DOĞRUDAN STANDARDİZE EDİLMİŞ ÖLÜM ORANI – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

DOĞRUDAN STANDARDİZE EDİLMİŞ ÖLÜM ORANI – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

4 Ocak 2021 Epidemiyoloji bölümü Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı hemşireliği İse özel ölüm Hızı Prevalans hızı hesaplama Prevalans hızı soruları Prevalans hızı'nı artıran faktörler Prevalans nedir istatistik Yaygınlık ve sıklık arasındaki fark 0
DOĞRUDAN STANDARDİZE EDİLMİŞ ÖLÜM ORANI – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Genellikle nüfus oranları, belirli bir takvim yılına ait verilere dayalıdır ve bu nedenle yıllık oranlar olarak anılır. Aksi belirtilmedikçe, tüm oranlar yıllık oranlar olacaktır. Bölüm 11.1.3’te olduğu gibi, popülasyonun açık bir kohort olduğunu düşünüyoruz. D yıl boyunca popülasyonda meydana gelen olayların sayısı olsun, örneğin belirli bir nedenden ölenlerin sayısı veya belirli bir hastalığın vaka sayısı gibi. Olayın nadir olduğunu varsayarsak, D’yi bir Poisson rastgele değişkeni olarak ele alabiliriz.

Bölüm 11.1.3’ü takiben, r (t) popülasyon tehlike fonksiyonu olsun ve N (t), olay riski altında olan t zamanında popülasyondaki bireylerin sayısı olsun. Nüfusun tek bir yıldan fazla olduğunu düşündüğümüz için, sabit nüfus varsayımına başvurmak mantıklıdır.

Buna göre, N (t) ve r (t) ‘nin t’den bağımsız olduğunu ve sabit değerlerini sırasıyla N ve R ile gösterdiğini varsayıyoruz. Nüfusun yıl boyunca deneyimlediği kişi-yıl sayısı N’dir. Yani D (R, N) parametreli Poisson’dur. Artık tek bir numunenin Poisson analizi için Bölüm 10.1’deki yöntemleri uygulayabiliriz. Özellikle Rˆ = D / N ve v􏰍ar (Rˆ) = D / N2 tahminlerine sahibiz. Aşağıda aynı yaklaşımın karşılaştırmalı çalışmalara uygulanabileceği gösterilmektedir.

R’yi tahmin etmek için gereken veriler, değerlendirilen olaya bağlıdır. Tüm nedenler için ölüm oranı R ise, o zaman D yıllık ölüm sayısıdır. Bu durumda, tüm popülasyon risk altındadır ve bu nedenle N, yıl ortası nüfusu (içindeki birey sayısıdır). İlgi konusu olay daha dar bir şekilde tanımlandığında, bazı değişiklikler gereklidir.

Örneğin, R belirli bir yaş grubu için ölüm oranı ise, önceki yaklaşım kullanılabilir, ancak artık hem D hem de N söz konusu yaş grubuyla sınırlıdır. Bu, yaşa özgü ölüm oranı olarak adlandırılan şeyle sonuçlanır.

Şimdi, R’nin belirli bir hastalık için görülme oranı olduğunu varsayalım. Örneğin, bir hastalık sicilinde belirlendiği şekliyle popülasyondaki yıllık vaka sayısını göstereyim. Nüfusun hastalığı geliştirmiş olan üyeleri – yani yaygın vakalar – risk altındaki popülasyona dahil değildir.

P, yıl ortasında yaygın vaka sayısını göstersin ve daha önce olduğu gibi, N yıl ortası nüfusu olsun. O zaman Rˆ = I / (N – P), yıllık insidans oranının bir tahminidir. Çoğu hastalık için P, N’ye kıyasla küçük olacaktır ve bu nedenle pratik amaçlar için Rˆ = I / N yaklaşımını kullanmak yeterlidir.

Bu bölümün geri kalanı için tartışmayı tüm nedenler için yıllık ölüm oranları açısından çerçevelendiriyoruz, ancak kavramlar hemen nedene özgü ölüm oranlarına ve insidans oranlarına aktarılıyor. Tartışmanın çoğu parametrelerden ziyade tahminlerle ifade edilecektir. Kolaylık sağlamak için imleci  notasyondan çıkarıyoruz.

İse özel ölüm Hızı
Epidemiyoloji bölümü
Prevalans hızı hesaplama
Prevalans hızı soruları
Yaygınlık ve sıklık arasındaki fark
Prevalans hızı’nı artıran faktörler
Prevalans nedir istatistik
Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı hemşireliği

DOĞRUDAN STANDARDİZE EDİLMİŞ ÖLÜM ORANI

Aşağıdaki tartışma, A popülasyonu olarak adlandırdığımız belirli bir popülasyon açısından sunulmuştur. Bölüm 9’daki notasyonu takiben, yaşam süresini K + 1 yaş gruplarına ayırın: [x0, x1), [x1, x2),. .., [xk, xk + 1), …, [xK − 1, xK), [xK, xK + 1], burada x0 = 0 ve xK + 1, yaşam süresinin üst sınırıdır. [Xk, xk + 1) ‘i k’inci yaş grubu olarak adlandırıyoruz. Bu yaş grubu için Dak, ülkedeki yıllık ölüm sayısı olsun. A popülasyonu ve yıl boyunca A popülasyonunda N ölüm sayısı D = ak = 0ak olsun yıl ortası nüfus olsun.

Açıktır ki, toplam K D sayısı ve toplam yıl ortası nüfus N = K N’dir. A k = 0ak aa oranı altında ve Rak = Dak / Nak olarak k. yaş grubu için yaşa özel ölüm oranı olarak R = D / N olur.

Ham ölüm oranının, Nak / Na ağırlıklarının nüfusun yaş dağılımı ile belirlendiği, yaşa özgü ölüm oranlarının ağırlıklı bir ortalaması olduğu kolayca kanıtlanmıştır. Şimdi, A popülasyonundaki ölüm oranlarını, B popülasyonu olarak adlandırdığımız başka bir popülasyondaki ölüm oranlarıyla karşılaştırmak için yöntemleri ele alıyoruz. A popülasyonunu B popülasyonuyla karşılaştıran kaba oran oranı olarak tanımlanmıştır.

Yaşa özgü oran oranları Rak / Rbk ile de ilgileniyoruz. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, kaba ve yaşa özgü oranlar bazen çelişkili bulgulara yol açabilir.

Örnek 12.1 (Varsayımsal Veriler) Tablo 12.1, yalnızca iki yaş grubunun olduğu iki popülasyon için varsayımsal veriler verir: genç ve yaşlı. Kaba ölüm oranları Ra = .003 ve Rb = .005’tir ve bu nedenle kaba oran oranı CRR = .003 / .005 = .6’dır.

Bununla birlikte, hem genç hem de yaşlı grupları için yaşa özgü oran oranları Rak / Rbk = 2’dir. Ham petrol oranına mı yoksa yaşa özgü oran oranlarına mı bağlı olduğumuza bağlı olarak, B popülasyonuna kıyasla A popülasyonunda ölüm riski vardır.

Örnek 12.1’deki paradoksal bulgular, iki popülasyonun bu kadar farklı yaş dağılımlarına sahip olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Her bir nüfus için, daha büyük yaş grubundaki ölüm oranı, daha genç yaş grubundakinin altı katıdır. Bununla birlikte, B popülasyonunun çoğu yaşlıdır ve bu nedenle genel olarak bu popülasyonda A popülasyonundan daha fazla ölüm vardır. Sonuç olarak, B popülasyonunda kaba ölüm oranı popülasyona göre daha fazladır.

C. Ölüm oranları yaş grubuna göre değiştiğinden ve yaş dağılımları farklı olduğundan, yaşı “ikamet yeri” ile ölüm riski arasındaki ilişkiyi karıştıran bir faktör olarak görmek uygundur. Yaşın kafa karıştırıcı etkilerini kontrol eden popülasyonlar arasındaki genel ölüm oranlarını karşılaştırmak için bir yöntem arıyoruz.

Nüfustaki yaşa özel ölüm hızları ile nüfusun yaş dağılımının ayrı ayrı göründüğü (12.1) formu ile probleme bir yaklaşım önerilmektedir.

Spesifik olarak, nüfusun gerçek yaş dağılımını standart nüfus olarak adlandırdığımız referans nüfusun yaş dağılımı ile değiştiriyoruz. Bölüm 13’te, belirli bir uygulama için uygun bir standart popülasyonun nasıl seçileceği konusunu kısaca tartışacağız. S’nin öyle standart bir popülasyon olduğunu varsayalım, burada N k’inci yaş grubundaki birey sayısı ve N = K N sk s k = 0sk olur.

A popülasyonu için doğrudan standardize edilmiş ölüm oranı Ra (s) olarak tanımlanır, ağırlıkların standart popülasyonun yaş dağılımı tarafından verildiği, yaşa özgü ölüm oranlarının ağırlıklı ortalamasıdır

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir