Hong Kong’daki Gelişmeler – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hong Kong’daki Gelişmeler – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

5 Temmuz 2022 hukuk sistemi Türkiye hukuk sistemi 0
YAKLAŞIK NEDEN KURALI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Hong Kong’daki Gelişmeler

“Bir sınırlama fonu talebinde bulunanlar, diğer talep sahiplerinin fona karşı talepte bulunma haklarına itiraz edebilir mi?” ve “Sınırlandırma fonundan alacaklar için ilgili süre nedir?”

Eleni Maritime Ltd – Heing-A Shipping Co. Ltd ve Diğerleri (The Eleni) davasında, Hong Kong Yüksek Mahkemesinden aşağıdaki konuları değerlendirmesi istendi:

i) Bir sınırlama fonunun bir kısmını paylaşmak isteyen bir taraf, karşı tarafın fonun daha büyük bir kısmını geri alabilmesi için başka bir tarafın fondan geri alma hakkına itiraz edebilir mi?
ii) Sınırlama fonuna karşı talepte bulunmak için bir süre sınırı, bu tür bir sürenin sona ermesinden sonra ancak sorumluluğu sınırlamak isteyen tarafa karşı sorumluluk tesis etmek için geçerli olan süre sınırı içinde ileri sürüldüğünde hala geçerli midir?

Eleni ve Heung-A Dragon arasındaki bir çarpışma sonucunda, ikincisi battı ve gemilerin sahipleri, sorumluluğun Eleni’ye karşı yüzde 70 ve Heung-A Dragon’a karşı yüzde 30 oranında paylaşılacağı konusunda anlaştılar. The Eleni’nin sahipleri Hong Kong’da bir sınırlama davası başlattı ve Hong Kong mahkemesi tarafından bir sınırlama kararının yayınlanmasının ardından bir sınırlama fonu oluşturdu.

Kararname ayrıca, fon aleyhine alacakların daha sonra uzatılan altı aylık bir süre içinde açılması gerektiğini de öngörmüştür. Ancak, uzatılan sürenin sona ermesinden sonra, ancak bir çarpışmadan kaynaklanan kayıp veya hasar taleplerinin ileri sürülmesi gereken iki yıllık sürenin sona ermesinden önce, diğer 22 talep sahibi fona karşı talepte bulunmuş ve fon sahiplerine karşı dava açmıştır. Eleni, çarpışma iddiaları için yasal zaman sınırını korumak içindir.

Bu talep sahipleri ayrıca, sınırlama fonuna karşı taleplerini sunmaları için sürenin uzatılması için Hong Kong mahkemesine başvurdu. The Eleni’nin sahipleri başvuruya itiraz etmediler, ancak Heung-A Dragon’un sahipleri, sınırlama fonuna karşı talepte bulunma zaman sınırının, davanın başlamasından önce zamanaşımına uğraması nedeniyle itiraz ettiler. The Eleni’nin sahiplerine karşı sorumluluk tesis etmek için başlatılmışsa, sonraki işlemler de zamanaşımına uğramıştır ve bu nedenle sınırlama fonuna karşı bu tür taleplerde bulunulamaz.

1976 Kısıtlama Sözleşmesi’nin 12.1. Maddesi, “fon, talep sahipleri arasında, fona karşı yerleşik alacakları oranında dağıtılacaktır” (vurgu eklenmiştir). Bu makalenin anlamı konusunda mahkemeden net bir yönlendirme yok gibi görünüyor. Ancak, The Disperser’ın eski vakasında Hill J şunları söyledi:

Fon aleyhindeki her bir davacı, sınırlayıcı malike karşı yasal bir hak tesis etmek zorundaysa ve her bir talep sahibi diğerine karşı sınırlayıcı malikin ileri sürebileceği herhangi bir savunma ileri sürebilirse, Denizcilik Sözleşmelerinin 8. Maddesi tarafından verilen bir savunmayı ayırt etmeyi imkansız buluyorum. Diğer savunmalardan hareket edin ve bana öyle geliyor ki, rakip bir davacıya, başka bir davacının eyleminin s 8’in etkisiyle engellendiğini iddia etmesi açık olmalıdır.

Ayrıca, alacaklının, sınırlayıcı malike karşı haklı bir dava nedeni oluşturmadıkça fona karşı herhangi bir hak tesis edemeyeceği açıktır. Bu hükümlerden açıkça anlaşılmaktadır ki, belirli bir davacının, gemi sahibinden bu tür bir talebi geri alma hakkına sahip olduğu kanıtlanmadıkça ve ispatlanana kadar, fona karşı bir iddia “sağlanmış” değildir.

Dolayısıyla, alacaklının kanunen böyle bir hakkı yoksa, alacağın geri alınamayan kısmını yansıtan fonun, armatör aleyhine yasal bir hak tesis edebilecek diğer alacaklılara dağıtılmak üzere hazır bulundurulması gerektiği sonucu çıkar.


Roma Germen hukuk sistemi
Sosyalist hukuk sistemi
Türkiye hukuk sistemi
Anglo-Sakson hukuk sistemi
Türk hukuk sistemi şeması
Amerikan hukuk sistemi
İngiliz hukuk sistemi
Hukuk Sistemleri Nelerdir


Sonuç olarak, “sahip olunan” iddialar ilkesinin yerine getirilmesini sağlamak için “her bir davacı diğerine karşı sınırlayıcı mal sahibinin ileri sürebileceği herhangi bir savunma ileri sürebilir” mantıklıdır. Nitekim,şöyle devam etti:

Bana öyle geliyor ki, bir sınırlama kararını takip eden referansta, herhangi bir talep sahibinin fona karşı diğer herhangi bir talep sahibinin hakkını tartışmaya açık olduğu açıktır. sadece ödediği miktardan sorumludur ve bu durumda, fonun tüm rakip alacaklıları, birbirlerinin iddialarına itiraz etme hakkına sahip olmalıdır.

Bu konunun İngiliz mahkemesi önündeki diğer davalarda ele alınmamış olması belki de şaşırtıcıdır. Bununla birlikte, ilke, iyi kurulmuş ve talep sahiplerinin kanunla kendilerine sağlanan fonun bu oranını geri alma hakkına sahip olmalarını sağlamak için kamu politikasıyla tutarlı görünmektedir.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, The Eleni davasında bu gerekçeyi benimsedi ve ilk olarak, Heung-A Dragon’un sahiplerine, “yeni” davacıların fona karşı ileri sürmek istedikleri iddiaların kabulüne itiraz etme hakkının açık olduğuna karar verdi. çünkü The Heung-A Dragon’un sahipleri fonu kurmamış olsalar da, fonun, onu paylaşmaya yetkili talepler arasında düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlamakla ilgilendiler.

Hong Kong mahkemesi daha sonra çatışma davası için yasal süre sınırı ile sınırlama fonuna talepte bulunmak için zaman sınırı arasındaki ilişkiyi incelemeye devam etti. Hill J’nin The Disperser’da belirttiği gibi, “bir davacı, sınırlayıcı malike karşı iyi bir dava nedeni tesis edemedikçe, fona karşı herhangi bir hak tesis edemez” ise, bu, armatöre karşı ilgili sorumluluk iddiasının zamana bağlı olduğu anlamına gelir. yasaklanmışsa, bu iddia sınırlama fonuna karşı ileri sürülemez.

Ancak can alıcı soru şudur: İlgili zaman sınırı nedir? Armatör aleyhine esastan ileri sürülecek alacak için geçerli olan süre (çatışmadan doğan alacak için iki yıl olacaktır) mi yoksa zamanaşımı kararına göre mahkemece belirlenen süre mi? Sınırlama fonuna karşı taleplerin sunulması için midir? 

The Disperser’ın gerçekleri, iki yıllık yasal süre içinde esasa ilişkin hiçbir takibat başlatılmadığından, The Eleni davasındaki olaylardan farklıdır.

Bununla birlikte, Hill J’nin az önce aktarılan vecizesinden açıkça anlaşılmaktadır ki, bu tür işlemler bu süre içinde başlatılmış olsaydı, ilgili iddiaların aşağıdaki amaçlar için zamanaşımına uğramış sayılmayacağı görüşündeydi. 

Bu muhakeme, ilgili Hong Kong yasal hükümleri bağlamında da olsa, Eleni davasında Hong Kong mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Yargıç Yardımcısı İki ilgili zaman sınırının niteliğini aşağıdaki gibi ayırt etmek için:

Dava kararnamesinde belirlenen son tarih, mahkemenin dava yönetimi yetkilerini kullanırken, iddiaların daha iyi ve düzgün bir şekilde yürütülmesi ve fonun yönetimi için belirlediği bir tarihtir.

Bay Alder’in dediği gibi, prosedürel bir zaman sınırı veya “idari son tarih”. Hiçbir mahkeme, böyle bir idari son tarih empoze ederken, bunun kanunla belirlenen sınırlama süresini geçersiz kılma etkisine sahip olacağını ve böylece davalı için zamanaşımı savunmasını kullanılamaz hale getireceğini düşünmez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir