Elektronik Kanallar – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Elektronik Kanallar – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Kasım 2022 Dijital Medya pazarlama Dijital pazarlamanın ücretsiz Kanalları 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Elektronik Kanallar

İnternet tabanlı teknolojilerin hizmet çıktılarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yaptığı katkıya özellikle dikkat edildi. Benzer şekilde, pazarlama kanalı yapılarının değerlendirilmesi, bu kanallar aracılığıyla sağlanan fırsatlar incelenmeden tamamlanmış sayılmaz.

İnternet, üreticilere ve üreticilere aracı kullanmadan son kullanıcı müşterilerle iletişim kurma ve değiş tokuşa girme fırsatı sunar. İnternet kanalları, geleneksel kanallara kıyasla B2B işletmelere yeni pazar segmentlerine ulaşma, maliyetleri düşürme ve ticari işlemleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütmenin yanı sıra yeni ve yenilikçi yollarla iş yapma fırsatı sunuyor.

Doğrudan sistem entegrasyonu maliyetlidir ve her ticaret ortağı veya uygulama için özelleştirilmesi gerekir. Yalnızca en büyük şirketler bu tür bağlantılara yatırım yapmaya istekliydi ve daha sonra en büyük, en yüksek hacimli ticaret ortaklarının yalnızca küçük bir yüzdesi için. Ancak bu engeller hızla kalkıyor. İnternet, paketlenmiş yazılım ve veri ve mesajlaşma standartları olgunlaştıkça, entegrasyon seçenekleri daha ucuz ve daha az karmaşık hale geliyor.

Yapısal Etki

Bazı kuruluşlar için İnternet onlara açık olan tek kanaldır, ancak bunlar her zaman doğrudan belirli pazarlarla doğrudan ilgilenmek için kurulmuştur. İnternet tabanlı kanalları kurulmuş bir organizasyona dahil eden bir stratejinin en belirgin etkisi, kurulu dağıtım aracılarının bir kısmını veya tamamını ortadan kaldırmaktır.

Ancak, mevcut kanal üyelerinin rolleri artırılabileceği veya değiştirilemeyeceği için bu her zaman böyle olmak zorunda değildir. Çok nadiren yerleşik bir kuruluş, yerleşik pazarlama kanalı ortaklarının tümünü terk eder ve tüm ticari faaliyetlerini çevrimiçi ortama taşır. Daha güvenli ve daha belirgin olan yol, kademeli olarak karma bir kanal yapısını benimsemektir.

Bir İnternet kanalının tanıtılması, yerleşik kuruluşların segmentasyon politikalarını uyarlamalarına, e-ticaret tekliflerini aşamalı olarak geliştirmelerine veya belirli segmentlere ulaşmak için doğrudan kanalı kullanmalarına olanak tanır.

Kurulan aracılar daha sonra internet üzerinden etkin bir şekilde ulaşılamayan diğer kesimlere hizmet vermek için kullanılıyor veya yeni roller üstlenmek zorunda kalıyorlar. Extranetlerin kullanımı, özellikle rekabetin düşük olduğu durumlarda, kuruluşların çok kanallı stratejiler izlemesini sağlar.

Son kullanıcı müşteriler doğrudan üretici ile etkileşime girebilir, ancak örneğin extranetler, aracıların kendi alanlarındaki doğrudan iş hakkında bilgi sahibi olmalarını ve ilk değişim tamamlandıktan sonra müşteriye hizmet ve destek için daha iyi bir konumda olmalarını sağlar.


Pazarlama Kanalları Nedir
Dijital pazarlama Kanalları
Dijital pazarlamanın ücretsiz Kanalları
Pazarlama kanalı
Dijital kanallar
Dijital Medya pazarlama
Reklam Kanalları
PAZARLAMA kanalları ve değer ağları


Aracıları elde tutma kararı, öncelikle belirli pazarlara, müşterilere ve üreticilere getirdikleri değerin bir işlevidir. Bir kanal üyesi veya yatay düzeydeki aracılar, pazarlama ve tedarik zinciri süreçlerine yeterli değer katamazsa, atlanırlar. Bu süreç aracısızlaştırma olarak adlandırılır ve hem B2C hem de B2B pazarlarında bu sürece ilişkin çok sayıda kanıt vardır.

Doğrudan İnternet kanallarının tanıtılması yoluyla mevcut aracılar ortadan kaldırılabileceği gibi, yeni değer biçimleri eklemek için yenilikçi roller ve tesisler tanımlandıkça yenileri de ortaya çıkabilir.

Yeni çevrimiçi kanal üyelerinin geliştiği sürece yeniden aracılık denir ve üyelerin kendilerine siber aracılar denir. Bu kuruluşlar, son kullanıcı alıcılar için arama bilgileri ve pazar kapsamı ve üreticiler için daha geniş erişilebilirlik açısından yukarı akış hizmetleri sağlayarak alt hizmetler sağlamaya çalışır.

Çapraz pazar değerlendirme veya karşılaştırma hizmetleri, çevrimiçi topluluklar, portallar ve e-pazaryerleri, ayrıca dizinler ve finansal hizmetler sağlayanlar da dahil olmak üzere birçok siber aracı türü vardır. B2B pazarında, daha önemli siber aracı türlerinden biri, alıcıları ve satıcıları bir araya getiriyor. Bu kuruluşlar bilgi aracıları olarak bilinir ve genellikle parçalanmış ve çeşitli pazarlarda tek bir iletişim noktası haline gelerek değer katarlar.

İnternet Ticaret Formatları

İnternet tabanlı teknolojilerin gelişimi, yeni elektronik ticaret biçimlerinin ve hizmetlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. E-Ticaret iş modellerinin üç ana kategoride sınıflandırıldığını bildirin. Bunlar, daha önce tanıtılan siber medya modeli, üretici modeli ve açık artırma modelidir.

Siber medya modeli, çevrimdışı doğrusal yorumlamaya benzer. Bir aracı, değer katan hizmetler sağlar ve bu genellikle karşılaştırmalı alışveriş ve bilgi sağlanmasına dayanır. Siber aracı, belirli bir kategoride geniş bir ürün yelpazesi toplar ve ardından müşterilere göz atma, bilgi toplama ve ardından bir karar verme ve alışverişi tamamlama olanakları sağlar.

Üretici modeli, Dell ve Cisco Systems gibi kuruluşlar tarafından temsil edilen doğrudan kanal yolunu temsil eder. Sevkiyat ve teslimat hususları dış kaynaklı ticaret ortaklarına verilmesine rağmen aracı yoktur.

Açık artırma modeli, satıcıların ve alıcıların ticaret yapmasına izin verir. Bir vadeli açık artırmada, alıcılar hisse senedi için geleneksel şekilde teklif verirler. Satıcılar, hisse senedine bir yedek fiyat koyar ve teklif verme bu fiyatın üzerinde veya ötesinde bittiğinde, bir takas yapılır. En yüksek fiyat kazanır. B2B pazarlarında, bu açık artırmalar genellikle fazla veya yavaş hareket eden stokları boşaltmak için kullanılır.

Ters müzayedelerde, alıcılar tedarikçilerden bir ihale, şartname ve/veya kılavuz fiyat karşılığında teklif vermelerini ister. Tedarikçiler daha sonra sözleşme için birbirleriyle rekabet eder ve çoğu zaman en düşük fiyat kazanır. B2B şirketleri, düzenli tedarikçilerin listesini yeniden yapılandırmak için kıt malzeme ve ürünleri tedarik etmek için ters açık artırmaları kullanır.

Dijital tesislerin son zamanlardaki hızlı gelişimi, kuruluşların pazarlarını ve iş yapma biçimlerini yeniden şekillendirmelerine olanak sağlamıştır. Bu yeniden şekillenmenin bir sonucu olarak sahip oldukları ilişkiler de değişmiştir.

Dijital olmayan veya geleneksel pazarlarda, ticari alışverişler fiziksel bir varlığın olduğu bir yerde gerçekleşir. Dijital pazarlarda fiziksel veya somut bir boyut yoktur ve alışverişler sanal bir ortamda veya elektronik pazar alanı olarak adlandırılan bir ortamda gerçekleşir. Bu pazar alanları, pazar siteleri olarak bilinen çeşitli yeni ticaret ortamları ve kolaylıkları yaratmak için farklı şekillerde kullanılmıştır.

Alıcıların pazarlara girmesindeki ana güdüye göre maliyetleri düşürmek ve süreçleri iyileştirmektir. Tedarikçiler için ana nedenin pazarlarını genişletmek olduğunu savunuyorlar. Ancak pazar sitelerini katılımcıların sergilediği satın alma davranışı açısından değerlendirin. Davranışı, işletmelerin nasıl satın aldıklarını ve ne satın aldıklarını doğası açısından ele alırlar ve bundan dört farklı pazar yerinden oluşan bir matris ortaya çıkar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir