Hedef Kitleler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hedef Kitleler – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

2 Ocak 2023 Hedef kitle grupları Hedef kitle Örnekleri Potansiyel hedef kitle Nedir 0
Ticaret Disiplini

Hedef Kitleler

Genel iletişim hedeflerini karşılamak için belirli paydaş gruplarının tanımlanması ve hedeflenmesi gerekecektir. Bu yapıldıktan sonra, her grup farklı iletişim tercihlerine sahip olabileceğinden, belirlenen her hedef grup için hedeflerin geliştirildiği nihai hedef belirleme düzeyine geçilebilir.

Bir hedef grup seçilmeden önce, tüm potansiyel hedef kitlelerin belirlenmesi ve bunların anlamlı bölümler halinde gruplandırılması gerekir. Farklı müşteri türlerinin ihtiyaçlarını ayırt etmek ve dolayısıyla bu ihtiyaçlara daha iyi hizmet verebilmek için pazarlar bölümlere ayrılmalıdır. Pazarlama planında belirlenen bölümler faydalı bir başlangıç noktası olacaktır ancak farklı iletişim ihtiyaçları olan grupları belirlemek için daha fazla bölümlere ayrılmaları gerekebilir.

Pazar bölümlendirme, tüketici/kurumsal pazarlar veya erkek/kadın segmentleri veya yerel/ulusal/uluslararası pazarlar gibi basit kategoriler kullanılarak çok temel düzeyde uygulanabilir. Bununla birlikte, müşterileri kategorilere ayırmada daha fazla karmaşıklık düzeyi uygulanırsa genellikle daha etkilidir.

Bu, ayrı segmentleri tanımlamak için yaşam tarzını, tutumları, fikirleri ve ilgi alanlarını kullanan psikografiyi içerebilir veya ürün katılım düzeyleri, temel etkiler veya satın alma karar sürecindeki aşamalar gibi tüketici davranışı teorisinden yararlanabilir.

Birçok etkinlik organizasyonunun çok çeşitli paydaşları olacaktır ve bunlar genellikle bireysel müşterileri, işletmeleri ve diğer organizasyonları içerecektir. Pazarı bölümlere ayırmanın ilk aşaması, bu potansiyel paydaşları belirlemektir. Bunlara örnek olarak bir sanat etkinlikleri organizasyonu, sergi/konferans düzenleyicisi ve hokey etkinliği düzenleyicileri verilebilir.

Belirlenen paydaş gruplarının her biri içinde bir dizi alt grup vardır. Örneğin, katılımcılar (örgütsel bir pazar) coğrafi olarak ulusal veya uluslararası bölgeye, şirket büyüklüğüne, önceki fuar katılımlarına, endüstri türüne veya bu kriterlerin herhangi bir kombinasyonuna göre bölümlere ayrılabilir.

İletişim hedefleme için, medya, mesaj ve yöntem açısından iletişim tercihlerini paylaşma olasılığı yüksek olan grupları oluşturmak için pazarı bölümlere ayırmak önemlidir. Örneğin, bu, ticari dergilere yerleştirilen belirli mesajları oluşturmak için sektöre göre veya doğrudan pazarlama kampanyaları ve teklifleri planlamak için yere göre bölümlere ayırmayı içerebilir.

Pazar ister kuruluşlardan isterse bireylerden oluşsun, mevcut/önceki müşterileri yeni/potansiyel müşterilere göre ayrı ayrı bölümlere ayırmak her zaman yararlıdır. Bu, geçmiş satın alma davranışlarının tanınmasına, toplanan bilgilerin kullanılmasına ve eski müşteriler için sadakat ödüllerinin yanı sıra yeni müşteriler için tanıtım teklifleri ve daha ayrıntılı bilgilere izin verir.

Hangi grupların hedefleneceğini seçmeden önce, büyüklük, büyüme oranı, katılım/kullanım sıklığı, harcama, rakip etkinliği ve erişilebilirlik açısından potansiyellerinin bir ölçüsüne sahip olmak gerekir. Bu bilgi daha sonra pazarlama hedeflerini karşılamak için doğru grubu seçmek için kullanılabilir ve bu seçilen gruplar özelliklerini, tercihlerini ve davranışlarını belirlemek için daha fazla araştırılabilir.

Hedef kitle tanımlamasına bir örnek verilmiştir. 2000 yılında Tate, ziyaretçi sayısını 2 milyondan 4 milyona çıkarmak amacıyla yeni bir galeri açtı. Üç mevcut pazar belirlendi: turistler (yüzde 20), “sanat meraklıları” (son 12 ayda en az üç kez ziyaret eden yüzde 30) ve “müşteriler” (daha önce hiç ziyaret etmeyen yüzde 50) .

Turistlerin rehber kitap tavsiyelerine uydukları takdirde yine de ziyaret edecekleri ve sanat meraklılarının herhangi bir tanıtım nedeniyle ziyaret sıklıklarını artırmayacakları belirlenmiştir. Bu, hedefe ulaşmak için hedeflenecek ana segment olarak “müşterileri” bıraktı.

Bu grup, potansiyel büyümeyi sağlayacak kadar büyük, sanatla ilgilenen ancak bilgili olmayan, pazarın oldukça yukarısında olan ve doğru türden tanıtımdan etkilenmeye istekli olarak tanımlandı.

Bunlar, ünlü ressamların ‘gişe rekorları kıran’ sanat sergilerine giden ve tatilde ünlü galerileri ziyaret eden insanlardı. Bu hedef grubun tercihleri ve davranışlarına ilişkin daha fazla araştırma, başarılı bir iletişim kampanyasının geliştirilmesini sağladı.


Hedef kitle grupları
Hedef kitle türleri
Hedef kitle Örnekleri
Hedef kitlesi Nedir
Potansiyel hedef kitle Nedir
Hedef kitle Nasıl Belirlenir
Hedef kitle Nedir edebiyat


Özellikleri, Tercihleri ve Davranışları

Bir hedef grup seçildikten sonra, özelliklerinin, iletişim tercihlerinin ve davranışlarının ayrıntılı bir tanımına veya profiline ihtiyaç duyulur. Birçok biletli etkinlik, gişe ve biletleme sistemleri aracılığıyla bilgi toplamak ve hedef grupların tercihlerini araştırmak için ideal bir fırsata sahiptir, ancak bu veriler nadiren tam potansiyelleriyle kullanılır.

Örneğin, gişe, gerçek müşteriler hakkında bilgi toplamak, onların kim olduklarını ve olayları nasıl öğrendiklerini öğrenmek için büyük bir mahrem fırsat sağladığı için benzersiz bir şekilde yerleştirilmiştir. Katılan her insan grubundan biri, bilet satın almak için doğrudan veya aracılar aracılığıyla dolaylı olarak gişeye başvurmak zorundadır.

Hedef Kitleleri Bölümlere Ayırma

Hedef kitle özellikleri demografik, coğrafi ve mümkünse psikografik bilgileri içermelidir. Bu, müşteri araştırmasıyla elde edilebilir veya mevcut birçok ticari segmentasyon sisteminden birinden genelleştirilebilir. Tüketici pazarları için iyi bilinen önceden belirlenmiş segmentlerin örnekleri ACORN ve VALS’dir.

Bunlar, ortak özelliklere sahip tüketici segmentlerini belirlemek için pazar araştırması anket verileri kullanılarak geliştirilmiştir. ACORN, posta kodu alanlarıyla ilgili müşteri segmentleri sağlamak için konut tipi, ekonomik bilgiler ve demografi ile birleştirilmiş coğrafi verileri kullanır.

VALS, tüketici faaliyetlerini, ilgi alanlarını ve görüşleri kullanarak segmentler oluşturmak için psikografik verilere odaklanır. Diğer birçok pazarlama ajansı, alternatif segmentasyon sistemleri sağlayabilir veya mevcut müşteri veritabanlarından segmentler oluşturabilir.

Bu önceden belirlenmiş segmentler faydalı olmakla birlikte, daha yüksek hacimli tüketici ürünleri için daha fazla kullanım eğilimindedirler. Birçok etkinlik hizmetinin özel doğası, pazara göre uyarlanmış segmentasyon yöntemleri gerektirir. Sunulan hizmet ısmarlama olduğundan ve her müşteriyle kişiselleştirilmiş bir şekilde iletişim kurulduğundan çoğu durumda segmentasyona gerek kalmaz.

Bir kuruluşun pazarları için hangi özelliklerin önemli olduğunu belirlemek, ürünün doğasına ve iletişim kurduğu pazarlara bağlıdır. Örneğin, Avrupa çapında konserler veren bir müzik etkinliği organizasyonu, hedef kitlelerinin müzik zevkleri, konum ve seyahat davranışları, yaşam tarzı ve referans gruplarıyla ilgilenecektir.

Yaş, cinsiyet ve ekonomik durum daha az önemli olabilir. Bir kurumsal etkinlik organizasyonu, muhtemelen geçmiş satın alma davranışlarına, organizasyonun büyüklüğüne ve mevcut bütçeye odaklanacak ve müşterilerinin bulunduğu yer ve endüstri sektörüyle daha az ilgilenebilecektir.

“Tüketici zaman stilleri” fikri, son zamanlarda eğlence hizmetleri pazarlarını bölümlere ayırmanın yararlı bir yolu olarak ortaya atılmıştır. Araştırmalar, tüketicilerin zamanı algılama ve kullanma biçimlerinin, boş zaman etkinliği seçimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve farklı ‘zaman stili’ gruplarının tanımlanmasının, boş zaman hizmeti müşterilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini göstermektedir.

Hedef kitlenin özellikleri, bir dereceye kadar iletişim tercihlerini belirler, ancak bunlar her zaman pazar bölümlendirme verilerinden net olmayacaktır ve genellikle daha fazla araştırma gerektirecektir. Nasıl yaklaşılmayı tercih ettikleri, onları neyin etkilediği, yanıt verdikleri dil ve üslup, bilgiye nasıl eriştikleri ve kimi dinledikleri hakkında bilgiye ihtiyaç vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir