EKONOMİK FAKTÖRLER  – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

EKONOMİK FAKTÖRLER  – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Mart 2023 Ekonomik KALKINMA göstergeleri Ekonomik KALKINMA örnekleri 0
Ticaret Disiplini

YARATICI ENDÜSTRİLERDEKİ İŞLETMELERİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

İktisat alanı üç temel soruyu cevaplamaya çalışır: Belirli bir pazar için bir ürünün (ekonomik terimlerle, mallar) ne kadarı üretilmelidir? Ürünler nasıl üretilecek? Ve ürünleri kim tüketecek?

Her kuruluş, hitap ettiği pazarlar ve ürettiği ürünler için bu soruları yanıtlamalıdır. Ve diğer endüstrilerde olduğu gibi, arz ve talep gibi klasik ekonomik mikroekonomik ilkeler geçerlidir. Harcanabilir gelir aynı zamanda hane halkı bütçesinin içeriğe harcanabilecek miktarını da etkiler ve boş zaman miktarı da önemli bir faktördür.

Boyut, kapsam, pazarlar, ürünler ve tüketiciler, yaratıcı endüstri sektörleri ve sektörler içindeki girişimler arasında büyük farklılıklar gösterir.

Bununla birlikte, bazı ekonomik ortaklıkları paylaşıyorlar:

■ Eğlence pazarlarının çoğu, işletmelerin aynı türden (filmler, TV programları, kitaplar, dergiler, vb.) birçok farklı türde (ad) ürettikleri farklılaştırılmış pazarlardır.
■ Bilgi malları üretmeyi maliyetli, ancak yeniden üretmeyi ucuz buluyorlar. (Ekonomik açıdan bilgi ürünleri yüksek sabit maliyetlere ve düşük marjinal maliyetlere sahiptir.)
■ Ürettikleri ürünler deneyim ürünleridir, yani potansiyel müşteriler henüz ürünü deneyimlemedikleri için ürünün doğasını bilemezler ve ürünü kullanma veya satın alma kararlarını verirken başkalarının deneyimlerine güvenmek zorundadırlar.
■ Dikkat ekonomisine katılırlar: bilgi mallarının satışı, alıcıların bunları tüketmek için zamana, enerjiye ve arzuya sahip olmasına bağlıdır.
■ Teknolojilere ve tüm teknoloji sistemlerine bağımlıdırlar: izleyici, pazarlama iletişimi, ödeme, ürün dağıtımı ve teşhir mekanizmaları olmadan bir filmi izleyemez.
■ Yaratıcı endüstrilerin pek çok segmenti, geniş bir ilgi alanına sahip olacak ürünler arayarak hit odaklıdır.
■ Kuruluşlar isabet arasalar da, kimse bilmiyor olarak nitelendirilen iş ortamlarında, belirli bir ürünü hit yapacak faktörleri tahmin etmeleri çok zordur.

Yaratıcı endüstrilerde başarı arayan kuruluşlar, yaratıcılığa ve yenilikçiliğe bağlı olduklarından, yaratıcı becerilere sahip kişilerin becerikli yönetiminden ve işin temelini oluşturan organizasyon yapısından yararlanırlar.

Tipik olarak kuruluşlar, yaratıcı insanları ve süreçleri “idare etmek” için gereken ilişki becerilerine sahip kişileri işe alır. Eğlence yöneticilerinin bu tür yetenekler için ne kadar güçlü bir şekilde ödüllendirildiğine iyi bir örnek kariyerdir.

NBC’de, ağın  güç merkezinin önemli bir parçası haline gelmesine rehberlik ederek geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etti.

EKONOMİK VE SOSYAL FAKTÖRLER

Tüm işletmeler daha geniş kültürel, sosyal, politik ve ekonomik bağlamlarda faaliyet gösterir. Bu durum, arz ve talebin klasik ekonomik ilkelerinin genellikle bir işletmenin başarısının birincil belirleyicileri olmasına rağmen, sadece onlar olmadığı anlamına gelir. Ve bazen, her zamanki gibi iş üzerinde muazzam etkileri olan ekonomik alan dışındaki koşullar vardır.

Tarihsel olarak, yaratıcı endüstrilerdeki birçok katılımcı, tüm ekonomik manzarayı etkileyen makro ekonomik iş döngülerinin, içerik endüstrilerinin kârlılığında ev inşa etme veya otomobil satın alma gibi bazı diğerlerine göre daha az önemli olduğuna inanmaktadır. Ekonomik tabirle, medya ve eğlence döngü karşıtı bölümler olarak adlandırılır.

Bununla birlikte, genel ekonomi bir gerileme yaşadığında, bunun kaçınılmaz olarak bir etkisi olur. Yani bağımsız bir stüdyo olma hayallerinden vazgeçtikten sonra. MGM, hala çözülmemiş bir oyunun sonuna doğru aşağı doğru kaymaya başladı.

Yaratıcı endüstriler yekpare değildir ve bazı segmentler diğerlerinden daha fazla etkilenir. Örneğin, endüstri analisti Anthony Noto, konuşurken, daha düşük reklam gelirinin, televizyon yayın ağları gibi reklam harcamalarına bağımlı olan şirketleri etkileyeceğini söyledi. Bununla birlikte, küresel olarak ve İnternet üzerinden faaliyet gösteren şirketlerin gerilemenin en kötü etkilerinden kaçınabileceklerini de gözlemledi.


Ekonomik faktörler nedir
Bir ülkenin kalkınması için neler gereklidir
Ekonomik kalkınmayı etkileyen faktörler
Ekonomik KALKINMA
Ekonomik KALKINMA örnekleri
Bir ülkenin kalkınmasında ekonominin önemi
Ülkelerin ekonomik özelliklerini etkileyen beşeri faktörler
Ekonomik KALKINMA göstergeleri


Yaratıcı endüstriler kültürel, sosyal ve politik koşullardaki değişikliklere karşı özellikle hassastır. Don Imus’un kovulması, güçlü duygusal tepki gruplarının ve bireylerin kamusal alanda görünen materyallere sahip olabileceğinin kanıtıdır. Uygunluk, adalet, doğruluk ve ahlaksızlık konuları, sürekli bir yorum, konuşma ve hatta yasama kaynağıdır.

İçerik tedarikçileri, bu bağlamlardan herhangi birindeki değişikliklerin ürün tekliflerinde yeni özgürlükler veya yeni kısıtlamalar getirdiğini görebilir. İş tarafında, 1980’lerden bir örnek, kuralsızlaştırmayı ön plana çıkaran Reagan yönetiminin siyasi üstünlüğünden ortaya çıktı. Sonuç, etkisini yeni yüzyıla kadar genişletmeye devam eden medya ve eğlence endüstrilerinin muazzam konsolidasyonu oldu.

Politik hareketler ve sosyal tutumlardaki değişiklikler de dahil olmak üzere daha kademeli değişiklikler, içerik işletmelerinin faaliyet gösterdiği bağlamsal koşulları da hareket ettirecektir. Yaratıcı endüstriler, bir bütün olarak topluma hem kristal küre hem de ayna görevi görür. Sosyal dokuda bu hassas rolleri oynadıkları için, içeriklerinin fark edilmesi ve bu tür girişimler üzerinde etki yaratabilecek şekillerde yanıt verilmesi belki de şaşırtıcı değildir.

Örgütler, amaçlarına ulaşmak için işbölümünü ve görevlerin koordinasyonunu yönetmek için yapılar geliştirirler. En yaygın iki yapı biçimi hiyerarşi ve heterarşidir. Diğer yapısal özellikler, temel faaliyetlerde yer alan işgücünün boyutu, formalizasyonu, uzmanlaşması, merkezileşmesi, yüzdesi ve yüzdesidir. Kuruluşların ayrıca az ya da çok geçirgen sınırları vardır.

Organizasyonlar beş unsurdan oluşur: stratejik tepe noktası, faaliyet çekirdeği, hat, teknoyapı ve destek personeli. İletişim yoluyla gerçekleştirilen bir tür koordinasyonu benimserler. Bilgi yukarı, aşağı ve yanal olarak akar. Aşağı doğru akışlar resmi iletişim olma eğilimindedir; yukarı ve yanal akışlar hem resmi hem de gayri resmi olabilir. Elektronik iletişim sistemlerinin örgütsel işleyiş üzerinde muazzam etkileri olmuştur.

Yaratıcı endüstrilerdeki organizasyon türleri şunlardır:

■ İçerik üreten kuruluşlar
■ İçerik pazarlama ve dağıtım kuruluşları
■ İçerik taşıma organizasyonları
■ Medya holdingleri ve medya ekolojileri

Yaratıcı endüstrilerde, bir içerik ürününü pazara sunmak için altı temel süreç vardır:

■ Geliştirme
■ Üretim öncesi
■ Üretim
■ Post prodüksiyon
■ Pazarlama
■ Dağıtım

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir