Hipotezler – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hipotezler – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Hipotez Nedir? İstatiksel hipotez Nedir? Varsayım ve hipotez örnekleri 0
Genel Form – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Şekil 8-11’deki ortalama (􏰍), dikey eksenle veya sıcaklık değişiminin 0 olduğu noktayla çakışır. Standart sapma (􏰎) ve normal dağılımlarla ilgili deneysel kuralı hatırlayın. Bunu 3. Bölümde öğrendik. Ampirik kural doğrudan bu soruna uygulanır. Frigidopolis’i temsil eden soldaki dikey kesik çizgidir.

Sağdaki dikey kesikli çizgi Thermington’ı temsil eder, 􏰎’den 􏰍’dir. Ampirik kural bize, bu iki kesikli çizgi arasındaki eğrinin altındaki alanın oranının, eğri altındaki toplam alanın% 68’i olduğunu söyler, çünkü bu iki kesikli dikey çizgi, alanın 􏰌􏰎 / içindeki kısmını temsil eder. Dikey eksen ile kesikli çizgi arasındaki eğrinin altındaki alanın oranı bunun yarısı veya% 34’tür.

Şekil 8-11’in normal bir dağılımı temsil ettiği gerçeği de bize eğrinin altındaki toplam alanın tam olarak% 50’sinin’nin solunda olduğunu ve alanın% 50’sinin of’nin sağında olduğunu söyler. sonsuza kadar sola veya sağa uzanan alanlar. Bu doğrudur çünkü normal dağılım her zaman ortalamaya göre simetriktir.
Yukarıdakilerin hepsini bilerek, L 1⁄4 50% þ 34% 1⁄4 84% olduğunu belirleyebiliriz. Bu, R 1⁄4% 100 􏰇% 84 1⁄4% 16 anlamına gelir.

Örnekleme ve Tahmin

Veri örnekleme ve tahminle ilgili bazı problemlerdir. İstatistiksel bir deney yaparken uyulması gerekenleri hatırlayın:

1. Cevaplamak istediğimiz soru (lar) ı formüle edin.
2. Gerekli kaynaklardan yeterli veri toplayın.
3. Verileri düzenleyin ve analiz edin.
4. Toplanan ve organize edilen bilgileri yorumlayın.

PROBLEM 8-31
Tıp uzmanlarının görüşlerine göre, çoğumuz vücudumuzun ne kadar kütleye (veya ağırlığa) sahip olması gerektiğini bize söyleyen grafikler gördük. Kütle değerleri, boy ve “çerçeve türü” (küçük, orta veya büyük) temel alınarak belirlenir ve ayrıca yaşınıza bağlı olarak değişebilir. Bu yıl oluşturulan grafikler 10 yıl önce, 30 yıl önce veya 60 yıl önce yapılanlardan farklı olabilir.

İnsan vücut kütlesinin varsayımsal dağılımlarını, idealleştirilmiş teorilerden ziyade gerçek insanların gözlemlerine dayanan vücut boyunun işlevleri olarak ele alalım. Bu tür dağıtımların tüm dünya için derlendiğini ve yalnızca insanların ne kadar uzun olduğuna dayandığını düşünün; yaş, etnik köken, cinsiyet ve diğer tüm faktörler göz ardı edilir. Dünyadaki en kısa insandan en uzun insana kadar, çeşitli boylardaki insanların gerçekte ne kadar büyük olduklarını gösteren, santimetre cinsinden her yükseklik için bir grafik olan bir dizi grafikle sonuçlandığımızı hayal edin.

Hipotez örneği
Hipotez türleri
Basit hipotez örnekleri
Hipotez Nedir
İstatiksel hipotez Nedir
Psikoloji hipotez örnekleri
Araştırma hipotezi nedir
Varsayım ve hipotez örnekleri

Dünyada 170 santimetre boyunda ve en yakın santimetreye yuvarlanmış insanların kitle dağılımını gösteren bir grafik (Şekil 8-12, varsayımsal olarak) elde ettiğimizi varsayalım. Her bir kişinin kütlesini en yakın kilograma yuvarladığımızı varsayalım. Ayrıca bunun normal bir dağılım olduğunu varsayalım. Bu nedenle, ortalama, medyan ve modun tümü 55 kilograma eşittir.

Açıkçası, dünyadaki 170 santimetre boyundaki her insanı belirli bir ölçeğe koyamayız, kütlesini ölçüp kaydedemeyiz! Şekil 8-12’nin dünyanın her yerinde 170 santimetre uzunluğundaki insanlar için kütlelerin gerçek dağılımının iyi bir temsili olmasını sağlayacak bir örnekleme çerçevesi önerin. İlk başta iyi görünebilecek, ancak aslında iyi olmayan başka bir örnekleme çerçevesi önerin.

ÇÖZÜM 8-31
Bir örnekleme çerçevesinin tanımını hatırlayın: bir popülasyonun içinden bir örneklemin seçildiği bir dizi öğe. Örnekleme çerçevesi, bir popülasyonun temsili bir kesitidir.

Önce o kadar da iyi olmayan fikri ele alalım. Dünyada tanınan her ülkeye gittiğimizi, hepsi 170 santimetre boyunda rastgele 100 erkek ve 100 kadın seçtiğimizi ve sonra kütlelerini kaydettiğimizi varsayalım. Daha sonra örneklerimiz olarak bu erkeklerden 10’unu ve bu dişilerden 10’unu rastgele seçiyoruz. Bu pek işe yaramayacak çünkü bazı ülkeler diğerlerinden çok daha fazla nüfusa sahip. Verileri çarpıtacak, böylece küçük nüfusa sahip ülkeleri aşırı temsil edecek ve büyük nüfusa sahip ülkeleri yetersiz temsil edecektir.

Önceki şemayı değiştirirsek, oldukça iyi bir örnekleme çerçevesi elde edebiliriz. Dünyanın tanınmış her ülkesine gidebilir ve o ülkedeki binlerce kişiyi nüfusuna göre seçebiliriz. Öyleyse, diyelim ki bir ülkede 10 milyon insan varsa, örnekleme çerçevemiz olarak, olabildiğince neredeyse rastgele 10.000 erkek ve 10.000 kadın seçerdik, hepsi 170 santimetre boyunda. Bir ülkede 100 milyon insan varsa, 100.000 erkek ve 100.000 kadın seçerdik. Bir ülkede sadece 270.000 kişi varsa, her biri 170 santimetre boyunda 270 erkek ve 270 kadın seçerdik.

Sonra her onuncu kişiyi bir tartıya koyarız ve kütleyi kaydederiz. Bir ülkede 170 santimetre boyunda en az 10 erkek ve 10 kadın bulamayacak kadar az insan varsa, o ülkeyi bir veya daha fazla başka küçük ülke ile bir araya getirir ve onları tek bir ülke olarak kabul ederiz. Bundan, tek tek tüm noktaları çizmek için bir bilgisayar kullanarak dağılımı elde ederiz ve düzgün bir grafik oluşturmak için bir eğri uydurma programı çalıştırırız.

PROBLEM 8-32
Jorge ve Julie’nin her ikisinin de 170 santimetre boyunda olduğunu varsayalım. Jorge’nin kütlesi 61 kilogram ve Julie’nin kütlesi 47 kilogram. Dağıtımın neresindeler?

ÇÖZÜM 8-32
Şekil 8-12, Jorge ve Julie’nin diğer özelliklere ve bir bütün olarak eğriye göre dağılımdaki yerlerini göstermektedir.

PROBLEM 8-33
170 santimetre boyundaki bir kişi için “tipik insan kütlesi” ni 55 kilogramın her iki tarafında 3 kilogram içinde herhangi bir şey olarak tanımladığımızı varsayalım. Ayrıca, 55 kilogramın her iki tarafında 3 kilogramdan fazla ancak 5 kilogramdan az olan kütleleri temsil eden “düşük tipik” ve “yüksek tipik” olarak adlandırılan aralıkları tanımladığımızı varsayalım. Dağılımdaki bu aralıkları gösterin.

ÇÖZÜM 8-33
Şekil 8-13, tüm dağılıma göre bu aralıkları gösterir.

Hipotezler, Tahmin ve Gerileme

Aşağıdaki birkaç problem, gizemli bir hastalık olan Sendrom X’in görülme sıklığının incelendiği varsayımsal bir deneyi içerir. 100 kişilik yirmi grup çeşitli kriterlere göre seçilir. Daha sonra her grupta X Sendromu sergileyen kişilerin yüzdesi kaydedilir. Grafikler derlenir ve veriler analiz edilir. Bu örnek, bu bölümdeki diğerlerinin tümü gibi, gerçek dünyadaki olasılıklara dayanmaktadır, ancak bunun dışında tamamen hayal ürünüdür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir