Hedefleme Fırsatları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hedefleme Fırsatları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

15 Ocak 2023 pazarlama planlamasında yer alan konular Pazarlama stratejileri örnek 0
Güvenilirlik Önyargısı

Promosyon Etkinlikleri Aracılığıyla İletişim Kurmanın Faydaları

Mevcut olan çok çeşitli tanıtım etkinliği türleri, iletişim karışımı içinde başka bir yerde maliyet etkin olarak kolayca elde edilemeyecek bir dizi fayda yaratabilecekleri anlamına gelir.

Başlıca faydalarından biri, bir etkinliğin kontrollü bir ortamda küçük bir grup insanı bir araya getirme yeteneğidir. Bu, mümkün olan etkileşim ve kişiselleştirme düzeyi ve yoğunluğu nedeniyle onları ilişki kurmak için ideal kılar. Etkinlikler, yeni ilişkiler oluşturmak veya mevcut müşterileri elde tutmak için daha fazla ilişki geliştirmek için kullanılabilir.

Promosyon etkinliklerinin sunduğu kesin hedefleme fırsatları, onları oldukça etkili bir iletişim aracı haline getirir. Bu tür etkinlik izleyicileri, insanları basit demografik ve coğrafi özelliklerden ziyade değerlerine, zevklerine, kişilik tiplerine ve sosyal gruplarına göre gruplayarak hedef alma eğilimindedir.

Bu, hedeflemeyi daha anlamlı hale getirir ve marka ile rezonansa sahip gruplar oluşturur. Durum olarak, etkinlik pazarlaması önemli ve zorlayıcı hale geldi çünkü yüksek oranda bölünmüş yaşam tarzlarına açılan kapı.

Birbirine rakip promosyon mesajlarıyla dolu bir dünyada etkinlikler, tek bir marka mesajının iletilmesi için korumalı, dağınıklıktan uzak bir ortam yaratma fırsatı sunar. Bu, mesajı çok daha akılda kalıcı kılar ve benzersiz, yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde iletilirse, katılımcıların marka için bir tercih geliştirmesi ve nihayetinde satın alma davranışında bir değişiklik olması muhtemeldir.

Etkinlikler, katılımcılara, yalnızca görsel veya işitsel bir temastan ziyade, “tüm duyularla” somut bir deneyim yaratarak markayla etkileşim kurma fırsatı sunar. Örnekleme, test etme ve etkileşim yoluyla oluşturulan bu somutluk, hedef kitle üzerinde daha yüksek bir etkiye sahiptir ve aynı zamanda bir satın almayla ilişkili riski azaltır.

Nihai bir avantaj, tanıtım etkinliklerinin, katılan veya katılanlardan çok daha geniş bir kitleye ulaşma yeteneğidir. Bu, tanıtım oluşturma ve ağızdan ağza iletişim yoluyla doğrudan etkinlik aracılığıyla ve ayrıca diğer iletişim yöntemlerinin entegrasyonu yoluyla elde edilir.

Yaratıcı etkinlikler, ağızdan ağza viral bir kampanyayı tohumlamanın ve dolayısıyla ileriye dönük bir vızıltı yaratmanın ideal bir yoludur. Murphy’nin yiğitleri bunu, kışkırtıcı bir şekilde giyinmiş üç kadının habersiz olarak barlara ve barlara girip müşteriler için Murphy’s satın almasını içeren “Sisters of Murphy” kampanyasıyla çok başarılı bir şekilde başardı.

Diğer iletişim yöntemlerinin aşırı kullanımı ile birleşen tanıtım etkinliklerinin etkinliği, şüphesiz bu tekniklerin çeşitli endüstrilerde kullanımının artmasına yol açacaktır. Zorluk, onları yenilikçi, benzersiz ve katılımcılar için değerli tutmaya devam etmek olacaktır.


En iyi pazarlama stratejileri
PAZARLAMA İlkeleri Ders Notları
aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlamasında yer alan konulardan biri değildir?
PAZARLAMA İlkeleri PDF
Gıda pazarlama stratejileri
Pazarlama stratejileri örnek
Pazarlama faaliyetleri örnekleri
Hedef pazarlama Nedir


Promosyon Etkinliklerini Kullanmanın Dezavantajları

Promosyon etkinlikleri geliştirirken dikkat edilmesi gereken tuzaklardan biri, etkinliğin yaratıcılığının markanın kendisini gölgede bırakabilmesidir. Ancak bu, birçok mesajın aynı dikkati çekmek için yarıştığı diğer ortamlarda olduğundan daha az olasıdır.

Etkinlikte, marka nispeten ince bir şekilde tanıtılabilir ve deneyimin odak yalıtımlı doğası nedeniyle hala teşhir ve dikkat garanti edilebilir.

Algılanan diğer bir dezavantaj, nispeten küçük bir hedef kitleyi etkilemek için bir tanıtım etkinliğinin gerektirebileceği bütçe miktarıdır. Ancak bu, yatırımın geri dönüşünü sağlayan iyi tasarlanmış ve hedeflenmiş bir etkinliğin etkisi ve etkinliği ile dengelenir. Ayrıca, daha önce de belirtildiği gibi, ağızdan ağza iletişim ve diğer iletişim yöntemlerinin bütünleşik kullanımı yoluyla daha geniş bir kitleye ulaşılabilir.

Ayrıca katılım için ücret talep ederek bir etkinliğin bütçesini artırma fırsatları da vardır. Bu ancak, izleyicinin etkinlikle ilgili algıladığı değerin alınan ücretten daha fazla olması ve etkinliğin tanıtım niteliğinin, alınan eğlencenin yanında ikincil görülmesi durumunda mümkün olacaktır.

Etkinliği sübvanse etmenin bir başka yolu da sponsorluktur. Tamamlayıcı markalar, ayni sponsorluk veya doğrudan ödeme yoluyla bir miktar katılıma davet edilebilir. Sponsorlar dikkatlice seçilirse ve ana markayı gölgede bırakmazlarsa bu işe yarayabilir.

Daha önce tartışılan örneği, bu tür bir ortağın sponsor olarak kullanarak etkinliği nasıl geliştirebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, çeşitli sponsorlar ana markadan uzaklaşacak ve “marka balonunun” avantajını ortadan kaldıracaktır. Etkinliğin kendisi, izleyicinin dikkatini çekmek için yarışan marka mesajlarıyla karmakarışık hale gelecek ve bu nedenle, düzenleyen markanın ilgi alanlarını desteklemede çok daha az etkili olacaktır.

Promosyon etkinlikleri, kuruluşlar promosyon mesajı ile doymuş kitlelere ulaşmak için daha yeni ve daha etkili yollar aradıkça popülaritesini şüphesiz artıracak olan önemli ve yeterince kullanılmayan bir iletişim aracıdır. Mevcut etkinliklerin çeşitliliği, yeni ve mevcut müşteriler için farkındalık geliştirmeye ve satın almaya teşvik etmeye kadar çeşitli şekillerde kullanılabileceği anlamına gelir.

Etkililikleri, akılda kalıcı ve yüksek etkili bir marka imajı yaratmak için katılımcının “deneyimini” kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Promosyon etkinlikleri, markayı somut, etkileşimli bir şekilde sergiler ve en önemlisi, katılımcıları birbiriyle yarışan mesajlardan yalıtır.

Bununla birlikte, promosyon etkinlikleri, yalnızca kitle iletişim araçları, web siteleri aracılığıyla kendi başlarına tanıtılmaları gerektiğinden ve satış promosyonu, halkla ilişkiler ve pazarlama gibi diğer araçların kullanılmasını gerektirdiğinden, yalnızca iletişim karışımının geri kalanıyla tamamen entegre olduklarında başarılı olabilir.

Bu bölüm, sponsorların iletişim hedeflerine ulaşmak için etkinlik sponsorluğunu nasıl kullandıklarına odaklanmaktadır. Amaç, sponsorluğun etkinlik sponsorluğu programlarının geliştirilmesine yönelik stratejik bir yaklaşıma ve sonuç olarak etkinlik iletişiminin nasıl geliştirilebileceğine odaklanan bir etkinlik yönetimi perspektifinden tartışıldığı çizgiyi takip etmektir.

Burada tartışma, sponsorun bakış açısından entegre bir kurumsal iletişim aracı olarak etkinlik sponsorluğunun önemini ele alıyor.

Etkinlik sponsorluğu, mütevazi başlangıçlardan itibaren gelişmiş bir iletişim ve iletişim biçimi haline geldi. 1970’lerde reklamcılık ve kurumsal konukseverlik için bir fırsattan biraz daha fazlası olan şey, şimdi bir dizi pazarlama ve kurumsal iletişim hedefine ulaşmanın bir yoludur.

Etkinlik sponsorluğu artık satışları artırmanın yanı sıra olumlu marka çağrışımları ve farkındalığı geliştirmek, kurumsal farkındalığı teşvik etmek ve iç ve topluluk ilişkilerini geliştirmek için kullanılıyor. Bu bölüm, yatırım getirisi elde etmek için nihai olarak hedeflerin nasıl belirlendiğini tanımlayacaktır.

Daha sonra sponsorluk karar sürecinin tanımlanması, karar vermek için gerekli bilgiler ve bu bilgilerin elde edildiği ve değerlendirildiği yöntemler yoluyla sponsorluk hedefleri göz önünde bulundurulur.

Sponsorluğun başarılı olmasında sponsorlar için üç temel faktör vardır: etkinlik haklarından yararlanma gerekliliği, sponsorluğun entegre pazarlama iletişiminde oynaması gereken rol ve sponsorların gelecekteki performansı iyileştirmek için sponsorluğu değerlendirme ihtiyacıdır. Bunların hepsi temel hususlardır ve her biri sırayla ele alınır.

Son olarak, bu bölüm sponsorlukla ilgili bazı konulara dönüyor ve tuzak pazarlamayı ve karar vermeyi etkileyen bazı güncel etik sorunları ele alıyor. Yaklaşım sponsorun bakış açısından olmakla birlikte, etkinlik yöneticileri sponsorluk programlarının nasıl oluşturulacağını da kapsanan noktalardan daha iyi anlamaya başlayabilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir