Geomarketing’in Kullanımı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Geomarketing’in Kullanımı – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Ekim 2022 Dijital PAZARLAMA ders Notları Dijital pazarlama örnekleri Dijital PAZARLAMA türleri 0
Piyasalar ve Ticaret

Geomarketing’in Kullanımı

Geomarketing, firmaların çoğu tarafından beş yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. Müşterilerin sadakatini güvence altına almak ve böylece belirli bir izleyici seviyesini korumak için bir editoryal yönetim kılavuzu olarak kullanıldığı editoryal alanda özellikle yararlıdır. Medyanın gücünü yansıtan okuyucu sayısı, programın, içeriğin ve bir başlığın editörlüğünün sonucudur.

Buradaki fikir, bir gazetenin yayılma alanlarını kapsayan coğrafi haritalar üretmek ve bilgisayarlı bir görselleştirme yardımıyla içeriğini, alıcıların isteklerine mümkün olan en iyi şekilde cevap verecek şekilde rafine etmektir. Alıcılar yerel meselelerle ilgilenen bir günlük gazeteye daha sadık olacağından, bir başlığın okuyucusunun yaşadığı kasaba veya bölgeden bahseden makaleleri düzenli olarak eklemek önemlidir.

Geomarketing aracı, gazetenin yayılma alanında görünen makale konularının sıklığının basit bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Belirli bir coğrafi sektörün pazar payı ile bu bölgeye ayrılmış makalelerin oranı arasında bir eşitsizlik fark edilirse, baş editör bir düzeltme yapar.

Örneğin, çok sayıda abone çeken bir kasaba önceki günlerde “unutuldu”ysa, bu ihmal edilen alanlar mekânsallaştırılmış bir bilgi sistemi kullanılarak tespit edilir ve “hata” giderilir.

Bu nedenle, coğrafi pazarlama, bir gazetede ele alınan temaların satış potansiyellerine göre sıralanmasını sağlar ve hedef kitlesini korumaya veya artırmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, reklamcıları çekmek ve reklam eklerinin fiyatını sabitlemek için basın ticari desteği satıcılarının güvendiği şey, okuyucu kitlesinin boyutu ve profilidir.

Basın alanındaki coğrafi boyutu dikkate almak, editoryal içeriğin ve reklam eklerinin başlığın yayılma alanına göre değiştiği anlamına gelir. Böylece, gazetenin dağıtıldığı şehre veya ülkeye bağlı olarak farklı makaleler önermekten oluşan bir baskının bölgesel bölümünden söz edilir.

Bu prosedür iki amaca yanıt verir: okuyucu sayısını korumak ve artırmak ve yerel düzeyde iletişim kurmanın yollarını arayan reklamcıların ihtiyaçlarını karşılamak. Uygulamada, şirketlerin yerel iletişim eylemlerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan desteklere daha fazla ihtiyacı vardır.

Bu nedenle, ticari basından, mesajın müşterinin hedef kitlesini de kapsayan sınırlı bir coğrafi alanda yayma teklifini memnuniyetle karşılıyorlar. Bu aynı zamanda ulusal gazetelerin, daha önce yüksek reklam alanı maliyetleri nedeniyle erişimi imkansız olan daha geniş bir reklamveren kategorisini çekmesine olanak tanır.

Bu coğrafi bölümleme şu anda hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok yaygın. Böylece, Elle, Marie-Claire, Newsweek, National Geographic, Time vb. gibi dergiler yerel dile çevrilmekte ve daha yerelleştirilmiş ve daha hedefli eylemleri somutlaştıracak şekilde editoryal ve reklam içeriklerini kıta, ülke veya bölgeye göre değiştirmektedir.

Böyle bir sürecin genişlemesinin sınırı, gazetenin üretim ve dağıtım düzeyinde çok karmaşık bir bölümü yönetmenin zorluğudur. Ayrıca, reklamverenlerin, gazetenin genellikle idari olan bölümüne mutlaka tekabül etmeyen bir müşteri bölümü vardır.

Bu dezavantajları telafi etmek ve aynı zamanda reklamcıların yerel taleplerine cevap vermek için, bazı gazeteler reklamcı eklerini reklamverenin “faydalı” coğrafi alanına göre fiyatlandırmaktadır.

Son bir zorluk, belirli bölgelerde yaşayan nüfusun heterojenliği ile ilgilidir. Uygulamada, Lille gibi kocanın Paris’te çalıştığı, karısının Tourcoing’de ve çocukların da çalıştığı ailelerin bulunduğu bir metropol için bilgi türü ve dağıtılacak reklam ekleri nasıl belirlenmelidir.


Dijital pazarlama örnekleri
e-ticaret ve dijital pazarlama
Dijital pazarlama ve satış
Dijital PAZARLAMA is İlanları
Dijital pazarlama Teknikleri
Etkili dijital pazarlama
Dijital PAZARLAMA ders Notları
Dijital PAZARLAMA türleri


Teşhir ve sinema için açıklanandan daha az bir gelişme derecesi ile coğrafi pazarlama, yeni ticari ürün teklifleri geliştirmek için basın alanında da kullanılmaktadır. Basın tarafından çok aranan sosyo-demografik kriterler, belirli bir tüketici profiliyle ilgilenen reklamcıları çekmek için uygun verilerdir.

Bu kriterleri coğrafi ve davranışsal verilerle ilişkilendirerek, çeşitli gazetelerin belirli ortak anlaşmaları veya çeşitleri gün ışığına çıktı. Amaçları, şirketlerin özellikle düşkün olduğu potansiyel müşterilere ulaşmaktır. Başlıca olanlar arasında, Fransız topraklarında dağıtılan bölgesel gazetelerin büyük çoğunluğunu tek bir ticari teklif içinde içeren “PQR 66” bulunur.

Basın izleyicileri üzerine yapılan araştırmalar, Paris yığılmasının dışında yaşayan yöneticilerin %50’den fazlasının bölgesel bir günlük basın başlığını okuduğunu gösteriyor. Bu, potansiyel müşterileri böyle bir profile sahip olan bir reklamverenin, gücüne ve yakınlığına bağlı olarak bu ortak anlaşmaya olan ilgisini gösterir.

Bu yeni teklifler, entegre ettikleri desteklerin yakınlık, güç ve maliyet tasarrufu önlemlerini yansıtan pazarlama tekliflerine yol açar. Şu anda yaklaşık 70 tane var, ancak hem sosyo-demografik hem de coğrafi verilere dayananların sayısı hala az.

Bu, izleyicinin işgal ettiği bölgeye ilişkin verilerin yeterince bilinmemesi ve/veya gazeteler tarafından çok az kullanılmasıyla açıklanabilir. Beklentilerin bulunduğu yer (veya stokun coğrafi pazarlaması) bilgisi bazen onların hareketliliğiyle (akışların coğrafi pazarlaması) ilgili bilgilerle desteklenir.

Bu veriler, çeşitli nedenlerle editoryal alanda faydalıdır. Bir yandan gazetenin dağıtım alanının daha doğru bir şekilde sabitlenmesini sağlarlar. Böylece, günlük Paris sakinlerine ve bunun sonucunda okurlarına genişletilmesiyle, bugün Paris’in 100 kilometre dışında satılmaktadır.

Öte yandan bu, üstün sosyo-profesyonel kategorilerin hedefine ulaşmak için yeni ürünler için fikir verir. Araştırmalar, yöneticilerin çok fazla seyahat ettiğini ve uçaklarda ve trenlerde ortalamadan daha fazla zaman harcadıklarını göstermiştir.

Bu ulaşım ağlarında seyahat eden yöneticiler genellikle erkek ve gençtir; satın alma güçleri yüksektir ve genellikle kişisel yaşamlarında da çok seyahat ederler. Bu bilgilerden yola çıkarak bu hedef kitleye ulaşmak için özel bir reklam sistemi (tüketici dergileri) devreye alındı.

Özellikle Fransa’da seyahat eden ve sayıları milyonları bulan yöneticilerin medya kapsamını optimize ederek, belirli reklamcıların beklentilerine yanıt veriyor. Seyahat eden yöneticilerin meşguliyetleriyle yakından ilgili olan editoryal içerikleri sayesinde, bu tüketici dergileri işadamları ve bunun sonucunda onları hedeflemek isteyen reklamcılar ile başarılı olmuştur.

Basın tarafından coğrafi pazarlamanın kullanımına ilişkin tartışmayı tamamlamak için, bu ortam tarafından kullanılan coğrafi kodlu bilgi sistemlerinin, gösterim firmaları ve sinema tarafından geliştirilenlerden daha az yaygın olduğunu söyleyeceğiz.

Basın alanında, coğrafi pazarlama yazılımına sahip olan ve bu nedenle okuyucularının özellikleri, konumu ve mobilite davranışları hakkında kesin bilgilere sahip olan sınırlı sayıda firma bulunmaktadır.

Bu boşluklar, bir yandan okuyucuların konumu ve hareketliliği ile ilgili izleyici sorularının ölçüm araçlarına sistematik olarak entegre edilerek ve diğer yandan aboneler veya ücretsiz gazeteler verilir.

Firmaların iletişim politikasındaki mekansal boyuta ayrılmış bu bölümü, jeopazarlamanın potansiyel kullanıcıları, özellikle radyo ve televizyon medyası ile ilgili bir bölümle bitireceğiz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir