Hukuk Psikolojisi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hukuk Psikolojisi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

12 Temmuz 2021 Adalet psikolojisi yöntemleri Adalet psikolojisi yöntemleri Nelerdir Mağdur psikolojisine ilişkin çalışmalar 0
YASAL KISITLAMALAR – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Hukuk Psikolojisi

Clifford ve Bull (1978), laboratuvarda oldukça yapay koşullar altında görgü tanığının ifadesini incelemenin doğasında var olan tehlikeleri vurgulayarak, okuyucularına bu tür araştırmaların psikologları bilgiyi ilerletmeye yönlendirebileceğini, yani aslında gerçeğin tersi olduğunu hatırlattı. Fizyolojik uyarılmanın hatırlama doğruluğu üzerindeki etkisi durumu söz konusudur.

Son derece yetersiz araştırma temelinde varılan bir hatırlama teorisi ya da başka bir psikolojik teorinin hukukçular tarafından ciddiye alınması pek beklenemezdi.

Hermann ve Gruneberg’e göre, 1990’larda bellek araştırmacıları, bellek araştırmalarındaki ekolojik geçerlilik sorunu büyük ölçüde çözüldüğü için artık bir laboratuvar prosedürünün gerçek dünyaya tahminde bulunacağını ya da olmayacağını varsaymıyorlardı.

Hermann ve Gruneberg şunları önerdi: ‘Artık mantıksal olarak uygun bir sonraki konu uygulamalı araştırmanın ekolojik geçerlilik sorununun ötesine geçme zamanı’ önemlidir. Bunu yaparken yeni binyılda hukuk psikologları Davies’in şu sözlerine kulak vermelidir: ‘hiçbir araştırma yöntemi tek başına mevzuat veya savunuculuk için güvenilir bir veri tabanı sağlayamaz.

Bunun yerine, sorunların, her biri ekolojik geçerlilik ile metodolojik titizlik arasında farklı bir uzlaşmaya varan bir dizi perspektiften ele alınması gerekir.

Psikoloji ve hukuk bir araya geldiğinde sorunların ortaya çıkmasının bir başka nedeni de, Lösel’in işaret ettiği gibi, psikolog için disiplindeki teori ve bakış açılarının bolluğunun doğal olmasıdır. Ancak hukukta temel amaç, tekdüzelik ve eşitsizliğin önlenmesidir. Sonuç olarak, avukatlar psikolojideki sayısız bakış açısını çelişkili olarak görmektedir.

Seyirci müdahalesi üzerine psikolojik literatürü ele alarak ve iyi bir samaritan- örnek olarak, birbiriyle çelişen iki karar verme modeli buluyoruz. Bir yandan, fenomenin deneysel simülasyon çalışmaları bilişsel bir karar verme modelini ortaya çıkarmıştır.

Mağdur psikolojisine ilişkin çalışmalar
Adalet psikolojisi nedir
Adalet psikolojisi Ozet
Mağdur psikolojisine ilişkin çalışmalar hangi başlık altında toplanır
Adalet psikolojisi yöntemleri
Suçlu psikolojisi BÖLÜMÜ
Adalet Psikolojisi megep
Adalet psikolojisi yöntemleri Nelerdir

Bu model, insanların bir dizi karardan sonra acil bir duruma doğrudan veya dolaylı olarak müdahale etmeye karar veren rasyonel karar vericiler olduğunu varsayar: bir olayın acil bir durum olup olmadığı, kişinin müdahale etmek için kişisel sorumluluğu olup olmadığı ve son olarak faydaların ağır basıp basmadığı. müdahale maliyetleri.

Öte yandan, kısmen deneysel çalışmalara, kısmen gerçek hayattaki suç durumlarına kahramanca müdahale etmiş bireylerle yapılan görüşmelere ve kısmen de müdahaleyi “müdahale etmeyen” kişilerle karşılaştırmalara dayanan başka bir görgü tanığı müdahalesi modeli vardır. dürtüsel’ ve bir dizi rasyonel karardan ibaret değil.

Hukukta temel bir varsayım, yardım etme davranışının rasyonel karar vermenin sonucu olduğudur. Bununla birlikte, ilgili psikolojik literatür, bu varsayımın seyirci müdahalesi için geçerliliğine ilişkin çelişkili görüşler sunar; bu durum, İngiltere ve Avustralya gibi yargı bölgelerinin ceza hukukuna yardımcı olmama hükümlerinin getirilmesini savunanlara yardımcı olmaz. 

Greer, hukukla ilgili soruları kendi başlarına araştırmaya teşebbüs eden birçok psikoloğun, hukuki hedeflere ilişkin oldukça sınırlı bir görüşe sahip olduklarına ve sonuç olarak, örneğin görgü tanıklarının ifadesinde, örneğin, ‘başarısız olduklarına’ dikkat çekti. tanıklığı ortaya çıkarmak için yasal prosedürlerin karmaşıklığını ve karmaşıklığını takdir ediyor ve çalışmalarının yasal sonuçlarını denetleme eğilimindeydi ve bulgularının hukuk mesleğinin bütünlüğünün sanal kurtarıcıları olarak görülmesini bekliyor gibiydi’.

Greer’in yorumu, bu cildin sonraki bölümlerinin gösterdiği gibi, otuz yıl kadar sonra önemli miktarda psiko-hukuk araştırmasına uygulanır. Hukuk psikologlarının ilgili hukuku derinlemesine anlama ihtiyacı Ogloff tarafından da vurgulanmıştır.

Lloyd-Bostock (1981b), laboratuvardan gerçek hayata ekstrapolasyon yapmanın yanı sıra başka bir soruna, yani bireysel vakada genel psikolojik ilkelerin uygulanmasına dikkat çekmiştir. Şunları iddia etmiştir: ‘Bir yanda belirli davalara uygulama ile diğer yanda politika oluşturmadaki daha genel uygulamalar arasında ayrım yapmak önemlidir.

Bireysel vakalardaki başvurular (ve dolayısıyla uzman kanıtı) çok daha tehlikelidir’. Lloyd-Bostock, psiko-hukuki alandaki gelişmelerin psikolojideki daha genel gelişmelere paralel olmasına rağmen, psikolojik bilginin değiştiği ve iyi kabul edilen teorilerin yerini aldığı nispeten hızlı hızın, psikolojik bulguların pratik faydasını azalttığını ileri sürmüştür.

Daha önce de belirtildiği gibi, hakim olan yasal insan modeli bilinçli bir zihin gerektirir. Lloyd-Bostock’un (1981b) haklı olarak işaret ettiği gibi, bu modelin psikolojik bilgi karşısında değişmesi pek olası değildir. Dahası, bazı psikologların kendileri bile böyle bir değişime karşı çıktılar, çünkü “hukuki modelin değiştirilmesi gerekip gerekmediği” sorusunun kendisi, psikolojinin mi yoksa hukukun mu ampirik olarak daha sağlam olduğu sorusu değil, bir değer yargısıdır.

Psiko-hukuk araştırmalarının hem psikologlar hem de avukatlar tarafından benimsenmesinin neden uzun zaman aldığına ilişkin bir başka açıklama da, psikologların kendilerini mahkeme salonunda uzman olarak sundukları için, aşağıdakilerle ilgili etik ikilemlerle uğraşmak zorunda olduklarını bulmalarıdır.

Legal and Criminal Psychology adlı kitabında Toch 3, psikiyatride yaşananlara benzer şekilde psikolojiyi aşırı satmanın tehlikesi konusunda uyardı.

Tabii ki, psikologların uzmanlıklarını pazarlayarak ve ücretini ödeyen kişiye yasal bir davada bir müvekkil için lehte görüş üretmelerinin ek tehlikesi vardır. Amerika Birleşik Devletleri deneyimi, mahkemede uzman psikolog alanının gerçek bir para döndürücü olabileceğini göstermiştir.

Kalan Zorluklar

Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, Lösel’in bize hatırlattığı gibi: ‘Son zamanlardaki hukuk psikolojisinin genel olarak cesaret verici gelişimine rağmen, bir takım sorunlar hala devam etmektedir’. Diğerlerinin yanı sıra, Lösel aşağıdaki faktörlerin önemini vurgulamaktadır:

• Hukuk Psikolojisinin İç Durumu: Lösel, hukuk psikolojisi içinde çeşitli konulara gösterilen ilgide büyük bir dengesizlik olduğunu tespit eder. Örneğin, psiko-hukuk araştırmacıları görgü tanığı ifadelerine odaklanmış ve medeni hukuk veya velayet hukuku, kültürler arası karşılaştırmalar veya daha çok uluslu araştırmalardaki konuları görmezden gelmiştir.

• Hukuk Psikolojisinin Psikolojideki Konumu: Görünen o ki, batı ülkelerindeki psikologların sadece küçük bir yüzdesi hukuk psikolojisi alanında çalışmaktadır. Lösel’in işaret ettiği gibi, hukuk psikolojisinin henüz uygulamalı psikolojinin büyük alanlarına ait olmadığı ve hukuk psikologlarını ilgilendiren konuların oldukça heterojen olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bu belki de şaşırtıcı değildir.

• Hukuk Psikolojisinin Hukuk Bilimi ve Uygulamasıyla İlişkisi: Lösel, hukuk psikolojisinin uzun vadede nasıl gelişeceğini, hukuk disiplini ve her şeyden önce hukuk mesleği ile olan ilişkisine bağlı olacağını da haklı olarak savunuyor. Bu bölümün açıklığa kavuşturduğu gibi, bu ilişki kaçınılmaz olarak çatışmasız değildir.

Tabii ki, durum ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Örnek vermek gerekirse, Avustralya’nın aksine, Amerika Birleşik Devletleri hukuk fakültelerine hukuk psikolojisini dahil etmeye daha hazır görünüyor ve hatta hukuk psikolojisinde kürsüler kurdu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir