Girdiler ve Bilgi İşleme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Girdiler ve Bilgi İşleme – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

2 Ocak 2023 Bilgiyi işleme kuramı şeması Bilgiyi işleme MODELİ girdi çıktı 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Girdiler ve Bilgi İşleme

Yukarıda açıklanan çeşitli etkiler, pazarlama iletişimi planlayıcıları tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir, ancak doğrudan kontrolleri dışındadır. Ancak ‘girdiler’, tüketici ile iletişim kuran kişi ve kuruluşlar tarafından belirlenir.

Pazarlama açısından bakıldığında, karar verme sürecinin girdileri, tüketicinin maruz kaldığı tüm bilgilerden oluşur. Bu, kuruluşun ve rakiplerinin tanıtım mesajlarının yanı sıra genel medya teşhirini içerir.

Hedef kitlenin her bir üyesinin her gün maruz kaldığı girdilerin hacmi, hepsine dikkat verilemeyeceği anlamına gelir. Girilen bilgiler işlenir ve alıcının ihtiyaçlarına ve özelliklerine bağlı olarak çoğu göz ardı edilir, atılır veya unutulur.

Ortalama bir İngiliz, Avustralyalı veya Amerikalı çocuk yılda 20.000 ila 40.000 reklama maruz kalmaktadır. Bilgilerin gerekli şekilde filtrelenmesi, herhangi bir pazarlama iletişiminin hedef kitlede bir yankı uyandırması gerektiğini ve diğer mesajların dağınıklığı ve gürültüsüne karşı öne çıkması gerektiğini gösterir. Tüketici davranışının bilgi işleme yönü, mesaj ve medya stratejileriyle ilgili olarak derinlemesine tartışılmaktadır.

Hedefleri sonuçlandırmak

Hedef pazarlar belirlendikten ve anlaşıldıktan sonra, hedefler aşağıdakileri dikkate alacak şekilde rafine edilebilir:

● katılım düzeyleri
● satın alma davranışları
● etkiler hiyerarşisindeki aşama
● etki seviyeleri
● bilgilerin nasıl işlendiği.

Bir hedef ne kadar spesifik olarak belirlenebilirse, o amaca ulaşmak için etkili stratejiler geliştirmek o kadar kolay olacaktır. Ancak bunun her etkinlik ve belirlenen her hedef kitle için yapılması gerekse de her ortam için önerilmez.

Kampanyayı yöntemlere ve medyaya ayırmak, her bir bileşenin entegrasyonunu azaltacağından ve sinerji ve etkinlik eksikliğine neden olabileceğinden, hedefler “medyadan bağımsız” kalmalıdır.

Hedefler daha spesifik hale geldikçe, hedefler ve strateji arasında net bir ayrım yapmak daha zor hale gelebilir. Hedeflerin nelere ulaşılacağı ve stratejinin nasıl ulaşılacağı olduğunu hatırlamakta fayda var.

Aşağıdaki terimlerden bazıları olay iletişimi amaçlarını ifade etmede yararlıdır: sürdürmek, inşa etmek, kazanmak, yükseltmek, yaratmak, kurmak, güçlendirmek, iyileştirmek, dönüştürmek, başarmak, üretmek vb.

İletişim Hedefleri 

Aşağıda, çeşitli etkinlik organizasyonlarından pazarlama, iletişim veya iş planlarından alınan bir dizi örnek bulunmaktadır.

Hedef kitleler:

● bölgede yaşayan, oynayan ve taç yeşili kaseleri destekleyen insanlar
● WWCBA imajını etkileyebilecek kişiler (medya, diğer dernekler, genel halk)
● potansiyel ana sponsorlar
● gelecekteki müşteri grupları (örn. okul çocukları, kadınlar). ABD Tenis Açık (ABD Açık, 2000) Hedefler:
● dünya çapında her şeyi kapsayan bir etkinlik olarak ABD Açık için heyecan yaratmak
● televizyon izleme oranını en az yüzde 10 artırmak
● New York tri-state bölgesindeki bilet satışlarını en az yüzde 10 artırmak.

Hedef kitleler:

● geleneksel tenis hayranları
● daha geniş spor meraklıları.

● kuruluşta aktif olarak yer alan çeşitli bir üyelik ve gönüllü tabanı oluşturmak ve sürdürmek.

● üyeler ve gönüllüler
● gençler ve kadınlar

Bunların, hedeflerin özgüllüğü, ölçülebilirliği ve hedef kitlelere sağlanan detay açısından çeşitlilik gösterdiği görülse de, hepsi pazarlama iletişimi yöntemlerinin geliştirilmesi için değerli bir başlangıç noktası sunmaktadır.

Etkinlik organizasyonları için iletişim hedeflerinin, durum analizi ve organizasyonun üst düzey hedefleri bağlamında belirlenmesi gerekir. İletişim hedefleri, başlangıçta kurumsal marka oluşturmayı kapsayacak şekilde geniş bir şekilde belirlenmeli, ancak daha sonra kuruluşun portföyündeki her bir etkinliğe (veya etkinlik programına) ve her bir farklı hedef kitleye daha özel hale getirilmelidir.

Spesifik hedefler belirlemek için paydaş gruplarını bölümlere ayırmak ve özelliklerini, davranışlarını, etkilerini ve tutumlarını anlamak gerekir. Bu bilgi daha sonra her bir grupla iletişim kurmak için en uygun yöntemin, medyanın ve mesajın belirlenmesinde daha fazla fayda sağlamak için kullanılabilir.


Bilgiyi işleme MODELİ girdi çıktı
Bilgiyi işleme Modeli
Bilgiyi işleme kuramı
Bilgiyi işleme kuramı şeması
Bilgi işleme süreçleri
Girdi Çıktı geri bildirim bilgi İşleme
Bilgi işleme kuramı örnekleri
Bilgiyi işleme kuramı kimin


İletişim Stratejisi

Etkili iletişim, belirlenen hedeflere ulaşmak için bir dizi unsurun entegrasyonunu ve koordinasyonunu gerektirir. Bu, farklı hedef seviyelerine hitap eden ayrıntılı alt stratejilerle birlikte net bir stratejik yön gerektirir.

Hedef pazarlar belirlendikten sonra strateji geliştirmenin başlangıç noktası, bir konumlandırma beyanının geliştirilmesidir. Konumlandırma beyanından, istenen konuma ve sonuçlara ulaşmak için bir dizi stratejik seçenek mevcut olabilir.

Bunların değerlendirilmesi ve en iyi seçeneğin seçilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Bu, kampanya mesajına, yaratıcı stratejiye veya kapsayıcı temaya yol açacaktır. Ardından, bu mesajı seçilen hedef gruplara iletmek için en uygun yöntemleri ve medyayı seçmek gerekir.

Bu nedenle iletişim stratejisi, ‘ürününüzü olumlu ve kişisel olarak kilit hedef kitlelerinizle alakalı terimlerle rakiplerinden ayıran önceden belirlenmiş bir dizi eylem’ olarak tanımlanabilir.

Algı, bilgi işleme ve markalama teorileri, etkili iletişim stratejileri geliştirmeye yardımcı olmak için değerli bir destek sağlar.

Strateji ve Konumlandırma

Belirlenen her iletişim hedefi için, istenen sonuca ulaşmak için bir dizi olası yol olacaktır. Bu alternatif stratejilerin, durum analizinde ve müşteri/hedef pazar analizinde toplanan bilgiler kullanılarak üretilmesi gerekir.

Bu süreç, tahmin senaryoları ve ‘eğer’ durumları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerin işlenmesini içerir. Bu görevin karmaşıklığı, pazarlama planlayıcısına uygun stratejileri geliştirme ve seçme konusunda yardımcı olacak çeşitli pazarlama araçlarının, modellerinin ve teorilerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu modeller şüphesiz faydalı olsalar da, başarılı strateji oluşturma ve seçiminin aynı zamanda yaratıcılık, içgörü ve deneyim gerektirdiğini akılda tutmak önemlidir.

İletişim planlama kararlarını destekleyebilecek stratejik araçlar ve modeller aşağıda tartışılmaktadır.

Rekabetçi Konum

İletişim planının durumsal bağlamını belirlemek için rakip analizi yapıldıktan sonra, kuruluşun mevcut pazar (veya rekabetçi) konumunu belirlemek ve sınıflandırmak mümkündür. Bu süreç, kuruluşun bir pazar lideri, pazara meydan okuyan, pazar takipçisi veya pazar nişeri olup olmadığını belirlemek için pazar payı eğilimlerini kullanır.

Pazar payı açısından pazara liderlik eden bir kuruluş, niş bir pazara veya alandaki daha küçük bir oyuncuya odaklanan bir kuruluştan farklı stratejik seçeneklere sahip olacaktır. Pazar liderinin mevcut konumunu koruyan ve pazara meydan okuyanların saldırılarına karşı savunma yapan stratejiler izlemesi muhtemeldir.

Bunlar konsolidasyon stratejileri olma eğilimindedir ve iletişim bakış açısından odak noktası marka güçlendirme, güvence, sadakat ve ilişki kurma olacaktır. Bir pazar meydan okuyucusu liderlik için yarışıyor ve bu nedenle ya liderden ya da daha küçük takipçilerden ve nişlerden pazar payı elde etmek için daha fazla saldırı odaklı bir strateji izleyecektir.

İletişimlerin, onları rakiplerinden farklı kılan özellikleri vurgulaması muhtemeldir ve doğrudan veya dolaylı rakip karşılaştırmaları kullanabilir. İşaretleyici nişler, daha büyük oyuncularla doğrudan çatışmayı önleyen bir strateji izleyerek başarılı olma eğilimindedir. Bu, belirli bir alanda (ürün, hizmet seviyesi, pazar) bir uzmanlık yaratılmasıyla sağlanır.

Seçilen alandaki uzmanlıkları onları saldırılardan korur ve hedef pazarlar uygun şekilde seçilirse büyüme için yeterli alan sağlar. Örneğin, birçok yerel spor takımı, pazar nişleri olarak tanımlanabilir.

Hedef pazarları coğrafi olarak sınırlıdır ve bu nedenle doğrudan rekabet azalır. Diğer sporlar ve diğer ikame boş zaman etkinlikleri arasında rekabet hâlâ mevcuttur, ancak bunların odak noktası sadık bir yerel hayran kitlesi geliştirmek olabilir.

Bu nedenle büyüme, pazarı genişleterek değil, pazara nüfuz etme (muhtemelen daha sık katılım yoluyla) ve ürün genişletme (örneğin ticari mal ve mekan kullanımı yoluyla) yoluyla elde edilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir