Hukuk Yapısı Özellikleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hukuk Yapısı Özellikleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

27 Mart 2021 Anglo-Amerikan hukuk Sistemi özellikler Anglo-Sakson hukuk Sistemi özellikler Kıta Avrupası hukuk Sistemi özellikleri Türk hukuk sistemi 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Bölüm Yedi: Yapının Özelliği

Yapı, standart olarak bir bütün içindeki parçalar arasındaki ilişki veya ilişkiler olarak tanımlanır. Yapı bu nedenle bir bütünün parçalarını varsayar ve bu parçalar da parçalar için boşlukları önceden varsayar.

Bir kuralın yapısı şunlarla ilgilidir: (1) parçaları arasındaki ilişkiler, (2) parçaları ve kuralın bütünü arasındaki ilişkiler ve (3) herhangi bir karmaşık parçanın iç unsurları arasındaki herhangi bir ilişki.

İyi tasarlanmış yapı, bir kuralın yapısının bir parçasıdır, birliğini ve iç düzenini sağlar ve araçsal etkinliğine katkıda bulunur. Bir kuralın yapısı resmidir. Bir kuralın genel biçiminin, amaca yönelik sistematik düzenlemesinin gerekli bir özelliğidir.

Bu özellik, diğer özelliklerle birlikte, bir kurala uyacak şekilde rafine edilmiş genel formun genel tanımını karşılar. Herhangi bir yapı olmadan, bir ilke bir kural olamaz.

Ayrıca, “biçimsel” kelimesinin bir anlamı, basitçe bir şeyin veya soyut bir nesnenin yapısıyla ilgili olan anlamdır. Ayrıca, bir kuralın oluşumunda ortaya çıkan yapı, kuralın içeriğine indirgenemez.

Bu içerik, yapının ve kural koyma, bütünlük, kesinlik ve genellik gibi diğer biçimsel özelliklerin de gömülü olduğu konulardan oluşur. Dahası, bu tür içerikte bu biçimsel özelliklerin izlerinden çok daha fazlası vardır.

Farklı kural türleri, bir bütün oluşturmak için farklı şekilde düzenlenmiş farklı bölümlere sahiptir ve bu nedenle bir kuralın yapısı buna göre değişir.

Anglo-Sakson hukuk Sistemi özellikleri
osmanlı devleti’nde hukuk sistemi
Kıta Avrupası hukuk Sistemi özellikleri
Hukuk Sistemleri
Hukuk sistemi Nedir
Türk hukuk sistemi
Anglo-Amerikan hukuk Sistemi özellikleri
Osmanlı hukuk sistemi PDF

En azından birçok hukuk kuralının çeşitli bileşen kısımlarının bir özeti:

(1) kuralın yüzeyinde görünen veya en azından izleri olan veya burada açıkça ima edilen amaçlar,
(2) kapsam, yani uygulanabilirlik koşulları,
(3) muhataplar (açıkça veya zımni olarak belirtilmiş),
(4) öngörülen eylem ve eylem koşulları veya belirlenmiş kurumsal özellik,
(5) uygun olan veya olmayan eylem veya özelliğin öngörülen yasal sonuçları, (4),
(6) (2), (3) veya (4) kapsamındaki herhangi bir açık istisna veya uzantı, kapalı uçlu veya açık uçludur.

Bir kuralın çoğu bölümünün “parçadan-bütüne” ve “parçadan parçaya” ilişkileri vardır. Bir kural koyucu, bir dizi ana yapı seçeneğiyle karşı karşıya kalabilir. Yanıltıcı bir şekilde sadece üç tanesini ele alacağız.

Birincisi, bir kural koyucu genellikle aşağıdakiler arasında araçsal bir “uyum” yapısal ilişkisini seçmelidir:

(1) kuralın hizmet etmek olduğu, varsayalım ki, kuralın bir bölümünü oluşturan amaçlar ve
(2) bu kuralın kapsam veya öngörülen eylemler veya bunların sonuçları vb. gibi çeşitli diğer bölümleridir.

Kuralı koyucu, bir yandan amaçlara, diğer yandan kuralın diğer kısımlarına “yakın uyum” şeklinde bir yapısal özellik seçebilir. Bir kural, tüm havayolu pilotlarının en az 20-20 görüşe sahip olmasını gerektiren bir kuralda olduğu gibi, geçerli olduğu tüm durumlarda amaçlarına hizmet eden bir kural bile olabilir.

Böyle bir kural, uçma uygunluğunun (görüş söz konusu olduğunda) en az 20-20 görüş gerektirdiğini varsayarak, amaçlarla kuralın geri kalanı arasında “mükemmel uyum” gibi bir şeye sahiptir.

Bir dereceye kadar “gevşek uyum” olması durumunda, kural, amaçlarına göre ya gereğinden fazla ya da eksik içerir ya da her ikisini birden içerir. Örneğin, müşterilerin can sıkıntısını önlemek için, halka açık tüm iş yerlerinde köpekleri yasaklayan bir kural olabilir.

Yine de, rahatsızlığın yalnızca yanlış davranıştan kaynaklandığını varsayarsak, böyle bir kural, kör patronların göz köpeklerini görmek gibi çok iyi davranan köpekleri kapsayacaktır. Bazı kurallarla ilgili olarak, bir kişi, uygulama noktasında, istisnalar veya uzantılar oluşturarak herhangi bir ilk uyum eksikliğini gidermek için biraz yetkiye sahip olabilir.

Ayrıca bir dereceye kadar “gevşek uyum” bile haklı görülebilir. Örneğin, göz köpeklerinin gerçekten iyi huylu olup olmadığını belirlemek için yerinde kontrol etmenin önemli maliyetleri, sonunda amaç ve uygulanabilirlik koşulları arasındaki gevşek uyuma rağmen mağazalardaki tüm köpekleri açıkça yasaklayan bir kuralı haklı gösterebilir.

Pek çok kuralın ikinci bir ana yapısal özelliği türü, bir kuralın öngörülen bir eylem veya eylemsizlik veya izin verilmesinden oluşan kısmı ile uygun olan veya olmayan eylemin yasal sonuçlarını belirleyen kısım arasındaki ilişkiyle ilgilidir. ne reçete edilir.

Çoğu kural bu tür sonuçları belirtir ve olmayanlar genellikle bu tür sonuçları belirleyen başka bir kuralı içeren bir kümenin üyesidir. Başlıca bir örnek, herhangi bir yasaklanmış eylem ile gerçekleşmesinin yasal sonuçları arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Bu tür sonuçlar az ya da çok otomatik olarak belirtilebilir ya da bir görevli ya da meslekten olmayan bir muhatap tarafından daha fazla takdir yetkisinin kullanılmasına bağlı olarak belirtilebilir.

Örneğin, ceza yasağından oluşan bir kural, belirli otoyol hız kurallarında olduğu gibi, ihlali için belirli bir cezayı otomatik olarak belirleyebilir. Burada, iyi tasarlanmış yapısal biçim, bu şekilde hizmet edilen amaçlar için takdire şayandır.

Ancak birçok ceza kuralında, yasaklama ile ceza arasındaki ilişki o kadar yapılandırılmamıştır. Yani, ciddi bir suç için, herhangi bir cezanın verilmesi, suçlunun kişisel geçmişine ve herhangi bir özel ağırlaştırıcı ve hafifletici duruma ilişkin önemli bir soruşturmaya bile tabi olabilir.

Öyleyse, uyumsuzluğun yasal sonuçları otomatik olmaktan uzaktır. Sonuçlara karar vermesi için bir hakime veya başka bir memura verilen herhangi bir takdir yetkisi, muhatapların herhangi bir yasak eylem veya eylemsizlik öncesinde olası yasal sonuçları bilme kapasitesini sınırlar ve bu nedenle muhataplar için öngörülebilirliği sınırlar.

Bu, diğer şeylerin yanı sıra, bir kanunun caydırıcı etkisine zarar verebilir. Bununla birlikte, böylesi bir isteğe bağlı yapısal özellik, bu örnekte, bireysel bir suçlunun cezalandırılmasıyla ilgili faktörlerin daha bağlama duyarlı bir araştırması da dahil olmak üzere, sunulan bazı amaçlar için yine de takdiri hak edebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir