Hareketlilik Çalışması – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hareketlilik Çalışması – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Eylül 2022 Doğrudan pazarlama teknikleri Geleneksel PAZARLAMA makale Satış odaklı pazarlama 0
Ticari Düşünceler

Hareketlilik Çalışması

Bir zamanlar, tüketici mekansal davranışı çalışması, ev ile satış noktası arasında kat edilen mesafelerin analizi olarak özetlenebilir. Yerçekimi yasasının katı tanımı ve perakendeye uygulanması bu kısıtlamayı dayatmıştır, çünkü yerçekimi mesafe ve kütle ile tanımlanır.

Ancak, 1960’larda modern iş formüllerinin olağanüstü gelişimi, bu mesafeye hızla yeni bir bakış açısı getirdi. Aslında, Fransız tarihçi Braudel’den alıntı yapacak olursak, “mesafenin gerçek ölçüsü”, “insan hareketinin hızıdır”.

Başka bir deyişle, A noktasından B noktasına gitmek için harcanan süre, ikisi arasındaki mesafeden daha önemlidir. Bu nedenle çalışmalar, izokronları izleyerek ve ardından bunları pazarlama ikilemlerine uygulayarak bu yolculuk sürelerini çok geniş bir şekilde daha iyi anlamaya çalıştı. Böylece, bir mağazayı çevreleyen tüm ana yerleşim alanları için ev ve mağaza arasındaki bu “zamandaki mesafeye” göre ayrılmış haritalar kolayca elde edilebilir.

Zamandaki uzaklığın kendisi, uzamsal davranış için açıklayıcı bir faktör olarak genellikle aldatıcıdır. Aslında, tüketicilerin hepsi aynı zaman algısına sahip değildir. Bu algı farklılıkları çeşitli nedenlerden kaynaklanır: yolculuk günün veya haftanın farklı zamanlarında yapılabilir ve komşu olsalar bile bir kişi ile diğeri arasında tamamen farklı bir takdire yol açabilir.

Ayrıca, bizi çağdaşlarımızdan ayıran ve bize zamanın bir değerlendirmesini ve ayrıca kişiliğimize özgü diğer şeyleri dayatan algısal bir önyargı vardır: kültürümüz, ruh halimiz, vb. Bu algının tanıtılması bir gelişmeye izin verir. model sonuçlarında.

Bu zorluklarla yüzleşmenin en iyi yolu sadece mesafe kullanımını ortadan kaldırmak değil midir? 1970’lerde yeni bilgi teknolojisinin gelişimi, az ya da çok uzak bir gelecekte, artık bugün yaptığımız kadar hareket etmemiz gerekmeyeceği fikrini besledi.

Telefon, faks ve hatta internet ve cep telefonlarının, örneğin çalışabilmemizi ve alışverişimizi sadece evden yapabilmemizi sağlaması gerekiyordu. Gerçek çok farklı. Bu yeni teknolojiler, yerine geçtiklerinden daha fazla seyahat yaratıyor: en çok seyahat edenler bilgi teknolojisi ve iletişim kullanıcıları. Örneğin, siber alıcılar alışverişlerini yapmak için yolda eskisi kadar çok zaman harcarlar.

Hareketlilik son birkaç yılda büyük ölçüde arttı. Fransızlar yılda ortalama 14.300 kilometre (km) katediyor (1980’lerin başında yaklaşık 9.000 km’ye kıyasla), bu Avrupa ortalamasından biraz daha yüksek, ancak ABD’ninkinin yarısı kadar. Bu gezilerin çoğu, evin 80 km yarıçapında yapılır.

Fransızlar, büyük ölçüde hem bireysel hem de toplu ulaşımdaki ilerleme nedeniyle yolculukların süreleri oldukça sabit kalsa bile, hafta içi ortalama 23 km’yi (uzun mesafeli yolculuklar hariç) veya 25 yıldan daha önce yaklaşık üçte birini kat ediyor. 

Şimdiye kadar, ev ve işyeri arasındaki seyahatler, genel seyahatlerin çoğunluğunu temsil ediyordu. Satın alma ve boş zaman etkinlikleriyle bağlantılı hareketlilik nedeniyle bu tür seyahatlerin yüzdesinde bir azalma gözlemlenmiştir [MAR 99]. Aslında, 1982’den 1994’e kadar, iş nedeniyle günlük kişi başına seyahat sayısı %20 düşerken, eğlence amaçlı olanlar %33 arttı; alışveriş, hafta içi seyahatlerin %20’sini ve hafta sonları %2’sini temsil eder.

“Mesafenin zorbalığı” artık tüketicinin mekansal davranışına egemen olan tek değişken olmadığı için azaltılıyor. Hareketlilik daha karmaşıktır ve yolculuklar zamanla daha az ilişkilidir. Gezilerin mekansal normu artık radyal olarak değil, döngüler sunmak olarak kabul edilir. Peregrination, işlerin işleyişinin baskın yolu haline geldi; depolama için seyahat, daha karmaşık bir zincirlemenin parçasıdır.


Geleneksel PAZARLAMA makale
Doğrudan pazarlama teknikleri
Doğrudan pazarlama türleri
Satış odaklı pazarlama
Geleneksel pazarlama
Doğrudan PAZARLAMA
Geleneksel PAZARLAMA yöntemleri
Yeni pazarlama gerçekleri


Bu dağılma, bir yanda haneler tarafından kentsel mekânın kullanım stratejileri ile diğer yanda kolektif kentsel bölge boyunca giderek daha fazla parçalanmış bir hizmet ve ticaret teklifi arasındaki bir çaprazlamanın sonucudur. Çalışılan yere ve ulaşım şekline bağlı olarak ve ayrıca daha bireysel değişkenlere (yaş, hanehalkı makyajı vb.) bağlı olarak, peregrinasyonların yoğunluğu değişebilir. Satın almalarla bağlantılı peregrinasyonları etkileyen değişkenleri sunar.

Bir yolculuk ve rutin bir program ile karakterize edilen bir adasal hareketlilik ile bir takımadalar veya bir ağ hareketliliği, uzay ve zamanda daha az yoğunlaşmış seyahatler ile karakterize edilen bir ayırt edilebilir. Ulaştırmaya ayrılan zaman nispeten sabit kalmıştır. Fransızlar seyahat etmek için günde yaklaşık 55 dakika ayırıyor.

Daha uzun mesafeler kat ederler, ancak bu seyahate daha fazla zaman ayırmazlar. Sadece daha hızlı seyahat ederler: 1982 ile 1994 arasında seyahat hızı %34 arttı. Yolculuklar artık gün veya hafta boyunca belirli zamanlarda yoğunlaşmıyor. Bu geziler, zaman içinde o kadar yayılma eğilimindedir ki, yoğun veya yoğun saatlerden ve yoğun olmayan saatlerden bahsetmek, geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiştir.

Otomobil, ulaşımın baskın biçimidir. Fransızlar arabalarını giderek artan bir şekilde ulaşım için kullanıyorlar (1982’de %74’e kıyasla 80 km’den kısa tüm yolculukların %82’si). 15 yılda otomobil yolculuklarının sayısı yüzde 33 arttı.

Bu ilerleme, otoparklardaki artış ve banliyö yaşamının gelişmesiyle açıklanabilir. Ancak, Nantes ve Strasbourg gibi bazı belediyelerin, kalabalık şehir merkezleri ve hava kirliliğiyle mücadele etmek için toplu taşımayı iyileştirme çabaları dikkate değer bir başarı ile karşılandı.

Sadece şehrin hiper merkezi, tramvay gibi temiz ulaşım yöntemlerini kullanarak toplu taşıma etrafında organize olabilir. Bu boşluğun içinde yaya trafiği çoğalır. Çevre ve banliyölere gelince, “fordian” (= fordyen ekonomisiyle ilgili) taşımacılığı veya aynı anda herkes için aynısı artık düşünülemez.

Tüketici seyahati ile ilgili çalışmaların çoğu, satın almalar için toplu taşıma kullanımının çok düşük oranını vurgulamaktadır. Örneğin, 1995 yılında, Grenoble metropolünün sakinlerinin %60’ı şehir merkezindeki işletmelere arabayla, %33’ü tramvayla ve %7’si otobüsle gittiklerini söyledi.

Satın alma türünden bağımsız olarak, otomobilin kullanımı, özellikle tramvaya bağlı olmayan uzak kasabalar için çok büyüktür. Bununla birlikte, satın alma türlerine bağlı olarak farklılıklar not edilebilir.

Ev gereçleri ve market alışverişleri genellikle araba ile yapılırken, kıyafet alışverişi gezileri veya eğlence gezilerinin toplu taşıma ile yapılması daha olasıdır. Tüketiciler tarafından kullanılan ulaşım araçları da müşteriye bağlıdır. Motor kullanımı kısıtlı kişiler (gençler, yaşlılar ve arabası olmayan aileler) toplu taşımanın başlıca kullanıcılarıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir