneklem almanın daha iyi olduğu durumlarda popülasyondan rastgele bir örnek almak
(c) yetersiz kesitsel gösterime neden olan çok büyük bir popülasyon örneği almak
(d) boş hipotezi kabul edin ve ardından deneyin yanlış olduğunu göstermesini sağlayın
(e) tüm alternatif hipotezleri kabul edin ve hepsinin doğru çıkmasını sağlayın

50. Şekil Test 2-7’ye bakın. Bu grafikte bir sorun varsa ne var?
(a) Hiçbir sorun yok. Tamamen tamam.
(b) Mutlak frekans ve kümülatif mutlak için grafikler
eksenler doğru olarak etiketlenmiş olmasına rağmen frekans yanlış etiketlenmiştir.
doğrudan.
(c) Mutlak frekans ve kümülatif mutlak için eksenler
grafikler etiketlenmiş olmasına rağmen frekans yanlış etiketlenmiştir
doğru şekilde.
(d) Mutlak frekans için hem eksenler hem de grafikler ve
kümülatif mutlak sıklık yanlış etiketlenmiştir.
(e) Mutlak frekans ve kümülatif mutlak frekans asla aynı grafikte birlikte gösterilemez, dolayısıyla bunu yapmanın bir yolu yoktur
doğru.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir