Dışlayıcı Kural – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Dışlayıcı Kural – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

5 Temmuz 2021 Hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralı hangisidir Temel hukuk bilgileri Toplumsal düzeni sağlayan kuralları 0
YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

UYGULAMA 16.1

Stella bir gece şiddetli yağmur yağmaya başladığında işten eve yürüyordu. Bir iş arkadaşı Jonah geldi ve Stella’yı arabaya bindirdi. O kabul etti. Yağmurla kaplı sokaklarda arabalarını sürerken, birkaç posta kutusu ve dur işaretiyle karşılaştıklarında Stella’nın evinin önünde bir araba kazası geçirdiler.

Polisi aramak için içeri girdiler. Polis geldiğinde Jonah ve Stella onları kapıda karşıladılar ama polisi içeri davet etmediler. Polis memurları ikisini sorgularken, Stella’nın arkasındaki masada olağandışı bazı şeyler fark ettiler. Davetsiz olarak eve girdiler ve Stella’nın itirazları üzerine odaları dolaşmaya başladılar.

Memurlar bodruma gittiklerinde, tamamen işlevsel bir metamfetamin laboratuvarı buldular. Stella ve Jonah tutuklandı ve birden fazla suçla suçlandılar. Stella, Jonah’ın erkek arkadaşı olduğunu ve bodrumda yasadışı uyuşturucu ürettiğini bilmediğini iddia etti. Şaşıran Jonah, tutuklanma gecesinden önce Stella’nın evine hiç gitmediğini iddia etti.

Duruşmada, aramanın hukuka aykırı olduğu ve arama sırasında elde edilen tüm delillerin dışlama kuralı kapsamında delillerin dışında tutulduğu tespit edildi. Hem Stella hem de Jonah’a yönelik suçlamalar düşürüldü. Ancak, ilk tutuklama nedeniyle ikisi işlerinden kovuldu.

Dışlayıcı Kural

Bu kararla On Dördüncü Değişiklik, diğer değişikliklerde belirtilen hakları da içerecek şekilde genişletilmeye başlandı. Mapp / Ohio davasındaki kararın sonuçları bugün bile devam ediyor. O zamandan beri Mahkeme, makul veya mantıksız bir arama veya el koymanın ne olduğunu belirlemek için birçok eyalet yasasını gözden geçirmiştir. İkincisi yoluyla elde edilen kanıtın, dışlama kuralı uyarınca bir yargılamada kanıt olarak kullanılması yasaktır.

Yıllar boyunca, kolluk kuvvetleri personelinin Dördüncü Değişiklik haklarını ihlal eden yollarla kanıt elde etmesini engellemeyi amaçlayan istisna kuralı hakkında büyük endişeler dile getirildi. Gerekçe, bireylerin kolluk kuvvetlerine karşı haklarını koruyacak durumda olmamasıydı.

Ayrıca, bu kurumlar bir şekilde mantıksız arama ve el koymaya karşı anayasa değişikliğine saygı duymaya teşvik edilmeseydi, o zaman toplumumuz bir polis devletine indirgenebilirdi, bu da en aşırı biçiminde insanların evlerine ve mülklerine rastgele müdahaleler içerebilirdi. onları suçlayabilecek deliller arıyorlar.

Dışlayıcı kuralın amacı ne kadar asil olursa olsun, gerçek sonuç tartışılmazdır. Kanıt şüpheli bir şekilde elde edildiğinde, yararlanan kişi sanıktır. Hükümetimiz, bir sanığın suçluluğu kanıtlanana kadar masum olduğu doktrinini takip etse de, bu tür birçok durumda, hariç tutulan kanıtlar o kadar güçlüdür ki, şüphesiz bir jüri tarafından suçlu olduğuna karar verilmesiyle sonuçlanacaktır.

Tanımlayıcı hukuk kuralları
Hukuk kuralları
Hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralı hangisidir
Toplumsal düzeni sağlayan kurallar
Emredici hukuk kuralları
Tamamlayıcı hukuk kuralları
Yazılı hukuk kuralları
Temel hukuk bilgileri

Bir sanığın Dördüncü Değişiklik haklarını korumak için dışlama kuralının uygulanmasının bir sonucu olarak, birçok suçlu serbest kaldı ya da büyük ölçüde azaltılmış suçlamalar için pazarlık yaptı.

Yargıtay çifte açmazla karşı karşıya kaldı. Dışlama kuralı olmadan, masum insanların malvarlığına uygunsuz aramalar ve el koymalar meydana gelebilir. Dışlama kuralıyla, bilinen suçlular, kuralın teknik, küçük veya masum bir ihlali nedeniyle serbest kalabilirler. 1984 yılında Mahkeme bu ikilemi United States v. Leon davasında ele almıştır.

Leon kararında, Yüksek Mahkeme, dışlayıcı kuralın geniş bir şekilde uygulanmasının zorluğunu uzun uzadıya ele almıştır. Mahkeme, uygunsuz arama veya el koyma nedeniyle kanıtları hariç tutmanın, uygunsuz olmasına neden olan ihlal ne kadar küçük olursa olsun, jürinin bir yargılamada masumiyet veya suçluluğu doğru bir şekilde belirlemesini engellediğini kabul etti.

Dışlama kuralı uygulandığında, mahkumiyeti desteklemek için çok az kabul edilebilir kanıt bulunduğundan dava genellikle reddedilir. En azından jüriye kararını vermesi için yalnızca sınırlı bilgi verilir. Jüri üyelerinin yalnızca uygun şekilde elde edilmiş kanıtları değerlendirmelerine izin verilir. Aslında, genellikle ek kanıtların var olduğunu ve hariç tutulduğunu bilmezler.

Leon davasında Mahkeme, polisin uygun şekilde arama emri talep ettiği bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Hakim, arama emrini desteklemek için bilgileri uygun şekilde gözden geçirdi ve ardından arama emri çıkardı. Polis arama emrini yerine getirdi ve suçlayıcı deliller buldu. Ancak arama yapıldıktan sonra arama emrinin uygunsuz olduğu anlaşıldı.

Polis, sınırlı gözetim ve daha önce hiç muhbirlik yapmamış bir kişinin bilgilerine dayanarak bir arama emri talep etmişti. Muhbirlerin kolluk kuvvetlerine doğru bilgi sağlama geçmişi olmadıkça, bir yargıcın bir suçtan şüphelenmek için olası bir neden olduğuna inanması ve bir arama emri çıkartması için ifadeleri genellikle çok fazla ek kanıt gerektirir. Bu davada, davalı arama emrinin geçerliliğine itiraz etti ve daha yüksek bir yargıç, bu tür sınırlı bilgilerle asla verilmemesi gerektiğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Leon kararını dışlayıcı kurala büyük bir istisna yapmak için kullandı. Polisin davalının Dördüncü Değişikliğe ilişkin haklarını korumak için her türlü çabayı gösterdiğini gözlemleyen Mahkeme, dışlama kuralının tüm amacının bu olması nedeniyle kuralın yerine getirildiği sonucuna varmıştır.

Polis, suç delili aramak için bir hakimden izin isteyecek kadar ileri gitmişti. Böylece kuralın amacına ulaşılmış ve vatandaşın hakları korunmuştur. Mahkeme delilleri (çok miktarda yasadışı uyuşturucu) hariç tutmayı reddetti ve sanık hakkında dava açıldı. Mahkeme, dışlama kuralının, yargıçların zayıf yetki uygulamalarını düzeltmek için değil, kolluk kuvvetleri tarafından makul olmayan uygulamaları caydırmak için tasarlandığını belirtmiştir.

Leon kararı ceza muhakemesi hukukunda hayati önem taşımaktadır. Mahkeme’nin vatandaşların haklarını korumak için neyin gerekli olduğuna dair daha muhafazakar bir görüşe yöneldiğinin işaretidir. Mahkeme şu anda belirli alanları özel ve Dördüncü Değişiklik kapsamındaki garantilerin yerine getirilmesini şart koşarak bir vatandaşın Ondördüncü Değişiklik haklarının korunmasına tabi olarak görmektedir.

  • seçici kuruluş
    Haklar Bildirgesi’nde sıralanan belirli garantileri içerecek şekilde yasal süreç tanımının genişletilmesi süreci.
  • yasal süreç
    ABD adalet sisteminde temel adalet için gerekli olan şey.
  • muhtemel nedeni
    Suç faaliyeti şüphesinden daha fazlası, ancak mahkumiyeti haklı çıkarmak için yeterli kanıttan daha az.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir