Etki Spektrumu – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Etki Spektrumu – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

1 Kasım 2022 Fosfomisin etki mekanizması Klindamisin etki mekanizması Teikoplanin etki mekanizması 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Kanal Yapısı

Şimdiye kadar pazarlama kanalları, ortak bir işbirliği ve kaynakları birleştirme ihtiyacı nedeniyle bir araya getirilen farklı aracı türleri açısından değerlendirildi. Ancak, bu kuruluşların bağımsız kalacağı varsayımı mutlaka doğru değildir. Pazarlama kanallarının yapısı, diğer organizasyonları kontrol etme veya etkileme arzusunun özellikle güçlü olduğu diğer faktörleri yansıtır.

Bir kanalın tasarımı, son kullanıcı müşteri gereksinimlerine dayanmak zorundayken, herhangi bir kanalın üstlendiği yapısal model, kısmen, kanalı oluşturan bireysel organizasyonlar arasındaki ilişkilerin bir sonucudur. Kanallar dinamiktir, bu nedenle yapının değişen bir ortama cevap verebilmesi için esnek olması gerekir.

Elbette tek bir optimal kanal yapısı yoktur ve tasarım, üreticilerin hizmet ettikleri pazarların ihtiyaçlarını algılamasına göre değişir. Bununla birlikte, tek bir kanal üyesi tarafından diğerlerinin performansı üzerinde çok az açık etkinin olduğu yaklaşımlardan, kanal etkinliklerinin tam kontrolünün ve yönünün olduğu yaklaşımlara kadar uzanan daha yaygın yaklaşımlardan bazılarına bakmak faydalı olacaktır.

Kanal Yapılarında Bir Etki Spektrumu

Geleneksel olarak, kuruluşlar belirsizliği azaltmak için bir araya gelirler. İşbirliği yoluyla her biri amaçlarına ulaşmak için daha iyi bir konumdadır. Üyeler birlikte çalışarak en iyi yaptıkları faaliyetlere konsantre olabilirler.

Bu perakendecilik veya imalat olabilir, ancak her ne olursa olsun, her kuruluşun amaçlarına en iyi şekilde, diğerlerinin kendileri için alternatif, uzman işlevleri yerine getirmelerine izin vererek hizmet edilir. Bu ilke, son yıllarda yaşanan dış kaynak kullanımındaki büyümenin temelini oluşturmaktadır. Bir organizasyonun diğeri üzerinde sahip olduğu etki derecesi önemli ölçüde değişir. Etki spektrumunda, ortaya çıkan farklı kanal yapıları açısından temsil edilir.

Fırsat Ağları

Yelpazenin bir ucunda fırsat ağları vardır. Bunlar, genellikle bir müşteri için tek seferlik bir çözüm sağlamak üzere bir araya gelen bağımsız kuruluşların gevşek ittifaklarıdır. Görev tamamlandığında, ittifak dağılabilir. Ağ, yakın işbirliğini ve ilgili herkes için kazan-kazan durumlarını teşvik eden organizasyonlar arası ilişkilere dayanmaktadır.

Hızla değişen piyasa koşullarına yanıt olarak birlikte çalışırlar. Hiçbir kuruluş baskın değildir veya başkaları üzerinde aşırı etki iddia edemez. Fırsat ağları yeni bir gelişmedir ve çalkantılı ve öngörülemeyen piyasa koşullarına bir yanıttır. Ağ yapılandırması bu bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Geleneksel Kanallar

Bu kanallar, bir dizi kuruluşla geçici, genellikle gevşek bir şekilde hizalanmış ortaklıklar ile karakterize edilir. Bu hizalamadaki kuruluşlar bağımsızlıklarını ve özerkliklerini korurlar. Bipolar ilişkiler, kararlar genellikle kendi kendine yönlendirildiği ve sadece iki üyenin ihtiyaçlarını yansıttığı için bu yapıların tipik bir örneğidir.

Bu kişisel çıkarın bir sonucu olarak, önemli bir hammadde veya ürüne erişimin etkilenebileceği durumlar dışında, herhangi bir üyenin kanaldaki diğerleri üzerindeki etkisi minimum düzeydedir.

Bu çerçeve, tekliflerin tüm sistem veya onun parçaları arasında hareket etmesine izin verir. Kontrol eden tek bir kuruluş yoktur ve çerçeve, birbirleriyle serbest ilişki içinde çalışan bir dizi bağımsız kuruluş olarak görülür. Piyasa kapsamı herhangi bir açık etkiden muaftır.

Kapsamı güvence altına alma girişimleri genellikle pazarlama kanalında kontrol kaybına neden olur. Ayrıca, bağlılık seviyesi düşüktür, bu da organizasyonların göreceli olarak özgürce girip çıkabilmeleri nedeniyle bu konfigürasyonlarda var olan istikrarsızlığın göstergesidir.


Klindamisin etki mekanizması
Basitrasin etki mekanizması
Antibiyotiklerin etki mekanizması
Fosfomisin etki mekanizması
Doksisiklin etki mekanizması
Bakterisid etki
Amikasin etki mekanizması
Teikoplanin etki mekanizması


Dikey Pazarlama Sistemleri

Aşağıdaki üç tür kanal yapısı, bir kuruluşun kanaldaki diğer kuruluşlar üzerinde uygulayabileceği etki ile karakterize edilir. Bu yapılar dikey pazarlama sistemleri (VMS) olarak bilinir ve sözleşmeye dayalı ve kurumsal olmak üzere üç form yönetilir.

VMS’ler, etki veya kontrol eksikliğine karşı dağıtım yoğunluğunu dengelemeye çalışır, daha fazla kontrol, daha az kapsama alanı anlamına gelir. 1970’lerin ortalarından bu yana geliştiler ve dikey olarak hizalanmış ve koordine edilmiş pazarlama ortakları kümelerinden oluşuyorlar. Son kullanıcı müşteri ihtiyaçlarını karşılama girişiminde işbirlikçi bir ortaklık yoluyla kendini kanıtlayabilen bir kuruluş tarafından merkezi olarak yönlendirilen bir sistem olarak işlev görürler.

Üyelerin daha sıkı işbirliği ve karşılıklı bağımlılığı resmi olarak tanınır ve planlı bir yaklaşım daha yüksek derecede istikrarın elde edilmesini sağlar. Ortakların sisteme giriş ve çıkışları herhangi bir üyenin değil kanalın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kontrol edilir. Üyeler arasındaki bağlantı sıkıdır ve bağlantılılık seviyesi de benzer şekilde güçlüdür.

Yönetilen Sistemler

Yönetilen sistemler, üyelerin birlikte çalışması ve potansiyel ödüllerin çekiciliği ile bağlı olması bakımından geleneksel kanallara benzer. İkisi arasındaki temel fark, yönetilen sistemlerle bir organizasyonun diğerleri üzerinde etki uygulayabilmesidir.

Bu kuruluşlar, örneğin belirli kaynaklara erişimleri, pazar payının büyüklüğü, ürün yelpazesinin genişliği ve derinliği, araştırma ve geliştirme becerileri veya kurumsal itibar yoluyla geliştirilebilecek büyüklükleri ve güçleri nedeniyle etkiye sahiptir. Bu kuruluşlara bazen kanal lideri veya kanal kaptanı denir.

Kuruluşlar, sınırlı sayıda kanal ortağı tarafından geliştirilen stratejileri gerçekleştirmek için birlikte çalışır. Bu stratejiler, kanal lideri tarafından yönetilen gayri resmi “gönüllü” işbirlikçi anlaşmalar yoluyla yönetilir. Bu sistemin üyelerinin kendi yetkilerini koruduklarını ve her üyenin sisteme bağlılığının büyük ölçüde kişisel çıkarla motive edildiğini kabul etmek önemlidir.

Sözleşmeli Sistemler

Gönüllü anlaşmalar gerekli kanal performansı seviyesini üretemediğinde, kanal üyeleri daha resmi bir düzenleme geliştirir. Bu, kanal sistemine dahil olan herkesin rollerine ve beklentilerine yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşullar getiren bir sözleşmeye dayanmaktadır.

Bu sözleşmeye dayalı ortaklıklar, hakim üye ile kanalın diğer üyeleri arasında, üyelerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yazılı bir anlaşmadan oluşur. Üç tür sözleşme düzenlemesi vardır.

Toptancı sponsorlu zincirler. Bunlar, bir toptancı organizasyonu altında, örneğin Mace gibi büyük zincir organizasyonlara karşı rekabet edebilmek için satın alma, dağıtım ve promosyonda indirimler ve diğer avantajlar elde etmek için birlikte çalışmayı kabul eden bağımsız perakendecilerden oluşur.

Perakendeci sponsorlu zincirler. Toptancı zincirlerine benzer şekilde, bağımsız perakendeciler toptan satış operasyonunun ortak sahibi olmak için bir araya gelirler. Sponsorlu zincir yaklaşımı, küçük ve orta ölçekli kuruluşların birçok perakende ve toptan satış şirketinin satın alma gücüyle rekabet etmesine olanak tanır. Spar ve VG, perakendeci kooperatiflerinin örnekleridir.

Üç çeşit franchise vardır:

1 Üretici sponsorluğundaki perakendeci sistemleri, örneğin Ford.
2 Üretici sponsorluğundaki toptancı sistemleri, örneğin Coca-Cola.
3 Hizmet sponsorlu perakendeci sistemleri, örneğin McDonald’s.

Franchise düzenlemeleri, hızla büyüyen bir perakendecilik biçimidir. Franchise anlaşmaları kapsamında, belirli bir ürün veya hizmeti dağıtma hakkı iki taraf arasında kararlaştırılır. Franchising için iki ana yaklaşım vardır.

Birincisi, kanalın baskın kuruluşunun belirli kuruluşlara tekliflerini dağıtma yetkisi verdiği bir ürün imtiyazıdır. Başka bir deyişle, kuruluşlar bir kanala seçilir ve her birinin hakim kuruluşun ticari adını ve (müşteri için değerli olduğu düşünülen) tanıtım malzemelerini kullanmasına izin verilir.

Çeşitli Alman mutfak aletleri ve mobilya üreticileri, belirli Birleşik Krallık perakendecilerinin (bağımsız mutfak tasarım ve montaj organizasyonları) tekliflerini dağıtmasına izin vermek için bu yetki biçimini kullanır.

İkinci franchise türü, ticari franchise olarak adlandırılabilir. Bu format altında, yalnızca franchise alan tarafından kullanılmasına izin verilen ürün değil, aynı zamanda tüm ticaret yaklaşımının kullanılması gerekir. McDonald’s restoranları, franchise sahiplerinin tüm yerleşik ticaret tarzını benimsemek zorunda olduğu ikincisine bir örnektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir