Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (7) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (7) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

9 Aralık 2020  İstatistiksel Veri Analizi Deprem azalım ilişkisi de M neyi ifade eder Deprem azalım ilişkisi formülü Deprem oluşum mekanizması Deprem uzaklık etkisi Moment büyüklüğü Ödevcim Akademik Sismik moment hesabı 0
Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (7) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Finans Uygulamaları

Finansal zaman serileri, hisse senetleri, yabancı para birimleri veya emtialar gibi varlıkların spekülatif fiyatlarından oluşur. Ticari bir bankadaki risk yönetimi, banka tarafından tutulan veya ihraç edilen finansal varlıkların fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan kayıp risklerine karşı koruma sağlamaktır. Geri dönüşlerin, yani ardışık fiyatların göreceli farklılıkları veya günlük fiyat farklarının araştırılması gereken uygun miktarlar olduğu ortaya çıktı; örneğin, sırasıyla Standard & Poors 500 kapanış değerlerinin zaman grafiğini ve büyük günden önceki son piyasa günü olan Ocak 1960’tan 16 Ekim 1987’ye kadar günlük yüzde getirilerini gösterdiğimiz Şekil 1.16 (a) ve (b) ‘ye bakınız. Black Monday, 19 Ekim 1987 çöküşü. Finansal uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için Embrechts’a bakabilirsiniz.

Bir portföyün Riske Maruz Değer (VaR), esasen gelecekteki portföyün yalnızca küçük bir olasılıkla altına düşeceği seviyedir. VaR, ilgili verilerin mevcut olduğu dönemde gözlemlenenden daha kötü olabilecek olumsuz olayların etkisini değerlendirmek veya tahmin etmek amacıyla yatırımcılar veya fon yöneticileri tarafından kullanılan önemli risk ölçülerinden biridir.

Deprem azalım ilişkisi de M neyi ifade eder
Sismik tehlike analizi
Sismik moment hesabı
Deprem azalım ilişkisi M
Deprem azalım ilişkisi formülü
Deprem uzaklık etkisi
Deprem oluşum mekanizması
Moment büyüklüğü

Jeoloji ve Sismik Analiz

Jeolojideki ekstrem değer istatistiklerinin uygulamaları, depremlerin büyüklükleri ve kayıpları, elmas boyutları ve değerleri, karasal gezegenler üzerindeki etki krater boyutu dağılımları vb. (örneğin bkz. Caers ve ark. 1999a, 1999b). Bu tür verilerin kuyruk özelliklerinin önemi, altta yatan jeolojik sürecin yorumlanmasıyla ilişkilendirilebilir.

Durum çalışmaları:

(i) Pisarenko ve Sornette (2003), 1977-2000 dönemi boyunca Harvard kataloğunda sığ depremleri (derinlik <70 km) analiz etti. Bu çalışmada, yitim ve okyanus ortası sırt bölgeleri için sismik moment dağılımlarının kuyrukları karşılaştırılmıştır. Veri tabanı, yitim bölgelerinde 6458 depremin ve okyanus ortası sırt bölgelerinde 1665 depremin sismik moment ölçümlerini (dyne-cm cinsinden) içerir.

Her iki bölge için, sismik moment dağılımları, finansal uygulamalar, Ocak 1960’tan 19 Ekim 1987’deki büyük çöküşten önceki son piyasa günü olan 16 Ekim 1987’ye kadar sırasıyla Standard & Poors 500 kapanış değerleri ve günlük yüzde bilgileri de getirileridir.  

Bir portföyün Riske Maruz Değer (VaR), esasen gelecekteki portföyün yalnızca küçük bir olasılıkla altına düşeceği seviyedir. VaR, ilgili verilerin mevcut olduğu dönemde gözlemlenenden daha kötü olabilecek olumsuz olayların etkisini değerlendirmek veya tahmin etmek amacıyla yatırımcılar veya fon yöneticileri tarafından kullanılan önemli risk ölçülerinden biridir.

Şekil 1.16 Standard & Poors 500 (a) kapanış değerlerinin ve (b) günlük% getirilerin zaman grafiği.

Şekil 1.17’de verilen üstel kuantil ve ortalama fazla grafiklerle gösterilen HTE tipi.

(ii) Tarımda toprak analizi, toprak verimliliği ve ürün performansının yönetilmesi bağlamında gübre ve değişiklik önerilerinin temelidir. Gübreler, besin maddelerine yönelik mahsul talebini karşılamak için kullanılırken, hem toprak yapısını hem de su infiltrasyonunu stabilize etmek ve iyileştirmek ve pH seviyelerini optimize etmek için değişiklikler gereklidir. Son zamanlarda, hassas tarım adı verilen yeni bir mahsul yönetimi kavramı ortaya çıktı. Örneğin, toprak örneklemesi ve toprak analizi temelinde gübre girdilerini ayarlamak için mahsul tekniklerinin tarla içi varyasyonuna izin verir.

Bu tekniklerin geliştirilmesi toprak verilerine olan talebi artırdığından, laboratuvarlar artık büyük veri kümeleriyle yüklenmektedir. Bu bağlamda, Belçika’nın kar amacı gütmeyen kuruluşu REQUASUD (Re ́seau Qualite ́ Sud yani South Quality Network), uygulayıcının hizmetine verimli tavsiye ve analiz hizmetleri sunmak için 1989 yılında kurulmuştur. REQUASUD, 150.000’den fazla toprak kimyasal bileşimi (pHKCl, K, Mg, Ca, vb.) Kaydını içeren merkezi bir toprak veritabanı geliştirmiştir. Aynı zamanda örnek köken (posta kodu), toprak dokusu, toprak işgal, önceki ve yeni kültürler hakkında bilgi içerir.

Jeopedoloji Birimi (Gembloux Tarım Üniversitesi, Belçika) toprak analizleri için referans laboratuvarıdır ve veri tabanı Biyometri, Veri Yönetimi ve Agrometeoroloji Biriminde (Gembloux Tarımsal Araştırma Merkezi) merkezileştirilmiştir. Verilerin ayrıntılı çalışmaları, yayım hizmetlerinin tarımsal toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemesine ve bunları verimlilik potansiyeline ve kültürleri destekleme yeteneklerine göre yönetmesine izin verir.

(iii) Condroz veri tabanı, Belçika’nın güney kesimindeki bir coğrafi bölge olan Condroz’daki farklı şehirlerden gelen 19,516 toprak örneğinin kalsiyum içeriği ve pH seviyesi ölçümlerini içerir. Şekil 1.18, verilerin kapladığı alanın gri renkli olduğu bir Belçika haritasını göstermektedir. Bu verilerin ayrıntılı bir açıklaması için, Goegebeur ve ark. (2004)’a bakınız.

Veriler, veritabanı kalitesini garanti altına almak için şüpheli kalsiyum ölçümlerini vurgulamak için otomatik bir prosedürün geliştirilmesine vurgu yapılarak analiz edilmiştir. Odak noktamız, eşdeğişken pH seviyesi ve şehir açısından aşırı kalsiyum ölçümlerinin modellenmesi ile ilgili konu olacaktır. Şekil 1.19 (a) ‘da verilen kalsiyuma karşı pH dağılım grafiğinden de anlaşılacağı gibi, her iki değişken de pozitif olarak ilişkilidir.

Dahası, aşırı kalsiyum ölçümlerinin daha yüksek pH seviyelerinde daha sık meydana gelme eğiliminde olduğuna dikkat edin, bu da kalsiyum dağılımının kuyruğunu kovaryat pH açısından açıklama ihtiyacını gösterir. Burada, pH = 6.5 koşuluna bağlı olarak kalsiyum içeriği dağılımının kuyruk davranışı hakkında yorum yapıyoruz. Üstel QQ grafiğinin dışbükey şekli ve (dolayısıyla) en büyük gözlemlere yakın artan ortalama fazlalık fonksiyonu, HTE tipi kuyruk davranışının kanıtını verir, bakınız Şekil 1.19 (b), (c) ve (d).

Elmas verileri. Bir elmas keşfinin karlılığı, büyük ölçüde belirli bir alanda bulunan taşların kalitesine bağlıdır. Sırayla, genel değerler aşağıdaki gibidir;

Şekil 1.17 Pisarenko ve Sornette verileri: üstel QQ grafikleri (sırasıyla (a) ve (d)) ve sırasıyla orta yitim için sismik momentlerin ortalama fazla grafikleri ((b), (c) ve (e), (f)) – okyanus sırt bölgeleri.

Şekil 1.18 Condroz verileri: Condroz veri tabanının kapsadığı coğrafi bölge.

Şekil 1.19 toprak örneklerinde, (b) pH = 6.5’teki kalsiyum seviyelerinin üstel QQ-grafiği, (c) ek, n pH = 6.5’teki kalsiyum seviyelerinin k ve (d) ek, n’nin bir fonksiyonu olarak xn − k, n’nin bir fonksiyonu olarak pH = 6.5’teki kalsiyum seviyeleri.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir