Endüstri ve Düzenleyici Yanıt – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Endüstri ve Düzenleyici Yanıt – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

29 Haziran 2022 Endüstri İlişkileri ders notları Endüstri ilişkileri Nedir Endüstri ilişkileri Teorileri 0
YAKLAŞIK NEDEN KURALI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Siber Riskin Kaynağı

Siber riski bu kadar yaygın yapan faktörlerden biri, tek bir kaynaktan kaynaklanmamasıdır. Bunun yerine saldırılar, organize suçlular, siyasi aktivistler, teröristler, rakipler, amatör bilgisayar korsanları ve hatta Ulus Devletler dahil olmak üzere çok çeşitli faillerden gelebilir. İnternetin doğası gereği, dünyanın herhangi bir yerindeki bir hedefe yönelik saldırılar dünyanın herhangi bir yerinden başlatılabilir.

Bu nedenle, örneğin, Doğu Avrupa’daki organize suç örgütleri, Dubai’deki armatörlere ve Pasifik’teki gemilere saldırabilir. Ancak tehdit sadece suç değil ve siber devlet gücünün bir kolu haline geldi.

Bunu Ukrayna’da değil, aynı zamanda İran ve İsrail gibi ülkelerin özellikle aktif olduğu Orta Doğu’da ve Çin ve Kuzey Kore’nin çok sayıda saldırı düzenlediği bilinen Asya’da gördük. Ulus Devletlerin güç elde etme aracı olarak hedefli saldırılar üstlenmesi giderek yaygınlaşan bir olgudur ve deniz taşımacılığı gibi stratejik hedefler kuşkusuz ateş hattında olacaktır.

Günümüzün çalışma ortamının birbirine bağlı olması nedeniyle, sahiplerin ve operatörlerin başka birinin siber savaşının çapraz ateşine yakalanma riski vardır. Rus çıkarları tarafından Ukrayna’yı hedef alan yayınlandığı iddia edilen “silecek” kötü amaçlı yazılım tarafından sistemleri devre dışı bırakılan Maersk’in başına gelen de bu olabilir.

Bu saldırı internet tarafından mümkün kılındı, ancak bu aynı zamanda kendilerini ateş hattında bulan diğer net kullanıcılarına yönelik kapsamlı “ikincil hasar” olduğu anlamına da geliyordu. Bunun sigorta kapsamı için sonuçlarını bu bölümün ilerleyen kısımlarında ele alacağız.

Amatör bilgisayar korsanlarından ve küçük çaplı suçlulardan bahsetmiştim ve çok fazla zarar verecek teknolojik ateş gücüne sahip olmadıkları düşünülebilir. Ancak karanlık ağda gerekli teknolojinin hazır bulunması nedeniyle, bu yanlış bir sonuç olacaktır. Gerekli teknoloji satın alınabilir veya saldırılar “hizmet olarak suç” sunan kuruluşlara “taşeron” olarak verilebilir.

Endüstri ve Düzenleyici Yanıt

IMO Yönergeleri ve ISM Kodu

Denizcilik sektörü, karşılaştığı siber riskin ölçeğini anlamakta yavaş kalmış olabilir, ancak kendisini organize etmek ve korumak için çok çalıştı. Haziran 2016’da Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) “Denizcilik Siber Risk Yönetimine İlişkin Geçici Kılavuz” yayınladı.

Kılavuz İlkeler, “siber risk tehditleri ve güvenlik açıkları konusunda farkındalığı artırma” ihtiyacına yönelik bir yanıttı. Yönergeler, etkili siber risk yönetimini desteklemek için işlevsel unsurlarla birlikte üst düzey öneriler sağlamayı amaçlamıştır. Bunlar yalnızca “tavsiye niteliğindeydi”, ancak üye devletler belgeyi tüm paydaşların dikkatine sunmaya teşvik edildi.

Bu Geçici Yönergeler, Temmuz 2017’de bir dizi başka Yönerge ile değiştirilmiştir. Bu Kılavuz İlkeleri desteklemek üzere sunulan 4 Nisan 2017 Deniz Güvenliği Komitesi belgesi, yetersiz siber güvenliğin hızla yasal gerekliliklere uyumsuzluğa yol açabileceğine ve güvenlik ve çevre için risk oluşturabileceğine işaret etmektedir.

Belge, Yönergeleri özellikle ISM Koduna6 ve özellikle Kod’un 1.2.2.1 bölümüne bağlamaktadır; bu bölüm, bir mal sahibi veya işleticinin emniyet yönetimi hedeflerinin “gemi işletiminde güvenli uygulama ve güvenli bir çalışma ortamı sağlaması gerektiğini” belirtmektedir. 


Endüstri ilişkileri Nedir
Mobilizasyon teorisi Nedir
Endüstri İlişkileri ders notları
Endüstri ilişkileri pdf
Endüstri ilişkileri tarafları
Endüstri ilişkileri Teorileri
Endüstri İlişkileri ne iş yapar
Endüstri İlişkileri bölümü


Komite, bu ifadenin gemide yeterli siber güvenlik ihtiyacını kapsayacak kadar geniş olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, Komite’nin görüşü, ISM Kodunun 1.4 bölümündeki İşlevsel Gereksinimleri ve özellikle “geliştirme” gereksinimini karşılamak için gemi sahiplerinin ve operatörlerin bir geminin yönetim sistemleri içinde siber risk yönetimi süreçleri geliştirmelerinin gerekli olduğu yönündeydi.

Güncellenmiş IMO Yönergeleri, idarelerin, 1 Ocak 2021’den sonra bir mal sahibi veya işleticinin Uygunluk Belgesinin ilk yıllık doğrulamasından geç olmamak üzere, Güvenlik Yönetim Sistemlerinde siber riskin uygun şekilde ele alınmasını sağlamaları gerektiği anlamına gelir.

Bu Kılavuz İlkelere uygunluk ve uygun mürettebat eğitimi, bu nedenle, geminin genel olarak denize elverişliliğine katkıda bulunacaktır; tersine, belirli bir gemi için yeterli bir siber güvenlik ve güvenlik sistemi geliştirememe, o gemi için SMS’nin yetersiz olduğu anlamına gelebilir. Ocak 2021’den sonra, bir gemi Kılavuz İlkelere uymazsa, liman devleti kontrolü tarafından nihayetinde alıkonmaya yol açabilecek puanlar vermekle yükümlüdür.

IMO Yönergeleri kasıtlı olarak çok yüksek bir düzeyde belirlenmiştir ve her operatör ve geminin farklı olduğu ve siber güvenliklerini sağlamak için az ya da çok karmaşık önlemler gerektireceği anlamına gelen özel ayrıntılarla ilgilenmez. Ancak Kılavuz İlkeler, sahiplerin ve operatörlerin ayrıntılı rehberlik ve en iyi uygulama standartları için endüstri kuruluşlarına bakmalarını tavsiye etmektedir.

Bu standartlar arasında öne çıkanlar, BIMCO tarafından yayınlanan ve IMO Kılavuzları ile açıkça “uyumlu” olan Kılavuzlardır. BIMCO belgesi ilk olarak Şubat 2016’da “Gemilerde Siber Güvenlik Rehberi” başlığı altında yayınlandı ve Rehberin amacı: “Arma sahiplerine ve işletmecilerine operasyonlarını nasıl değerlendirecekleri ve gerekli prosedürleri ve prosedürleri nasıl uygulamaya koyacakları konusunda rehberlik etmek. 

Kılavuz İlkeler, Uluslararası Deniz Ticaret Odası, INTERCARGO, INTERTANKO ve CLIA dahil olmak üzere bir dizi endüstri kuruluşu tarafından desteklenmektedir ve ticari nakliye için siber güvenlik durum tespiti için temel bir standart oluşturduğu görülebilir.

Kılavuzlar, Temmuz 20177’de 2.0 sürümüne güncellendi ve “IMO kılavuzlarıyla uyumlu olduğu ve hem siber güvenliği hem de siber güvenliği kapsayan denizcilik siber risk yönetimine ilişkin pratik tavsiyeler sağladığı” ifade edildi.

BIMCO, Yönergelerinin, bireysel şirketler veya gemiler tarafından benimsenen siber güvenlik yaklaşımını denetlemek veya incelemek için bir temel sağlamayı amaçlamadığını belirtir. Bununla birlikte, böyle bir süreçte önemli bir referans noktası sağlamaları muhtemeldir.

Birleşik Krallık Uygulama Kuralları

Son olarak, 13 Eylül 2017’de Birleşik Krallık Hükümeti bir “Uygulama Kuralları Gemiler için Siber Güvenlik” yayınladı. Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı ile Savunma, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı laboratuvarı tarafından finanse edilen bu belge, etkin bir siber güvenlik politikasının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için üst düzey rehberlik sağlar. 

Limanlar ve liman sistemleri için daha önceki siber güvenlik üzerine inşa edilmesi amaçlanmıştır. Uygulama Kuralları, siber güvenliğin bir geminin yaşam döngüsü boyunca genel yaklaşımın bir parçası olarak görülmesinin neden önemli olduğunu açıklar ve siber tehditlerin göz ardı edilmesi durumunda potansiyel etkiyi ortaya koyar. Bir şirketin veya geminin genel risk yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturması amaçlanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir