Hipnoz Çeşitleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hipnoz Çeşitleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

17 Temmuz 2021 Hipnoz Eğitimi Hipnoz nedir nasıl Yapılır Hipnoz teknikleri Hipnoz Videoları Narko hipnoz nedir 0
Zihinsel Öğeler – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Hipnoz Çeşitleri

Hipnoz görüşmesinin tanık hatırlamanın doğruluğunu ne ölçüde artırdığıyla ilgili olarak, McConkey (1995), hipnotik hipermnezi ve hipnotik psödohafıza hakkındaki laboratuvar kanıtlarına ilişkin değerlendirmesini şu şekilde sonuçlandırmaktadır: ‘herhangi bir yararın garantisi yoktur (artan doğru hatırlama gibi) hipnoz hafızayı güçlendirmek için kullanıldığında bazı maliyetlerin (yanlış hatırlama ve uygun olmayan güven gibi) ortaya çıkma olasılığı da vardır.

Hipnotize olmuş kişileri suç mahalline geri götürmek ve onları olayın çeşitli yönleri hakkında metodik olarak sorgulamak gerçekten de bazı tanıkların daha fazla ayrıntıyı hatırlamalarına yardımcı olabilir. Bu şaşırtıcı değildir çünkü ilgili teknik CI tekniğine de benzer. Ancak, harici doğrulayıcı bir kanıt olmadığında, böyle bir durumda neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeme zorluğu da vardır.

Bu nedenle adli hipnozun yarattığından daha fazla sorunu çözüp çözmediğine karar vermek mümkün de değildir. Elbette, hipnozun psikiyatrist, psikolog veya tıp pratisyeni gibi tanıkla görüşme teknikleri konusunda eğitimli ve vakaya dahil olmayan uygun niteliklere sahip bir profesyonel tarafından, tercihen tüm seans boyunca gerçekleştirilmesi de gerekir. 

Polis müfettişleri arasındaki popülerliğine rağmen, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, adli hipnoz kullanımı psikolojide karışık bir muamele gördü. Bazı yazarlar, polis müfettişlerini hipnoz kullanmak için kısa bir kursta eğitme uygulamasına da saldırdılar. Bu bağlamda ifade edilen endişelerden ikisi, tanığın zihinsel sağlığının korunmasının yanı sıra, hipnotize edilmiş bir tanığın daha sonra hatırlayacağı şeyin bir parçası haline gelen bilgi öğelerinin, sahte anıların yanlışlıkla ekilme olasılığını da içerir.

Lloyd-Bostock (1988) şu sonuca varmıştır: ‘Hipnoz, sanıldığı gibi harika bir araç değildir. Adli hipnoz uzmanının rahatlığında ortaya çıkarılmayı ve oynatılmayı bekleyen beyinde aslına sadık olarak saklanan hiçbir video kaydı yoktur: hipnoz altında tam ve net hatırlamanın ortaya çıkması, tanıkların ve hipnozcuların en iyi niyetine rağmen de sahte olabilir.

Hipnoz Videoları
Hipnoz nasıl Yapılır
Hipnoz Nedir
Hipnoz teknikleri
Hipnoz tedavisi
Narko hipnoz nedir
Hipnoz nedir nasıl Yapılır
Hipnoz Eğitimi

Kebbell ve Wagstaff (1998), bazı yazarlar için hipnotik tekniklerin polisin cezai suçlarla ilgili soruşturmalarında görgü tanığının ifadesini artırma potansiyeline sahip olabileceğine işaret ederken, deneysel araştırmalar hipnozun doğrulukta azalma, yanlış bilgilere yanlış güven ve artan telkin edilebilirlikle ilişkili olduğunu göstermektedir. yönlendirici sorulara ve son olarak bir tanık görüşme tekniği olarak hipnozun kullanışlılığını sınırlayan olay sonrası yanıltıcı bilgi faktörlerine de ışık tutar.

Hipnotik olarak geliştirilmiş tanıklığın kabul edilebilirliğine karşı güçlü argümanlar göz önüne alındığında, hafızası hipnozla yeniden oluşturulmuş bir görgü tanığının ‘yaratılması’ için bir yöntem olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiği ve ayrıca böyle bir tanığın, böyle bir tanığın, bu tür bir tanığın ‘yaratılması’ için kullanılmasına izin verilmemesi gerektiği ileri sürülebilir. Mahkemede bu yeni anıya tanıklık etmesine de izin verilmeyecektir.

Elbette, kişinin hipnozun soruşturma sürecinde yardımcı olması için seçici ve güvenceler altında kullanılmasını kabul etmesi mümkündür, ancak mahkemeler tarafından delil olarak kabul edilmemesi de mümkündür.

1980’lerin ortalarından bu yana, birçok kanun uygulayıcı memur, hipnozu insan hafızasının zayıflıklarına her derde deva olarak benimsedi, daha ciddi suçları temizlemelerine büyük ölçüde yardımcı olacak bir araç. Bununla birlikte, kolluk kuvvetlerinin, bazı adli psikologların ve genel olarak halkın adli hipnoz konusundaki coşkusu, hem suçun tespiti ile ilgili deneyimler hem de psiko-hukuk araştırmalarından elde edilen somut gerçekler ışığında da yersiz görünmektedir.

Mevcut literatüre dayanarak, sonuç olarak güvenle ifade de edilebilir: ‘Uygun şekilde kontrol edilen hipnoz, uygun vakalarda [hafıza hatırlamanın duygusal travma tarafından engellendiği vakalarda tanık mağdurlarla] çok yararlı olabilir, ancak ayrım gözetmeksizin kullanım ve yanlış bir izlenim gücünün büyük bir zararı da olabilir.

Bu nedenle, adli hipnozla elde edilen kanıtlara büyük bir dikkatle bakılmalıdır. Son olarak, adli hipnozun, hipnotik sonrası kanıtların kabul edilebilirliğini düzenleyen Kaliforniya mevzuatında da sağlar.

Sonuçlar

En iyi ihtimalle, güvenle ifade edilebilecek olan şey, psikologların görgü tanığı kimliğinin yanlışlığının tanıkla, faille ve tanıkların kolluk kuvvetleri tarafından nasıl sorgulandığıyla ilgili bir dizi önemli bağıntıyı saptadıklarıdır. Kuşkusuz, ampirik kanıtlar bazı değişkenler için diğerlerinden de daha ikna edicidir.

Ne yazık ki, psikologlar, farklı suçların veya bir suçun farklı yönlerinin farklı görgü tanıkları tarafından nasıl hatırlandığı veya örneğin, Clifford’un önerdiği gibi, silahlı soyguncular tarafından giyilen kılıkların tanık doğruluğunu nasıl etkilediği sorusunu da  henüz ele almamıştır.

Tanık tanımlama doğruluğunun önemli göstergeleri olarak tanımlanan farklı değişkenlerin görgü tanıkları üzerinde etkide bulunup bulunmadığını ve nasıl etkileştiğini incelemek için, özellikle laboratuvar dışı nitelikteki araştırmalara şiddetle de ihtiyaç vardır.

McCloskey ve Egeth’in (1983) Amerikan Psikolog’daki ‘Görgü tanığı tanımlaması: Bir psikolog jüriye ne söyleyebilir?’ başlıklı makalesi ‘fazla değil’ sonucuna varmıştır. On yıl sonra aynı dergide ‘Görgü tanığı kimliği hakkında ne biliyoruz?

Wells (1993) sistem değişkenlerine odaklanmış ve dizilişte ve fotoyayılmış özdeşleşmede şu sonuca varmıştır: ‘Psikologlar tarafından bellek, biliş, sosyal algı ve sosyal etki alanındaki bilgi kütleleriyle bağlantılı olarak kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri, güçlü yöntemler ve teoriler sağlar. Bu, araştırma psikologlarını görgü tanığının kimliğini belirleme sorununa katkıda bulunmaya benzersiz şekilde uygun hale de getirir.

Egeth’in (1993) aynı dergide ‘Görgü tanığı tanımlaması hakkında ne bilmiyoruz?’ konulu makalesi hem tahmin edici hem de sistem değişkenleri ile ilgiliydi ve görgü tanığı ifadesine yönelik psikolojik araştırmaların hem nicelik hem de nitelik olarak müdahale edilen süre içinde arttığı sonucuna vardı. Uzman tanık olarak görünen psikologların, jüri üyelerini suçla ilgili pek çok şey hakkında aydınlatamayacakları, ancak polise iletecek değerli bir şeyleri olabilecekleri de ölçüdedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir