Değişen Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Değişen Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

28 Şubat 2023 Gelişen Teknolojiyle Değişen PAZARLAMA PAZARLAMA İlkeleri Notları 0
Pazarın Doğası

Değişen Pazarlama

Hızla değişen zamanlarda yaşıyoruz ve yeni ortaya çıkan teorileri temsil etmek için çeşitli terimlerin kullanılması şaşırtıcı değil. Kotler, sosyal pazarlamanın, bir sosyal fikrin, amacın veya uygulamanın bir hedef grup arasında kabul edilebilirliğini artırmaya çalışan programların tasarımı, uygulanması ve kontrolü ile ilgili olduğunu savunur.

Bu, küresel çözümlere ihtiyaç duyulan bir sürdürülebilirlik perspektifinden bakıldığında biraz sınırlıdır. Ayrıca önemli olanın hedef kitleye (kısa vadeli?) ürün satışı olduğu da söylenebilir. İronik bir şekilde, satış yönelimi artık tüketicilerin yeşil aklama konusundaki farkındalığına katkıda bulunan bir faktör olarak görülüyor.

Toplumsal pazarlama, Kotler’in önceki modelini topluluk ve tüketici boyutlarını içerecek şekilde genişletiyor, ancak TBL konseptinin biraz gerisinde kalıyor. Etik veya çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili hiçbir ayrıntı sunmaz, ancak uzun vadeli ilişkiler kavramını ortaya koyar.

Önemli pazarlama metinlerinden hiçbiri sürdürülebilir pazarlamanın yeterli bir tanımını sunmaz, bu nedenle aşağıdakileri önereceğiz:

Sürdürülebilir pazarlama (SM), üçlü alt çizginin ilkelerine dayanan ilkeli pazarlamayı içerir. Bu nedenle, pazarlama kararları etik olmalı ve nihai olarak tüketicilerin istekleri ile uzun vadeli çıkarları, şirketlerin gereksinimleri, toplumun uzun vadeli çıkarları ve çevresel denge ihtiyacı arasındaki gerilimleri çözmenin tek yolu olan sürdürülebilir iş uygulamaları tarafından yönlendirilmelidir.

SM’yi tanımladıktan sonra, şimdi kâr-insan-gezegenini şablon olarak kullanarak pazarlama makro ortamının karmaşık, disiplinler arası doğasını ele alacağız.

Kâr

Daha önce tartışıldığı gibi, makro ortamı taramanın önemi göz ardı edilemez. Geleneksel kar marjı iş modelini takip eden pazarlamacılar, kendilerini nihayetinde stratejik kaymaya yol açan acil faktörlere tepki verirken bulabilirler.

TBL’nin ortaya çıkan unsurlarına ve/veya makro çevresel değişikliklere ve/veya etik veya yeşil ürünlerdeki büyüme gibi tüketici değerlerindeki değişikliklere uyum sağlama veya bunlara tepki verme yoluyla stratejik niyetlerinizin nasıl saptırılabileceğini gösterir. Makro ortamı göz ardı etmek, karlılığınız üzerinde gerçek bir etkiye sahip olabilir.

Örnek: ‘Brownfield’ geliştirmeleri, planlamacılar arasında giderek daha fazla rağbet görüyor, ancak geliştirme fırsatları arayan perakendeciler, planlama onayını almadaki ciddi gecikmeleri gerekçe göstererek, yerel makamların işbirliği eksikliğinden şikayet ediyor. Bu makro çevresel arayüz doğası gereği disiplinler arasıdır (perakende pazarlama ve yapılı çevre alanları arasındadır) ve nihayetinde hükümetin çevre politikaları tarafından yönlendirilen diğerlerinin tipik özelliğidir.

TBL’nin önemli bir temeli ‘insan’dır ve insanlarınıza iyi davranmanın faydalarını gösteren yüzlerce çalışma vardır. Birçok şirket çalışanlarının en önemli “varlıkları” olduğunu iddia ediyor, bu da şu soruyu akla getiriyor, çalışanlarına böyle mi davranıyorlar?

Bu bölümün ana itici gücü, çoğu yeni (2005’ten beri yayınlanmakta olan) ve henüz çok azı Elkington ve Hart’ın çalışmasına atıfta bulunan önemli pazarlama metinlerinde TBL öğelerine yapılan atıfların olmamasıdır. Bununla birlikte, tüm önemli pazarlama metinleri, kurumsal sosyal sorumluluğa (KSS) (unsurlarına) atıfta bulunur.

Bazı kuruluşlar, misyon beyanlarında ‘yeşil’ konuları, etik tedarik politikalarını ve hayırsever bağlantıları içerebilecek unsurlarla KSS’nin önemini kabul eder.

Yakın tarihli bir gelişme, CSR ilkesinin rekabet avantajı arayan kuruluşlar tarafından kötüye kullanıldığı CSI veya Kurumsal Sosyal Sorumsuzluğu tartışan çalışmalar gördü. Pek çok şirketin itibarı, çocuk işçiliği veya “terhaneler” gibi duygusal sorunlar içeren arz yönlü skandallarla lekelendi. Bu nedenle, tedarik sorunlarına bağlı olarak bu kadar çok iş başarısı söz konusu olduğunda, şirketinizin kullandığı ağları dikkate almak önemlidir.


Pazarlama tanımı kısaca
PAZARLAMA PDF
Pazarlama Nedir
Pazarlama örnekleri
PAZARLAMA yaklaşımları
Amerikan PAZARLAMA Birliği PAZARLAMA tanımı
PAZARLAMA İlkeleri Ders Notları
Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen PAZARLAMA


Paydaş Ağları

Ağınızdaki paydaşlara (“tedarik zinciri” yerine tercih edilen bir terim) etik veya çevreye duyarlı olduğunu düşündüğünüz şekillerde hareket etme konusunda ne ölçüde güvenebilirsiniz? Farklı paydaşların taahhüdü açısından farklılıklar olmalı ve ilişkileri dikkatli bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Örneğin, perakendeciler şüphesiz ağ oluşturan kuruluşlardır ve buradaki birbirine bağlı paydaşların ortaklarına güven geliştirmeleri gerekecektir.

Güven ve gönüllülük

Güven, önceki deneyimler ve işbirlikçi çabalarla ve bir firmanın oluşturduğu daha genel itibarla şekillenebilir. Sosyal açıdan sorumlu pazarlamacılar ayrıca tüketicilerde güven oluşturabilir ve bu güven, örneğin olumlu ağızdan ağza iletişim yoluyla geliştirilebilir. Ağınız içinde bir dizi sorun genelinde güveni ölçmek ve geliştirmek için durumu kabul etmek mantıklıdır.

Bununla birlikte, farklı kuruluşlar arasında KSS’nin benimsenmesinde kalıplar mevcuttur. Motivasyonu yüksek şirketler idealist bir duruşu ve hatta aydınlanmış kişisel çıkarları benimseyebilirken, güvendikleri paydaşlar KSS uygulamalarını ancak zorlandıklarında benimseyebilirler. Bu, potansiyel olarak bazı şirketler için bir risk teşkil eder; örneğin, Nike’ın çocuk işçi çalıştırıldığına ilişkin iddiaların ardından yaptığı zayıf PR, olumsuz tanıtıma neden oldu.

Toplum

Daha büyük kuruluşlar genellikle toplulukla yalnızca gönülsüzce ilişki kurar. Genişlemeye bakıldığında, bu tutum, yeni bir gelişmenin alanını ‘bir olay örgüsüne’ ve içinde bulunduğu topluluktan ayrı bir şeye indirger. Daha ilerici şirketler, yerel firmalar, tüketiciler ve düzenleyiciler ile ‘yerinde’ ilişkiler kurmaya çalışır.

Örnek 1: Tesco’nun zinciriyle Amerika Birleşik Devletleri’ne genişlemesi, genellikle başarısına katkıda bulunan “yumuşak bir şekilde” yaklaşımı benimseyen ev sahibi topluluklarla başarılı bir şekilde etkileşime geçmeye dayanmaktadır.

Yeni zinciri ‘Amerikan halkı için Amerikan mağazaları’ olarak tanımlıyor. İngiltere’deki sloganı bile, “Her şey yardımcı olur” sosyal açıdan kapsayıcıdır. Hiç şüphesiz Tesco’nun başarısı, müşterilerinin ihtiyaçları, istekleri ve arzuları üzerine yapılan uzun vadeli araştırmalarla desteklenmektedir.

Örnek 2: 750 milyon sterlinlik bir geliştirmede, geliştiriciler Belediye Meclisi ile bir ortaklık kurdu. Geliştirme (2012’de açılacak) yalnızca Birleşik Krallık tarihindeki en yeşil olanlardan biri değil, aynı zamanda topluluk temsilcileri gibi kilit paydaşların görüşlerini de dikkate alıyor. Bu nedenle gelişimi, alışveriş bölgesinin homojenleştirilmesinden kaçınarak topluluğa fayda sağlayacak bir ‘yerellik’ derecesini yansıtacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir