Gemiye Su Girişi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Gemiye Su Girişi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

27 Temmuz 2022 Deniz iş Kanunu Kimlere uygulanır Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemi adamlar 0
Gemiye Su Girişi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Gemiye Su Girişi

Deniz suyunun gemiye girmesinden kaynaklanan kargonun uğradığı kayıp veya hasar ICC (B) uyarınca tazmin edilebilir, ancak (C) değil. Bu madde, “karaya oturma, karaya oturma, batma veya alabora olma” veya “geminin çarpışması veya teması” gibi bir zayiatın meydana gelmesi gerekmeksizin, yalnızca deniz suyunun gemiye girmesinden kaynaklanan bir kayba başvurulabilir. 

Deniz suyunun kasıtlı olarak gemiye alınmasından kaynaklanan hasar, ICC (B) ve ICC(C) uyarınca kasıtlı hasar veya imha istisnası durumunda olduğu gibi yönetilecektir.

Ortaya çıkan soru, kargonun kaybının veya hasarının deniz suyunun kargo ile fiziksel temasından kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır. Ortak hukuka göre, ‘denizlerin tehlikeleri’ kapsamındaki bir kargo talebiyle ilgili pozisyon açıktır. Birkaç iyi bilinen vaka, deniz suyuyla fiili temasın “denizlerin tehlikeleri” altındaki bir eylem için gerekli bir bileşen olmadığı kuralını ortaya koymuştur. Aynı kuralın bu fıkra kapsamındaki bir talep için de geçerli olması gerektiği ileri sürülmüştür.

Örneğin Gabay v Lloyd’da atlar, bir fırtınada geminin sallanması sonucu birbirlerini o kadar çok tekmeleyip yaraladılar ki hepsi öldü. Bu, denizlerin bir tehlikesi nedeniyle bir kayıp olarak kabul edildi.

Montoya bir deri ve tütün kargosu sevk edildi; ambara deniz suyunun girmesi, postların mayalanmasına neden oldu. Derilerin çürümesi kötü bir tat verdi ve böylece tütüne zarar verdi.

Deniz suyu tütünle temas etmese de, denizlerin tehlikelerinden bir kayıp olarak kabul edildi. Mahkeme, karara varmak için ‘fesatlık’ kuralına başvurdu.

Pollock CB’nin sözleriyle: ‘Genel bir kural olarak, denizlerin tehlikelerinden fitnenin doğduğu ve bu fitnenin doğal ve neredeyse kaçınılmaz sonucunun daha fazla feci sonuçlar yaratmak olduğu durumlarda, bu durumda sigortacılar daha fazla zarardan sorumludur. 


Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemi adamları
Gemi ticareti yapan kişi
Gemi adamı iş sözleşmesi örneği
Deniz is Kanunu ihbar süresi
Yabancı bayraklı gemide iş kazası
Deniz iş Kanunu Kimlere uygulanır
Gemi adamı belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı
Açık denizde işlenen suçlar


Deniz suyunun zarar görmüş eşyayla “mutlak temas” halinde olmasının gerekli olmadığı görüşü hakimdir. Başlangıçta Montoya Davası kararıyla çelişiyor gibi görünebilir. The Cator Case’de sevk edilen 1.711 paket çaydan 449’u deniz suyu ile temas sonucu zarar görmüştür.

Deniz suyuyla temas etmeyen kalan paketler, alıcıların bu paketlerde de bozulma olabileceğinden şüphelenmesi nedeniyle piyasa değerinin altında satıldı. Mahkeme, sigortalının yalnızca deniz suyuyla fiilen temas halinde olan paketler bakımından iyileşebileceğine, ancak herhangi bir fiili fiziksel yaralanmaya maruz kalmayan, sadece itibarın zedelenmesine maruz kalan kalanın kaybı açısından değil, kurtarılabileceğine karar verdi. 

Dava, deniz suyunun hasarlı kargo ile fiili fiziksel temasının, bir deniz tehlikesi nedeniyle bir kaybın geri kazanılabilmesi için gerekli olduğu ilkesini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

Baş Yargıç Bovill, davaların, “burada mükemmel şekilde sağlam ve el değmemiş ve deniz suyundan tamamen etkilenmemiş olarak gelen [kalan] çay paketlerinde herhangi bir hasar olmadığı” gerekçesiyle ayırt edilebilir olduğunu vurgulamak için özen gösterdi. Buna karşılık, Montoya Vakası’nda, kokunun tadı ve dolayısıyla tütünün değerini etkilediği için tütünün kendisi gerçekten yaralandı.

Nihai analizde, her durumda bir nedensellik ve hasarın uzaklığı sorunudur: hasarın deniz suyundan mı kaynaklandığı belirlenmelidir. Şüphe ve önyargıdan kaynaklanan dolaylı, tali ve sonuçsal sorumluluk, açıkça değerlendirilemeyecek kadar uzak konulardır. Hiçbir hayal gücüyle, deniz suyunun yaramazlığının yarattığı “doğal ve neredeyse kaçınılmaz sonuç” olarak tanımlanamazlar.

Önleyici Faaliyetler

Sigortalının zarara uğramasını önlemek için zorunlu ve makul bir şekilde önlem alınması nedeniyle sigortalının uğradığı zıya veya hasar tazmin edilebilir. Böyle bir kayıp, o tehlikeden kaynaklanmış gibi kabul edilir ve bu şekilde geri alınabilir.

Örneğin, Kanada davasında, denizin istilasını önlemek için alınan önlemin neden olduğu ısı nedeniyle zarar gören bir pirinç kargosu, deniz tehlikesi nedeniyle bir kayıp olarak geri alınabilir olarak tutuldu. Bu, deniz sigortacılığında kanunun bu noktasında hüküm veren ilk davadır.

Privy Council’in, Leyland Davası tarafından belirlenen yakın neden kuralını uygulayarak sonuca vardığı açıklığa kavuşturuldu: pirincin kaybının yaklaşık nedeni, denizlerin tehlikeleri olarak kabul edildi ve önlemek için yapılan eylem değil. kayıp.

YANGIN VE PATLAMA

‘Yangın’ ve ‘patlama’ kapsamında özel olarak sigortalıdır. Patlama artık özel olarak sigortalı bir tehlike olarak adlandırıldığından, geçmişte mahkemeleri ‘yangın’ terimine dahil olup olmadığı konusunda çok rahatsız eden soru artık akademik. Bu tehlikeler de poliçenin tüm risklere yönelik olması nedeniyle ICC (A) kapsamındadır.

Denizlerin tehlikeleri, şiddetli hırsızlık ve baratrilerin aksine, “yangın”ın yasal bir tanımı yoktur. Belki de, “yangın” tehlikesinin sınırlarını ya da daha uygun olarak, sınırlarının eksikliğini tanımlayan ilk vakadır. 

Gemi yangınla harap olmuşsa, bunun adi bir kazadan mı, yıldırımdan mı, yoksa devlete karşı vazifeli bir fiilden mi kaynaklandığı önemli değildir. Ayrıca geminin, Kral’ın tebaası olan üçüncü şahıslar tarafından mı yoksa kaptan ve mürettebatın sadakat ve iyi niyetle hareket eden kişiler tarafından mı imha edildiği de hiçbir fark yaratmaz. Yangın hala causa causans’tır ve kayıp poliçe kapsamındadır.

Alexion Hope’da, Temyiz Mahkemesi’nden Lord Yargıç Lloyd, ‘yangın’dan, kazara veya kasten meydana gelebilecek ve denizlerin tehlikelerinin anlamı üzerine getirilen sınırlamaya tabi olmayan ‘ara tehlikelerden biri’ olarak bahsetti. 

Ayrıca, terimin inşaat meselesi olarak, sigortaya yabancı bir kişi tarafından kasıtlı olarak çıkarılan bir yangını içerdiğine dikkat çekti. Genel bir kural olarak, “yangın” terimi, herhangi bir kişi veya kişiler tarafından kazara veya kasten başlatılan her türlü yangını kapsayacak kadar geniştir. Ancak, daha sonra görülebileceği gibi, Kanun tarafından izin verildiği takdirde, genel bir kural Kanunla veya poliçedeki açık bir terimle değiştirilebilir, nitelenebilir veya hatta yerini alabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir