E-ticaret ve Çatışma – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

E-ticaret ve Çatışma – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

4 Kasım 2022 e-ticaret nasıl yapılır E-ticaret siteleri 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

E-ticaret ve Çatışma

Kuruluşlar arasındaki mevcut anlaşmazlıkların çoğu, bir çevrimiçi satış kanalının tanıtımıyla ilgilidir. Bu çevrimiçi kanallar, mevcut çevrimdışı dağıtım düzenlemelerini tamamlamak için bir üretici (yukarı akış) tarafından tasarlanabilir.

Alternatif olarak, doğrudan satış güçlerini artırmak için kullanılabilirler (dış ve iç çatışma olasılıkları). Alternatif olarak, bir distribütör (alt taraf), üst ortağın isteklerine karşı, bir üreticinin markasını kendi çevrimiçi kanalları aracılığıyla sunmaya karar verebilir.

Başarılı bir çevrimiçi kanal oluşturmak için mevcut aracıları kızdırmamaya özen gösterilmeli, aslında güven ve bağlılık oluşturmaya yardımcı olacak bir çevrimiçi kanal çözümü bulmak için her türlü çaba gösterilmelidir.

Üreticilere açık birçok kanal stratejisinden bazıları yerleşik çevrimdışı kanal yaklaşımlarıyla uyumsuzdur ve açıkça gerilim ve çatışmayı davet eder. Üreticilerin e-Ticaret tesislerini geliştirirken uygulayabilecekleri bir takım stratejiler vardır, ancak çoğu zaman güvensizlik ve çatışma yarattıklarından hepsi uygun değildir.

Bağımsız bir strateji, çevrimiçi bir kanal geliştiren ve yerleşik çevrimdışı aracılarını atlayan veya onlarla doğrudan çevrimiçi rekabete giren üreticilere atıfta bulunur. Bu, her zaman çatışmaya yol açar ve eğer ürün önemli veya benzersiz özelliklere sahip değilse, satıcılar üreticinin markasını değiştirecek ve işlerini başka bir yere götürecektir.

Atalet stratejisi, bir web sitesi sağlamayan veya uygun içerik, yönlendirme siteleri veya çevrimiçi satın alma olanakları sağlamayan üreticilerle ilgilidir. Perakendeciler bunu, rekabetçi eşitlik sağlamada bir başarısızlık olarak algılarlar, bu nedenle kaçınılmaz olarak perakendeci hayal kırıklığı ve müteakip çatışma, perakendecilerin bu üreticileri listeden çıkarmasına neden olur.

Müşteri adayı stratejisi, müşterilere perakendecilerinin konumu hakkında bilgi sağlar. Bilgiler tarafsız ise ve tüm yetkili satış noktalarını kapsıyorsa, bu model perakendeciler tarafından olumlu algılanabilir. Ancak bu olumlu görüş, üretici sitesinin yalnızca bir trafik üreticisi haline gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Üretici kendi markası ve ilgilerini dile getirenler üzerindeki kontrolünü kaybettiğinden, perakendeciler bu potansiyel müşterilere farklı markalar arasında çapraz satış yapmakta özgürdür. Katılımcı strateji, müşterilerin ürünlerini üreticinin sitesinde seçtikten sonra bir perakendeci seçmelerini ve perakendeci ile ortak markalı bir site aracılığıyla satın alma işlemini tamamlamalarını gerektirir.

Tüm taraflar dahil olduğu ve işlemler tamamlandığında ödüllendirildiği için bu başarılı olabilir. Kazan-kazan stratejisi, üreticilerin marka kontrolünü elinde tutmasını ve kanal ortaklarıyla çatışmadan kaçınmasını sağlar.


E-ticaret siteleri
e-ticaret nasıl yapılır
E-ticaret Trendyol
E-ticaret Nedir
E-ticaret Amazon
e-ticaret ne satabilirim
E-ticaret Eğitimi
Stoksuz e-ticaret


Doğrudan son kullanıcı müşterilere çevrimiçi satış yapan üretici, son kullanıcı müşterinin istedikleri markayı seçmesine ve satın alma sonrası hizmet ve destek için tercih ettiği kanal ortağını seçmesine yardımcı olur. Bu düzenleme sayesinde kanal ortakları dahil edilir, hariç tutulmaz ve müşteri deneyimine katkılarından dolayı kâr ve hacim yoluyla ödüllendirilir.

Taktik düzeyde, bir B2B e-Ticaret bağlamında çatışma yaratabilecek bir dizi başka neden vardır. Çatışmaya yol açan iki ana konu olduğu bulundu. Bunlar teknik ve sosyal olarak indüklenen çatışma nedenleridir.

Teknik sorunlar, uyumsuz sistem arayüzleriyle ilgili zorluklarla, örneğin sipariş verirken sistem çökmeleriyle veya ürün tanımlama kodlarının ‘diğer’ sistem tarafından okunmaması ve eşleşmemesiyle ilgili sorunlarla ilgilidir.

Sosyal problemler, ya bir kişinin bir başkasına sistem konusunda yardım etme isteksizliği gibi içsel kişilerarası çatışmalarda ya da sistemin tasarımıyla uyumlu olması için kodları veya süreçleri değiştirme konusundaki isteksizlik veya reddetme ile gösterilen sosyo-teknik etkileşimler üzerinde odaklanma eğilimindeydi. 

Bu yazarlar, bu tür anlaşmazlıkların her zaman çatışmaya dönüşmediğini bulmuşlardır. Ancak, zorlaştığında, yüksek maliyetler, problemin tekrar etmesi, belirsizlik ve işbirliği eksikliği, onların dedikleri gibi, en sık görülen katalizörler olarak ortaya çıktı.

İlişkiler Kurmak

Güçlü ilişkilerin gelişmesine ve çatışma düzeylerinin azalmasına katkıda bulunan bir dizi faktör vardır, ancak bunların hepsini birbirine bağlamak güven ve bağlılıkla ilgili fikirlerdir. Bir zamanlar güç, bir pazarlama kanalını yönetmenin ve çatışmadan kaçınmanın en iyi yolu olarak görülüyordu. İlişki pazarlaması yaklaşımı ivme kazandıkça, güven ve bağlılık, çatışma çözme ve kaçınma için odak noktası haline geldi.

Güven

Kuruluşların ve aslında en güçlü ve uzun süreli alıcı-satıcı ilişkilerinin karşılıklı bağımlılığı, taraflar arasındaki bir dereceye kadar güven üzerine kuruludur. Güven, bir tarafın diğerinin güvenilirliğine ve bütünlüğüne duyduğu güvendir.

B2B bağlamında güven, bir organizasyonun, istenen sonuçlara ilişkin güvenilirlik, bütünlük ve öngörülebilirlik açısından başka bir kuruluşla etkileşime girdiğine olan güvendir. Güven eksikliği, belirsizliğe ve bu konumdan çatışma ve memnuniyetsizliğe yol açabilir.

Güven, güvenlik duygusu getirir, belirsizliği azaltabilir ve destekleyici bir iklim yaratabilir. Dürüstlük ve yardımseverliğin, güven kavramının ayrılmaz bir parçası olduğu ve kuruluşlar arasında gelişen ilişkilerin önemli bir parçası olduğu sonucu çıkar.

Dürüstlük, bir ortağın sözünün arkasında durduğu, rolünü yerine getirdiği, yükümlülüklerini yerine getirdiği ve samimi olduğu inancıyla ilgilidir. Yardımseverlik, bir ortağın diğerinin iyiliğiyle ilgilendiğine ve eşin zararına olabilecek beklenmedik eylemlerde bulunmayacağına (fırsatçı davranış) ilişkin inançla ilgilidir. İlginç bir şekilde, bir pazarlama kanalından geçen bir güven zincirinin kurulmasını ifade eder.

Güvene ilişkin başka bir bakış açısı, çevrimdışı ve çevrimiçi güvene ilişkin olarak ve diğerleri tarafından yapılan sınırla ilgilidir. Pek çok benzerlik olduğu bilinmesine rağmen, çevrimiçi güven farklıdır çünkü odak noktası satış temsilcileri ve müşteri destek personeli gibi insanlar hakkında değil, bir web sitesi, e-ticaret kanalı olsun, teknoloji ile ilgili güven ile ilgilidir.

Çevrimdışı ve çevrim içi güven arasındaki bağlantı da önemlidir ve özellikle çok kanallı sistemlerde ikisi arasındaki etkileşim göz ardı edilmemelidir.

Bağlılık

Bağlılık, bir partnerin tutarlılığı, yeterliliği, dürüstlüğü, adaleti ve fedakarlık yapma, sorumluluk alma, yardımsever ve yardımsever olma istekliliği ile ilişkilidir. Bağlılık düzeyi, rıza göstermeyi ve dolayısıyla partnerin ilişkiden çıkma eğilimini belirler.

Bağlılık, değerli bir ilişkiyi sürdürme ve sürdürme arzusu olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, güçlü bir ilişki, kanal üyeleri arasında güven kurulmasını gerektirir. Güven bir kez oluştuğunda, ilişki taahhüdü için fırsat doğar ve bu işbirliği sayesinde önemli bir sonuç son kullanıcı memnuniyeti olabilir.

İlişki pazarlaması, çalışmalarına özel önem verilerek tartışıldı. Ancak, örgütler arası çatışma açısından, güvenin geliştirilmesi, öncelikle çatışmanın gelişmesini sınırlamada önemlidir.

Çatışma ortaya çıkarsa, güvenin varlığı, herhangi bir çatışmanın işlevsel olacağını belirlemeli ve herhangi bir uyumsuzluk veya gerginliğin yoğunluğunu ve süresini azaltmaya yönelik bir yol izlemelidir. Yüksek derecede bağlılık varsa, o zaman her iki tarafın da ilişkiye değer verdiği gerçeği, ilk etapta çatışmaya neden olan sorunun ortaya çıkmasını önlemede uzun bir yol kat edecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir