Eleştirel Hukuk – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Eleştirel Hukuk – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

11 Temmuz 2021 Eleştirel Hukuk Çalışmaları ilkeleri Eleştirel Hukuk Çalışmaları pdf Eleştirel hukuk Çalışmaları'nın kökleri Eleştirel Hukuk Çalışmalarının ilkeleri 0
Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Eleştirel Hukuk

Eleştirel hukuk çalışmaları hareketinin temel önermelerinden biri, daha ziyade, hukukun iki uç arasında gidip gelmeye mahkûm olduğudur. Bir yandan (eğer kendimizi uluslararası hukukla sınırlandırırsak), hukukun tek tek devletlerin çıkarlarına saygı duyması beklenir.

Uluslararası hukuka giriş niteliğindeki herhangi bir ders kitabının açıkça ortaya koyacağı gibi, uluslararası hukuk büyük ölçüde devletlerin rızasına dayanmaktadır; ve bu onayı özgür ve bireysel egemen varlıklar olarak verdiler. Bu nedenle, yasa onların taleplerini karşılamalıdır, yoksa davranışlarını düzenlemesi gereken kişilerin saygısını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

Ancak aynı zamanda hukuk, uluslararası toplumun çıkarlarını da iki farklı fakat birbiriyle ilişkili şekilde hesaba katmalıdır. Birincisi, bu bireysel devletler izole olmadıkları ve birbirleriyle sürekli temas halinde oldukları için, birinin egemenlik faaliyetleri diğerinin egemen ayrıcalıklarına müdahale ediyor olabilir.

Belki de klasik örnek, bir eyalette neden olunan ve sınırı aşıp diğerine geçen kirliliğin örneğidir. Sınır ötesi yetki sorunları büyük ölçüde aynı kökene sahiptir: egemenler çatışması.

İkincisi, ve özellikle burada uluslararası örgütler devreye giriyor, bazı çıkarlar tek tek devletlerin çıkarlarını geçersiz kılıyor. Tartışmalı bir şekilde iki devlet, birbirlerinin çevresini göz önünde bulundurarak kendi endüstriyel faaliyetlerini karşılıklı olarak sınırlandırma konusunda anlaşabilirken, böyle bir anlaşma ancak daha geniş bir normatif çerçeveye yerleştirildiğinde anlam kazanır.

Daha basit bir ifadeyle, böyle bir anlaşmanın genel uluslararası hukuka göre her iki devleti de bağladığı kabul edilecektir. Ve meseleleri çok daha somut hale getirmek için, bu tür bozulmanın sonuçlarının örneğin iki durumuyla sınırlı kalmayacağını fark ederken, her iki faaliyetin de çevresel bozulmaya katkıda bulunduğunu düşünmek kolaydır.

Eleştirel Hukuk Çalışmalarının ilkeleri
Eleştirel hukuk çalışmaları kökleri
Eleştirel Hukuk teorisi nedir
Eleştirel hukuk çalışmaları ekşi
Eleştirel Hukuk Kuramı
Eleştirel hukuk Çalışmaları’nın kökleri
Eleştirel Hukuk Çalışmaları ilkeleri
Eleştirel Hukuk Çalışmaları pdf

Yukarıda taslağı çizilen iki uç, geliştirdikleri gibi uluslararası hukuk (ve onun) hakkındaki teorilere egemen olan iki kutup olmuştur ve bir teorinin egemenlik hakkında çok şey açıklamayı başarması durumunda, bununla başa çıkamaması uzun zamandır bir hüsran olmuştur. toplum düşüncesiyle; ve toplulukla baş edebildiği yerde, her zaman egemenlik kaygıları pahasınaydı.

Bu iki kutup arasındaki bu gerilimin, en azından normatif seçimler yapmamıza izin vermeyen normatif aygıtımız göz önüne alındığında, gerçekten çözülemez olduğunu iddia etmek, eleştirel hukuk araştırmalarının en büyük erdemidir.

Liberalizm paradigması altında bazı değerlere diğer değerlere göre öncelik vermek mümkün değildir. Gerçekten de, mükemmel bir “liberal” değer olan hoşgörünün kendisi fazlasıyla boştur. Başkalarına karşı hoşgörülü olan, normatif seçimler yapmayı reddedendir.

Bu kaçınılmaz olarak uluslararası hukuku etkiler. Eleştirel hukuk geleneğini takip eden uluslararası hukuk, egemenlik ve cemaatin iki kutbu arasında gidip gelmek zorundadır ve bu ikili asla bir araya gelmeyecektir.

Uluslararası hukuk kurallarını genellikle (her zaman olmasa da) nihai olarak belirsiz kılan şey bu gerilimdir ve bu çalışma boyunca kırmızı iplik olarak işlev görecek olan da bu gerilimdir.

Çünkü, kritik sorun uluslararası hukuku etkiliyorsa ve hatta diğer hukuk sistemlerini de etkiliyorsa (bu kavram ilk olarak Amerikalı hukukçular tarafından ABD hukukuna atıfta bulunularak geliştirilmiştir13), uluslararası kuruluşların hukukunu da etkileyecektir.

Aslında, yukarıda, diğer şeylerin yanı sıra, bir yanda zımni yetkiler doktrini ile örgütlerin ve organlarının yalnızca kendilerine verilen yetkiler temelinde hareket edebileceği ilkesi (sözde ilke olarak adlandırılan) arasındaki gerilimden bahsetmiştim. 

Bu gerilim, farklı bir kılıkta egemenlik ve topluluk arasındaki gerilim olarak görülebilir. Devlet egemenliği kavramına sıkı sıkıya bağlı olanlar, zımni bir gücün varlığını kolayca kabul etmeyeceklerdir;14 yine de topluluk çıkarlarının korunması için zımni bir güç pekâlâ arzu edilir sayılabilir. Bu nedenle, iki düşünce kolu arasındaki gerilim, uluslararası örgütler hukukunun daha genel ve merkezi kavramlarından bazılarında görülebilir.

Devlet egemenliği açısından düşünmek ile toplum çıkarı açısından düşünmek arasındaki gerilimin çözülemez doğasını aydınlatmak, eleştirel hukuk çalışmalarının en büyük meziyetidir. Ancak bu, gerilimin etkilerinin hafifletilemeyeceği anlamına gelmez: çoğu zaman hafifletebilir. Kritik hukuk çalışmaları, her şeyden önce, mutlakları belirtmekle ilgilenir ve bunu yapmanın yolu, aşırı uçları yan yana getirmektir. Bununla birlikte, pratikte, iki uç arasında iyi bir nefes alma odası olabilir.

Başka bir deyişle, eleştirel teori soyut olarak doğru olsa da, günlük yaşamda hiçbir doğru cevabın mevcut olmaması gerçeğinin hukuki analizi hemen anlamsız hale getirmediğine inanmak için yeterli neden vardır.

Çoğu zaman, bir tür uzlaşmaya yer vardır; çoğu zaman, az ya da çok genel uygulama prensibini keşfetmek için yer vardır. Yine de bu, eleştirel yöntemin kullanışlılığından hiçbir şey eksiltmez. Gerçekten de, daha geleneksel yaklaşımların aksine, okuyucuyu hukukun sunabileceği herhangi bir kesinlik olduğu düşüncesine çekmez.

Bu nedenle, bu kitaptan geçen kırmızı iplik, uluslararası hukukun bu alanına dahil olan sorunları göstermek için uluslararası örgütler hukukunun eleştirel bir analizi olacaktır. Bununla birlikte, teorik odaklanmanın duracağı yer burasıdır. Amacım, uluslararası örgütler hukukunun eleştirel bir yapıbozumunu sağlamak değil; daha ziyade, uluslararası kuruluşlara eleştirel bir bakış açısıyla giriş niteliğinde bir bakış sağlamaktır.

Eleştirel hukuk teorisinin temel faydası, tam olarak, hukuku şekillendirmeye yardımcı olan içsel gerilimleri ve çelişkileri görünür kılma kapasitesi olduğu için, bir giriş ders kitabına büyük hizmetler sağlayabilir.

Uluslararası örgütleri tanımlamaya çalışmak

Belki de yanıtlanması en zor soru, bazı açılardan bir ön soru olan sorudur: Uluslararası bir örgüt tam olarak nedir? Bu kitabın merkezinde yer alacak bu yaratık nedir? Kısa cevap, oldukça basit, bilmediğimizdir. Çoğu durumda, bir uluslararası örgütü gördüğümüzde tanıyabiliriz, ancak bu tür örgütleri gerçekten kapsamlı bir şekilde tanımlamak şu ana kadar imkansız göründü.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir