Etkili Bilgi Alışkanlıkları Edinme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Etkili Bilgi Alışkanlıkları Edinme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

8 Aralık 2022 bilgi yönetimi (2 yıllık) Bilgi Yönetimi Taban Puanları 0
Ticari Düşünceler

Etkili Bilgi Alışkanlıkları Edinme

Bu yazımız:

· bilgi bilgeliğinin yedi sütununu ana hatlarıyla belirtir: akıl yürütme ve bilgiye dayalı bir sonuca varma şeklimizin doğası hakkında içgörüler
· ipuçları, anekdotlar ve arketiplerden resmi nitel kanıtlara, nicel araştırma kanıtlarına ve son olarak analitik kavramsal modellere kadar farklı bilgi türlerinin sağlamlığını inceler
· gelen bilgi dalgasını idare etmek için bir “kişisel bilgi stratejisinin” nasıl geliştirileceği konusunda rehberlik sağlar
· gelen bir bilginin karar verme için yeterince sağlam olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmayı amaçlayan 12 maddelik bir kontrol listesi sağlar
· her ikisinin de arkasındaki ‘hikayeye’ ne kadar çabuk ulaşılacağı konusunda bir kılavuz sağlar.

Yeni nesil pazarlama bilgileriyle başa çıkmak, yeni bir dizi bilgi alışkanlığı gerektirir. Geçmişte, pazar araştırması uzmanının teknik/metodolojik bir uzman olarak şöhretine güvenmesi kabul edilebilirdi.

Ancak, günümüzün çok kaynaklı, kusurlu bilgi dünyasında, pazar araştırmacılarının bu teknik becerileri, tüm bilgiye dayalı karar verme sürecinin daha geniş bir takdiriyle desteklemesi önemlidir. Bu bölümde, bilgiye daha geniş, daha vizyoner, daha bütüncül tabanlı bir yaklaşımın fayda sağlayacağına inandığımız beş alana bakacağız.

İlk olarak, akıl yürütme şeklimizin doğası hakkında bazı önemli içgörülere bakarız ve bilgiye dayalı sonuçlara varırız. İkinci olarak, belirli türdeki pazarlama verilerinin, incelenmekte olan konuda var olabilecek tüm veri türlerinin daha geniş yapbozunun içine nasıl girdiğini anlamanın önemini anlıyoruz.

Üçüncü olarak, gelen pazarlama bilgilerinin amansız dalgasına ayak uydurmak için kişisel bir bilgi stratejisi geliştiren bireylerin önemini vurguluyoruz. Dördüncüsü, bireylerin gelen bilgilerin sağlamlığını ve doğruluğunu anında kontrol etmelerini sağlayacak bir takım ‘araçları’ kafalarında taşımalarının önemli olduğuna inanıyoruz.

Ve son olarak, günümüzün bilgi uzmanlarının gelen bilgileri farklı eylem türleriyle nasıl “bağlayacaklarına” ilişkin net bir “oyun planına” sahip olmaları gerektiğini savunuyoruz.

Günümüzde artık gelen bilgiler ile karar verme süreci arasında çok daha sıkı bir bağlantı olması gerekiyor. Dolayısıyla, bu bölümde, yukarıdaki konuların her birine bakıyoruz.

Sağlam, metodolojik muhakeme ve pratiği neyin oluşturduğuna dair hatırı sayılır miktarda zengin felsefi kanıt vardır. Ancak bu materyalin çok azı yoğun pazarlama araştırması pratisyenlerinin günlük uygulamalarına giriyor.

Bu hayal kırıklığı yaratıyor çünkü günümüzün veri analistinin pazarlama bilgisini anlamlandırma şeklimizin bazı temel yönleri hakkında bir bakış açısına sahip olmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle, çok geniş bir konunun bayağılaştırılması ve önemsizleştirilmesi riskini göze alarak, aşağıda akıl yürütmenin ve verilerin doğasına ilişkin yedi temel kavrayışı özetledik. Bunların, pazarlama bilgilerini analiz etme görevine girişen herhangi bir analist için fikir kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu içgörülerin, sonraki, daha pratik bilgi işleme tekniklerinin dayandırılması gereken bir temel oluşturduğunu düşünüyoruz.

Dünya hakkında herhangi bir varsayımdan tamamen arınmış bir araştırma araştırması ideali bir yanılsamadır. Tüm bilgiler önceki inançlar üzerine kuruludur. Bazen araştırmanın tümevarımsal olarak işlediği iddia edilir.

Bununla birlikte, doğamız gereği tümevarımcı düşünürler olmadığımıza dair artan kanıtlar var; bunun yerine içgüdüsel olarak çok hızlı bir şekilde ilk gözlemlerimizi bir araya toplayan bir teori veya hipotez geliştiririz ve ardından bunu sonraki gözlemlerimizi organize etmek için kullanırız.


bilgi yönetimi (2 yıllık)
Bilgi Yönetimi
Bilgi Yönetimi Bölümü
Bilgi Yönetimi Taban Puanları
Bilgi yönetimi pdf
Bilgi Yönetimi Mezunu Ne is Yapar
Bilgi Yönetimi 2 yıllık ne is yapar
Bilgi Yönetimi Maaşları


Örneğin, Pasteur’ün insan hastalıklarında mikroorganizmaların rolü hakkındaki keşifleri ve önemli aşılama ve pastörizasyon tekniklerini geliştirmesi, onun “Vitalizm” doktrinine olan inancından, yani canlıların temelde farklı olduğu inancından kaynaklanmıştır. sadece cansız kimyasallar, çünkü ilki mistik bir elâlan hayati veya canlı bir kıvılcım içeriyor.

Artık bilim tarafından reddedilen bu görüş, yine de Pasteur’ü, daha önce bilim adamlarının “kimyasallar” aradıkları yerlerde “canlılar” aramaya yöneltti. Sonunda hastalığın anlaşılmasında ve tedavisinde büyük atılımlarla sonuçlanır.

Bu nedenle, öğrenmemizi zaten bildiklerimizin ötesine taşımak istediğimizde, ilk varsayımlarımızda o kadar cesur olmalıyız. Bu varsayımlar, tekil hipotezler olabilir veya birbiriyle bağlantılı bir dizi hipotez içeren daha tam gelişmiş teoriler veya modeller olabilir.

İkincisi tercih edilir, çünkü bir dizi farklı ve beklenmedik cepheye ayrılırsak anlayışımızdaki atılımların meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, sorunumuzu çözmek için kendimizi ne kadar çok “çalışma hipotezi” ile donatırsak ne kadar geçici olursa olsun sorunu çözmek için ihtiyaç duyduğumuz hipotezi teslim etme olasılığımız o kadar artar.

Soruşturma doğrusal değil döngüsel bir süreçtir. Önyargılarımız (ya da hipotezler ve teoriler biçimindeki rafine edilmiş ön yargılarımız) soruşturma için temel bir başlangıç noktasıysa, yine de değiştirilmeleri gerekir.

Daha önce gördüğümüz gibi, gözlemlemeyi ve gözlemlerimizden bir teoriyi genellemeyi zor buluyoruz. Bunun yerine, (ne kadar ham ve kısmi olursa olsun) bir teori ile başlama, bu teori ışığında gözlemler yapma ve sonra bu gözlemler ışığında teorimizi değiştirme eğilimindeyiz.

Bu, teorimiz ile dünyanın tanımlamayı amaçladığı yönü arasındaki bağlantıyı mükemmelleştirmeye çalışırken, sürekli olarak teorimiz ve gözlemlerimiz arasında gidip gelmemizi gerektirir. Doğrusal olmaktan çok döngüsel olan bir süreçtir. Kuramlarımız, tanımlamaya veya açıklamaya çalıştığımız duruma uyarlanır hale gelir ve bunu yaparken de karmaşık bir şekilde gelişir.

Ancak sadece teori ve gözlem arasında gidip gelmek, birincisini ikincisinin ışığında uyarlamak, teorinin dünya için güvenilir bir rehber olduğunu garanti etmeye yeterli değildir. Kuramın doğruluğunu sağlamak için onu gerçekten uygulamamız gerekir.

Bunu iki şekilde yapabiliriz:

1. Teorimizi çürütmeye çalışın veya daha da iyisi, kendi teorilerimizi destekleme konusundaki zayıflığımız göz önüne alındığında, başkalarının onu çürütmeye çalışmasını sağlayın.
2. İlgili tüm bilgi ve birikimlerimizi ona dahil etmeden önce teorimizin tam gelişmiş bir resim haline gelmesini engellemeye çalışın.

Kendimizi geliştirirken bu disiplini kendimize de empoze edebiliriz. Teoriden gerçeğe yönelik ana tehdit, baktığımız verileri çok dar bir kavramsal temelden (verilere uygun olmayan) düzenleme cazibesinden geliyor gibi görünüyor.

Düşündüğümüz verilere uygun kavramlar ve modellerden oluşan zihinsel bir araç takımına sahip olmamızı sağlayarak bu tuzağa düşmekten bir dereceye kadar kaçınabiliriz. Ancak, özellikle alan bizim için çok yeniyse veya daha önce hiç araştırma konusu olmadıysa, belirli bir türdeki bilgiyi doğru yorumlamak için gereken tüm ilgili deneyime ve öğrenmeye sahip olduğumuzdan her zaman emin olamayız.

Pazar araştırmacılarının bir soruna yapay bir yapı empoze etmemesini sağlamak kritik derecede önemlidir. Bu düşüncenin merkezinde yer alır. Bu verileri önceden belirlenmiş uygun olmayan bir teoriye dönüştürmek yerine araştırmacıların yaptığı gözlemleri yansıtacak sosyolojik ve psikolojik teori üretmek için bir teknik geliştirdiler.

“Grounded Theory” olarak adlandırılan yaklaşımları, nitel verilerden bir dizi dar, somut, düşük seviyeli kategori geliştirmekti. Her yeni gözlem yapılırken, araştırmacının bunu şu anda geliştirdiği kategorilerle karşılaştırması ve bunlardan herhangi biri olup olmadığına ve değilse hangi yeni kategorinin altına girebileceğine karar vermesi gerekir.

Bu yaklaşımla belirtilen amacı, araştırmacının “teorik duyarlılığı” olarak adlandırdıkları şeyi “verilerden ortaya çıkan bir teoriyi kavramsallaştırma ve formüle etme” yeteneğini inşa etmek için bir çerçeve veya disiplin sağlayarak maksimize etmektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir