Delilik Savunması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Delilik Savunması – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

5 Temmuz 2021 Akıl hastaları ile suç arasındaki ilişki Akıl hastalarının hakları Akıl hastalığı Ceza sorumluluğunu azaltan psikolojik rahatsızlıklar Şizofreni ve suç ilişkisi 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Zorlama

Benzer bir savunma, üçüncü bir şahsın, o kişi üzerinde etki uygulayarak başka bir şahsın harekete geçmesine neden olduğu baskıdır. Oyuncu, üçüncü kişinin emirlerini takip etmek veya reddetmek arasında zihinsel bir seçime sahiptir. Durum aşırı ise, gerçekte sadece bir seçim yapılabileceği temelinde zorlama bir savunma olarak kullanılabilir.

Örneğin, oyuncuya oynaması söylenirse veya çocukları öldürülürse, baskı uygulanır. Oyuncuya teknik olarak bir seçenek verilmiş olsa da, pratik açıdan hiçbir seçeneği yoktur. Mahkeme, harekete geçmeyi reddetmenin ne kadar makul olacağını belirlemek için koşulları inceleyecektir.

Tuzak

Son yıllarda biraz ün kazanan bir savunma, kolluk kuvvetlerinin, önceden suç niyeti olmayan yasalara uyan bir vatandaşı suç faaliyetine sürükleyecek bir durum yarattığını iddia eden tuzağa düşmedir. Polis, fikri yerleştirmeli ve bir kişiyi, aksi takdirde işlemeye yatkın olmayacağı bir suç davranışına yönlendirmelidir.

Bu genellikle fuhuş ve uyuşturucu ticareti vakalarında kullanılır. Polisin suç teşkil eden davranışı kabul etmekten veya geliştirmekten başka bir şey yapmaması kesinlikle gereklidir. Suçu tamamlama fırsatı ve niyeti, polisin önemli bir etkisi olmaksızın suçlu tarafından geliştirilmelidir.

Delilik Savunması

Muhtemelen ceza hukukunda en çok reklamı yapılan savunma delilik savunmasıdır. Bu savunmada hem maddi hem de usul hukuku yargılar arasında farklılık gösterse de, savunmanın ortak paydaları vardır. Deliliğin cezai davranış suçlamalarına karşı bir savunma olarak ileri sürüldüğü tüm durumlarda, meseleler nihayetinde zihinsel bir bozukluğun var olup olmadığı ve bu bozukluğun suç anında sanığın davranışında bir rol oynayıp oynamadığına indirgenir.

Eyaletlerin yaklaşık üçte birinde uygulanan delilik savunma standartları, orijinal haliyle 1843 yılına dayanan M’Naughten Kuralıdır.38 Kural bazı eyaletlerde değiştirilmiş olsa da, M’Naughten kararının temel ilkesi zihinsel bozukluğun ya (1) davalının suç teşkil eden fiilin suç niteliğini ve niteliğini anlamasını engellemesi veya (2) davalının fiilin yasal veya yasadışı olup olmadığını belirlemesini engellemesidir.

46 akıl hastalığı
Akıl hastaları ile suç arasındaki ilişki
Akıl hastası gözaltı
Ceza sorumluluğunu azaltan psikolojik rahatsızlıklar
Şizofreni ve suç ilişkisi
İdiosi nedir
Akıl hastalarının hakları
Akıl hastalığı

M’Naughten Kuralı ile ilgili zorluk, davalının aklı başında veya deli olduğuna ve ortası olmayan bir belirleme gerektirmesidir. Sonuç olarak, devletlerin çoğu, suç işlemekle suçlanan kişi üzerinde bir etki olarak delilik sorununu belirlemek için başka yöntemler seçmiştir.

M’Naughten Kuralı’nın yerine veya ona ek olarak, bazı yargı alanları karşı konulmaz dürtü teorisine izin verir. Bu öncül uyarınca, sanık, iddia edilen suç eylemi sırasında zihinsel bozukluğun sonucu olarak davranışını kontrol edemediğini iddia etmektedir.

Karşı konulamaz dürtü teorisi, suç anında davalının kontrol etme kapasitesine sahip olmadığı ani bir dürtüye maruz kalmasına dayanır.

Son olarak, birçok eyalet federal kovuşturmalarda kullanılana benzer bir savunma standardı benimsemiştir. 

1984’te bu savunma, Kongre tarafından yasal bir tanımla somutlaştırıldı:

(a) Olumlu Savunma: Suçu oluşturan eylemlerin işlendiği sırada davalının ağır bir akıl hastalığı veya kusuru nedeniyle herhangi bir Federal yasa uyarınca bir kovuşturmaya karşı olumlu bir savunmadır. , eylemlerinin niteliğini ve niteliğini veya yanlışlığını takdir edemedi. Akıl hastalığı veya kusur başka türlü bir savunma teşkil etmez. (b) İspat Yükü: Sanık, deliliği savunduğunu açık ve inandırıcı delillerle ispatlamakla yükümlüdür.

Bu yasa, deliliğin savunma olarak kanıtlanmasını zorlaştırdı. Geçmişte delilik, başka türlü makul olan bir kişinin eylemleri nedeniyle yargılanmaktan kaçınmanın bir yolu olarak görülüyordu. Bu tüzük kapsamlı bir zihinsel engellilik kanıtı gerektirir. Engelliliğin ağır olduğu ve fiilin kendisini ve sonuçlarını takdir etme veya anlama yeteneğini engellediği gösterilmelidir.

Ek bir engel, yükün davalıya yüklenmesidir. Genellikle, suçu makul bir şüphenin ötesinde gösterme yükü kovuşturmadadır. Bu nedenle, savunmanın jürinin kafasında yaratacağı herhangi bir şüphe mahkumiyeti önlemeye yeterlidir. Ancak yeni delilik yasasına göre, davalı gerekli unsurların açık ve ikna edici kanıtlarını sunmalıdır.

Model Ceza Kanunu, devletlerin çoğunluğunun delilik savunması konusunda benimsediği yaklaşımdır. Kanun, sanığın delilik savunmasını ileri sürmesine izin verir, ancak savunma, sanığın “davranışının suç olduğunu takdir etme” veya “davranışını kanunun gereklerine uydurma” yeteneğine sahip olmadığını kanıtlamalıdır. Bu gereklilik paralellik gösterir ve örf ve adet hukuku yaklaşımının muhakemesini güçlendirir.

Bu kurala göre, davalı, doğruyu yanlışı anlama konusunda bazı bilişsel yetersizliği olduğunu ve eylemlerini yasal sınırlar içinde kontrol edemediğini kanıtlamakla yükümlüdür. Kuralın önemi, iddia makamının normalde sanığı suçlu kanıtlama yüküne sahip olmasına rağmen, delilik savunması yükseltildiğinde yükün değişmesi ve davalının, yargı alanının delilik savunma standardını karşılamak için kanıt sunma yükümlülüğüne sahip olmasıdır.

GÖREV 15.4

Özel durumunuz için tüzüklerin konu dizinine gidin. Cinayetle ilgili tüzükleri inceleyin ve tüzüğün ortak hukuka mı yoksa Model Ceza Kanununa mı uygun olduğunu belirleyin. Ardından, bir kanunun veya bir delil kuralının, bir suçun savunması olarak deliliği savunmak için gerekli şartları ortaya koyup koymadığını belirleyin.

ETİK HUSUSLAR

Çoğu kişi kendilerini ne suçlu ne de etik dışı olarak görür. Bununla birlikte, birçok insanın günlük olarak sıklıkla giriştiği aynı tür davranışlar teknik olarak etik dışı, hatta suç olarak kabul edilebilir.

Örneğin, bir fast-food restoranından geçer ve eve gelirseniz, memurun size ödemeniz gerekenden 35 sent daha fazla bozuk para verdiğini öğrenirseniz, arabanıza geri dönüp parayı bankaya iade etme olasılığınız ne kadardır? restoran? Çoğu insan, bu kadar küçük bir rakam için gereken süre nedeniyle muhtemelen parayı iade etmeyecektir.

Ancak parayı tutmak, çoğu insan tarafından önemsiz olarak görüldüğü için artık etik veya yasal değil. Ceza yasalarının toplumun etik standartlarını yansıtmasının nedeninin çoğu, standartların ihlaline müsamaha gösterilmemesi gerektiği inancıdır.

Soru
Etik olmayan ancak tamamen yasal olan üç durumu tanımlayabilir misiniz?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir