Görüntü Araştırması  – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Görüntü Araştırması  – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

14 Eylül 2022 Pazar Araştırması Raporu örneği Pazarlama araştırması nedir PAZARLAMA araştırması örneği 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Görüntü Araştırması

Tüketici ve endüstriyel alıcı, bir ürün veya hizmetin yanı sıra bir imaj satın alır. İmaj, bireyin bir ürün, hizmet veya kuruluş hakkındaki toplam izlenimini oluşturan tutumlar, inançlar, görüşler ve deneyimler kompleksidir.

Bir görüntü, potansiyel alıcının özdeşleşebileceği veya tanımlayamayacağı bir ‘kişiliği’ temsil eder. Satın almalarımız, dünyaya ve kendimize dair imajlarımızın projeksiyonlarını içerir. Kullandığımız ürün ve hizmetlerin bu görüntüleri yansıtmasını istiyoruz.

Örneğin, Gillette Company uzun süredir erkekler için kaliteli ürünler üretmektedir. Gillette hem erkeklere hem de kadınlara yönelik bir deodorantı piyasaya sunduğunda, kadınlar bunu kişisel kullanımları için düşünmeye isteksizdi.

Sadece şirket Sağ Muhafız reklamında bir aile temasını vurguladığında Gillette bu pazarda en üst sıraya yerleşti.
Örnek, endüstriyel mallara, kamu hizmetlerine veya dış pazarlara kadar uzanabilir. Ancak, bu kısa açıklamadan bile, kişinin kendi imajına aşina olmasının büyük önem taşıdığı açıkça ortaya çıkıyor. Bunun için imaj araştırması yapmalısınız.

Olumlu Bir Görüntünün Önemi

Gillette’in erkeksi imajı, bir aile deodorantı tanıtmaya çalışırken kesin bir handikaptı. Şirket, farklı bir isim altında ayrı bir bölüm veya bağlı ortaklık kurarak daha az dirençle karşılaşmış olabilir.

Kadınlar için tıraş makinelerini tanıtırken, gibi erkek odaklı diğer firmalar, ürünlerini olarak etiketleyerek kadınsı bir dokunuş eklediler. İster ‘Bay. Clairol’ etiketinin erkek odaklı ürünleri satmada başarılı olacağı şüphelidir.

Mevcut bir imajı değiştirmeye çalışmak, ciddi bir sabır, beceri ve bağlılık gerektiren yavaş ve pahalı bir süreçtir. Olumsuz bir imaja karşı en iyi sigorta, stratejik ve taktiksel pazarlama hamlelerinin önceden test edilmesidir. Bir yönetici olarak, görüntülerin ne kadar soyut ve anlaşılması güç olursa olsun, şansa bırakılamayacağını bilirsiniz. Aksine, dikkatli ve becerikli bir yönetime ihtiyaçları vardır.

İmge araştırması bu nedenle yönetimsel karar verme sürecinizde paha biçilmez bir girdidir. Olumlu bir imaj yaratırken ve sürdürürken sizi endişelendirmesi gereken üç soru tarafından yönetilir:

• Bir imaj nasıl gelişir?
• Nasıl araştırılır?
• Nasıl değiştirilebilir?

Görüntü Geliştirme

Bir görüntü birçok faktörden kaynaklanır. Bir şirketin kendi çabalarının yanı sıra rakiplerinin çabalarının sonuçları olabilir. Kurumsal veya marka adı seçiminden, kullanılan sembolizmden veya ürün tasarımı, fiyatlandırma ve dağıtım dahil olmak üzere tüm pazarlama çabasının diğer bölümlerinden kaynaklanabilir. Sembolizm, logoları, sloganları, jingle’ları, renkleri, şekilleri veya ambalajı içerebilir.

Örneğin klasik bir paketleme testinde, ev hanımlarına üç farklı deney paketinde yeni bir deterjanın aynı örnekleri sunuldu. Ev hanımları içeriği kullandıktan sonra mavi paketteki ürünün yeterli temizleme gücüne sahip olmadığını bildirdi.

Sarı pakettekinin kumaşa zarar verdiğini, mavi paketteki sarı serpintilerin ise tam doğru olduğunu, yeterli temizleme gücüne sahip olduğunu ancak giysilere karşı nazik olduğunu bildirdiler. Bu örnek, ambalaj renklerinde yalnızca bir değişikliğin bir ürünün görüntüsünü önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir.

Bu nedenle, ürününüzün imajını stratejik olarak şekillendirmeyi planlıyorsanız, bazı yararlı bilgiler ve yönergeler sunar. Kontrolünüz altında olan bir düzine görsel içerik sunar ve ürününüzün genel imajını belirlemede ilgili rollerini kısaca vurgular.


PAZARLAMA araştırması örneği
Pazarlama araştırması nedir
Pazar araştırması örneği pdf
Pazar Araştırması Raporu örneği
Pazar araştırması anket örneği
Piyasa Araştırması formu
Pazar araştırması Türleri
Pazar araştırması nasıl Yapılır


Bir Görüntüyü Değiştirme

“Bir görüntü nasıl değiştirilir?” sorusunun cevabı. genellikle tek kelimeyle özetlenebilir: kalite. Ürününüzün rahatsızlığının olumsuz bir görüntü olduğunu tespit ederseniz, öncelikle kalite ile ilgilenerek bu durumu düzeltebilirsiniz.

Bu çerçevede kalite, cömert ve karmaşık olmayan garantilerle desteklenecek olan ürün performansını, destekleyici hizmetleri ve toplam güvenilirliği içerir.

Kalite, en geniş uygulamasında, listelenen her kontrol edilebilir görüntü içeriğine uzanır ve bu taahhüdü ifade etmelidir. Aşağıdaki vaka örneği, kalitenin etkilerine de pratik bir bakış sağlar.

Görüntü Yönetimi Yönergeleri

İmaj yönetimi sorumluluklarınız ve çabalarınızla ilgili olarak kendinize sormak isteyebileceğiniz bazı temel sorular şunlardır:

• Gerçek veya potansiyel alıcıların gözünde şirketimizin/ürünümüzün/hizmetimizin imajı hakkında ne biliyoruz?
• Hiç görüntümüz var mı? Yeterince tanınıyor muyuz?
• İmajımız olumlu mu olumsuz mu?
• Algılanan görüntü doğru mu yoksa yanlış mı? İtibarımızdan daha mı iyiyiz?
• İsmimiz neyi çağrıştırıyor? uygun mu? Büyüttük mü?
• İmajımız rakiplerimizle nasıl kıyaslanıyor?
• Algılanan güçlü ve zayıf yönlerimiz nelerdir?
• İmajımızı nasıl iyileştirebiliriz?

Olumlu görüntüler, yatırım, yetenek ve alıcıları çekmeye hizmet eder. Bir şirketin imajı, aksi takdirde ayırt edilemeyen ürünleri öne çıkarabilir. Bununla birlikte, çoğunlukla, iyi görüntüler rekabet avantajı da sağlar.

Başlıca İkincil Bilgi Kaynakları

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, çeşitli ulusal ve bölgesel hükümet kaynakları bol miktarda bilgi sağlayabilir. Aşağıdaki listeler, doğrudan erişim, hizmet kuruluşları veya İnternet üzerinden size açık olan başlıca bilgi kaynaklarını da temsil etmektedir.

Endüstri çalışmaları

Araştırma Enstitüsü ve bir dizi Wall Street menkul kıymet firması gibi kuruluşlar tarafından çeşitli geniş endüstri çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların çoğunun geniş genellemeler yapmaya çalıştığı belirtilmelidir. Kendi kuruluşunuz için uygulamalardan emin olmak için bu raporları dikkatlice incelemelisiniz. Akıllı kararlar almak için hangi bilgi boşluklarının bulunduğunu belirlemek için Stratejik Pazarlama Planına da bakın.

Ticaret kuruluşları

Hemen hemen her ürün veya iş kategorisini kapsayan ticaret birliklerinin çeşitli dizinleri (örneğin Gale Research Company tarafından yayınlanmıştır) vardır.

Süreli yayınlar ve dizinler

• Ticari Süreli Yayınlar Dizini: çok çeşitli ticari yayınlarda yer alan ticari makaleleri listeler.
• Standard and Poor’s Industry Surveys: sektörlerin istatistiklerini ve analizini günceller.
• Finansal verileri ve büyük şirketlerdeki yöneticilerin adlarını sunar.
• Pazarlama Dergisi, Pazarlama Araştırmaları Dergisi ve Tüketici Araştırmaları Dergisi.
• Reklam Çağı, Zincir Mağaza Çağı, Aşamalı Bakkal, Satış ve Pazarlama Yönetimi, Elektronik, Mimari Kayıt, Plastik.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir