Etkinlik İletişim – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Etkinlik İletişim – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

24 Ocak 2023 PAZARLAMA iletişimi eleman Pazarlama iletişimi Uzmanı 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Etkinlik İletişim

Etkinlik iletişimlerinin bu özelliklerden faydalanması ve Y kuşağıyla iletişimin giderek artan bir şekilde elektronik yollarla olacağını kabul etmesi gerekecek. Güvenilirliğe sahip olmak için, mesaj kaynağının (kuruluş veya medya) kişisel ağlarının bir parçası olarak kabul edilmesi gerekecek ve bu nedenle büyük ölçüde viral tekniklere dayanacaktır.

Bu neslin uzaktan bağ kurma yeteneği, bir kez kurulan marka ile uzun süreli ilişkiler oluşturmak için pazarlama iletişiminde kullanılabilir.

Birçok ülkenin nüfusu 55 yaşın üzerinde giderek artan sayıda içerdiğinden, daha yaşlı veya “gri” tüketici olaylar için giderek daha önemli bir hedef pazar haline gelecektir. Bu grup homojen değildir ve bu yaş aralığındaki alt grupların anlaşılması gerekecektir.

Birçoğu daha uzun süre çalışacak ve hala evde yaşayan yetişkin çocukları olabilir. Daha az insan evlenip birlikte yaşadığından veya ileriki yaşlara kadar çocuk sahibi olduğundan ve bekar insanlar için mülk sahibi olmak giderek zorlaştığından, ebeveyn evine dönüş giderek daha yaygın hale geliyor.

Bu, bu yaşlı tüketicilerin bir zamanlar oldukları kadar zaman açısından zengin bir kesim olmadıkları ve gelirlerinin hala kısmen çocuklarını desteklemek için kullanıldığı anlamına gelir.

Birçoğu interneti iş ve eğlence için kullanacak ve bu, bu hedef segmente ulaşmak için temel iletişim araçlarından biri olacak, ancak odak daha yaşlı ‘gümüş sörfçü’ye döndüğünden, görme, duyma ve el becerisi gibi konuların dikkate alınması gerekecek. . SMS ve diğer cep telefonu tekniklerinin kullanılması mutlaka uygun olmayacaktır.

Bu nispeten zaman zengini eski pazarlar, birçok etkinlik türü için potansiyel büyüme pazarları sağlayacaktır.

Bu neslin sağlık, canlılık ve uzun süreli canlılık konusundaki endişeleri, boş zamanlarında ve sosyal uğraşlarında eskisinden daha aktif olacakları, ev içi eğlence yerine çeşitli ev dışı etkinliklere erişecekleri anlamına geliyor. Bu daha yaşlı tüketiciler, güvenebilecekleri markalar istiyor ve güvence ve taahhüt sağlayan ilişki kurma iletişimine olumlu bakıyorlar.

Ancak, bu hedef pazara yönelik etkinlikler, bu kitlelerin sadık ama yaşlanan kişiler olduğunu da kabul etmelidir. Örneğin, klasik müzik konserleri, opera ve bale, daha genç izleyicileri çekmeden seyirci seviyelerini korumakta zorlanacaktır. Bunun, mevcut çekirdek pazarı yabancılaştırmadan ürün, mekan ve iletişim inovasyonu yoluyla ele alınması gerekiyor.

Yeni tüketicinin daha genelleştirilmiş bir görüşü, postmodernist terimlerle açıklanabilir. Postmodern tüketiciler, “huzursuz, alaycı, dünyadan bıkmış, anında tatmin ve sürekli artan dozlarda uyarım talep eden kendine takıntılı hazcılar ve televizyon tarafından aptallaştırılan narsistlerin moronik cehennemi” olarak görülüyor.

Tamamlayıcı olmayan bu görüş yine de bazı önemli eğilimlere işaret ediyor. Bugünün tüketicisi yeni ve heyecan verici deneyimler istiyor ve bunları deneyimlemek için yalnızca sınırlı bir zamanı var. Güçlenmeleri ve medya anlayışına olan güvenleri, onların daha bireysel ve daha az sosyal olarak kısıtlanmış olmalarını sağlar.

Postmodern tüketici, kendilerine uygun bir şekilde ve seçtikleri bir zamanda eğlendirilmedikçe, eğlendirilmedikçe veya eğitilmedikçe, artık değerli zamanlarını pazarlamacıların mesajlarına ayırmayacak, özgürleşmiş, kendine güvenen bir birey olarak daha olumlu görülebilir.

Bu tüketicilerin ihtiyaçlarını zaman, mekan ve içerik açısından daha esnek bir şekilde karşılayan etkinliklerin geliştirilmesi gerekecektir. Seyirciler daha hızlı satın alımlar yaptığından, çok önceden bilet rezervasyonu yapmak muhtemelen geçmişte kalacak.

Etkinliklerin tutundurma aracı olarak kullanımı, gerçek marka kullanımından ziyade tanıtımın kendisinde değer sağlayan bir şekilde bu müşterilerle iletişim kurmanın etkili bir yöntemi olarak artacaktır.

Toplumda artan kaygı seviyeleri ve sosyal gerileme algısı da dikkat edilmesi gereken eğilimlerdir. Eskiden olduğumuzdan daha kötü durumda olduğumuz algısı, bir efsane ve ‘eski güzel günlere’ duyulan özlem, geleneksel değerlere, aileye ve daha basit, daha sağlıklı bir hayata göndermeler yoluyla iletişim mesajlarında kullanılabilir.

Gelecekteki segmentasyon veya “zihniyet” gruplarının, kaygının ele alınmasına dayalı olarak faydalı olabileceğini öne sürüyor. Araştırmalar, kaygıya duyarlı olduklarını gösteriyorsa ve işletme bu zihniyetlerden etkileniyorsa, bu zihniyet grupları etkinlik izleyicileri için geçerli olacaktır.


PAZARLAMA iletişimi örnekleri
PAZARLAMA iletişimi PDF
PAZARLAMA iletişimi Makale
Pazarlama iletişimi Uzmanı
Pazarlama İletişim Numarası
Pazarlama iletişimi Modelleri
PAZARLAMA iletişimi elemanları
Bütünleşik PAZARLAMA iletişimi


Dört gruptan ilki, kaygılarıyla bireysel olarak yüzleşen veya nedenini değiştiren “süper seçiciler”dir. Bu grup çok az marka sadakati sergiliyor ve kolayca geçiş yapacak. Bu grupta başarılı olmak için markanın onların önünde olması ve onların hizmetkarı olarak görülmesi gerekiyor.

Örneğin, last minute.com aracılığıyla rezerve edilen etkinlik biletleri, davranışlarının tipik bir örneği olacaktır. Kaygıdan kaçınmak veya kaygıdan kaçmak için başkalarıyla ‘çözüm arayanlar’ grubu. Olumlu inanç markaları ararlar ve tanıdık, arkadaş canlısı, aile imajlarına odaklanan iletişimlere ihtiyaç duyarlar. Net bir nedenle ilgili temaya veya topluluk deneyimlerine sahip olayları tercih ederler.

Yeni saldırganlar, kaygı nedenleriyle yüzleşmek veya bunları değiştirmek için sosyal davranışları kullanır. Bu grup, geleneksel pazarlamaya güvenmez ve ağızdan ağza pazarlamayı reddeder. Katıldıkları etkinlikler için güçlü bir sosyal sorumlu marka imajına ihtiyaç duyulmaktadır ve viral iletişim yöntemleri ve halkla ilişkiler en etkili araçlardır.

Son olarak, “basitleştiriciler” kaygıdan kaçınmak veya kaygıdan kaçmak için kendi bireysel yollarını bulurlar. Bu, bildikleri markalara bağlı kalarak ve bilgileri acımasızca filtreleyerek ve anlık kararları teşvik ederek seçimleri basitleştirerek yapılır. Bilgi aracıları tarafından filtrelenen bilgilere de iyi yanıt veren bu grupla kısa basit iletişimler en etkilidir.

Pazarlama Trendleri

Pazarlama içindeki bir dizi gelişme alanı, pazar yerinde meydana gelen değişiklikleri yansıtır. İlişki pazarlaması, tüketicinin pazarlama tekliflerinin pasif bir alıcısı olmaktan daha fazlası olma ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmıştır.

İlişki pazarlaması, bağlılığın, karşılıklı güvenin ve nihayetinde ortaklığın geliştirilmesi yoluyla müşterinin tüm pazarlama sürecine katılımını ve katılımını sunar. Bu gelişmeyle ilgili olarak, bir alıcı/satıcı ilişkisi geliştirmeye değil, çeşitli paydaşlarla karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklar oluşturmaya ve sürdürmeye odaklanılan ortaklık ve yakınlık pazarlaması alanları vardır.

Bu pazarlama yöntemleri, özellikle kimin müşteri ve kimin tedarikçi olduğuna dair net bir tanımın olmadığı alanlarda uygundur. Örneğin, etkinlik üreticisi ile sponsor kuruluşlar arasındaki ilişkiler veya mekan sahipleri ile sergi organizatörleri arasındaki ilişki, ortaklık pazarlaması için uygundur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir