Günlük Hayattaki Yasalar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Günlük Hayattaki Yasalar – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

6 Nisan 2021 Günlük hayatta hukuk Hukuk hayatımızda ne işe yarar Hukuk ve Hayat Hukukun hayatımızdaki yeri 0
Devlet Yükümlülükleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Günlük Hayattaki Yasalar

Sahip oldukları etkinlik ne olursa olsun, muhatabın öz-yönelimine büyük ölçüde bağımlı olan kurallar ve bu tür pek çok kural vardır, muhatapların bu kural uyarınca belirli eylemler için nedenler oluşturmalarını sağlamak için yeterli kesinliği gerektirir. Bu tür net kurallar polis ve mahkemeler tarafından daha kolay uygulanabilir.

Buradaki bu mülahazalar genellikle, verilere bağlı olarak, açıklandığı gibi aşırı dahil etme veya eksik dahil etme yoluyla politika etkinliğini bir şekilde bozabilecek yüksek kesinliği desteklemektedir. Yine, böyle bir parlak çizgi seçimi izini bırakacak veya içerik üzerindeki diğer izleri pekiştirecek ve kısmen bir biçim seçimi ve kısmen de tamamlayıcı politika içeriği seçimi olacaktır.

Dördüncüsü, hangi kural hukukun üstünlüğünün değerlerine daha iyi hizmet eder? Daha önce kısaca belirtildiği gibi, örneğimizde daha yüksek ölçüde kesin bir biçimsel özelliğin seçimi, bu özelliğin hukukun üstünlüğünün genel değerlerine daha az kesin bir özellikten daha tam olarak hizmet edeceği gerekçesiyle haklı gösterilebilir.

Örneğin, parlak bir çizgi, muhataplara kanunun gerekliliklerini belirsiz bir standarda göre daha adil bir şekilde bildirir. Parlak bir çizgi, genel olarak, yetersiz ve fazla dahil edilmesine rağmen, daha fazla benzer vakaların, belirsiz bir standarttan ziyade, yetkililer tarafından benzer şekilde ele alınma olasılığını daha fazla güvence altına alabilir.

Daha adil bir bildirim iki nedenden dolayı sahip olmaya değer. İlgili politikaya veya diğer amaçlara hizmet etmek amacıyla daha etkili bir şekilde kendi kendine yön vermenin bir yoludur. Ayrıca, bu tür muhataplara, sınırı aşmaları halinde olumsuz yasal sonuçlara maruz kalmaları için önceden bildirimde bulunur.

Yol güvenliği ve trafik akışının zamanlılığı gibi politikaların aksine ve sürücünün özgür seçiminin sona ermesinin aksine, adil önceden bildirim gerektiren hukukun üstünlüğü ilkesi, kanun benzeri yönetişimin önemli bir yönünü tanımlar.

Günlük hayatta hukuk
Hukukun hayatımızdaki yeri
Hukuk hayatımızda ne işe yarar
Hukuk ve Hayat

Bu tür politikalardan ve sürücünün özgür seçiminin sonundan farklı olarak, benzer davalara benzer şekilde muamele edilmesini gerektiren diğer ilke, hukukun üstünlüğünün başka bir genel değeridir.

Bir kuraldaki belirsiz bir standart altında, benzer vakaların parlak bir çizgi kuralına göre farklı şekilde ele alınması daha olası olabilir (yine, eksik ve fazla dahil edilmesine rağmen).

Öyleyse daha kesin olan kural, burada hukukun üstünlüğü gerekçesiyle ve daha kesin kuralın güvenli ve verimli seyahat politikasına hizmet etmede varsayılan üstün etkililiğine dayanarak haklı gösterilebilir.

Şimdi, biri iki alternatif arasında seçim yapan ikinci bir açıklayıcı kanun yapma olayını ele alalım. İlk alternatif, varsayımsal veriler ışığında artık varsayacağımız “makul bir şekilde sür” gibi belirsiz bir standart içeren bir kuraldan oluşur ve güvenlik, zamanlama ve daha fazla sürücü özgürlüğü gibi politikaların daha fazla gerçekleştirilmesini sağlar. Daha kesin olan “75 mil / saatten daha hızlı sürmeyin” kuralına göre, ancak hukukun üstünlüğünün genel değerlerinin bu daha kesin kuraldan daha az gerçekleştirilmesidir.

İkinci alternatif, şu anda bu tür veriler ışığında kabul ettiğimiz parlak çizgi “75 mil / saatten daha hızlı gitme” kuralından oluşur, ilkinde daha az kesin olan kurala göre güvenlik ve zamanlama politikalarının ve sürücünün özgür seçiminin daha az gerçekleştirilmesini sağlar. alternatif, adil ihbar ve eşit muamele gibi hukukun üstünlüğünün genel değerlerinin bu daha az kesin kuraldan daha fazla gerçekleştirilmesidir.

Böyle bir seçimin gerçekçi olasılığıyla yüzleşmek için, yalnızca verilerin, ikinci alternatifteki parlak çizgi kuralının güvenli ve zamanında trafik akışı politikasına göre eksik ve fazla yer aldığı durumsal koşulların hüküm sürdüğünü ortaya çıkardığını varsaymamız gerekir. Önemli ölçüde, yine de, ilgili yol koşulları göz önüne alındığında, “makul sür” kuralı altında kendi kararlarını kullanan sürücüler, çok az muhakeme hatası yapacaktır.

Örneğin, sürücüler oldukça iyi olabilir ve yol koşulları çok iyi olabilir, böylelikle sürücüler ilk alternatifte “makul sür” standardı uyarınca güvenlik ve zamana ilişkin görece daha az muhakeme hatası yapabilirler ve önemli ölçüde özgür seçim hakkına sahip olabilirler.

“75’ten hızlı olmayan sürüş” kuralı altındaki oranın kendisinin, güvenlik ve akış zamanlaması açısından yaklaşık olarak sabit bir oran olarak doğru olacağını varsaysak bile, yine de böyle sabit bir oranı belirleyen bir kuralın, şimdi varsayıyoruz güvenli ve zamanında trafik akışı politikasıyla ilgili olarak önemli ölçüde eksik ve fazla dahildir.

Yani, örneklerin önemli bir kısmında, sürücüler güvenli bir şekilde 75 mil / saatten daha hızlı gidebilir ve bunu “makul bir sürüş” standardı altında yapar.

Dahası, bazı durumlarda, genel yol koşulları göz önüne alındığında 75 mil çok hızlı olurdu, ancak bazı sürücülerin “şansa sahip olacağını” ve 75 mil / saat kuralı altında sınıra kadar gideceğini varsayıyoruz, oysa biz varsayıyoruz ki, “Makul sürüş” standardı altında bu sürücüler yavaşlayacaktır.

Bu nedenle, bu tür genel koşullarda, açık hatlı bir kural, “makul bir şekilde sür” kuralından daha az politika etkinliğine sahip olacak ve daha az sürücü özgür seçimine izin verecektir.

Bu ikinci temel kanun yapma olayında, yasa koyucular, yalnızca bunun politika etkililiğine ve sürücü özgür seçimine nasıl hizmet edeceğine atıfta bulunarak biçimsel kesinlik özelliğinin uygun derecesine karar verirlerse, o zaman daha az kesin olan “makul dürtü” özellik, uygun biçim ve tamamlayıcı içerik seçimi olacaktır.

Bununla birlikte, hukukun yaratılmasındaki rasyonel biçim ve içerik seçimleri yalnızca politika etkinliği veya sürücü özgürlüğü gibi temel siyasi değerler tarafından yönlendirilmez, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün genel değerleri tarafından da yönlendirilir.

Akılcı yasa koyucular, bu nedenle, hangi kuralın hukukun üstünlüğü ile ilişkili değerlere daha iyi hizmet edeceğini, örneğin adil ihbar ve benzer davalara benzer muamele gibi, araştıracaklardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir