DEVAM HÜKÜMÜ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

DEVAM HÜKÜMÜ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

16 Temmuz 2022 6183 sayılı Kanun Adi ortaklığın tek kişiye düşmesi Adi ortaklık SÖZLEŞMESİ geçerlilik şartları 0
YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

DEVAM HÜKÜMÜ

Bir poliçenin devam şartı içerebilmesi, poliçede belirli bir süre belirtilmek kaydıyla, poliçenin vadeli olmasına engel olmaz. Bu, Lord Denning MR tarafından Compania Maritima San Basilo SA v Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda) Ltd, Eurysthenes’de açık bir şekilde ifade edildi ve Eurysthenes, herhangi bir olağan zaman politikasında, Enstitü Zaman Cümlelerinin (Hulls) içinde bir devam hükmü içerdiğini, ancak bunun olmadığını belirtti. politikanın bir zaman politikası olmasını engellemez.

ITCH(95)’in yeni cl 2’si şöyle der: Bu sigortanın sona ermesi sırasında Geminin denizde ve tehlikede veya kayıp olması halinde, bu sigortanın sona ermesinden önce Sigortacılara önceden haber verilmesi şartıyla, gemi, bir sonraki limana güvenli bir şekilde varana kadar veya limanda ve tehlikede ise Gemi emniyete alınana kadar, orantılı bir aylık primle kapalı tutulacaktır.

Yeni maddeye göre, gemi yalnızca poliçenin bitiminde aşağıdaki durumlarda sigortalı tutulur:

• denizde ve tehlikede veya kayıp; veya
• limanda ve tehlikede.

Sadece denizde, tehlikede veya bir sığınma limanında olmak, yeni tutulan teminatlı maddeyi çekmek için artık yeterli değil. Poliçenin bitiminde denizde veya limanda olsun, geminin sigortalanmadan önce şimdi de tehlikede olması gerekir. Her halükarda, bir sonraki limana güvenli bir şekilde varana kadar veya limandaysa, emniyete alınana kadar kapalı tutulur. ITCH(83) kapsamında, ‘varış limanına’ kapalı tutulacaktı. Yeni cl 2’ye göre sigortalı, sigortacıya sigortanın ‘süresi dolmadan önce’ bildirimde bulunmak zorundadır.

OTOMATİK SONLANDIRMA

Bir poliçe, belirtilen zamanda doğal olarak sona erebilir veya ITCH(95)’in fesih maddesi olan cl 5’te belirtilen bir olayın sonucu olarak zamanından önce sona erebilir. Madde 5.1. “Sigortacılar aksini yazılı olarak kabul etmedikçe”, sigortanın aşağıdaki durumlarda otomatik olarak sona ereceğini belirtir:

• geminin Sınıflandırma Kurumunun değiştirilmesi; veya
• oradaki sınıfının değiştirilmesi, askıya alınması, durdurulması, geri çekilmesi veya sona ermesi; veya
• Sınıflandırma Kurumu tarafından bu tür bir sörvey için bir süre uzatımı kabul edilmedikçe, Sınıflandırma Kurumunun herhangi bir periyodik sörveyinin vadesi geçmişse.

cl 5’in önemi abartılamaz: kalın yazı tipiyle, çok önemli bir fıkra ile başlar: ‘Bu kloz, bu sigortada bununla tutarsız olarak yazılmış veya basılmış herhangi bir hükme bakılmaksızın geçerli olacaktı.

ITCH(83) eski cl 4’ünün kapsamını genişleten ITCH(95) 5.1 Maddesi, ancak, cl 4.1.1 (Sınıflandırma Maddesi) ile okunmalıdır. ITCH(95). cl 4.1.1 cl 5.1 ile ilgili olduğu için bu cl’yi burada incelemek gerekir.

Sınıflandırma Derneğinin Değişikliği

Bir Klas Kuruluşunun (ve bir geminin klasının) statüsü, elbette, sigortacılar için büyük önem taşıyan bir konudur, çünkü gemilerin güvenliği ve denize elverişliliği çok büyük ölçüde yalnızca geminin klasına değil, aynı zamanda Sınıflandırıldığı Sınıflandırma Kuruluşunun konumu ve itibarıdır.

Her ikisi de Sınıflandırma Kuruluşu ile ilgili konularla ilgili olan ITCH(95)’in yeni cl 4.1.1 ve cl 5.1’i, ilk okumada aynı zemini kapsıyor gibi görünebilir, ancak aslında farklı sorumluluklar yüklerler.


6183 sayılı Kanun
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun nedir
Adi ortaklığın tek kişiye düşmesi
6183 sayılı kanun 48. madde
Adi ortaklık SÖZLEŞMESİ geçerlilik şartları
6183 sayılı Kanuna göre kamu alacakları
6183 sayılı kanun 51. madde
İstishâb örnek


Tartışmanın bu kısmına ITCH(95)’in yeni cl 4.1.1’i hakkında birkaç yorumla başlamak uygun olacaktır. Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce, sigortalılar, gemi sahipleri ve yöneticiler, gemiyi istedikleri herhangi bir Klas Kuruluşu ile klaslamakta ve isterlerse sigortanın geçerli olduğu süre boyunca tek taraflı olarak Klas Kuruluşunu değiştirmekte hemen hemen özgürdüler.

cl 4.1.1’in amacı, sigortalılara, gemi sahiplerine ve yöneticilere, sigortanın başlangıcında ve sigorta süresi boyunca geminin sigortacılar tarafından kararlaştırılan bir Klas Kuruluşu ile klaslanmasını sağlamak için bir görev yüklemektir. ‘Dönem boyunca’ ifadesi, bir anlaşmaya varıldığında, Sınıflandırma Kurumu’nda daha sonra yapılacak herhangi bir değişikliğin de sigortacıların onayını gerektireceğini açıklığa kavuşturur.

Sınıflandırma Kuruluşunun Yetkisiz Değişikliği

Basitçe bir ‘Sınıflandırma Kurumu değişikliğine’ atıfta bulunan Madde 5.1, şimdi cl 4.1.1 ile okunmalıdır. ‘Değişim’ kelimesi niteliksiz olmasına rağmen, açıkçası yeni cl 4.1.1 ışığında yorumlanmalıdır. Bu, zorunlu olarak, cl 5.1’in, sigortacıların anlaşması olmadan meydana gelen, cl 4.1.1’i ihlal eden bir değişikliğe atıfta bulunması gerektiği anlamına gelir.

Sigortalılar, mal sahipleri veya yöneticiler, sigortacıların rızası olmadan herhangi bir zamanda Klaslama Kuruluşunu değiştirirlerse, sadece cl 4.1.1’i değil, cl 5.1’i de ihlal etmiş olacaklardır. Ancak, bu maddelerin ihlalinin etkileri farklıdır: cl 4.1.1’in ihlali. sigortacıları ihlal tarihinden itibaren sorumluluktan ‘kurtaracak’, cl 5.1’in ihlali sigortayı otomatik olarak feshedecektir.

Böylece, hangi cl’nin öncelikli olacağı geçerli bir şekilde sorulabilir. Bu bağlamda, bir ihtilaf durumunda cl 5’in geçerli olacağını açıkça ortaya koyan en önemli cl to cl 5’e başvurulmalıdır.

Sigortanın otomatik olarak sona ermesinin etkisi, sorumluluktan kurtulmanın etkisinden daha ciddi görülebilir. Ve eğer biri 4.1.1’i bir garanti olarak yorumlasa ve Lord Goff’un The Good Luck’ta bir garanti ihlalinin etkisine ilişkin yorumuna göre otomatik olarak sona erme hakkını ona bahşetse bile, otomatik fesih hala çok daha ciddidir: sorumluluktan kurtulmanın aksine, a fortiori fesih, otomatik fesih sözleşmeyi sona erdirir.

‘Otomatik’ kelimesi, muhtemelen, fesih işleminin, sigortacının sözleşmeyi veya sigortayı sona ermiş gibi ele almak için alacağı herhangi bir karar veya eyleme bağlı olmadığı gerçeğini vurgulamak için kullanılır: otomatik olarak sona erer. 

Belki de belirtmek gerekir ki, bir garantinin ihlali sözleşmeyi sona erdirmese de, yine de Lord Goff tarafından algılandığı gibi, tüm pratik amaçlar için etki, sanki sona ermiş gibi aynıdır.

Bu nedenle, ihlalin etkisi, madde 4.1.1 kapsamında bir ibra, Lord’s Goff’un bir garanti ihlali yorumu uyarınca otomatik bir ibra veya cl 5 kapsamında sözleşmenin otomatik olarak feshi olsun, net sonuç aynıdır: sigortacı ihlal tarihinden itibaren sorumluluktan kurtulur. Sözleşme, baştan sona ne geçersizdir ne de geçersizdir; ihlalden önce tahakkuk eden tüm hak ve yükümlülükler uygulanabilir olmaya devam edecektir.

4.1.1 ve 5.1 klozları iki açıdan benzerdir: her iki kloz da cl 4.1.1 durumunda sorumluluğun ifasını ve cl 5.1’deki otomatik sona erdirmeyi gemi bir sonraki limanına varana kadar ertelemek için hazırlanmıştır. Ayrıca, her iki madde de ihlalden sigortacılar tarafından yazılı olarak feragat edilebileceğini belirtmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir