İnsan Gücü Planlaması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İnsan Gücü Planlaması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

21 Mart 2021 0

İnsan Gücü Planlaması – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Denizci İstihdamı (Teknik Gelişmeler)

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’ye çağrılan ve 14 Ekim 1970’deki Elli Beşinci Toplantısında toplanarak ve Ticaret gemilerinin işleyişinde hem teknik hem de organizasyonel açıdan hızlı değişikliklerin yaşandığını göz önünde bulundurarak. yöntemleri ve ekonomik yönleriyle ilgili olarak, denizcilerin koşullarını korumak ve iyileştirmek, denizcilik endüstrisi için yeterli ve uygun insan gücü sağlamak ve genel olarak ilgili herkes için güvence altına almak için bu tür değişikliklerden doğabilecek istihdam sorunlarına özel önem verilmesi gerekmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Dünya İstihdam Programı kapsamında ulusal ve bölgesel insan gücü planlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında, denizcilik endüstrisinin değişen insan gücü gereksinimlerine yeterince dikkat edilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak, teknik ilerlemeden daha büyük faydalar sağlanması ve Teknik işbirliğinin Uluslararası Modern ticaret gemilerinin gereksinimlerini karşılamak için denizcilik eğitim programlarının tanıtılması ve uyarlanması da dahil olmak üzere, deniz insan gücünün planlanması ve geliştirilmesi amacıyla Çalışma Örgütü ve İlgili olabilecek mevcut uluslararası çalışma Sözleşmelerinin ve Tavsiyelerin hükümlerinin kaydedilmesi teknik gelişmelerden ve özellikle 1920 tarihli Denizcilerin Yerleştirilmesi Sözleşmesinden, 1946 tarihli Denizci Emeklilik Sözleşmesinden, 1948 tarihli İstihdam Hizmeti Sözleşmesi ve Tavsiye Kararından, 1963 tarihli İstihdamın Sona Erdirilmesine İlişkin Tavsiye Kararından ve İstihdam Politikası Sözleşmesi ve Tavsiyesi gerekir.

1964 ve Denizcilik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış bir eylem programının benimsenmesinin önemli olduğunu dikkate alarak ve dördüncü madde olan gemideki teknik gelişmeler ve modernizasyondan kaynaklanan sorunlara ilişkin bazı önerilerin kabulüne karar vererek, Bu önerilerin bir Tavsiye Kararı şeklini alacağına karar vererek, bindokuzyüzyetmiş yılının Ekim ayının yirmidokuzuncu gününde, aşağıdaki Tavsiye Kararını kabul eder. Denizci İstihdamı (Teknik Gelişmeler) Tavsiyesi, 1970:

 İnsan Gücü Planlaması

1. Bir denizcilik endüstrisine sahip olan her Üye, kendi ulusal istihdam politikası çerçevesinde o endüstri için ulusal insan gücü planlarının oluşturulmasını sağlamalıdır.

2. Bu tür insan gücü planlarını hazırlarken aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
(a) deniz işgücünün büyüklüğü, istihdamın doğası ve kapsamı, işgücünün bu niteliklere göre dağılımına ilişkin periyodik çalışmalardan çıkarılan sonuç-
yaş ve meslek grubu olarak istatistikler ve bu alanlardaki olası gelecek eğilimleri;
(b) diğer şeylerin yanı sıra endüstrideki yapısal değişikliklerle bağlantılı olarak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında denizcilik endüstrisindeki yeni tekniklerin evrimindeki eğilimlerin çalışmaları şeklindedir.

(i) teknik ve organizasyonel olarak gemilerin çalışma yöntemlerinin değiştirilmesi; ve (ii) farklı gemi tiplerinde personel terazilerinde ve iş içeriklerinde değişiklikler;
(c) yukandaki çalışmaların ışığında, çeşitli gemiadamı kategorileri ve dereceleri için gelecekte farklı tarihlerde olası gereksinimlere ilişkin tahminler.

3. Bu tür insan gücü planları, gemi sahipleri ve denizciler ile bir bütün olarak toplum için teknik ilerlemeden en büyük faydaları elde etmek ve istihdamı bundan etkilenen denizcileri zorluklardan korumak için tasarlanmalıdır.

4. (1) İnsangücü planlarını kendileri formüle etmiyorlarsa, bu planların hazırlanması ve müteakip uyarlamaları ve bu örgütlerin işbirliği ve katılımı ile ilgili olarak gemi sahipleri ve gemiadamları örgütlerinin temsilcilerine danışılmalıdır. planların pratik uygulamasında aranmalıdır.

(2) Teknik değişimle ilgili istihdam sorunları konusunda armatörler ve gemiadamları ve bunların çeşitli kuruluşları arasında düzenli istişareler yapılmalıdır.

İnsan gücü PLANLAMASI Nedir
Sağlık insan gücü planlaması yöntemleri
Sağlık insan gücü elemanları
Sağlık insan gücü nedir
Üretimde kullanılan insan gücü
İnsangücü tdk
türkiye’de sağlık insan gücü

İşe Alım ve Yerleştirme

5. Denizcilik endüstrisine denizcilerin istihdamı, mevcut insan gücü planlarını ve bu planlarda yer alan tahminleri dikkate almalıdır.

6. (1) Deniz işgücü içindeki hareketlilik, etkin bir istihdam hizmetinin işletilmesiyle kolaylaştırılmalıdır.

(2) Denizcilerin yerleştirilmesinin uzmanlaşmış istihdam bürolarının endişesi olduğu ve bu büroların karada iş bulmaktan sorumlu olduğu durumlarda, bu tür işlere yerleştirme, bu bürolar ve genel kamu istihdam hizmeti arasındaki yakın işbirliği ile kolaylaştırılmalıdır.

7. (1) Doğal israfı göz önünde bulundurarak, çalışan denizcilerin sayısındaki herhangi bir önemli azalmanın etkilerini mümkün olduğunca en aza indirmek veya önlemek için sorumlu olanlar tarafından, denizcilere istihdam olanakları sağlamak gibi önlemlerle olumlu adımlar atılmalıdır. makul ve uygulanabilir olduğu kadar geniş bir gemi yelpazesi ve uygun olan yerlerde yeniden eğitim yoluyla.

(2) İşgücündeki azalmadan etkilenecek gemiadamlarının seçimi, mutabık kalınan kriterlere göre ve denizcilik sektörünün özel koşullarına uygun esaslara göre yapılmalıdır.
8. Gemi adamlarının ve potansiyel gemi adamlarının rehberliği için gemideki teknik değişikliklerin doğası hakkında güncel bilgiler sağlanmalıdır.

Yeniden Eğitim

9. Teknik değişikliklerin denizcileri eğitme ihtiyacının araştırılmasını ve bu değişikliklere uyum sağlamalarına yardımcı olunmasını gerektirdiği durumlarda, 1970 tarihli Mesleki Eğitim (Denizciler) Tavsiyesi dikkate alınmalıdır.

10. Teknik gelişmelerden kaynaklanan işlevlerdeki ve gerekli becerilerdeki değişikliklerin denizcileri etkilemesinin muhtemel olduğu durumlarda, sertifikalı personel de dahil olmak üzere ilgili kişilerin temel eğitimi, bu değişiklikleri dikkate almak ve denizcilerin denizcilerin denizcilik için yeterince eğitilmelerini sağlamak için gözden geçirilmelidir. görevleri yerine getirmeleri gerekecektir.

11. Teknik gelişmelerin doğasının gerektirdiği durumlarda, bu gelişmelerin sunduğu fırsatlardan tam olarak yararlanmalarını sağlamak için denizcilerin yeniden eğitilmesi olasılığı dikkate alınmalıdır.

12. Teknik gelişmelerin personel ölçeklerinde veya sertifikasyon gerekliliklerinde veya çeşitli kategorilerin görev ve işlevlerinde önemli değişikliklere yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda, gemi sahipleri ve denizci örgütleriyle ve bunlar arasında istişare yapılmalıdır. denizcilerin.

13. Çeşitli denizci kategorilerinin görev ve işlevlerindeki değişiklikler, ilgililere açık bir şekilde ve yeterli bildirimde bulunarak açıklanmalıdır.

İstihdamın ve Gelirin Düzeni

14. (1) Denizciler ve insan gemilerine uygun personel için düzenli istihdam ve gelir sağlayan planlar dikkate alınmalıdır.

(2) Bu tür planlar, örneğin, uygun niteliklere sahip denizciler için bir şirket veya endüstri ile iş sözleşmeleri sağlayabilir.

15. Ulusal sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak veya başka bir şekilde, denizcilere işsizlik dönemlerinde bir tür yardım sağlanmasına da dikkat edilmelidir.

16. (1) Teknik değişime uyum sağlamada özel güçlük çeken denizcilerin, özellikle yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterilmelidir.

(2) Olası önlemler arasında şunlara dikkat edilmelidir:
(a) hükümet ve mevcut diğer programlar aracılığıyla diğer endüstriler için yeniden eğitim;
ve
(b) sosyal güvenlik sistemleri çerçevesinde yeterli yardımların sağlanması veya
diğer planlar, denizcilik endüstrisinden genellikle olduğundan daha erken yaşta ayrılmaları gereken kişiler için.

Uluslararası işbirliği

17. Gemideki teknik değişikliklerden etkilenmesi muhtemel olan yabancı gemilerde çalışan bu tür denizcilere zorluk çıkarmamak için, ilgili hükümetler ve armatörlerin ve gemiadamlarının örgütleri, erken istişarelerde bulunmalı ve

(a) bu gemi adamlarının arzını, gemilerinde istihdam edildikleri yabancı ülkelerin değişen gereksinimlerine göre kademeli olarak ayarlamak; ve
(b) bu ​​Tavsiye Kararının ilgili hükümlerinin ortak uygulanmasıyla işten çıkarmanın etkilerinin en aza indirilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir