FİYATLANDIRMA – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

FİYATLANDIRMA – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Eylül 2022 Fiyatlandırma Stratejileri örnekleri Maliyet odaklı fiyatlandırma Ödüllü FİYATLANDIRMA nedir 0
Piyasalar ve Ticaret

PLANLAMA İLKELERİ

1. Bu bölümde, her bir pazar segmenti ve/veya dağıtım kanalı için şirketin ve rakiplerinin fiyatlandırma politikalarını ve bunların pazar konumu üzerindeki etkilerini değerlendirin.
2. Hammadde tedariği, ürün spesifikasyon değişiklikleri, finansal faktörler, müşterilerin tutumları ve olası rekabetçi tepki temelinde fiyatlandırma eğilimlerinin ne olacağını değerlendirin.

FİYATLANDIRMA

1. Fiyatlandırma sınıflandırmaları oldukça parçalıdır ve konut, ticari, endüstriyel ve belediyeye göre sınıflandırılmıştır. Bu segmentlerde fiyatlar sokak aydınlatması, trafik ve sinyal lambaları ve dekoratif aydınlatmaya göre değişmektedir.
2. Şu anda şirketin yukarıda gösterilen kırılımlarda 23 oran sınıflandırması bulunmaktadır. (Yazarın notu: Ayrıntılı bilgi, tipik olarak, bir oran tablosunda, sınıflandırmaya göre veya bir ekin parçası haline getirilerek sağlanır).

GELECEK FİYATLAMA TRENDLERİ

Önümüzdeki üç ila beş yıl için yılda yüzde 12 ila yüzde 18’lik bir artış bekleniyor. Bu tahmin, doğal gaz için öngörülen yıllık artışların olmaması veya çok düşük olmasıyla çelişmektedir.

Dağıtım kanalları ve yöntemleri

1. Doğrudan ve bayiler aracılığıyla satılan miktarları içeren bir değer zinciri analizi yapın; ve fiziksel dağılımın bir analizini hazırlar.
2. Bağlantıların her birinin gerçekleştirdiği işlevlerle mevcut tedarik zinciri boyunca kapsamın etkinliğini belirleyin. Özel dikkat gerektiren temel faaliyetleri dahil edin ve değerlendirin.
3. Şirketin satış gücü tarafından belirli pazar segmentlerine gerçekleştirilen özel işlevleri veya benzersiz satış faaliyetlerini listeleyin.
4. Dağıtım yöntemleri ve kanallarında gelecekteki eğilimleri belirleyin. Her büyük pazar segmentinde beklenen büyümeyi belirtin. İnterneti bir dağıtım ve teknik destek kanalı olarak kullanmanın etkisini açıklayın.

GÜNCEL DAĞITIM KANALLARI

Dağıtım, çok seviyeli bir kanal sistemi aracılığıyla gerçekleşir. Bir düzeyde, mimarlar, inşaatçılar ve iç mimarlar aydınlatmayı belirler. Başka bir düzeyde, doğrudan dağıtım, temsilciler aracılığıyla büyük perakendecilere, üreticilere ve belediye yönetimlerine yapılır. Başka bir dağıtım düzeyinde, şirkete ait mağazalar da dahil olmak üzere aydınlatma armatürleri ve ampul üreticileri vardır.

GÜNCEL KANALLARDAKİ KAPSAMIN ETKİLİ

• Şirket, 17 müşteri ofisi aracılığıyla satış yapmaktadır. Ofislerde 61 farklı lamba bulunur. Toplam alan lambası satışlarının payı ise yüzde 3,6 oldu.
• General Electric, Sylvania ve Westinghouse’un her biri yaklaşık yüzde onunda olmak üzere, akkor ampul pazarının yaklaşık yüzde 50’sine sahiptir. Pazarın yaklaşık yüzde 17’sine sahip 28 her türden lamba üreticisi var.
• Akkor lambaların yaklaşık yüzde 13’ü ve floresan lambaların yüzde beşi öncelikle Çin’den ithal edilmekte, onu Güney Kore, Macaristan, Polonya, Meksika ve Kanada izlemektedir.
• Büyük firmalar, lambalarını üretici temsilcilerinin distribütörlerinden satın alır. Müteahhitler, yeni inşaat için aydınlatma sistemleri sağlar.

Genel olarak, lambalar için son derece iyi geliştirilmiş dağıtım kanalları vardır.


Maliyet odaklı fiyatlandırma
Fiyatlandırma Stratejileri örnekleri
Pazarlamada Fiyat Stratejileri
Pazarlamada fiyatlandırma DERS NOTLARI
Ödüllü FİYATLANDIRMA nedir
Rekabet odaklı fiyatlandırma
Fiyatlandırma stratejileri Kitap
Psikolojik fiyatlandırma


ŞİRKET SATIŞ GÜCÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖZEL İŞLEVLER

• Müşterinin büyüklüğüne ve enerji kullanımına bağlı olarak temas sıklığı ile şirketin satış gücü tarafından sürekli kişisel iletişim sürdürülür. İnşaat faaliyetleri ve kullanıcı türleri ve belirleyiciler, inşaatçılar, müteahhitler, mimarlar ve iç mimarlar dahil olmak üzere temas sıklığını da belirler.
• Büyük kullanıcılarla doğrudan temas olduğunda, şirket satış temsilcileri, en yeni ve en verimli aydınlatma sistemleri hakkında bilgi edinmek için başlıca perakende, imalat ve devlet müşterilerini General Electric’in Gösteri Aydınlatma Enstitüsüne davet eder.

DAĞITIM YÖNTEMLERİ VE KANALLARINDA GELECEK TRENDLER

• Enerji tasarruflu lambalara ve daha uzun ömürlü ürünlere yönelik eğilim, tedarik zincirinin tüm seviyelerinde danışman olarak görev yapan, teknik olarak eğitimli aydınlatma uzmanlarına duyulan ihtiyacı işaret edecektir.
• Dağıtım kanalı temsilcileri, verimlilik ve enerji tasarrufu için ofislerdeki ve üretim organizasyonlarındaki aydınlatma sistemlerinin sürekli izlenmesini sağlayacaktır.
• Şirketin önemli lokasyonlarda aydınlatma armatürleri ve ampul üreticileriyle ortak girişimleri yoluyla gösteri merkezlerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Reklam ve satış promosyonu

• Kopya teması, harcamalar ve medya ile pazarın her segmentine yönelik reklam ve satış promosyonunu analiz edin.
• Ürün ve pazar segmentine göre geçmiş ve mevcut reklam ve satış promosyon stratejilerini belirtin.
• Kullanılan tanıtım, eğitim ve diğer reklam dışı etkileri ve ne gibi etkileri olduğunu açıklayın.
Başvuru

KOPYA TEMA, HARCAMA VE MEDYA İLE REKLAM VE SATIŞ PROMOSYONU

• General Electric, ampul reklamı için yaklaşık 20 milyon dolar harcıyor ve bunun yaklaşık yüzde 85’i ağ TV’ye harcanıyor.
• Sokak aydınlatması segmentinde reklam ve satış promosyonu yapılmamaktadır. Promosyon, belediye yetkililerini General Electric’in dış aydınlatma gösterilerine davet etmekle sınırlıdır.
• OPL segmentinde, alan reklamı yoktur ve ticari müşterilere yılda dört kez doğrudan posta gibi yalnızca sınırlı miktarda satış promosyonu vardır.

GEÇMİŞ VE GÜNCEL REKLAM VE SATIŞ TANITIM STRATEJİLERİ

• Çoğu şirket reklamı, şirketin ticaret alanındaki ekonomik kalkınmaya yönelik kurumsal reklamlarla sınırlıdır. Diğer reklam temaları, halkın enerji ihtiyaçlarına hizmet etmeye ve şirketi sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak göstermeye odaklanır.

TANITIM, EĞİTİM VE DİĞER REKLAM-DIŞI ETKİLER

• Pazarlama araştırması, General Electric tarafından yürütülen tanıtım tesislerine müşterileri ve potansiyel müşterileri davet etmenin olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Şu anda dış mekan koruyucu aydınlatma ve sokak aydınlatması segmentleri üzerindeki doğrudan satış etkisini göstermek için kanıtlar derleniyor.

Pazar geçmişi

Bu bölüm, temel pazarlama durumunu genişletir. Ancak, değişen ve rekabetçi bir ortamda müşterilerin davranışsal yönlerine ve beklentilerine odaklanılır. Bu bölümdeki bilgiler önemlidir, çünkü takip eden hedeflerin ve stratejilerin geliştirilmesi için temel materyal olarak hizmet eder.

Ayrıca, pazarlarınız hakkındaki bilgi boşluklarını vurgular ve etkili kararlar almak için gereken pazarlama araştırması türlerini önerir.

MÜŞTERİ PROFİLİ

Potansiyel müşterilerin profili nedir? Şuna göre sınıflandırın:

1. Distribütörler, bayiler ve diğer aracılar tarafından hizmet verilen pazarlar ve ayrıca doğrudan son kullanıcıya satışlar.
2. Pazar segmenti ve satış kanalına göre genel satışlar.
3. Diğer sınıflandırmalar: kullandıkları ürün türüne, gelişmişlik düzeyine, satın alma noktasına ve duyarlılığa göre müşteri profilini tanımlayın.

Müşteri davranışı, hedefler ve stratejiler geliştirmek için bir temel görevi görür.

ÜRÜN KULLANIM SIKLIK VE BÜYÜKLÜĞÜ

1. Ne sıklıkla satın alıyorlar?
2. Hangi ciltlerde?
3. Mevsimsel bir etki var mı?

ÜRÜN KULLANIMININ COĞRAFİ YÖNLERİ

• Alıcıların çoğu ülkenin bir bölgesinde mi? Ulusal mı? Uluslararası mı?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir