E-posta Pazarlama Yasaları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

E-posta Pazarlama Yasaları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

9 Mart 2023 E-posta pazarlama Kampanyası Kurumsal satış mail Örnekleri Ödevcim Akademik 0
İÇERİK PAZARLAMASI İLE ARAMA 

E-posta Pazarlama Yasaları

Aşağıdaki ilkeler, e-posta pazarlama yasalarını anlamak için önemlidir.

. Kişisel veriler: Veri Koruma Direktifi ve Veri Koruma Yasası 1998, temel olarak kişisel verileri korumak için oluşturulmuştur. Yasa, ‘kişisel verileri’ şu şekilde tanımlar: ‘yaşayan bir bireyle ilgili olan ve kimliği belirlenebilen veriler: bu verilerden; veya veri sorumlusunun sahip olduğu veya sahip olması muhtemel verilerden ve diğer bilgilerden yanadır.

Bu şu soruyu akla getiriyor: Bir e-posta adresi kişisel veri midir? Kişisel verilerin bir kişiyi benzersiz olarak tanımladığı kabul edildiğinden, genel bir adres olsa bile cevap evettir.

. Hassas kişisel veriler: dini inançlar, siyasi görüşler, cinsiyet, sağlık bilgileri ve ırksal kökenler gibi kişisel ayrıntıları içeren bu veriler için ek koruma sağlanır. Bu tür veriler, “kayıt olma” esası dışında herhangi bir şekilde işlenemez veya kullanılamaz.

1998 Kanunu’nun öngördüğü bu tür hassas kişisel veriler, “katılma” esası dışında herhangi bir şekilde işlenemez veya kullanılamaz. Bir kuruluş hassas kişisel veriler toplamadıysa, bu nedenle, mevcut yasaların kesin olarak gerektirdiğinin aksine, EMMA pozisyonu bazılarının görebileceği gibi “en iyi uygulama”dır.

Şu anda hala yasal olduğu için ‘vazgeçme’ esasına göre veri toplamaya karar verirseniz, bu durumda katılma gelecekte yasalaşırsa, bu verileri kullanamayabileceğinizi unutmayın. geçmişe dönük olmak Bu nedenle, birçok şirket, iletişim veritabanlarını gelecekte korumak için şimdi kaydolmayı kullanmaya karar veriyor.

Avrupa Topluluğu’ndan yeni Elektronik İletişim Direktifi’nin uygulanması, pazarlama organizasyonu ile birey veya veri konusu arasındaki ilişkinin biçimine göre gelecekteki e-posta pazarlama iletişimleri için farklı onay biçimlerinin gerekli olacağını öneriyor gibi görünmektedir.

Üç farklı ilişki biçimi ve olası rıza gereklilikleri tanımlanabilir:

1. Kuruluş tarafından bilinmeyen kişi. Kaydolma gerekli. Bir üçüncü taraf liste sahibinden bir e-posta listesi satın alındığında durum budur. Yasal olarak yalnızca katılım listelerinin kullanılabileceği muhtemel görünmektedir, yani listedeki tüm bireylerin pazarlama iletişimlerini almayı seçmiş olması gerekir.

2. Kişi olası veya şüphelidir. Kaydolma gerekli. Web sitesinden veya diğer çevrimdışı yollarla bir potansiyel müşteri edindiyseniz, e-posta iletişimlerinin yalnızca isteğe bağlı olarak yasal olması muhtemel görünmektedir.

3. Kişi, kuruluşun müşterisidir. Devre dışı bırakma gerekli. Bir satışla başlayan yerleşik bir ilişki varsa, müşteriye gelecekteki iletişimlerden vazgeçme fırsatı verildiği sürece e-posta pazarlama iletişimlerinin yasal olması muhtemeldir.

Bu durum, yeni direktifin devre dışı bırakmanın yalnızca daha önce doğrudan şirketten satın almış olan müşteriler için kabul edilebilir olacağını açıkça belirtmesinden kaynaklanmaktadır.


e-posta pazarlama nedir
E-posta pazarlama Örnekleri
E-posta pazarlama Kampanyası
E-Mail Marketing Eğitimi
satış e-posta örnekleri
Mailchimp
Kurumsal satış mail Örnekleri
E pazarlama Örnekleri


Geleceğe dönük olarak, onay almalı, ancak aynı zamanda müşteriyle yapılan farklı kabul edilebilir iletişim biçimlerini (telefon, faks, doğrudan posta, e-posta), verilerin toplandığı tarih ve saati ve onay formunu da kaydetmelisiniz. verildi, yani katılma veya çıkma. Kayıt, kayıt sırasında yürürlükte olan gizlilik bildirimi formuna bile atıfta bulunmalıdır.

Bazı liste komisyoncuları, listelerinin katılmamalarına rağmen katılım olduğunu belirtir. Böyle bir liste kullanırsanız, veri koruma yasalarını çiğniyor, tatmin edici olmayan bir yanıt oranı alıyor ve markanızı lekeleyen şikayetler alıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, tüm liste komisyoncuları veya satıcılarında, başlangıçta listenin katılım olup olmadığını sormalı ve katılımın tam biçimini, hangi metnin kullanıldığını ve kaynağın ne olduğunu öğrenmelisiniz.

Birleşik Krallık’taki bir liste satıcısının, alıcının adresinin bir konferansta, bir dergi aboneliği veya doğrudan posta yoluyla toplandığını belirten bir gizlilik bildirimi vardır. Bu yeterince spesifik değil. Bazı kişiler, verilerinin tam olarak nerede toplandığını bilmek isteyecektir.

Katılımın şekli ve kaynağı bilinmiyorsa, spam yapmadığınıza dair hiçbir güvence olamaz ve bunun sonucunda markanız zarar görür. Listenin mevcut veri koruma mevzuatı kapsamında doğrudan pazarlamada kullanım için garanti edildiğinin sözleşmeye yazılmasını istemelisiniz.

Daha sonra bir alıcıdan şikayet alırsanız bu yararlı olacaktır. Tedarikçinizin bir isteğe bağlı liste kullandığını kontrol ederken gereken özeni gösterdiyseniz, Veri Koruma Yasası veya Telekomünikasyon Yasası kapsamında yargılanma olasılığınız düşüktür.

Liste sahibinin Liste Garanti Kaydı’nda olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz (başlangıçta doğrudan posta için geliştirilmiştir). Bu, liste sahibi ve liste kullanıcı garantilerinin merkezi bir veritabanıdır.

Dört tür garanti vardır: tüketici listesi sahibi, tüketici listesi kullanıcısı, iş listesi sahibi ve iş listesi kullanıcısı. Garantiler her yıl yenilenmektedir. İmza sahibi, bir garantiyi imzalayarak, DMA’nın Uygulama İlkelerine uymayı ve bir şikayet durumunda DMA’nın kararlarına bağlı kalmayı kabul eder.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak, sürdürülebilir bir iş için her zaman gerekli olmuştur. Bununla birlikte, uzun yıllar boyunca, pazarlama teorisi ve pratiği, müşteri yaşam boyu değeri oluşturmaktan ziyade işlemleri gerçekleştirmeye odaklanan kısa vadeli bir yaklaşıma vurgu yapılmasını önermiştir. İşlemsel pazarlama düşüncesinden ilişkisel pazarlama düşüncesine geçişin altı çizildi.

Bu değişim, müşterilerin daha ayrıntılı bir şekilde profillendirilmesine ve ihtiyaçlarının pazar araştırması yoluyla değerlendirilmesine olanak tanıyan teknolojideki ilerlemelerle kolaylaştırılmıştır.Geniş bir müşteri tabanına sahip uluslararası bir şirketin bile bu yaklaşımı kullanabileceğini göstermektedir.

Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri sadakatini artırmayı amaçlayan ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değeriyle sonuçlanan bir pazarlama yaklaşımıdır.

Bunun, ilişkinin güven, bağlılık, iletişim ve paylaşım ile karakterize edildiği ve hedeflere karşılıklı olarak ulaşılmasıyla sonuçlanan bir kazan-kazan yaklaşımı olması gerektiğine bakın. CRM’i tanıtmak için birçok kuruluş, çeşitli CRM girişimleri geliştirmek için basit bir çerçeve kullanır. Bu, müşteri seçimi, elde tutma ve genişletme aşamalarına bölünmüş müşteri yaşam döngüsüdür ve gösterildiği gibi birbiriyle ilişkilidir.

Müşteriyi müşteri yaşam döngüsünün farklı aşamaları arasında taşımanın sonucu şematik biçimde gösterilmiştir. Müşteri, edinimden genişlemeye ve elde tutma aşamasına kadar farklı aşamalardan geçerken, müşterinin sadakati ve kuruluş için değeri artar. Müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşteri sadakati oluşturma girişimleri, segmentleri belirlemek ve ardından hangisini hedefleyeceğinize karar vermekle başlayacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir