Eleştirel Bir Değerlendirme – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Eleştirel Bir Değerlendirme – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2021 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Hukuk YÖK atlas ESOGÜ Hukuk Akademik kadro ESOGÜ hukuk Taban Puanları OSMANGAZİ Hukuk YÖK atlas 0
Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Tarafsız ve Adil Jüri Kavramı: Eleştirel Bir Değerlendirme

Ayrıca, bazı yargı bölgeleri oybirliği kararı gerektirirken, diğerleri çoğunluk kararıyla yetinmektedir. Diğer bazı farklılıklar, bir jürinin müzakerelerine başladıktan sonra ayrılmasına ilişkin bir gereklilik olup olmadığı12 ve yargıcın gerçekleri jüriye özetleyip özetlemediğidir (Birleşik Devletler’de olmasa da İngiltere ve Galler’de olduğu gibi).

Bazı jüri sistemlerinin önemli bir özelliği, bir jürinin kararının kesin olması, diğerlerinde ise ABD’nin bazı bölgelerinde olduğu gibi yargıca yalnızca bir tavsiye niteliğinde olmasıdır. Son olarak, İngiltere’de13 ve Avustralya’da olduğu gibi, bazı yargı alanlarında bir duruşma tamamlandıktan sonra jüri üyeleriyle röportaj yapmak yasaktır, ancak bu Amerika Birleşik Devletleri’nde böyle değildir.

Yargı yetkileri arasındaki bu tür farklılıklar, yargı yetkisi alanlarında jüri üyelerinin karar vermesiyle ilgili bulguların sorgusuz sualsiz genelleştirilmemesi gerektiği anlamına gelir. Pek çok insan için büyük önemine rağmen, jürinin “muhtemelen hükümet sistemimizin en az anlaşılan dalı” olduğu söylenmiştir.

Jüri kavramıyla ilgili olarak kısmen Darbyshire’dan (1991) yararlanarak, şimdi jüriye, bu “amatörlüğün yüceliğini yansıtan tuhaf kurum”a yakından ve eleştirel bir bakış atalım.

Jüri fikrinin ayrıntılı bir incelemesi, duygusal bağlılıklar bir yana, jüri kavramının kendisinin sorunlu olduğunu ve batı örf ve adet hukuku ülkelerinde jüri sisteminde en azından köklü bir reform için güçlü bir davanın yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Başlangıç ​​olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, Magna Carta’nın 39. maddesinde kişinin akranları tarafından yargılanması sağlanmaz.

Gerçek şu ki, Latince ‘judicium parium jüri tarafından yargılanmaya atıfta bulunmaz’, judicium ‘jüri kararı değil, bir yargıcın kararını ifade eder’ ve liber homo (‘özgür adam’ veya ‘özgürlük sahibi’ olarak tercüme edilir) ‘yapmadı’ bugün ne yaptığını kastediyor’ ve ‘okul tarihinden hatırlamalıyız, özgür insanlar feodal sistemde sınırlı bir sınıftı.

Bu nedenle, hukuk bilginlerinin judicium parium’un akranları tarafından yargılanmaya atıfta bulunduğuna dair uzun süredir devam eden inanç, bir yanlış anlama dayanmaktadır. Ayrıca, yargısal terimlerle, jüri tarafından yargılanma hakkının bulunduğunun iddia edilemeyeceğine de işaret edilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın Altıncı Değişikliği, sanıklara, genellikle altı aydan fazla hapis cezasına çarptırılanlar olarak tanımlanan ciddi suçlarla suçlanmaları halinde, jüri tarafından yargılanma hakkını garanti eder.

Basit gerçek şu ki, hakkında itham edilen suçlar/suçlar ile suçlanan pek çok sanık, yalnızca bir sulh hakimi/hakim tarafından yargılanma seçeneğine sahip değildir – yargıç ve jüri tarafından yargılanmaları gerekir.

Kişinin “akranları” tarafından yargılanmasının arzu edilir olduğu görüşü şu argümana dayanmaktadır: (a) kişinin topluluğunu temsil eden bir grup birey tarafından yargılanması iyidir; ve (b) ‘temsilcilik’ tarafsız, nesnel, adil ve adil jüri kararları verir.

Marshall, ‘tarafsız bir jüri tarafından yargılanma hakkının’ elde edilebilecek bir ideal olmadığını, çünkü kişinin ‘akranları’ tarafından yargılanması, ‘temsilcilik’ ve ‘tarafsızlığın’ birlikte gitmediğini ve yapsalar bile, yargılanacağını savundu. jüri kararının adil olacağını garanti etmez. Örneğin, adalet ve tarafsızlık, jürinin temsil ettiği genel kamuoyunun bir özelliği olmayabilir.

ESOGÜ hukuk sıralama
ESOGÜ hukuk Taban Puanları
ESOGÜ Hukuk Fakültesi
ESOGÜ hukuk puan
ESOGÜ Hukuk Akademik kadro
Antalya Bilim Üniversitesi geçme Notu
OSMANGAZİ Hukuk YÖK atlas
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Hukuk YÖK atlas

Bununla birlikte, bu tür argümanların jürinin sadık destekçileri tarafından ciddiye alınması pek olası değildir. Cammack’e  göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde, tarihsel olarak, jüri Amerikan demokrasisini sembolize etmiş ve somutlaştırmıştır ve Yüksek Mahkeme, Powers v. Ohio, 499 US 400, 407 davasında, ‘jüri hizmeti yalnızca oylamadan sonra ikinci sıradadır. Katılımcı hükümetin uygulanmasında” ve ceza davalarında “tarafsız jüri” hakkı Altıncı Değişiklik’te açıkça güvence altına alınmıştır.

Wainwright v. Witt 469 ABD, 423 (1985) davasında, Yüksek Mahkeme, anayasal olarak tarafsız bir jüri üyesinin tanımını, “yasaları vicdanen uygulayan ve gerçekleri bulan biri” olarak tanımlamıştır.

Son olarak, Yüksek Mahkeme, 482 (1990) tarihli Holland v. Illinois 493 ABD davasında, jüri tarafsızlığına ilişkin anayasal gerekliliğin kesin itirazlar yoluyla sağlanacağını, ancak bunların jüri üyesinin cinsiyeti temelinde uygulanmayacağını açıkça belirtmiştir.

Cammack, Yüksek Mahkeme tarafından sağlanan jüri tarafsızlığı tanımlarının kökeninin Aydınlanma’nın zihin-beden ikiliğini, öznel zihni nesnel dünyadan temelde ayırt edebileceğimiz inancını yansıttığını ve bunun nedeninin, tarafsız nesnel gerçeklik vardır, gerçek, dilbilim, bilişsel psikoloji ve sosyolojide ciddi biçimde sorgulanan nesnel inançlardır.

“Akranları tarafından yargılanma” çok önemli bir terime gelince, anlamı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yerli halkları için hiçbir şekilde açık değildir. Fukurai ve arkadaşlarına göre, azınlıkların jürilerde orantısız bir şekilde temsil edilmesi, jüri sistemi için ciddi bir zorluk teşkil etmektedir.

Antonio ve Hans (2001:71), farklı bir jüri lehine ileri sürülebilecek bir dizi argümanı listeler:

• Tartışmayı kolaylaştıracak ve özgün fikirler üretecektir.
• Önyargı tezahürünü azaltır.
• Jüri üyelerinin klişe yargılarda bulunma olasılığını azaltacaktır.

Son tahlilde, elbette, ırksal olarak temsili bir jüri tarafından verilen bir kararın halk tarafından kabul edilmesi daha olasıdır. Geniş bir yelpazedeki jüri tartışmalarına ilişkin deneysel çalışmaların tartışılması için yeterli bir zemin sağlamak için, jüri savunucularının ve eleştirmenlerinin bu konuda neler söylediklerini de ele alalım.

Vaka Analizi

Alarm Veren Jüri Kararlarına Örnekler

Kassin ve Wrightsman’a (1988:99) göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir jürinin on bir üyesi, bir kişinin şeytan tarafından ele geçirilebileceğine inanıyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu nedenle, şeytani mülkiyetin savunmasını kabul ettiler! İngiltere’deki bir davada jüri, sanığı cinayetten suçlu buldu. Ancak, mahkumiyet “dört jüri üyesinin kurbandan ölüm sonrası bir mesaj almak için düzenledikleri bir seanstan etkilendiğinin ortaya çıkmasıyla iptal edildi.

Aşağıda sıralanan jüri lehinde ve aleyhindeki argümanlar, jürinin işlevinin ne olması gerektiği konusunda birbiriyle çelişen iki görüşün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Jüri kavramının kendisi sorunludur, çünkü kişinin “akranları”, “temsilcilik” ve “tarafsızlık” tarafından yargılanması birlikte gitmez ve yapsalar bile jürinin kararının adil olacağını garanti etmezler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir