Edebiyat Research Paper Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Edebiyat Research Paper Yaptırma

11 Temmuz 2019 Edebiyat Research Paper Edebiyat Research Paper Hazırlama Edebiyat Research Paper Hazırlatma Edebiyat Research Paper Yaptırma Ödevcim Akademik Research Paper Hazırlama Research Paper Hazırlatma Research Paper Nasıl Yapılır Research Paper Nasıl Yazılır Research Paper Nedir Research Paper Yaptırma 0

 

En uygun fiyata sizlere Edebiyat research paper yaptırma konusunda yardımcı olmaktayız. Ücretli edebiyat research paper yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle incelemeniz ile ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.​

AYRICA KONUYLA İLGİLİ TÜM BİLGİLERİ BU MAKALEMİZDE SİZLERE ÖZET ŞEKLİNDE SUNMAKTAYIZ. 

‘Research Paper’ Nasıl Yazılır?

Çeşitli alanlarda bitirme tezi yazan öğrencilerin bazıları bu konuda makale yazarken çok fazla zorlanmaktadır.

En zor durumlardan biri hangi konuda araştırma yapılacağına karar vermektir. Bu duruma her öğretim elemanının farklı bakış açıları bulunmaktadır. Araştırmak için seçilen konuların öğretim üyenize göre değişiklik gösterme oldukça önemlidir. Bir konuyu seçerken konu hakkında yeterince okuma yapmalısınız. Konu seçimini de en az araştırma kadar çok fazla zaman ve emek harcamanız gerekmektedir.

Konuyu seçerken ilgilerinizi, meraklarınızı, gözlemlerinizi kullanmalısınız. Literatürde çelişkileri olan konular seçmeniz araştırmanızı değerli kılar.

ARAŞTIRMA MAKALESİNİN İÇERİSİNDE HANGİ BÖLÜMLER OLMALI? 

 • INTRODUCTION: Konunun temelinin verildiği bölümdür. Bu bölümde araştırmanın amacı, odak noktası vb. durumlar bildirilmelidir.
 • LITERATURE REVIEW: Araştımanız için yapılmış hipotezler, tezler, bilgiler, bulgular bu kısımda sunulmaktadır. Burada literatür taramasına yer verilmektedir.
 • RESEARCH QUESTIONS: Araştırma sorularınızın tanıtıldığı bölümdür. Bu bölümde araştırmanızın anlaşılması için sorular açık, anlaşılır ve net olmalıdır.
 • METHODOLOGY: Bu bölümde araştırmanızın nasıl olacağı, metotlar verilmektedir.
  • Setting: Bu bölümde araştırmanızın yerini belirtmelisiniz.
  • Participants: Katılımcıların bilgilerinin verildiği bölümdür. Bu bölümde katılımcıların özelliklerini sunmalısınız.
  • Instruments: Kullandığınız araşların özellikleri ve nasıl kullanıldığının verildiği bölümdür.
  • Analysis: Ortaya çıkan bulguların verildiği bölümdür. (örneğin, kullandığınız kodlamaları, istatistikleri [t-test, ANOVA, REGRESSION vs], yorumlama yöntemlerinizi) sunmalısınız.
 • RESULTS: Analizinizin sunulduğu bölümdür. Sonuçları burada vermelisiniz.
 • DISCUSSION: Bu bölümde ‘Results’ kısmında sunulan bilgiler ve başta yapılan literatür taraması üzerinden ‘research question’larınızı cevaplamaya çalışmalı, sonuçları yorumlamalısınız.
 • CONCLUSION: Araştırmanızın özetlendiği bölümdür.
 • REFERENCES: Araştırmanızda atıfta bulunduğunuz çalışmaların referanslarını sıraladığınız kısım. Genellikle referansları APA formatında vermeniz istenir. Buraya üç tane APA referans örneği koyuyorum (En çok buralardan alıntı yapıldığı için sırasıyla bir Journal Article, bir Book Chapter, bir de Book referansı koyuyorum). Referansları siz alfabetik sıraya göre vermelisiniz.

ÖDEVCİM AKADEMİK AŞAĞIDA SIRALANAN TÜM EDEBİYAT DERSLERİNDE DANIŞMANLIK DESTEĞİ SUNMAKTADIR. 

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri,
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I
 • İngilizce-I,
 • Osmanlı Türkçesi-I,
 • Türk Halk Bilimi,
 • Türkiye Türkçesi-I,
 • Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri-I,

 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II,
 • Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı,
 • Edebi Sanatlar ve Nazım Bilgisi,
 • İngilizce-II,
 • Osmanlı Türkçesi-II,
 • Türk Halk Edebiyatı,
 • Türkiye Türkçesi-II,
 • Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri-II,
 • Divan Şiiri Metin Tahlili-I,
 • Meşrutiyet Dönemi Türk Şiiri,
 • Osmanlı Türkçesi-III,

  • Farsça-I,
  • Mesleki Sorumluluk ve Etik,
  • Tarihi Türk Şiveleri-I(Göktürkçe),
  • Türk Dili Tarihi,
  • Türk Halk Edebiyatında Mitoloji, Efsane ve Destan,
  • Türkiye Türkçesi Söz Dizimi-I(Kelime Grupları),
  • Bilgi Teknolojileri Kullanımı,
  • Divan Şiiri Metin Tahlili-II,
  • Meşrutiyet Dönemi Hikaye ve Romanı,
  • Osmanlı Türkçesi-IV,
  • Seçmeli-II,
  • Farsça-II,

 • Farsça-I,
 • Mesleki Sorumluluk ve Etik,
 • Tarihi Türk Şiveleri-I(Göktürkçe),
 • Türk Dili Tarihi,
 • Türk Halk Edebiyatında Mitoloji, Efsane ve Destan,
 • Türkiye Türkçesi Söz Dizimi-I(Kelime Grupları),
 • Bilgi Teknolojileri Kullanımı,
 • Divan Şiiri Metin Tahlili-II,
 • Meşrutiyet Dönemi Hikaye ve Romanı,
 • Osmanlı Türkçesi-IV,
 • Seçmeli-II,
 •  Farsça-II,

 •  Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik,
 • Tarihi Türk Şiveleri-II(Uygur Türkçesi),
 • Türk Halk Tiyatrosu,
 • Türkiye Türkçesi Söz Dizimi-II(Cümle),
 • 11-15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi,
 • Aşık Edebiyatı,
 • Batı Edebiyatı-I,
 • Eski Anadolu Türkçesi Grameri,
 • Osmanlı Türkçesi-V,

 •  Eski Türk Edebiyatında Nesir,
 • Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi,
 • Servet-i Fünûn Şiiri,
 • Tarihi Türk Şiveleri-II (Karahanlı ve Harezm Türkçesi),
 • 16. Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi,
 • Batı Edebiyatı-II,
 • Eski Anadolu Türkçesi Metinleri,
 • Osmanlı Türkçesi-VI,

 

 • Eski Türk Edebiyatında Mesnevi,
 • Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması,
 • Tarihi Türk Şiveleri-III (Kıpçak ve Çağatay Türkçesi),
 • Servet-i Fünûn Hikaye ve Romanı,
 • Türk Tasavvuf Edebiyatı,
 • 17.Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi,
 • Edebiyat Akımları,
 • Metin Okuma ve İnceleme-I,

 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları-I,
 • Çevre Koruma İş Sağlığı ve Güvencesi,
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı-I,
 • Türkçenin Aktüel Meseleleri,
 • 18.Yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi,
 • Metin Okuma ve İnceleme-II,

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları-II,

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri,

Sözlükçülük ve Türk Dili Sözlükleri,

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı-II,

Türk Edebiyatında Tenkit.

Sizde danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bizlere ulaşmak oldukça basit. Hemen sayfanın altındaki formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere en kısa sürede uzmanlarımız dönüş yapacak ve ödevlerinizi en uygun fiyata tamamlayabileceksiniz. Tüm belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bizlere başvururken hiç bir üyelik gerekmez.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir