Fiyat Bileşenleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Fiyat Bileşenleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

7 Ekim 2022 Pazarlama karması dağıtım Pazarlama karması Nedir PAZARLAMA karması örnekleri 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Fiyat ve Coğrafi Bilgi

E-ticaretin gelişimi, önemi genellikle hafife alınan pazarlama değişkenlerinin rolüne dikkat çekmiştir: fiyat, ürünlerin bulunabilirliği vb. müşteriler, rakipler ve distribütörler, üreticinin kendisine kadar.

Aslında ticaret şeklindeki bu önemli dönüşümler, fiyat sabitleme üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan ticaretin coğrafi boyutunu içeren yeni bir kavram olarak analiz edilebilir. Fiyat bileşenlerinin her biri üzerindeki coğrafi boyutun etkisinin sunumundan sonra, coğrafi fiyat politikalarının bir analizi verilecektir.

Coğrafi boyutun fiyat bileşenleri üzerindeki etkisi

Coğrafi boyutun fiyatlandırma politikasına entegrasyonu, öncelikle fiyat kavramının, bileşenlerinin ve belirleyicilerinin az çok kısıtlayıcı terimlerle tanımlanmasını gerektirir.

Fiyat Bileşenleri

Geleneksel olarak fiyat, istenen ürünü elde etmek için feda edilmesi gereken para miktarı olarak kabul edilir. Bununla birlikte, Simon gibi bir yazar daha kısıtlayıcı bir tanım önerir: “bir hizmet ürününün fiyatına göre, bir alıcının bu ürünü veya hizmeti elde etmek için harcaması gereken parasal miktarı belirtir.” Bu çok kısıtlayıcı fiyat vizyonunda coğrafi boyutun çok az yeri vardır.

Daha geniş bir fiyat vizyonu, tüketicinin bakış açısını dikkate almayı içerir: “Fiyat, bir ürünü elde etmek için terk edilen veya feda edilen şeydir”. Bu açıdan Zeithaml, fiyatın ana unsurlarını, yani nesnel fiyat, fiyatın kendisi ve algılanan parasal olmayan fedakarlığı tanımlar.

Bu nedenle kısıtlayıcı tanım, esas olarak parasal olmayan bileşenlerin dikkate alınmasının uygunluğunu kabul ederek ve nesnel fiyat ile algılanan fiyat arasındaki olası farkın altını çizerek iki yöne yayılır.

Parasal çaba, nakit ödemenin toplamı ile sınırlı değildir ve satın alma işleminden önceki veya sonraki ek faaliyetlerin parasal maliyetini hesaba katmalıdır (örneğin, bilgi arayışında seyahat).

Bu kategoride, ödeme şekli parasal maliyeti de etkiler: farklı ödeme şekilleri (nakit, çek, kredi kartı, havale) böylece kredi veya takas gibi farklı alacak ödeme yöntemleriyle birleştirilebilir.

Genişletilmiş bir kavram perspektifinden, çabaya entegre edilen zaman ve risk boyutları ilk olarak önerildi. Murphy ve Enis’e göre çaba, para birimlerinin ve bir satın almanın farklı aşamalarını gerçekleştirmek için gereken zamanın nesnel toplamı olarak tanımlanır: nakliye, satın alma, bekleme süresi ve ürün uygulaması.


PAZARLAMA karması örnekleri
Pazarlama karması
Pazarlama karması Nedir
PAZARLAMA karması elemanları
PAZARLAMA karması ödev
Pazarlama karması dağıtım
3p nedir pazarlama
4P pazarlama karması


Bu bileşenin ağırlıklı kısmını oluşturan araştırma ve işlem maliyetleri, coğrafi boyut tarafından güçlü bir şekilde belirlenmektedir. Risk, satın alma sırasında bir hatanın sonuçlarının öznel değerlendirmesi olarak tanımlanır. Risk kavramı sadece finansal riski değil, satın alma sırasında yapılan bir seçim hatasının sosyal, psikolojik, fiziksel ve işlevsel sonuçlarını da kapsar.

Parasal olmayan bileşenlerin araştırılması, bir işlem aynı zamanda hizmet, bilgi, imaj veya risk gibi para veya zaman dışındaki kaynakların değişimini de içerdiğinden eksik kalır.

Bu kaynaklarla ilişkili maliyet ve değer, örneğin prestijli bir markanın ürünü veya belirli bir coğrafi menşeli ürünler için daha yüksek bir fiyatla fiyata yansıtılır. Örneğin coğrafya, belirsizlikle bağlantılı riskin parasal olmayan boyutu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

İki değişim ortağı arasındaki mesafe, üreticiden ve dağıtıcıdan spekülatif bir pozisyon içeren talebin varlığı ve önemi ile ve maliyeti fiyata yansıtılan arzların oluşumuyla bağlantılı belirsizliğe neden olur. 

Benzer şekilde, işlemin yürütülmesi ve standartları karşılayan malların teslimi ile bağlantılı risk veya sözleşme para biriminin yerel para biriminden farklı olması ve takas gereksiniminin sözleşmenin imzalanması arasında bir gecikme olması durumunda kur değişikliği risk söz konusudur.

Hem parasal hem de parasal olmayan boyutları olan bu fiyat kavramı, satın alma kararında fiyatın hem karmaşık hem de çoklu rolünü vurguladığı için pazarlama uygulayıcıları için önemli bir ilerleme oluşturmaktadır.

Bütçe kısıtlaması ve feda edilen parasal kaynağın öneminin ötesinde fiyat, parasal ve zamansal seçimde niteliksel bir rehber olarak kullanılan bir bilgi biçimidir. Bir ürünün kalitesi veya bir tedarikin değeri, ürünü, ambalajı ve taşıdığı bilgileri ve ayrıca talep edilen fiyatı karakterize eden nesnel göstergelere dayalı olarak değerlendirilecektir.

Fiyatın Belirleyicileri

Fiyat, piyasanın işleyişini tanımlayan değişken şartlara göre belirlenir. En önemli terim, karşılaştırılabilir ürün veya hizmet tedarikleri ile ilgili olarak tedarikçiler ve müşteriler tarafından önerilen koşulların dikkate alınmasına izin veren bir pazaryerinin varlığı ve işleyişidir.

Bu nedenle, fiyatın münhasıran piyasa tarafından belirlendiği ve tedarikçilere dayatıldığı ve tedarikçinin kendisinin bir fiyat belirlediği piyasalar bir arada bulunur. Piyasaların zamansal işleyişi, anlık fiyatları olan sürekli piyasaların, yinelemeli fiyat sabitlemesi olan piyasalardan ayırt edilmesini sağlar.

Bununla birlikte, en sık görülen durum, fiyatların sabitlenmesinde bir özgürlüğün ve tedarikçiler ile müşteriler arasında bir miktar rekabetin bir arada var olduğu durumdur. Dolayısıyla karar verici, fiyatını sabitlemek için aynı anda üç belirleyiciyi hesaba katmalıdır: maliyetleri, talebin fiyatlara tepkisi ve rekabetin olası etkisi/tepkisi. Bununla birlikte, bu fiyat belirleyicilerinin her biri coğrafi boyuttan büyük ölçüde etkilenebilir.

Maliyetlerin Coğrafyası

Belirli maliyetler doğrudan coğrafi boyuttan etkilenir: yerel pazara uyum maliyetleri ve dağıtım ve mesafeye bağlı maliyetler.

Coğrafi varlıklardan kaynaklanan etkiler

Alıcı dışındaki aktörleri de hesaba katmak, borsadaki dengeyi hem giderler düzeyinde hem de makbuzlar düzeyinde değiştirebilir. Siyasi varlıklar, düzenleyici ve mali yetkileri aracılığıyla sürekli bir alanı ayrı bir alana dönüştürür. Yerel düzenlemeler, yerel dilde yasal notlar, pazara giriş izni ve teknik kısıtlamalar, ürünün uyarlanmasına ve dolayısıyla bir maliyet ekine yol açar.

Ancak bu uyarlama, aşağıda göreceğimiz gibi, sınırları daha geçirimsiz hale getirmek ve segmentasyonu kolaylaştırmak için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Genişletilmiş bir parasal maliyet vizyonunda, tedarikçinin talep ettiği fiyata vergiler açıkça eklenecektir. Avrupa Birliği’nde katma değer vergisi oranındaki çeşitlilik, coğrafi boyutun önemini açıkça göstermektedir.

Makbuzlar üzerindeki etki bir kez daha sübvansiyonlar gibi kamu kararlarının sonuçlarıyla ilgili olabileceği gibi, doğrudan (sigortacı gibi) veya dolaylı olarak (telefon iletişimi sırasında reklam kaybı) ödeme yapabilen üçüncü tarafların müdahalesiyle de ilişkilendirilebilir. Burada yine, sosyal güvenlik ve geri ödeme düzenlemelerinin çeşitliliği, bir ilaç firması için Avrupa düzeyinde bir ilaç fiyat politikasının karmaşıklığını açıkça göstermektedir.

Son olarak, bir devletin eylemi, fiyat kısıtlamaları, fiyat artırma yoluyla, yüksek enflasyon dönemlerinde olduğu gibi, pazarlık yoluyla bir fiyat tespiti yoluyla dolaylı müdahale ile sınırlandırılabilir. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir