Etki Ölçüleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Etki Ölçüleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

22 Aralık 2020  İstatistiksel Veri Analizi Biyoistatistik dersi Hangi bölümlerde var Biyoistatistik Dersi konuları Biyoistatistik dersi nedir ne içerir Biyoistatistik nedir neden önemlidir? 0
Basında Coğrafi Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Etki Ölçüleri 

Koşul (i), sOR = θ olmasını sağlamak için yeterlidir; fakat genel olarak sOR ̸ = θ. Gerçek bir çalışmada, bir etki ölçümünün tabakaya özgü değerleri sayısal olarak birbirine yakın olabilir, ancak neredeyse hiçbir zaman tam olarak eşit değildir. (Rastgele hatayı hesaba kattıktan sonra) herhangi bir etki değişikliği olmadığı belirlendikten sonra, tabakaya özgü tahminler, özetlenmiş veya özet etki ölçüsü olarak adlandırılan şeyi oluşturmak için birleştirilebilir.

Genellikle bu, ağırlıkların her bir katmanın katkıda bulunduğu bilgi miktarını yansıtacak şekilde seçildiği, katmana özgü tahminlerin ağırlıklı ortalaması biçimini alır. Tabakaya özgü etki ölçütlerini birleştirmek için bu yaklaşımın sayısız örneğine daha sonraki bölümlerde rastlanacaktır.

Özetlenmiş bir etki ölçüsü, etki ölçüsünün ortak katmana özgü değerinin bir tahmini olarak yorumlanabilir. Burada deterministik bir yaklaşım kullandığımız için, Tablo 2.2 (a) –2.2 (f) ‘nin yorumu, yalnızca tabakaya özgü değerler tam olarak eşitse hiçbir efekt değişikliği olmadığı şeklindedir.

Buna göre, Tablo 2.2 (a) -2.2 (f) ‘de, herhangi bir etki değişikliği olmadığında (bu anlamda), özetlenmiş değeri ortak tabakaya özgü değer olarak alırız. Örneğin, Tablo 2.2 (d) ‘de özet olasılık oranı 6.0’dır.

Bir çalışmanın sonuçlarını bildirirken, ham, standartlaştırılmış, özetlenmiş ve tabakaya özgü değerlerden hangisinin sunulması gerektiğine karar verilmelidir. Tablo 2.6 (a), risk farkı ve risk oranıyla ilgili olarak bu konuda bazı yönergeler sunar ve Tablo 2.6 (b), olasılık oranı için aynı şeyi yapar.

Burada özetlemenin, tabakaya özgü değerlerin ağırlıklı bir ortalaması oluşturularak yapıldığını varsayıyoruz. Karıştırıcı olmadığında, ham değer, kohort için genel etki ölçüsünü temsil ettiğinden rapor edilmelidir. Öte yandan, doğrulama mevcut olduğunda, ham değer, tanımı gereği, genel etki ölçüsünün yanlı bir tahminidir ve bu nedenle bunun yerine standartlaştırılmış değer raporlanmalıdır.

Biyoistatistik dersi Notları
Biyoistatistik nedir
Biyoistatistik tanımı
Biyoistatistik nedir neden önemlidir
Biyoistatistik dersi Hangi bölümlerde var
Biyoistatistik dersi nedir
Biyoistatistik Tıp
Biyoistatistik Dersi konuları

Etki değişikliği olmadığında, özetlenen değer, etki ölçümünün ortak katmana özgü değerini temsil ettiği için rapor edilmelidir. Bununla birlikte, etki modifikasyonu mevcut olduğunda, tabakaya özgü değerler ayrı ayrı verilmelidir, çünkü tabakalar arasındaki model epidemiyolojik açıdan ilgi çekici olabilir.

Belirli koşullar altında, bir etki ölçümünün kaba, standartlaştırılmış, özetlenmiş ve tabakaya özgü değerleri arasında eşitlikler olacaktır. Etki değişikliği olmadığında, özetlenen etki ölçüsü ortak tabakaya özgü değere eşittir. Karıştırıcı olmadığında, bir etki ölçümünün ham ve standartlaştırılmış değerleri eşittir (tanım gereği).

Ayrıca, karıştırıcı olmadığında, kimlik (2.17) karşılanır ve bu nedenle (2.7) ve (2.10) da tatmin olur. Bu durumda risk farkı ve risk oranı ortalanabilir. Ek olarak, herhangi bir etki değişikliği yoksa, bu etki ölçüleri kesinlikle daraltılabilir. Bu, Tablo 2.6 (a) ‘nın sol üst hücresindeki eşitliği haklı çıkarır.

Sol alt hücredeki eşitlik (2.21) ve (2.22) ile bağlantılı olarak yapılan yeniden işaretlerden kaynaklanmaktadır. Genel olarak, önceki eşitlikler olasılık oranı için geçerli değildir ve bu nedenle Tablo 2.6 (b) ‘ye dahil edilmemiştir.

Bu, herhangi bir etki değişikliği olmadığında, olasılık oranının iki değerinin rapor edilmesi gerektiği anlamına gelir – karıştırıcı olmadığında ham ve özetlenmiş değerler ve karıştırıcı mevcut olduğunda standartlaştırılmış ve özetlenmiş değerler.

Şimdi yukarıdaki hususlardan bazılarını belirli örneklerle açıklayacağız. Tablo 2.2 (c) ‘den O = 230, cE = (120/300) 300 = 120 var.

CE = sE olduğu için karıştırıcı yoktur ve bu nedenle her bir etki ölçümünün ham değeri rapor edilmelidir. Her etki ölçüsü için etki modifikasyonu vardır ve bu nedenle tabakaya özgü değerler özetlenmek yerine ayrı ayrı verilmelidir.
Şimdi Tablo 2.2 (d) ‘yi göz önünde bulundurun, burada O = 170, cE = (80/300) 300 = 80.

CE = sE olduğu için karıştırıcı yoktur ve bu nedenle her bir etki ölçümünün ham değeri rapor edilmelidir. Risk oranı için etki modifikasyonu mevcuttur ve bu nedenle tabakaya özgü değerler ayrı ayrı verilmelidir. Risk farkı için, herhangi bir etki değişikliği yoktur ve Tablo 2.6 (a) ile uyumlu olarak, ham ve özet değerler eşittir.

İhtimal oranı için, etki değişikliği yoktur. Tablo 2.6 (b) ile tutarlı olarak, ham değer OR = 3.6, özetlenmiş değere (θ = 6.0) eşit değildir ve bu nedenle her ikisi de rapor edilmelidir. Ham olasılık oranını, kohort için genel olasılık oranı olarak görüyoruz ve özetlenen olasılık oranını, tabakaya özgü olasılık oranlarının ortak değeri olarak görüyoruz.

Tablo 2.2 (d) ‘de maruziyet-hastalık ilişkisini karakterize etmek için iki olasılık oranının gerekli olduğu gerçeği, şimdi gösterdiğimiz gibi yorumlama açısından sinir bozucu zorluklar yaratmaktadır. Tabakaların, özneleri cinsiyete göre kategorize ederek oluştuğunu varsayalım. Dolayısıyla, ayrı ayrı ele alınan erkekler ve kadınlar için olasılık oranı θ = 6.0 iken, bir bütün olarak popülasyon için OR = 3.6’dır.

Bu, etki modifikasyonu olmamasına rağmen, “Maruziyet-hastalık ilişkisi için olasılık oranı nedir?” Sorusuna tek bir cevap olmadığı anlamına gelir. Sezgisel olarak, erkekler ve kadınlar için olasılık oranlarının aynı olmasına rağmen, bu ortak değerin, erkek ve kadınların birleşik olasılık oranından farklı olduğu fikrini kabul etmek zordur. Dahası, farkın kafa karıştırmaktan sorumlu tutulamayacağı konusunda bir hayal kırıklığı var.

Daha önce belirtildiği gibi, zorluğun kaynağı koşul (ii) ‘nin olasılık oranının ortalanabilir olmasını sağlamak için yeterli olmamasıdır. Olasılık oranının bu dezavantajı Grönland’ı (1987), bu etki ölçüsünün epidemiyolojik olarak ancak risk oranı veya tehlike oranına yaklaştığı ölçüde anlamlı olduğunu iddia etmesine yol açmıştır (Bölüm 8’de tanımlanmıştır).

Bölüm 2.2.2’de belirtildiği gibi, olasılık oranı, hastalık nadir olduğunda risk oranına yaklaşık olarak eşittir ve bu nedenle, bu koşul karşılandığında olasılık oranının kullanılması haklı çıkar. Alternatif olarak, olasılık oranının ortalanabilir olmaması kabul edilebilir ve bu etki ölçüsünün kendine özgü bir özelliği olarak kabul edilen iki olasılık oranını rapor etme zorunluluğu kabul edilebilir.

Yukarıdaki yöntemleri, ilk yayınlandığında oldukça tartışmalı olan Üniversite Grubu Diyabet Programından (1970) alınan verilere uygulamak öğreticidir. Rothman ve Grönland (1998, Bölüm 15) bu verileri aşağıdaki yaklaşımdan biraz farklı bir yaklaşım kullanarak analiz etti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir