Hak İhlali – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hak İhlali – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

11 Ocak 2023 Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararları Hak ihlali örnekleri 0
TİCARET SİSTEMLERİNİ TEST ETME

Sponsorluk ve İletişim

Bu bölümün amacı, sponsorluk ve sponsorların etkinlik iletişim karışımının önemli bir parçası olabileceği yolları tartışmaktır. Şimdiye kadar bölümün odak noktası, sponsorlukların nasıl dikkatli bir şekilde hedeflenmesi ve başarılı olmaları için inşa edilmesi gereken ilişkiler olduğunu belirlemek olmuştur.

Bu, sponsorlukların ek iletişimler olarak düzenlenebileceği temeli oluşturmak için gerekli olmuştur. Edinilmiş sponsorluk haklarından sonuna kadar yararlanma istekli sponsorlar, önemli ölçüde daha fazla etkinlik iletişimi sağlayabilen sponsorlardır ve bu nedenle, şimdi bunun nasıl mümkün kılındığına odaklanılmaktadır.

Hak İhlali

Etkinlik sponsorluğu hakları, sponsorluk ilişkisinin açıkça kritik bir yönüdür. Bununla birlikte, ilişkiden mümkün olan her şeyi tam olarak elde etmek isteniyorsa, yalnızca müzakere edilmiş haklarına güvenmek ne etkinliğin ne de sponsorun çıkarına değildir. Sponsorluğun tam potansiyeline ulaşması için sponsorun bu hakları kullanması veya güçlendirmesi gerekir.

Bir sponsorluğu, hak bedelinin üzerinde kaynaklarla destekleyerek, bir sponsorun hedef pazarlarına daha fazla ulaşma olasılığı artar.

Bu, sponsorluğun daha geniş bir iletişim faaliyetleri programına entegre edilmesiyle elde edilir ve olayla açık çağrışımlar olduğu için, olayın kendisi daha geniş teşhir edilir. Etkinliğe eklenen fayda, bu ekstra teşhirin kendi iletişim faaliyetlerinin ötesinde ve sponsorun pahasına olmasıdır.

Bazı metinlerde kılavuzlardan yararlanmaya yönelik bazı atıflar vardır; örneğin, temel kuralın haklara harcanan miktarın çok daha fazlasını harcamak olması gerekir.

Ancak 1996 Olimpiyatları için sponsorluk haklarının onlara mal olduğu miktarın on katından fazlasını harcadı. Ne kadar sömürünün yeterli olduğunu gösteren çok az ampirik kanıt olduğu ve kendi araştırmalarının optimal bir seviye belirlemediği sonucuna varıldı.

Ancak bulguları, sponsorluğun etkinliğinin, sponsorların haklarını kullanmaya ne derece istekli olduklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Kurumsal sponsorluk karar vericileri arasında yapılan bir anket, toplu olarak ortalama 1’e 1,3 harcadıklarını ortaya koydu.

Bu oran 2003’te 1,7’ye 1 ile daha yüksekti. Bunlar elbette ortalama oranlardır ve analiz verisinden başka bir amaç taşımamıştır. Tamamen benzersiz ve bireysel olan bir işi başarmak için neyin gerekli olduğunun bir değerlendirmesini içerdiğinden, sponsorluk kullanımı için genel bir kılavuz olamaz.

Coca-Cola için iş, memleketlerindeki fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için o düzeyde harcama yapmayı gerektiriyordu. Herhangi bir sponsor için temel husus, sponsorluğun entegre edileceği iletişimin doğası ve kapsamıdır.

Özellikle hedef pazarlara ulaşmak için stratejinin ne kadar güçlü olması gerektiği, hangi mesajlarla ve ne tür piyasa koşullarında olması gerektiği. Diğer iletişim faaliyetleri çok az olan sponsorların bile hedef pazarlarına etkili bir şekilde ulaşmak için haklarını daha fazla kaynakla desteklemesi gerekecektir.


Hak ihlali örnekleri
Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararları
Hak ihlali nedir
Bireysel başvuru kapsamındaki haklar
Anayasa Mahkemesi tazminat tahsili dilekçesi
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru harcı
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru Komisyonlar önünde incelemede ne demek
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru Nasıl yapılır


Bir etkinliğin iletişim etkinliği istismardan fayda sağlıyorsa, bu tür bir kaldıracı üstlenecek olan sponsorları aramak, etkinlikler için iyi bir yönetim anlayışıdır.

Bunu mümkün kılmak için, sponsorluk işe alma süreci, sponsorların iletişim çabalarını potansiyel olarak etkinliğinkilerle doğrudan nasıl birleştirebileceklerinin bir değerlendirmesini içermelidir. Bu şekilde etkinlik en azından tüm iletişimleri amaçlarına yönlendirmeye çalışabilecektir. Eşsiz satış noktası, sponsorun etkinlikle daha yakından ilişkili olması durumunda istismarın sponsor için daha etkili olabilmesidir.

Uzun vadede, hem bir etkinliğin hem de bir sponsorun iletişimlerinde daha başarılı olması, ilişkinin çok daha yakın olması ve sonuç olarak bir sponsorun yenilemek istemesi daha olasıdır. Olay için bu aynı zamanda yenisini bulma alternatifinden daha ucuzdur. Birkaç sponsor ortak promosyonlara katılmaya teşvik edilebildiğinde, sponsor ilişkileri daha da geliştirilir.

Bir etkinlikte değerli işlev sağlayan ortak promosyonlar ve sponsorların bir örneğinde, 2004 Dünya Ekonomik Forumu’nun sponsorları olan delegelerin etkinliğe katılırken etkinlik bilgilerini indirmelerini sağlayan kablosuz teknolojiyi sağlamak için güçlerini birleştirdiler. 

Delegelerine benzer bir hizmet sağladı. Örnek, etkinlik ve teknoloji sponsorları arasındaki işlevin ve ortak promosyonların geliştirilmesinin, sponsorlarla karşılıklı yarar için ilişkileri geliştirmenin bir yolu olduğunu göstermektedir.

Sponsor istismarının hem etkinliğe hem de sponsora nasıl fayda sağlayabileceğinin bir başka örneği, 2002 Londra Film Festivali ve onun sponsoru Morgan Stanley tarafından sağlanmıştır.

Haklarından yararlanmak ve ürünü için sponsorluğu en üst düzeye çıkarmak amacıyla, Morgan Stanley kredi kartı, ‘This is London’ web sitesiyle bağlantılı banka ve bölgesel gazete Evening Standard, iki Associated New Media ürünü.

Böylelikle banka, tüm festival haberleri ve kapsamı için tek noktadan alışveriş yapmayı ve yeni ve geleneksel medya aracılığıyla marka bilinirliği geliştirmeyi başardı.

Accenture, bir medya ortağı olarak etkinliklerle nasıl çalıştığına ve ardından bir sponsora nasıl dönüştüğüne dair daha fazla örnek sunuyor. 2003 yılında, müzenin web sitesinin sponsor tarafından sağlanması yoluyla sanal bir Manet/Velazquez İspanyol resim sergisi oluşturmak için New York, ABD’deki Metropolitan Museum of Art ile birlikte çalıştılar.

Paris’teki Louvre’un başka bir sponsorluğunda Accenture, bir web sitesi oluşturarak müzenin tüm etkinlikleri için değerli bir işlev sağlamakla kalmadı, ayrıca iki sponsor daha işe alınmasına yardımcı olan hedef pazar araştırması verileri sağladı. 

2000’den 2003’e kadar olan üç yıllık bir düzenlemede Accenture, uzmanlık şeklinde bir milyon avro değerinde ayni sponsorluk sağladı ve Louvre’un yeni İnternet stratejisinin tamamen ticari olarak finanse edilmesini sağlamaya yardımcı oldu.

Medya ortaklarının bu şekilde etkinlik sponsorlarına dönüşmesi daha yakın bir ilişkiye yol açabilir. Bir medya sponsoru bir yandan yayın ortağıdır ve diğer yandan sponsorluk haklarından da yararlanabilir. Bununla birlikte, sonuç olarak olaydan kaçan diğer medyanın tehlikeleri, bu rotaya gidip gitmemeye karar vermede kritik bir husustur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir