Reklam Stratejisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Reklam Stratejisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

22 Aralık 2020 0

Reklam Stratejisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Reklam Politikası ve Coğrafi Bilgiler

Bu bölümün amacı, reklamcılıkta coğrafi bilginin artan önemini göstermektir ve “belirlenen çıkarlar için yapılan kitle iletişimi: genellikle medya tarafından oluşturulan bir mesajı yaymak için bir medyaya ödeme yapan bir reklam vereninki” olarak tanımlanır. 

Ticari bir kampanyanın temel amaçları, markanın bilinirliğini artırmak, bir ürün için tercih yaratmak, tüketicileri satın almaya yönlendirmek vb.’dir. Fransa’da son birkaç yıldır iletişim alanına en çok yatırım yapan sektörler şunlardır: dağıtım, gıda maddeleri, cep telefonu, otomobiller, hizmetler ve güzellik/hijyen ürünleri vb.

Firmaların ticari stratejileri, çoğu durumda, yaratma, doğrudan pazarlama, promosyon vb. konularda uzmanlaşmış reklam ajansları tarafından geliştirilmiştir. Bu ajanslar, stratejik düşünce, konsept, gerçekleştirme ve ticari duyuruların üretimi, müzakere ve işlemler dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenirler. 

Reklam kampanyalarına yatırılan meblağlar çok büyük. Bu nedenle, bir kampanya, kitle iletişim araçlarında alanın yaratılması ve satın alınması arasında binlerce Euro’ya mal olabilir. Bu tür harcamalar ışığında firmalar ellerinden geleni yaparak, tasarlanan mesajın hedeflenen reklam hedefini etkilemede etkili olmasını sağlarlar.

Geomarketing’in reklam dünyasına tanıtılması, reklamcılar açısından meşru olan bu beklentiye yanıt vermek içindir. Bu araç, bir reklamın hitap ettiği kişilerin sosyodemografik (yaş, cinsiyet, sosyo-profesyonel kategori vb.) yapısıyla ilgilidir.

Bu bilgi, giderek daha fazla işgal bölgeleriyle ve umutların hareketlilik bölgeleriyle ilişkilendirilerek, bölgelerin (veya hisse senetlerinin) veya akışların coğrafi pazarlaması olarak adlandırılan coğrafi kodlu bir bilgi sistemine yol açar. Hisse senetlerinin coğrafi pazarlaması, nüfusun sosyo-demografik ve davranışsal özelliklerini mekansal verilere bağlar.

Akışların coğrafi pazarlaması, bireylerin kendilerini niteleyen bilgilerle ilişkili belirli bir coğrafi alandaki seyahatlerini takip eder. Tüm bu veriler veri ambarlarında saklanmakta ve dijital haritacılık sistemi kavramını ortaya çıkarmaktadır. Giderek, çok sayıda hizmet sağlayıcı, harita arka planlarını veritabanlarına bağlayan yazılımları teşvik etmektedir.

Bu bilgisayarlı araçların geliştirilmesi ve görselleştirilmesi, coğrafi pazarlamanın en yüksek düzeyde uzmanlaşmış kullanımlarını temsil eder. Bununla birlikte, sonraki tartışma boyunca, bu son terim, bir coğrafi bölgeyle, sakinlerinin ve oradan geçenlerin kalitesini ilişkilendirmekle uğraşırken kullanılacaktır.

Bu bölümde üç boyut ele alınacaktır. Burada, uzamsallaştırılmış bir bilgisayar sisteminin, bir iletişim kampanyasının beklenen sonuçlarını optimize etmede ve böylece reklamcıları güvence altına almada nasıl önemli bir destek olabileceğini açıklayacağız.

İçinde, asıl kullanıcıların ve coğrafi pazarlamanın reklamcılık alanındaki kullanımlarının sunumu yoluyla daha operasyonel nitelikteki yönler ele alınacaktır. Son olarak, bu alandaki öncü aktörler için bu aracın potansiyelini açıklayarak bitireceğiz.

İletişimin uzamsal boyutu konusunda yayınlanmış çok az araştırma çalışmasıyla, bu alandaki pratiği tanımlamayı ve eleştirel analize tabi tutmayı bilinçli olarak seçtik. Bu gelişmeler, profesyonel pazarlama basınının belgesel çalışmasıyla birlikte profesyonellerle yapılan röportajlara dayanmaktadır.

Reklam stratejisi örneği
Reklam stratejisi nedir
En iyi reklam Stratejileri
Reklam Stratejisi Nasıl yapılır
Reklam stratejileri PDF
Yaratıcı reklam stratejileri
Reklam stratejileri Kitap
PAZARLAMA stratejileri

Reklam Stratejisinde Coğrafi Bilgilerin Kullanımı

Bu bölümde, önce bir reklam stratejisinin kurucu unsurları açıklanacak, ardından, medya oluşturma ve medya seçimi düzeyinde kampanyaların verimliliğini optimize etmede coğrafi pazarlamanın avantajlarının bir açıklaması takip edilecektir. Bu ilk bölümün ardından, reklamcılıkta coğrafi pazarlamanın farklı kullanıcılarını sunacağız.

Reklam stratejisinin kurucu unsurları

Reklam stratejisi iki unsura ayrılabilir: kopyalama stratejisi ve medya planı. İlk bileşen veya oluşturma stratejisi, ticari bir reklamın performansında ezberleme ve yapışma açısından temel faktörler olan mesajın alacağı içerik ve biçim ile ilgilidir.

Medyanın coğrafi dağılımı nedeniyle uzamsal boyutla daha yakından bağlantılı olan ikinci bileşen veya medya stratejisi, medya seçimiyle ilgilidir. Medya planlamasının amacı, “medya ve desteklerin kullanım araçlarının seçimi ve tanımlanması” olarak tanımlanmaktadır.

Medya, aynı nitelikteki (televizyon, radyo vb.) destekler topluluğudur ve destek, bilgiyi izleyiciye ileten fiziksel bir araçtır. Reklam ajansı, müşterisinin bütçesine, amaçlarına, ürünün özgünlüğüne vb. bağlı olarak öncelikle mesajın yayın yerinin nerede olacağını (kitle iletişim araçları mı yoksa o medyanın dışındaki iletişim kanalı mı?)

Kitle iletişim araçları, büyük bir yayın potansiyeli taşıyan (radyo, televizyon, basın, görüntülü reklamlar, sinema, internet) bilgi araçlarının toplamıdır. Çizgi altı reklamcılık, kitle iletişim araçlarından geçmeyen her türlü desteği (kurumsal patronaj, sponsorluk, yerinde reklamcılık, halkla ilişkiler vb.) kapsar.

Bir sonraki adım, iletişim kampanyasını geliştirmek için medyayı ve seçilecek desteği veya destekleri seçmektir. Bunlar, maliyeti en aza indirirken mesajı istenilen hedefe iletebilme kapasitelerine göre yani reklam veren için “faydalı” olan kişilere (potansiyel tüketiciler, kanaat önderleri vb.) müşterinin bütçesine karşılık gelen maliyettir.

Özetle, reklam ajansının misyonu, kampanyaya atanan hedefleri karşılayacak bir mesaj tasarlamaktır. Bir kampanyanın başarısını doğrulamak için, bazen ticari bir mesajın yayınlanmasından önce veya sonra etkinlik testleri yapılır.

Bu testler, mesajın görünürlük derecesi, ezberleme potansiyeli, dikkat değeri, kavranması, kıvılcım oluşturduğu üyelik, inanılırlığı, oluşturduğu niyet ve davranış değişiklikleri gibi göstergeleri ölçer.

Medya planlarının özel etkinlik kriterleri de, reklam mesajının, markayı tanıtırken, reklam verenin hedeflediği hedef kitleye ait çok sayıda kişiye mümkün olduğunca çok yayılmasını sağlamak için değerlendirilir.

Tüm bu göstergeler birlikte reklamverene, tasarlanan mesajın etkisi ve seçilen medya planının uygunluğu konusunda daha fazla garanti sunar. Güven veriyorlar ve bu nedenle medya alanı satan reklam ajansları, reklamverenleri çekmek için satış argümanları haline gelen bu tür kriterleri arıyorlar. Geomarketing, kitle iletişim kampanyalarının etkinliğini araştırmak için bu bağlamda kullanılır.

Bir reklamın etkinliğini artırmak, iletişim hedefini sosyo-demografik özellikler, satın alma davranışları, konum, seyahat bölgesi vb. açısından daha iyi bilmekle sağlanabilir.

Bu tür verileri toplayan coğrafi pazarlama, kampanyaların etkinliğini artırmayı amaçlar, çünkü öncelikle, bir reklamverenin dikkate alınan bir pazardaki durumuna göre daha kesin ve daha uygun iletişim hedeflerinin belirlenmesine olanak tanır.

Örneğin, ulusal Fransız gazetesi Le Monde, bir coğrafi pazarlama sistemi sayesinde pazar paylarını bir Fransa haritasında görselleştiriyor. Ülke genelinde özdeş bir kampanya başlatmak yerine, potansiyel satışlara göre daha az nüfuz edilen bölgeler belirlenmekte ve bu bölgelerde promosyonlar gerçekleştirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir