Görev Derecesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Görev Derecesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

9 Haziran 2021 Akademik Personel derece kademe ilerlemesi Araştırma görevlisi kadro derecesi 7 ne Demek Asistan doktor derece kademe Öğretim görevlisi derece kademe hesaplama YÖK Akademik kadro dereceleri 0
Ulusal Uygulama – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

UYGULAMA 9.1

Floyd bir kolej tarafından istihdam edilmektedir. Bir arkadaşıyla cep telefonuyla konuşurken kampüste üniversiteye ait bir araç kullanıyor. Araç, geri vitesteyken dışarıdan yüksek sesle bip sesi çıkaran bir alarm ile donatılmıştır. Bir park yerinden geri geri çıkarken bir öğrenciye çarpıyor. Çok sayıda yaya olduğu bilinen bir alanda güvenli bir şekilde araç kullanmakla yükümlüdür. Cep telefonuyla konuşmak gibi dikkati dağılmadan araba kullanmak gibi başka bir görevi var.

Olası Yaralanma Aralığı

Bir ihmal davasında görev unsurunun kanıtlanması için birkaç şeyin gösterilmesi gerekir. Birincisi, davalının yaralanan davacıya bir borç borcu olmasıdır. Davalının bu kişiye karşı bir görevi olduğunu göstermek gerekli değildir. Bunun yerine, davalının belirli bir aralıktaki (davacı dahil) başkalarının eylemlerinden etkilenebileceğini bildiği veya bilmesi gerektiği gösterilmelidir.

Bu aralığın içermesi gereken alanla ilgili olarak iki temel düşünce okulu geliştirilmiştir. Bir teoriye genellikle tehlike bölgesi6 denir; bu, davalının eylemlerinin etkilemesini makul bir şekilde beklemesi veya öngörmesi gereken alana atıfta bulunur.

Sonuç olarak, tehlike bölgesi dışında meydana gelen yaralanmalar için herhangi bir vergi borcu yoktur ve hiçbir ihmal gösterilemez. Bu, uzak veya tuhaf zincirleme reaksiyon olaylarının sonucu olan yaralanmalar için genellikle iyileşme olamayacağı anlamına gelir.

Bir şeyin uzak olup olmadığı, genellikle davalının davranışının davacının yaralanmasına neden olup olmadığına göre belirlenir. (Yakın nedene daha sonra ayrıntılı olarak değinilecektir.)

İkinci teori, çok daha geniş bir aralığı hesaba katan geniş dünya yaklaşımıdır. Davalının, yakın çevrede olmayan kişilere zarar verme olasılığının daha uzak olasılıkları ve kendi davranışından meydana gelmesi o kadar kolay öngörülemeyen yaralanmaları öngörmesini gerektirir.

Davalının, davalının eylemleri sonucunda makul olarak yaralanma tehlikesine maruz kalabilecek çevredeki tüm kişileri tanımlaması beklenir. Bu aralığın kapsamı, aynı zamanda, davranışın yaralanmaya yakın olarak neden olup olmadığı sorusunu da gündeme getirir, ancak yakın nedeni neyin oluşturduğuna ilişkin daha dolaylı bir olaylar zincirinin dahil edilmesine izin verir.

Akademik Personel derece kademe ilerlemesi
Memur derece kademe HESAPLAMA Robotu
Öğretim görevlisi derece kademe hesaplama
Akademisyen kademeleri
Doktor derece kademe tablosu
Asistan doktor derece kademe
Araştırma görevlisi kadro derecesi 7 ne Demek
YÖK Akademik kadro dereceleri

Görev Derecesi

Davacının, davalının kendi davranışından etkilenmesini beklemesi gereken alan içinde olduğu gösterildikten sonra, yaralanma riskinin derecesine göre görev derecesini belirlemek gerekir.

Davalının eylemleri, davacıyı riskin mevcut olduğu aralıkta belirli potansiyel tehlikelere maruz bırakacaktır. Davalı, öngörülebilir şekilde önemli zararlara yol açabilecek risklerden sorumludur. Bunun anlamı, bir taraf çevredeki diğerlerini etkileyebilecek bir davranışta bulunduğunda, bu aktörün bu davranışın bu kişileri makul şekilde öngörülebilecek şekillerde yaralamasına izin vermemek için dikkatli hareket etmesi gerektiğidir.

Bu nedenle, ciddi yaralanma riski ne kadar düşükse, onları korumak için başkalarına borçlu olunan görev derecesi o kadar az olur. Bir örnek, bir bakkalın zeminidir. Mağazanın zeminini dökülmelerden ve döküntülerden makul ölçüde temiz tutma görevi olsa da, müşterileri yakın zamanda paspaslanmış alanlar konusunda uyarmak için her koridora bir koruma yerleştirmesi gerekmeyecekti. Bir uyarı işareti yeterli olacaktır.

Bazı durumlarda, tüzük veya genel hukuk tarafından belirli bir görev uygulanır. Yasama organı ve yargı, belirli durumları bir görevin her zaman garanti altına alındığı durumlar olarak belirlemiştir. Bir örnek trafik yasalarıdır. Bu yasaların oluşturulmasıyla birlikte, başkalarının ve kendisinin güvenliği için yasalara uyma görevi geldi.

Bakım Standardı

Davalı ile davacı arasında bir görev bulunduğu tespit edildikten sonra, davalının görevi ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerekir. Bu, öncelikle davalının görevi yerine getirmek için uyması gereken uygun bakım standardını belirleyerek gerçekleştirilir.

İhmal davalarında uygulanan olağan test, davalının her koşulda olağan (makul) özen gösterip göstermediğidir.8 Davalının olağan özenle hareket edip etmediği, davranışının makul bir kişinin yapacağı hareketle ölçülmesiyle belirlenir. benzer bir durumda.

Bir yandan, iki durum birbirine benzemez ve her biri kendi benzersiz koşullarının ışığında değerlendirilmelidir. Öte yandan, genel olarak, makul bir kişinin ne yapacağına dair bir tespitin yapılabileceği, yaygın olarak karşılaşılan diğer durumlarla yeterince benzerlik vardır.

Her durumda makul kişinin genellikle davalı ile aynı yaş, zeka, deneyim ve fiziksel yetenek (veya sakatlık) özelliklerine sahip olduğu varsayılır.

Ayrıca (1) davalının davranışının altında yatan neden veya gereklilik (bir hayat kurtarmak gibi büyük bir sosyal değere sahip bir eylem miydi?), (2) çevreleyen fiziksel çevre, (3) yer ve (4) bölgedeki insan türleri vardır (örneğin, engelli çocukların oynadığı bir alan mıydı?).

Davalının muhakemesine ilişkin konulardaki belirli zihinsel yetenek veya sakatlık genellikle dikkate alınmaz.11 Sarhoş bir sanığın zihinsel yeteneği şüphesiz bozulmuştur, ancak sarhoşluk gönüllü bir durumdur ve kişinin eylemleri için sorumluluktan kaçılamaz.

Ek olarak, çevresini saran olası tüm ihmalkar kişilerin zihinsel yetenek derecelerini belirleyip uygun koruma önlemlerini almak mümkün değildir. Sonuç olarak, çoğu mahkeme, zihinsel yeteneği göz önüne alındığında, aktörün neyin güvenli olup olmadığını belirlemek için en iyi konumda olduğuna karar vermiştir.

Mahkemelerin, sanığın yaşı, tecrübesi, zekası ve fiziksel durumunu göz önünde bulundurarak, zihinsel yetenek değerlendirmesini etkileyebilecek bu kuralı yumuşatabileceğini unutmayın. Bir örnek, zihinsel engelli bir sanıktır.

Bazı durumlarda, bu bozulma bir kişinin zekasını o kadar etkiler ki, koşulları değerlendirmek için zihinsel yetenek değişir. Tersine, bir uzman veya bir alanda uzman (örneğin, bir beyin cerrahı veya iflas avukatı) sıfatıyla sertifikalandırılmış veya hizmet veren bir kişi, kendi mesleğinin ortalama üyesinden daha yüksek bir bakım standardına tabi tutulabilir.

Mahkeme, bir durumda makul kişinin kim olduğunu belirledikten sonra, makul kişinin nasıl davranacağını belirlemelidir. Bu, makul kişinin çevrenin tüm ayrıntılarını dikkate aldığı, öngörülebilir tüm riskleri değerlendirdiği ve en ihtiyatlı ve dikkatli davrandığı akılda tutularak yapılır. Bu belirlendikten sonra, bakım standardı belirlenir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir