Hukukun Geleceği – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hukukun Geleceği – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

10 Mayıs 2021 Avukatlığın önü açık mı Hukukun geleceği hakkında makaleler Hukukun geleceği makale Hukukun Geleceği var mı Savcılık mesleğinin geleceği Yapay zeka hukukçuların yerini alabilir mi 0
YAKLAŞIK NEDEN KURALI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Hukukun Geleceği

Hukuk, tıpkı savaş gibi, insanlık durumunun kaçınılmaz bir gerçeği gibi görünüyor. Ama geleceği nedir? Kanun, elbette, sürekli bir değişim halindedir. Bu, ünlü Amerikan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Benjamin Cardozo tarafından güzel bir şekilde ifade edilmektedir:

Mevcut kurallar ve ilkeler bize şu anki konumumuzu, yönlerimizi, enlem ve boylamımızı verebilir. Bizi gece barındıran han, yolculuğun sonu değil. Yolcu gibi yasa da yarına hazır olmalıdır. Bir büyüme ilkesine sahip olmalı.

Hızla değişen bir dünyada, yasanın karşılaştığı yeni zorlukların yanı sıra yeni tehditlere yeterince yanıt vermesi halinde, büyüme ve uyum her zamankinden daha acil hale geliyor.

Hukukun karakteri tartışmasız son 50 yılda köklü dönüşümler yaşadı, ancak geleceği tartışmalı. Bazıları, yasanın ölümcül bir acı içinde olduğunu iddia ederken, diğerleri hukukun kalıcı gücünün sayısız işaretini fark eden ters bir öngörüyü öne sürüyor. Hangisi? Merakla, her iki bakış açısından da bazı gerçekler var.

Bir yandan, hukukun ölümüne ilişkin haberler abartılmış olsa da, birçok gelişmiş hukuk sisteminin zayıflığına dair bol miktarda kanıt bulunmaktadır. Belirtiler arasında hukukun özelleştirilmesi (davaların çözümlenmesi, savunma pazarlığı, ADR, geniş takdir yetkisine sahip düzenleyici kurumların olağanüstü yükselişi ve bazı ülkelerde hukukun üstünlüğünün gerilemesi) yer almaktadır. Öte yandan, hukukun hem esnek hem de sağlam olduğunu öne süren bir devrim yaşandı.

Bu dönüşüm, verimlilik, sosyal adalet ya da diğer siyasi hedeflerin peşinde kanunun dokunaçlarının özel alana genişletilmesini içerir; hukukun küreselleşmesi ve Birleşmiş Milletler, bölgesel örgütler ve Avrupa Birliği aracılığıyla uluslararasılaşması; ve teknolojinin hukuk üzerindeki büyük etkisi.

Bu bölüm, çağdaş toplumdaki bazı önemli değişiklikleri ve bunların hukuka getirdiği zorlu zorlukları ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.

Hukukun Geleceği var mı
Hukukun geleceği makale
Gelecekte hukuk ihtiyacı
Gelecekte hukuk sistemi
Hukukun geleceği hakkında makaleler
Yapay zeka hukukçuların yerini alabilir mi
Savcılık mesleğinin geleceği
Avukatlığın önü açık mı

Kanun ve Değişim

Yasal gelişimin seyrini çizmek için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Hukuk tarihçileri, hukukun evrimindeki temel özellikleri belirlemeye ve dolayısıyla farklı toplumları bu süreklilik boyunca konumlandırmaya çalıştılar. 19. yüzyılın sonlarında, seçkin bilim adamı Sir Henry Maine, hukuk ve toplumun daha önce “statüden sözleşmeye” ilerlediğini iddia etti.

Başka bir deyişle, eski dünyada bireyler statü bakımından geleneksel gruplara sıkı sıkıya bağlıyken, modern toplumlarda bireyler özerk varlıklar olarak kabul edilirler, seçtikleri kişilerle sözleşme yapma ve dernek kurma özgürlüğüne sahiptirler.

Ancak bazıları bu harekette bir tersine dönme tespit ediyor ve birçok durumda sözleşme özgürlüğü gerçekte olduğundan daha belirgindir. Örneğin, tüketicinin karşı karşıya kaldığı zaman hangi seçeneği var? Telekomünikasyon, elektrik veya diğer hizmetler için standart biçimli bir sözleşme (veya bağlılık sözleşmesi) ile mi?

Ve bir iş teklif edildiğinde ve çok uluslu çalışanı tarafından standart formda bir sözleşme sunulduğunda, şartları yeniden müzakere etmeye çalışan çalışan nerede? Pek çok gelişmiş hukuk sisteminin, çeşitli tüketici koruma mevzuatı biçimleriyle bireyin pazarlık pozisyonunu iyileştirmeye çalıştığı doğrudur. Yine de hafif bir siklet ağır sıklet ile ringe girdiğinde, sonuç nadiren şüphelidir. “Statü”, tüketici veya çalışan şeklinde geri döndü mü?

Hukuk sistemlerinin büyümesi aynı zamanda sosyal teorisyenlerin zihinlerini de kullandı. Max Weber’in fikirleri, hukuk ve onun gelişimi hakkında düşünme üzerinde güçlü bir etki yarattı. Farklı hukuki düşünce kategorilerine dayanan bir hukuk “tipolojisi” geliştirdi.

Özünde “rasyonellik” fikri vardır. “Biçimsel” sistemler ile “esaslı” sistemler arasında ayrım yapar. Bu ayrımın özü, bir sistemin ne ölçüde “kendi kendine yeterli” olduğudur, yani karar verme için gerekli kurallar ve prosedürler sistem içinde mevcuttur.

İkincisi, “rasyonel” ve “irrasyonel” sistemler arasında bir ayrım yapar. Bu, yasal kuralların ve prosedürlerin uygulanma şeklini açıklar. Rasyonalitenin en yüksek aşamasına, tüm hukuki önermeler, akla gelebilecek her olgunun veya durumun dahil edildiği mantıksal olarak açık, içsel olarak tutarlı bir kurallar sistemi oluşturduğunda ulaşılır.

Weber, resmi olarak yasal bir irrasyonel sistem örneği olarak, suçluluğun bazı doğaüstü güçlere yapılan bir çağrı ile belirlendiği çetin bir yargılama olgusunu verir. Asli hukuki mantıksızlığın bir örneği, bir yargıcın, kurallara herhangi bir atıfta bulunmadan kişisel görüşüne dayanarak bir davaya karar vermesidir.

Weber’e göre, bir yargıcın kararı, kurallara değil, ahlaki ilkelere veya adalet kavramlarına atıfta bulunduğunda önemli ölçüde mantıklıdır. Son olarak, bir yargıcın yasal kurallar ve ilkelerden oluşan bir doktrin bütününe itaat ettiği durumlarda, sistem resmi mantıksal yasal rasyonaliteden birini oluşturur. Weber’in yasal evrim teorisi bu ideal tipe doğru ilerliyor.

Bununla birlikte, birçok toplumda, Weber’in rasyonel, kapsamlı ve tutarlı bir hukuk sistemi modeli, idari kontrolün hızlı yükselişi tarafından zayıflatılmaktadır. İdari kurumların yetki alanında muazzam bir genişleme oldu. Normalde tüzük yaratıkları olan bu organlar, geniş takdir yetkisine sahiptir. Bazı durumlarda, kararları açıkça yargı denetiminden muaf tutulmaktadır.

Örneğin, birkaç Avrupa ülkesinde, önceden kamulaştırılmış endüstrilerin (kamu hizmetleri ve telekomünikasyon gibi) özelleştirilmesi, soruşturma, kurallar koyma ve cezalar uygulama yetkisine sahip bir dizi düzenleyici kurum doğurmuştur. Olağan mahkemeler ötekileştirilebilir ve bu nedenle hukukun rolü bozulabilir.

Bu gelişme, mahkemelerin otoritesine ve açıklığına yönelik bir tehdit oluşturmaktadır. Dahası, takdir yetkilerinin genişlemesi, hukukun üstünlüğünün bireysel hakları ve görevleri belirleyen açık kurallara uyulması konusundaki ısrarını zayıflatır.

İsteğe bağlı düzenleme, Weber’in asli yasal rasyonalite kavramına benzerken, hukukun üstünlüğü ideolojisi biçimsel yasal rasyonaliteyi temsil eder.

Daha radikal yasal gelişme teorileri arasında hukukun nihayetinde tamamen yok olmaya mahkum olduğuna dair Marksist fikir. Bu öngörü, tarihselcilik fikrine dayanmaktadır: sosyal evrim, amansız tarihsel güçler açısından açıklanmaktadır.

Marx ve Engels, tarihin gelişimini bir tezin gelişimi, zıttı (veya antitezi) ve ardından gelen çatışmadan bir sentezdeki çözümü açısından açıklayan “diyalektik materyalizm” teorisini ortaya attılar. Marx, her ekonomik gelişme döneminin buna karşılık gelen bir sınıf sistemine sahip olduğunu savundu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir