Hizmet Türleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hizmet Türleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Ekim 2022 Hizmet PAZARLAMASI AÖF PDF Hizmet PAZARLAMASI Örnekleri Hizmet PAZARLAMASI PDF 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Hesap Verebilirlik

Devlet kurumlarının hiyerarşik yapısı, her yöneticinin yetki vermesi gerektiğinden satın alma prosedürlerinin her zaman yavaş olduğu anlamına gelir. Bunun temel nedeni, bu yöneticilerin kamu parasını harcamaları ve yetkilendirdikleri paradan sorumlu olmalarıdır. Sonuç olarak, satın almanın kalitesinden çok prosedüre vurgu yapılarak tüm sistem bürokratik hale gelir.

Hesap verebilirlik kavramıyla ilişkili olarak, birçok ülkede oldukça yaygın olan sözleşme yönetimi uygulaması yer almaktadır. Bu yaklaşıma göre, her iki taraf da fiili maliyetin başlangıçta kararlaştırılandan çok daha fazla olacağının tamamen farkında olduğunda, sözleşmeler yüklenicilere verilir.

Bu süreç, önemli ve tutarlı satın alma prosedürlerinin uygulanamamasına yol açarak verimsizliğe ve kamu parasının uygunsuz harcanmasına neden olur.

Kısmen bu başarısızlıklara yanıt olarak Birleşik Krallık hükümeti, satın alma prosedürlerini iyileştirmek için Devlet Ticaret Ofisi’ni (OGC) uygulamaya koydu. İşletmeler arası satın almanın bu yönüyle özellikle ilgilenen okuyucular OGC’yi ziyaret etmelidir.

Birleşik Krallık hükümetinin en yeni girişimlerinden biri Özel Finans Girişimi (PFI) olmuştur. Bu, kamu hizmetleri ve tesislerinin sağlanmasında özel sektörün beceri ve uzmanlığına erişmek için kamu ve özel sektör arasındaki ortaklığı içerir. Sermaye yatırımlarının finansmanı ve özel sektör yönetimi, ticari ve yaratıcı becerilerin tümünden yararlanmakla ilgilidir.

Bu planlar, yeni ortaklıkların ve ilişkilerin geliştirilmesini ve tabii ki kamu sektörü için ürün ve hizmet satın almanın yeni yollarını desteklemektedir. Bu planların kamunun ve özellikle kamu sektörü çalışanlarının çıkarına olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Ancak, bu yeni yaklaşımın, büyük sermaye projelerinin devlet finansmanı için model olması bekleniyor.

AT Direktifleri

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerde satın alma ve sözleşme prosedürlerini düzenlemeye çalıştı. Prosedürlerle ilgili ayrıntılar bu kitabın kapsamı dışındadır. İlgilenen okuyucular www.ojec.com adresindeki portalı ziyaret ederek başlayabilirler. Bununla birlikte, gelişen AT direktifleri iki ana yönü gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Birincisi, herhangi bir direktifin kimleri ve neyi kapsadığını belirlemek, ikincisi ise 200.000 Euro’yu aşan sözleşmelere ilişkin kamu harcamalarının iletildiği, ihale edildiği, tedarikçilerin seçildiği ve teknik şartnameler dahil sözleşmelerin yapıldığı prosedürleri düzenlemek veya standart hale getirmek, hazırlanır, ödüllendirilir ve yönetilir.

Tek tek ülkelerin satın alma prosedürleri, politikaları ve yönergeleri olduğu gibi, Avrupa Komisyonu’nun da bir dizi satın alma yönergesi ve prosedürü vardır. Kamu tedarik sözleşmelerinin verilmesi için mevcut olan üç tür prosedürü belirler.


Hizmet PAZARLAMASI AÖF PDF
Hizmet PAZARLAMASI kitap PDF
Hizmet PAZARLAMASI Ders Notları PDF
PAZARLAMA çeşitleri PDF
Hizmet PAZARLAMASI Örnekleri
Hizmet PAZARLAMASI karması
Hizmet PAZARLAMASI PDF
Hizmet PAZARLAMASI Nedir


Kurumlar

Doğası gereği ne tamamen devlete ait ne de özel ve ticari olan bir dizi başka kuruluş vardır. Örneğin, kiliseler ve hayır kurumları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar var, hastaneler, okullar, müzeler, kütüphaneler ve üniversiteler gibi devletle ilgili kuruluşlar var ve konut dernekleri gibi toplum temelli kuruluşlar var.

Bu kısa liste, kurumsal pazarların genişliğini ve çeşitliliğini ve bu tür organizasyonların genel B2B pazarı üzerindeki etkisini göstermeye hizmet etmektedir. Tüm bu kuruluşların, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama çabalarının bir parçası olarak bir dizi mal, malzeme ve hizmet satın alması gerekir.

Birçok açıdan, bu kuruluşlar hem ticari hem de devlet piyasalarıyla ilişkili bazı özellikleri benimser. Bazı kurumsal pazarlarda satın alma, politik etkiler (örneğin, yerel eğitim yetkililerinin doğrudan kontrolü altındaki okullar) tarafından önemli ölçüde kısıtlanabilirken, diğerlerinde kurumsal verimlilik dürtüsü baskın bir etkidir.

Bu pazarın temel özelliklerinden biri, kuruluşların büyük satın alma grupları oluşturmak için birleşmeye istekli olmalarıdır. Grup satın almanın birincil avantajı, toplu satın almalara dayalı olarak artan indirimleri yönetme yeteneğidir.

Örneğin, yerel sağlık hizmetleri, tüm doktorların reçete etmesi gereken bir ilaç ve ilaç listesini birleştirir ve kabul eder. Bu, indirimlere ve dolayısıyla daha düşük maliyetlere ve hizmet ettikleri halk için daha iyi değere olanak tanır.

Bu “formül listesi”, hem tedarikçilerin hem de satın alınan ürünlerin çeşitliliğini kısıtlamakta ve aynı zamanda gelişmiş verimlilikler sağlamaktadır. Grup satın almayla ilgili süreçler ve personel, bireysel kurumsal satın alma prosedürlerinden çok farklı olabileceğinden, tedarikçi kuruluşları pazarlama yaklaşımlarını uyarlamalıdır.

Grup satın alma ile satın alma ekibinin üyeleri, bireysel kurumlarda satın almadan sorumlu personelin ihtiyaçlarından farklı ihtiyaçlarla motive edilebilir. Bu nedenle, ilişkilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, iletişimin uyarlanması gerekecek ve bireysel grup üyesi düzeyinde teslimat ve destek gerekliyken fiyat kaçınılmaz olarak çok önemli olacaktır.

Son olarak, kurumsal pazarlarda çoklu satın alma etkilerinin etkisi güçlü olabilir. Okullar ve hastaneler gibi hizmete dayalı kurumlarda, birincil hizmet öğretmenler, öğretim görevlileri ve doktorlar gibi profesyoneller tarafından sağlanır.

Satın alma departmanlarının belirli tedarik veya malzemelere kısıtlamalar getirdiği veya belirli ürünlere erişimi engellediği bilinmektedir. Bu, ‘yönetim’dekiler ile profesyonel kadro arasında küskünlüğe ve çatışmaya yol açabilir. Pazarlama açısından bakıldığında, tedarikçi organizasyonların bu potansiyel çatışmanın farkında olması ve tüm taraflarla iletişim kurması gerekmektedir.

Ticari Mal ve Hizmet Türleri

B2B sektöründeki pazar özellikleri ve müşterilerin yukarıdaki incelemesini takiben, bu bölüm, satın alınan ve satılan mal ve hizmetlerin çeşitliliğini ve karmaşıklığını vurgulamaktadır. Üretim süreci şablon olarak alınırsa, üç ana mal kategorisini ayırt etmek mümkündür. Bunlar girdi malları, ekipman malları ve tedarik mallarıdır.

Girilen mallar

Girilen mallar, bitmiş ürünün bir parçası haline gelir. Hammaddeler ve yarı mamul parçalar olmak üzere iki ana tipi vardır. Hammaddeler minimum işleme tabi tutulmuş ve doğal hallerinde üretim sürecine girmiştir. Örneğin bakır, demir cevheri, kahve ve portakal vb.

Yarı mamul parçalar, ana üretim sürecine girmeden önce bazı işlemlerden geçmiştir. Örneğin, otomobil üreticileri, daha önce başka kuruluşlar tarafından hazırlanan iç mekan için sac ve kumaş satın alıyor. Pistonlar, farlar ve radyolar gibi bileşenler satın alınır ve fiziksel olarak değişmez. Bitmiş ürüne monte edilirler.

Buna ek olarak bitmiş ürünler var. Perakendeciler ve satıcılar bitmiş ürünler satın alır ve onlara fiziksel olarak çok az şey eklerler. Örneğin, Nokia ve Motorola gibi cep telefonu üreticileri, ek öğeler olarak taşıma çantaları ve ahizesiz eklentiler sunabilir, ancak bunlar uzman tedarikçiler tarafından yapılır ve gerektiğinde satın alınır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir