Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (5) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (5) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

9 Aralık 2020  İstatistiksel Veri Analizi Hidroloji bilimi Hidroloji bilimi nedir Hidroloji biliminin inceleme alanları Hidroloji Nedir Hidroloji örnek soru Ödevcim Akademik 0
Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (5) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Bu bölümde, ortalama fazla fonksiyondaki varyasyonlar ve ampirik karşıtları, istatistiksel uygulamaları açısından incelenecektir. Ancak önce teorik ortalama fazla fonksiyonun davranışını daha iyi anlamamız gerekir. Bu, deneysel şekilleri belirli teorik modellerle ilişkilendirmemize yardımcı olacaktır. Bölüm 4’te, log-dönüştürülmüş verilerin ampirik ortalama fazla fonksiyonunu ifade eden eˆn ile log X (log Xn − k, n) istatistiğinin Hill tahmincisi olarak nasıl göründüğünü göreceğiz.

Ortalama fazla fonksiyonların şekilleri düşünüldüğünde, yine üstel dağılım merkezi bir rol oynar. Üstel dağılımın karakteristik bir özelliği hafızasız özelliğidir, yani X> t bilgisinin verilip verilmediğine bakılmaksızın, X – t’nin ortalama değerinin sonucu, t = 0’da başlayıp hesaplanmış gibi aynıdır. E (X). Üstel dağılım için ortalama fazla fonksiyon e sabittir ve e (t) = 1 hepsi için > 0’dır.

X dağılımı üstel dağılımdan (HTE) daha ağır bir kuyruğa sahipse, o zaman ortalama fazla fonksiyonun nihayetinde arttığını, daha hafif kuyruklarda (LTE) e ise sonunda azaldığını görürüz. Örneğin, 1 – F (x) = exp (−λxτ) ile Weibull dağılımı, asimptotik ifadeyi karşılar ve τ> 1 (karşılık τ <1) durumunda nihai olarak azalan (sırasıyla artan) bir e verir. Bu nedenle, e’nin şekli, eldeki dağılımın kuyruğunun LTE veya HTE doğası hakkında önemli bilgiler verir. Bazı iyi bilinen dağılımlar için e’nin grafikleri Şekil 1.5’te gösterilmektedir.

  • e (t) = t 1 − τ / λτ

Ampirik ortalama fazla değerlerin grafikleri ek, n ​​(1.1) ‘de sunulduğu gibi iki alternatif yolla yapılandırılabilir, yani ek, n’ye karşı k veya ek, n’ye karşı xn − k, n. Önceki alt bölümdeki tartışmayı hatırlatarak, k değerlerini azaltmak veya xn − k, n değerlerini artırmak için çizilen ek, n ​​değerlerinin davranışı aranır. Zaventem’den gelen rüzgar hızı verileri durumunda, sabit davranış Şekil 1.6’daki grafikten görünür hale gelir. Öte yandan, 1976 Norveç yangın sigortası örneğinden elde edilen veriler HTE modelini göstermektedir (bkz. Şekil 1.7).

Şekil 1.5 Bazı ortalama fazla fonksiyonların şekilleri.

Şekil 1.6 Zaventem’de 82 km / saatten daha büyük: (a) ek, n’ye karşı k ve (b) ek, n’ye karşı xn − k, n.

Günlük maksimum rüzgar hızı ölçümleri için ortalama grafikler

Şekil 1.7 Norveç yangın sigortası örneğinden alınan 1976 verileri için ortalama fazla parseller:

(a) ek, n’ye karşı k ve (b) ek, n’ye karşı xn − k, n.

Belirli bir xn − k, n değerinde e fonksiyonunun bir tahmini olmasının yanı sıra, üstel büyüklüğün eğiminin bir tahmini olarak da yorumlanabilir e QQ – koordinatlarla bir referans noktasının sağındaki çizim – log k +1, xn − k, n olur.

Burada, QQ grafiğindeki süreklilik düzeltmesinden yararlanıyoruz. Aslında, bu eğim, kalan noktalar ile referans noktasının kendisi arasındaki dikey ve yatay koordinatlardaki farklılıkların oranıyla tahmin edilebilir:

Bu ifadede, payda, ek tipinin ortalama fazla fonksiyonunun bir tahmin edicisi olarak yorumlanabilir, n – log 􏰋 k + 1 􏰌’da alınır ve standart n + 1 üstel (teorik) nicelikler – log (1 – p) p = 1 – pj, n, j = 1 ile. . . , k arasındadır.

Dolayısıyla payda, (1.1) ‘de olduğu gibi standart üstel dağılım Exp (1)’ in ortalama fazla fonksiyonunun yaklaşık bir tahminidir ve bu nedenle yaklaşık 1’e eşittir. Stirling’in formülünü kullanarak, bunun, küçük k değerleri. Bu nedenle Ek, n’nin E ̃k, n’nin bir yaklaşımını oluşturduğunu buluyoruz.

Yukarıdaki tartışma HTE dağılımları için ortalama fazla fonksiyonun (sırasıyla LTE dağılımları) nihai olarak artan (sırasıyla azalan) davranışını açıklamaktadır. Bir HTE dağılımı durumunda, üstel QQ grafiği, daha büyük gözlemler için dışbükey bir şekle sahiptir ve eğimler, daha yüksek gözlemlerin yakınında artmaya devam eder. Bu daha sonra artan bir ortalama fazla fonksiyona yol açar. LTE dağıtımları için ters bir mantık geçerlidir. Bu ilkeye yönelik resimler Şekil 1.8’de gösterilmektedir.

Hidroloji bilimi
Hidroloji Nedir
Hidroloji pdf
hidroloji soru örnekleri.
Hidroloji biliminin inceleme alanları
Hidroloji Ders Notları
Hidroloji bilimi nedir
Hidroloji örnek soru

Uygulama Alanları

 Hidroloji

Taşkın frekansı analizine olan nihai ilgi, ortalama olarak her T yılda bir aşılan seviye olan T-yıllık taşkın deşarjının (su seviyesi) tahminidir. Burada, deşarjların dağılımının yüksek bir miktarı aranmaktadır. Genellikle 100 yıllık bir zaman dilimi alınır, ancak tahmin çoğunlukla daha kısa süreli sel deşarjları baz alınarak yapılmaktadır. Böyle bir seviyeyi aşan sellerin sonuçları felaket olabilir.

Örneğin, 100 yıllık sel seviyeleri 1993’teki Amerikan seliyle aşıldı ve Orta Batı’daki eyaletlerde büyük bir yıkıma neden oldu. 1953’te Hollanda’da meydana gelen seller gerçekten felaketti ve bu ülkede hâlâ ilgi çeken set inşaatlarının Delta Planını tetikledi. Yasaya göre, alçak arazi ülkeleri olan Belçika ve Hollanda’daki bentler 104 yıllık sel deşarjına kadar inşa edilmelidir.

İlgili dağılımın kuyruğunun özel ilgi alanı olduğu diğer bir hidrolojik parametre yağış yoğunluğudur. Bu parametre, su yolu sistemlerinin, kentsel drenajın ve su akışının modellenmesinde önemlidir. Açıktır ki, bu tür sistemlerin etkin kapasitesi en uç yoğunluklar tarafından belirlenir.

Çoğu zaman yalnızca periyodik, hatta yıllık maksimumlar mevcuttur. Ardından, T-yıllık su seviyelerine alternatif olarak, bir geri dönüş süresi açısından uç değer analizinin sonuçları istenir. İkincisi, periyodik maksimumların hayatta kalma fonksiyonunun karşılığı olarak ifade edilir, örneğin Y,

  • T (x) = 1 / P (Y> x)

Daha sonra, geri dönüş süresi kavramının, Y değerlerinin dağılımının çalışıldığı durumlara nasıl kolayca uyarlanabileceğini anlatacağız.

Vaka Analizi:

Meuse nehrinin Hollanda’daki Borgharen’deki 1911’den 1996’ya kadar yıllık maksimum nehir deşarjları. Yıllık maksimum deşarjların zaman grafiği Şekil 1.9 (a) ‘da verilmiştir. Yıllık maksimum dağılımın kuyruk davranışı hakkında bir fikir edinmek için üstel bir QQ grafiği oluşturulmuştur, bakınız Şekil 1.9 (b). Bu QQ grafiğinden de anlaşılacağı gibi, yıllık maksimum dağılım HTE kuyruk davranışı göstermez. Bu, Şekil 1.9 (c) ve (d) ‘de verilen ortalama fazla grafiklerle de doğrulanmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir