Eylem Araştırması Metodolojisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Eylem Araştırması Metodolojisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

24 Kasım 2022 Eylem araştırması deseni Eylem araştırması yöntemi 0
Güvenilirlik Önyargısı

 Eylem Araştırması Metodolojisi

İnternet ve veritabanı pazarlamasını entegre etme konusunda bir çerçeve oluşturmak için bir eylem araştırması metodolojisi benimsendi. Eylem araştırması, planlama, eyleme geçme, gözlemleme ve belirli bir projeden veya çalışma grubundan elde edilen sonuçları yansıtma süreçlerini içeren döngüsel bir süreç metodolojisidir.

Kavram, esas olarak, e-pazarlamayı desteklemek için İnternet/veritabanı pazarlamasının entegrasyonundan uygun stratejik çıktıların belirlenmesi gibi iş süreçlerini iyileştirmek için birlikte çalışan bir grup insanla ilgilidir.

Metodoloji olarak eylem araştırmasının seçimi iki faktöre dayanıyordu. İlk olarak, müşteri bilgilerinin e-pazarlama için entegre edilmesine yönelik uygun süreçle ilgili olarak yürütülen asgari araştırma nedeniyle, bunun etkili bir şekilde nasıl tamamlanabileceği belirsizdi. Bu nedenle, keşfedici araştırma gerekliydi ve eylem araştırması bu yeteneği birçok alternatiften daha iyi sağlıyor.

İlgili sorunları ayırt etmek için çok uluslu büyük bir eğlence kurumundaki bir eylem araştırması projesi kullanıldı. İkinci neden, hakkında çok az şey bilinen bir sorunla ilgili gelişen bir bilgi teknolojisi projesi kapsamında bir araştırma metodolojisinin uygulanmasında önemli olan eylem araştırmasının sağladığı esneklikti.

Eylem araştırması metodolojisi, mevcut araştırma ve anlayışın asgari düzeyde olduğu belirli bir problem hakkında bilgi toplama yaparak başarılı bir sonuca varmakla ortaklaşa ilgilenen bir grupla başlar.

Araştırılan çok uluslu eğlence şirketindeki bu grup, çeşitli eğlence bölümlerinden müşterilerin entegrasyonuyla ilgilenen bir proje ekibini içeriyordu ve müşteri merkezli bir e-pazarlama stratejisi yürütmek için müşterilerin açık ve örtülü ilgilerini kullandı.

Şirketin bölümleri, ücretsiz ve kablolu televizyon, basılı yayın, internet portalları, kumar, spor, gösteri eğlencesi vb. dahil olmak üzere çok geniştir. Proje ekibi, araştırmacılara ek olarak eğlence şirketinin orta ve üst düzey yöneticilerinden oluşuyordu; ortak hedef, müşteri verilerinin İnternet aracılığıyla en iyi nasıl toplanacağı, bu verilerin çevrimiçi ve çevrimdışı veritabanlarıyla entegrasyonu ve uygulanacak en iyi e-pazarlama stratejileriydi.

Proje ekibi, İnternet ve veritabanı pazarlamasının şirkete pazar bilgisi toplamak, tüketici tercihlerini izlemek ve müşterilerin gezinme ve satın alma davranışında ortaya çıkan tercihleri ​​aracılığıyla daha yakın bir müşteri ilişkisi elde etmek için harika bir fırsat sunduğu konusunda hemfikirdi.

Çevrimiçi veri toplama, çevrimdışı verilerle entegrasyon ve uygulanacak ön pazarlama stratejileri için bir başlangıç ​​planı formüle edildi. Özellikle, yetkin veri tabanı pazarlamasını mümkün kılmak için İnternetten elde edilen müşteri verilerinin diğer müşteri verileriyle etkili bir şekilde entegre edilebileceği süreci özetleyen bir çerçeve tartışılmış ve modellenmiştir.

Çerçeve, bir sistemin üç olağan parçasına sahiptir: girdiler, süreçler ve çıktılar. Yani, müşteriler hakkında İnternet aracılığıyla toplanan bilgi girdileri, bir dizi stratejik çıktı üretmek için işlenir ve bir firmanın müşteri veritabanlarıyla birleştirilir.

Eğlence şirketinin İnternet aracılığıyla müşteri bilgilerini toplamaya başlaması için mantıklı bir yer, daha geleneksel müşteri iletişim, faturalama ve pazarlama mekanizmalarından türetilen yerleşik müşteri veritabanlarıydı. Yetkili veritabanı pazarlaması için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak toplanabilecek ana müşteri verisi kategorileri, bir beyin fırtınası oturumunun ardından listelenmiştir.


Eylem araştırması yöntemi
Eylem araştırması nedir
Eylem araştırması deseni
Örnek eylem araştırması
Eylem araştırması nitel mi nicel mi
Eylem araştırması nasıl yapılır
Eğitimde Eylem araştırması nedir
Eylem araştırması Türleri


Proje ekibi, etkili e-pazarlamanın yürütülmesi için veri öğelerinin mekansal ve/veya boylamsal bir ayrıntıda toplanması gerektiği konusunda hemfikirdir. Bu ayrıntı, müşterinin her işlemde etkili bir şekilde tanınmasına ve müşterinin bir profilinin, çevrimiçi içeriğe, ifade edilen tercihlere ve önceki tekliflere yanıt geçmişlerine dayalı olarak zaman içinde giderek daha fazla geliştirilmesine ve iyileştirilmesine olanak sağladı.

Bu yaklaşım, diğer eğlence bölümlerinin ve tekliflerinin çapraz promosyon tekliflerinin kullanılmasıyla birlikte, eğlence şirketinin e-pazarlamanın faydalarını kademeli olarak gerçekleştirmesini sağlamak için tasarlandı.

Bu müşteri profilinin ve ilgili ilgi/satın alma modellerinin geliştirilmesi, aşağıdakiler kullanılarak genişletildi ve hızlandırıldı:

• çevrimiçi davranışa dayalı regresyon ve ilgi profili oluşturma gibi araştırma modellerini kullanarak müşteri ilişkilerinin, senaryoların ve eğilimlerin modellenmesi;
• gelişen kullanım modellerini, eğilimleri ve müşteri yaşam döngüsü gelişimini ortaya çıkarmak için veri madenciliği ve çevrimiçi analitik işleme (OLAP);
• yenilik, sıklık ve parasal satın alma değerleri (RFM analizi) ve müşteri kullanım süresi, elde edilen gelir ve çapraz satış fırsatları (TRC kategorizasyonu) gibi karlılık modellerine göre ölçüm yoluyla kuruluş için tüketici finansal değerinin belirlenmesi;
• daha belirgin eğilimler ve eğilimler oluşturmak için verilerin grafikler yoluyla görselleştirilmesi; ve
• sinir ağları ve karmaşık uyarlanabilir sistemler teorisi gibi yapay zeka.

Bu yöntemlerden elde edilen çıktı, daha sonra, yardımcı müşteri etkileşimi ve veri toplamanın entegre edilmesiyle daha da geliştirilmiş, devam eden ve gelişen bir müşteri profili sağlamak için özetlenen veri bileşenlerine geri entegre edilir.

Bununla birlikte, entegrasyon süreci, İnternet aracılığıyla toplanan verilerin genellikle yapılandırılmamış doğası, mevcut şirket müşteri verilerinin farklı doğası, kalitesi ve biçimi ve bir e-pazarlama bağlamında ele alınması gereken büyük hacimli veriler nedeniyle karmaşıktır. 

Süreçler

İnternetten toplanan bilgiler, tanımlama, standardizasyon, tekilleştirme ve konsolidasyon prosedürleri yoluyla işlendi ve her bir müşteriye benzersiz bir kalıcı veritabanı anahtarı uygulandı.

Kayıtlar kurumsal bir veri ambarında saklandı ve Web formu oturumları (tanımlama için) ve tanımlama bilgileri (ilgi alanlarını izlemek için) gibi veri türetme yöntemleri aracılığıyla otomatik olarak güncellendi. Müşteri verilerinin entegre edildiği ve daha sonra e-pazarlama için kullanıldığı süreci gösterir.

Entegrasyon süreçleri üç adımda özetlenebilir:

Birinci adım: veri içeriği tanımlama ve anlama. Veri entegrasyonunun ilk adımı, veri tanımlama ve kullanılan veri içeriğinin anlaşılmasıdır.

Bu adım, şirketin eski sistemlerinden ve mevcut müşteri verileri, genel veriler ve toplanan satın alınan veriler gibi farklı veri kaynaklarının her birinden yapılandırılmış biçimde (örneğin, XML veya virgülle/dizgiyle ayrılmış değerlerde) veri akışlarının çıkarılmasını içerir. 

İkinci adım: Veri entegrasyonu ve veri toplama. Bu ikinci adımda, şirket içi sistemlerden alınan veriler ve kullanılan harici veriler, birinci adımda geliştirilen metadata ve dönüştürme standartları kullanılarak standart formata dönüştürülmüştür.

Bu dönüşümün ardından, veri özniteliği düzeltmesi ve doğrulaması gerçekleştirildi, burada geçersiz karakterler/kayıtlar işaretlendi, hatalar düzeltildi ve adres ve e-posta gibi önemli iletişim/tanıma öznitelikleri doğrulandı.

Üçüncü adım: Veri ambarı. Birinci ve ikinci adımların tamamlanmasının ardından, temizlenen tekilleştirilmiş veriler merkezi veri ambarına yüklendi.

Veri ambarı, kurumsal eski sistemlerden ve dış kaynaklardan elde edilen müşteri verilerini entegre eden, depolayan ve sürdüren ve müşteriyle ilgili bilgilere odaklanarak e-pazarlama stratejileri ve operasyonları için mihenk taşı görevi gören bir kurumsal veri yapısıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir