Durum Analizi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Durum Analizi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Aralık 2022 Durum analizi tablosu Nedir Mevcut Durum Analizi Nasıl yapılır 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Pazarlama İletişimi Planlaması

İletişim planlama modelleri genellikle durum analizi, hedef belirleme, strateji geliştirme, bütçeleme, uygulama ve kontrolün planlama çerçevesine dayalı olma eğilimindedir. Her modelin avantajları ve dezavantajları vardır.

Örneğin, planlamanın döngüsel doğasını açıkça gösterir ve iletişim planlamasında ihtiyaç duyulan yaratıcılığı vurgular. Ancak bu model reklam odaklıdır ve bu nedenle diğer iletişim yöntemlerinin entegrasyonunu ve koordinasyonunu göstermez.

Pazarlama araştırması ve ajansları durum analizine dahil ederek ve hedef düzeylerini (kurumsal, pazarlama ve iletişim) tanıyarak, dikkate alınması gereken alanların her birine yararlı bir genel bakış sağlar. Bu model promosyon stratejilerini çekme (nihai müşterileri hedefleyen), itme (aracıları hedefleyen) ve profil (bir dizi hedef gruba ulaşma) olarak faydalı bir şekilde ayırır.

Pazarlama iletişimi planlama çerçevesinin temel unsurları şunlardır:

● bağlam analizi
● pazarlama hedefleri ve konumlandırma
● pazarlama iletişimi stratejisi
● tutundurma karışımının geliştirilmesi
● uygulama
● performansın değerlendirilmesi ve izlenmesi.

Bununla birlikte, yapılandırılmış planlamanın ben de stratejilerine yol açabilmesi, müşterileri ortaklar yerine hedef olarak görmeye teşvik edebilmesi ve bazen tehlikeli bir kontrol yanılsaması verebilmesi açısından dezavantajları olduğuna işaret eder.

Planın önceki aşamalarının (hedeflerin ve stratejilerin formüle edilmesi) uygulama ve kontrol ile yakından ilişkili olduğunun ve sürecin zorunlu olarak sıralı olmadığının kabul edilmesi gibi, planlama sürecinde yaratıcılık ve sezginin sağlanması gerekir.

Etkinlik planlama süreci, etkinlik organizasyonlarının iletişim planlarında benimsenmesi gereken planlamanın yinelemeli doğasını gösterir.

IMC’nin tüm unsurlarını (tutarlılık, bütünleşme ve tamamlayıcılık) kapsayan ve etkinlik endüstrisinin yaratıcılığına, sezgisine ve yenilikçiliğine izin veren sıralı olmayan ancak yapılandırılmış bir süreç idealdir. Bu nitelikleri tek bir modelde birleştirmek kolay olmayabilir, ancak yine de etkinlik organizasyonları için iletişim sürecinin temelini oluşturmalıdır.

Durum Analizi

Herhangi bir planlama döngüsündeki ilk aşamalar, planın içinde işleyeceği mevcut durum ve bağlam hakkında bir anlayış kazanmaktır. Bu, çok çeşitli kaynaklardan bilgilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve yorumlanmasını içerir.

Araştırılacak en önemli alan, kuruluşun iletişim kuracağı paydaşlarıdır. Her grubun kuruluşa, markalarına ve etkinliklerine yönelik mevcut tutumları, görüşleri ve inançları hakkında derinlemesine bir anlayışa ihtiyaç vardır.

Satın alma davranışı bilgisi ve her grubun rakip ürünler hakkındaki görüşleri de gerekli olacaktır. Geçmiş ve gelecekteki iletişim kampanyalarına tepkileri, medya tercihleri vb. hakkında özel bilgiler gereklidir.

Araştırılması gereken diğer alanlar, rakip faaliyetleri, aracıların, tedarikçilerin ve çalışanların görüşleri ve daha geniş dış çevredir. Bu, pazarlama iletişimleriyle ilgili yasal ve politik değişiklikleri, iletişim teknolojisindeki ilerlemeleri veya yenilikleri ve iletişim tercihlerini etkileyebilecek genel sosyal eğilimleri içerir.

Genellikle ilk aşama olarak tartışılmasına rağmen, bilgi toplamanın devam etmesi ve iletişim planının her yönünü bilgilendirmesi gerekir.

İletişime özgü konulara yönelik araştırma, kuruluşun rakip ve pazar istihbaratını, çevresel taramayı ve daha geniş pazarlama araştırmasını ve ayrıca şirketin günlük operasyonları tarafından dahili olarak üretilen verileri içerecek olan genel pazarlama bilgi sisteminin bir parçası haline gelmelidir. organizasyon. Etkinlik pazarlama iletişimi için araştırma ihtiyaçları daha derinlemesine tartışılmaktadır.


Durum analizi örnek
Durum analizi PDF
Durum analizi nasıl yapılır
Durum analizi tablosu Nedir
SWOT analizi
Mevcut Durum Analizi Nasıl yapılır
Mevcut Durum Analizi
5C Analizi


Hedef Ayarı

Paydaşlar, dış çevre ve organizasyonel bağlam tam olarak anlaşıldıktan sonra, kampanya için iletişim hedefleri belirlemek mümkün olur. Bunlar genellikle yazılı bir pazarlama iletişimi planının ilk kısmı olacak ve sürecin geri kalanını yönlendirmek için kullanılacaktır. İletişim hedefleri, kurumun daha geniş pazarlama hedefleri çerçevesinde belirlenecek ve bunlar da kurumsal hedeflere ulaşmak için belirlenmiş olacaktır.

İletişim hedefleri genel satış değerini, kar marjlarını veya pazar payını içermemeli, ancak iletişimin doğrudan etkilerine özgü hedefleri kapsamalıdır, örn. marka bilinirliği, yanıt oranları, tutum değişikliği, teklif alma, kişisel tavsiyeler vb.

İletişim planı, her bir paydaş veya hedef kitle için ve planlama döngüsü içindeki dönemler için alt hedefler içerebilir. Bu aşamada her bir iletişim yöntemi için ayrı hedefler belirlenmemelidir çünkü bu, henüz yapılacak stratejik seçimleri varsayar ve genel iletişim stratejisinin entegrasyonunu tehlikeye atar.

Hedefleme

Pazarlama iletişiminin hedef kitlesine veya alıcılarına karar verme, planlama sürecinin erken bir aşamasında yapılmalıdır. Bunun hem hedef belirlemeden önce hem de sonra yapılması gerekebilir.

İletişim planının bir pazarlama planı bağlamında belirlenmesi muhtemel olduğundan, hedef gruplar genel pazarlama stratejisinin bir parçası olarak tanımlanmış olabilir. Durum buysa, araştırma aşamasında bu ‘önceden belirlenmiş kitlelere’ odaklanılmalı ve durum analizinde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Daha sonra önceden tanımlanmış her grup için hedefler belirlenebilir. İletişim hedefleri belirlendikten sonra, bu grupların daha ayrıntılı bir dökümünü uygulamak gerekir.

Örneğin, Glastonbury Festival web sitesinin etkileşimli yönlerine ilişkin farkındalığı artırma hedefi, farklı segmentlerin, yani eski müşterilerin, mevcut müşterilerin (bilet sahibi olanlar) ve müstakbel müşterilerin (bilet alamayanlar) hedeflenmesini gerektirebilir. , oysa pazarlama stratejisindeki ilk hedefleme ‘canlı müzik dinleyen on sekiz ila yirmi beş yaşındakiler’ olabilirdi.

Hedefleme, daha sonra seçilen stratejilere yansıtılabilecek her farklı grubun tercihlerini ve ihtiyaçlarını tanıdığı için başarılı iletişimin önemli bir parçasıdır. Bu tercihler ve ihtiyaçlar, bazı gruplar arasında büyük farklılıklar gösterecektir, örn. sponsorlar, katılımcılar, yerel topluluk, ancak gruplar içinde de değişebilir.

Örneğin, Ideal Home Show’un ziyaretçileri çiftleri, aileleri ve kurumsal alıcıları içerecektir ve bunlar, Birleşik Krallık’ta yaşayanlar ile denizaşırı ülkelerden gelenler veya düzenli olarak katılanlar ve ilk kez katılanlar vb. olarak ikiye ayrılabilir.

Hedef kitleleri belirlemek, her bir kitleyi daha fazla bölümlere ayırmak ve ardından özelliklerini, tercihlerini ve davranışlarını belirlemek, iletişim yöntemlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlar ve bu nedenle bu yöntemlerin hedeflere ulaşmada daha başarılı olması muhtemeldir.

Ayrı hedefli iletişim kampanyaları oluşturmanın getirdiği ek maliyet, hem verimlilik hem de etkililik açısından kazanılan faydalardan çok daha fazladır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir