Final Soruları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Final Soruları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Özel Tesisat Final Soruları Sosyal Bilgiler Öğretimi Final soruları Vize Final Soru Paylaşımı Vize Soruları Vize soruları ATA AÖF 0
Yeniden Yapılandırma – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Final Soruları

1. Verilere ve hipotezlere dayanarak sonuç çıkarmak için kullanılan sürece
(a) boş hipotez (b) bir senaryo
(c) çıkarım
(d) gerileme
(e) korelasyon

2. Tablo Testi 2-1 bir örnek gösterir
(a) değiştirilmeden numune alma
(b) artan sırada örnekleme
(c) azalan sırada örnekleme
(d) birincil unsurların örneklenmesi
(e) araçların örneklenmesi

3. Normal bir dağılımda, güven aralığının genişliği ile ilişkilidir.
(a) ortalama ve mod arasındaki fark
(b) ortalama ve medyan arasındaki fark
(c) standart sapmanın her iki tarafındaki modların sayısı
(d) ortalamanın her iki tarafındaki standart sapmaların sayısı
(e) yukarıdakilerin hiçbiri

4. İnsanların ortalama günlük kalori alımının bir dağılım elde etmek için grafiğe döküldüğü bir deney yapıldığını varsayalım. Amaç, Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm nüfusunun iyi bir temsili örneklemesini elde etmektir. Bu deneydeki hatalar şu sebeplerden kaynaklanabilir:
(a) Gıdaların kalori içeriğine ilişkin belirsiz veriler
(b) insanların gıda alımını dikkatsizce raporlama veya izleme
(c) örneklenen az sayıda insan
(d) kırsal alanlardan değil şehirlerden veri toplanması
(e) yukarıdakilerden herhangi biri

 

Vize Final Soru Paylaşımı
Vize Final Soru Paylaşımı Fırat
Vize Final Soru çözdürme
Vize Soruları
T.B.B Final Soruları
Vize soruları ATA AÖF
Sosyal Bilgiler Öğretimi Final soruları
Özel Tesisat Final Soruları

5. Yukarıdaki deneyin yapıldığını ve birisinin sonuçlara dayanarak şunu söylediğini hayal edin: “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tipik bir kişi günde 2700 ila 3300 kalori tüketir.” Bu, şunu söylemekle eşdeğerdir:
(a) “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tipik bir kişinin günlük kalori tüketimi% 3000􏰌10’dur.”
(b) “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tipik bir kişinin günlük kalori tüketimi% 3000􏰌3’dür.”
(c) “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tipik bir kişinin günlük kalori tüketimi% 3000􏰌1’dir.”
(d) “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tipik bir kişinin günlük kalori tüketimi% 3000 ±% 0,3’dür.”
(e) “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tipik bir kişinin günlük kalori tüketimi% 3000􏰌0,1’dir.”

6. ABD’nin güneyindeki bir şehirde bir kasaba hayal edin. Bu kasabada bir bilgisayar dükkanı var. Mağazanın sahibi, sıcaklık ile günlük satılan bilgisayar sayısı arasında bir ilişki olduğuna inanıyor. Geçen yılın satış kayıtlarına bakar ve 12 farklı günde (yılın her ayında bir tane) satılan bilgisayar sayısını belirler. Daha sonra internete gider ve kasabasındaki her gün için ortalama sıcaklıkları (yüksek artı düşük bölü 2) bulur. Ortaya çıkan noktaları bir dağılım grafiğine yerleştirdiğinde Şekil 2-1’i alır. Bu öneriler

(a) belirli bir gündeki ortalama sıcaklık ile o gün mağazası tarafından satılan bilgisayar sayısı arasında hiçbir korelasyon olmadığını
(b) belirli bir gündeki ortalama sıcaklık ile o gün mağazası tarafından satılan bilgisayar sayısı arasında negatif bir korelasyon olduğu
(c) belirli bir gündeki ortalama sıcaklık ile o gün mağazası tarafından satılan bilgisayar sayısı arasında pozitif bir korelasyon olduğu
(d) belirli bir gündeki ortalama sıcaklık ile o gün mağazası tarafından satılan bilgisayar sayısı arasında bir ilişki olup olmadığını anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.
(e) hiçbir yararlı bilgi yok

7. Şekil 2-1’deki kesikli çizgi, testin tahminidir.
(a) en küçük kareler hattı
(b) regresyon eğrisi
(c) korelasyon oranı
(d) standart sapma
(e) varyans

8. Dağılım grafiğindeki noktaların mükemmel bir daire şeklinde düzenlendiğini ve tüm yol boyunca eşit aralıklarla yerleştirildiğini hayal edin. En küçük kareler çizgisinin yönelimi nedir?
(a) Yataydır.
(b) Dikeydir.
(c) Sağa doğru hareket ettikçe yükselir.
(d) Sağa doğru hareket ettikçe aşağı iner.
(e) Belirlemek imkansızdır çünkü sonsuz sayıda farklı çizgi
teoride en küçük kareler doğrusu olarak tanımlanabilir.

9. Dağılım grafiğindeki noktaların mükemmel bir daire şeklinde düzenlendiğini ve tüm yol boyunca eşit aralıklarla yerleştirildiğini hayal edin. Bu durumda değişkenler arasındaki korelasyon nedir?
(a) 0
(b) 0 ile þ1 (c) þ1 arasında bir şey
(d) -1 ile 0 (e) 􏰇1 arasında bir şey

10. Bir hipotez her zaman
(a) bir varsayım
(b) doğru olduğu kanıtlanabilir
(c) yanlış olduğu kanıtlanabilir
(d) kesinlik
(e) mantıksal bir süreç

11. Bir dağılımın normal bir dağılım olmadığını hayal edin. Ancak, araçların örnekleme dağılımı, örneklem büyüklüğü arttıkça normal bir dağılıma yaklaşmaktadır. Bu açıklama
(a) açıkça yanlıştır. Örneklem büyüklüğü arttıkça, ortalamaların örnekleme dağılımı normal dağılıma benzer şekilde gittikçe azalır.
(b) yalnızca orijinal dağılım neredeyse normal bir dağılım ise doğrudur
yon
(c) yalnızca küçük popülasyonlar için doğrudur
(d) yalnızca büyük popülasyonlar için doğrudur
(e) Merkezi Limit Teoremi nedeniyle doğrudur

12. Tuz tüketiminin insanların kan basıncı üzerindeki nicel etkisini (varsa) belirlemek istediğinizi hayal edin. Dünyanın her kıtasından 100 kişiyle röportaj yapıyorsunuz, onlara ne kadar tuz yediklerini soruyorsunuz ve ardından saygın bir tıp fakültesi tarafından alınan ve kalibre edilen aletlerle kan basınçlarını ölçüyorsunuz. Bu deneyde aşağıdaki olası kusurlardan hangisi hakkında en az endişelenmelisiniz?
(a) İnsanlar ne kadar tuz yediklerini tam olarak bilmeyebilirler.
(b) Kan basıncı ölçüm ekipmanı doğru görünmeyebilir
okumalar.
(c) Örnekleme çerçevesi çok küçük.
(d) Örnek, yaş, cinsiyet gibi faktörlere göre önyargılı olabilir.
veya etnik köken.
(e) (a), (b), (c) faktörlerinden herhangi biri hakkında endişelenmenize gerek yoktur,
veya (d).

13. Tablo Testi 2-2, Rio de Antonio adında Güney Yarımküre’de hayali bir şehir için ortalama aylık sıcaklıkları ve yağış miktarlarını göstermektedir. Bu tablodan anlaşılıyor ki
(a) ortalama aylık sıcaklık ile ortalama aylık yağış arasında bir korelasyon yoktur
(b) ortalama aylık sıcaklık ile ortalama aylık yağış arasında önemli bir korelasyon vardır.
(c) yılın zamanı ile ortalama aylık yağış arasında bir korelasyon yok
(d) yılın zamanı ile ortalama aylık yağış arasında önemli bir korelasyon var

14. Tablo Test 2-2 ve Şekil Test 2-2’ye bakın. Şekil 2-2’deki grafiklerden hangisi, Rio de Antonio için ortalama aylık sıcaklık ile ortalama aylık yağış arasındaki ilişkinin dağılım grafiği için en küçük kareler çizgisini en çok temsil eder? Her bir grafikte, yatay ölçek boyunca sağa doğru hareket ettikçe sıcaklıkların arttığını ve dikey ölçek boyunca hareket ettikçe yağış miktarlarının arttığını varsayın.
(a) bir
(b) B
(c) C
(d) D
(e) Hiçbiri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir