İhtiyatlı Sigortacı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İhtiyatlı Sigortacı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

19 Temmuz 2022 İmm Sigortası Nedir İMM Sigortası Teklif Kasko İMM Nedir 0
TİCARET İÇİN ÖNEMLİ OLAN NEDİR?

Varsayımsal İhtiyatlı Sigortacı

Asıl sorun Lord Goff tarafından şu şekilde çerçevelenmiştir: ‘Sigortacının tam ve doğru açıklamanın ihtiyatlı sigortacıyı ya riski reddetmesine ya da en azından daha külfetli koşullarda kabul etmesine yol açacağını göstermesi gerekiyor mu?’ Buna atıfta bulunulmaktadır.

İki yorumlama yeteneğine sahiptir. “Belirleyici etki testine” dayanan bir yorum, ihtiyatlı bir sigortacının ifşa edilmeyen gerçeklerden kesin olarak etkileneceğinin kanıtını gerektirir. Diğeri, Lord Mustill tarafından ‘ihtiyatlı sigortacı testinin zihni üzerindeki etkisi’nin daha düşük standardı olarak anılmıştır. İkinci kritere göre, ihtiyatlı bir sigortacının bilmek veya dikkate almak isteyeceği herhangi bir bilgi ifşa edilmelidir.

CTI davası tarafından benimsenen belirleyici etki testi, The Pine Top davasında Meclis çoğunluğu tarafından kesin olarak reddedildi. Lord Goff, ifadelerinin harfi harfine yorumlanmasına güvenerek, öyle tuttuklarını söyledi.

Riskin tartılmasında sigortacının zihnindeki bir etkiden başka bir şey ifade etmemektedir. Alt bölüm, söz konusu durumun sigortacının kararı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmasını gerektirmez.

‘Etkiler’

Hem Lord Goff hem de Lord Mustill, konuyu sadece kanuni yorumlardan biri olarak ele alarak, yasa koyucunun “etki” kelimesini süssüz bıraktığı gerçeğine dikkat çekti.

İkincisi, yasa koyucunun, belirleyici etki testini teşvik etmeyi amaçlamış olsaydı, “belirleyici olarak etki”, “kesin olarak etki”, “kararı belirle” ve benzerleri gibi bir ifadeyi kolayca ekleyebileceği görüşündeydi. Lord Mustill, “Zihni etkile”, “zihni değiştirmek” ile aynı şey değildir.

Lord Mustill’in karar verdiği ‘ister’ kelimesine de vurgu yapıldı: Açıkça, sigortacının riski tartarkenki düşünce süreçleri üzerindeki bir etkiyi ifade eder, kullanılmış olabilecek ancak kullanılmayan kelimelerden oldukça farklı bir şekilde, örneğin “ Lord Goff şu yaklaşımı benimsemiştir: ‘Bir durumun tam ve doğru bir şekilde ifşa edilmesi, kendi başına ihtiyatlı sigortacının sözleşmeyi kabul edip etmeme kararı üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmasa da, bir durum maddi olabilir. 

Yukarıdaki açıklamalardan, belirleyici etki testinin uygulanmaması gerektiği açıktır. Güvence altına alınan ihtiyacın ifşa ettiği tek şey, nesnel olarak önemli olan bilgilerdir; Önemliliğin, ihtiyatlı bir sigortacının fikrini kesinlikle değiştirecek koşullarla sınırlandırılması gerektiğini öne süren hiçbir şey yoktur.

Kaçınma Hakkı

Pine Top davası, belirleyici etki testini reddettikten sonra, sigortacı için ek bir engel önerdi: Şimdi, yalnızca açıklanmayan bilgilerin yukarıda açıklanan anlamda önemli olduğunu göstermekle kalmayıp, aynı zamanda aslında sigortacıya girmeye teşvik edildiğini de göstermek zorundadır. sözleşmenin ilgili şartları. CTI davasında kabul edilmeyen ikinci gereklilik, ‘gerçek teşvik testi’ olarak anılır.

‘Gerçek teşvik’ testi

Meclis oybirliğiyle, fiili teşvikin açıkça bir gereklilik olarak öngörülmemesine rağmen, bununla birlikte sözleşmenin zımni bir şartı olduğunu kabul etti. Lord Mustill, konuyu, yanlış beyan veya ifşa etmeme ile sigorta sözleşmesinin yapılması arasında nedensel bir bağlantının gerekliliği veya başka türlü olarak ifade etti. Hukuki durumu kapsamlı bir şekilde inceledikten sonra şu sonuca varmıştır.

1906 Yasası’nda, genel hukukta kullanıldığı anlamıyla “uyarılmış” kullanılarak, yanlış beyan sözleşmenin yapılmasına neden olmadıkça, önemli bir yanlış beyanın sigortacıya poliçeden kaçınma hakkı vermeyeceğine dair bir nitelik ima edilmelidir. 

Eğer ifşa etmeme veya yanlış beyan fiilen sözleşmenin yapılmasına neden olmadıysa, sigortacının sözleşmeden kaçınma nedeni olarak buna dayanmasına izin verilmeyecektir. 


İMM Sigortası Teklif
İMM sigorta Fiyatları
İmm Sigortası Nedir
İmm Nedir
Kasko İMM ne kadar olmalı
İMM Sigortası Genel Şartları
Kasko İMM Nedir
Mali Mesuliyet Sigortası Nedir


“Kanun, masum ifşa etmeme sözleşmelerinden kaçınmaya çalışan sigortacılara zaten yeterince hassastır ve sigortacılardan ifşa etmeme sonucunda zarar gördüklerini göstermelerini istemek adil değildir. The Pine Top davasında, bir sigortacının artık sözleşmeden kaçınmak için sınırsız veya değişmez bir hakkı olmadığı açıktır.

İlk olarak, ifşa edilmeyen bilgilerin önemliliğini ve ikinci olarak da ilgili şartlar altında sözleşmeye girmeye ikna edildiğini kanıtlaması gerekir. Lord Mustill, yasal soruşturmanın iki aşamasını aşağıdaki gibi özetlemiştir.

Bir durumun önemliliği veya başka türlüsü sabit olmalıdır; ve bireysel sigortacının sübjektif özellikleri, eylemleri ve bilgisi, nesnel olarak önemli bir şey ifşa edilmezse, yalnızca onu pazarlıkta tutmanın adilliği ile ilgili olmalıdır.

Önemlilik testleri, teşvik testleri ile aynı değildir. Sigorta piyasası, CTI davasında önerildiği gibi yasayı ‘oldukça popüler olmayanı bulmuş olsaydı, şimdi kesinlikle House’un The Pine Top davasındaki kararını daha da fazla bulması gerekir: Soruşturmanın iki aşaması, yükünü hafifletti.

TEMSİLCİLİKLER

Açıklama yükümlülüğü gibi, sigortalı tarafından yapılan beyanlara ilişkin ilkeler de ortaya konulan uberrimae fidei doktrininden kaynaklanmaktadır. Açıklama ve temsile ilişkin ilkeler arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır.

Daha önce belirtildiği gibi, önemlilik testleri ve ifşa etmeme ve yanlış beyanın yasal etkisi aynıdır; Bir olgunun veya durumun önemliliğini belirlemek için kullanılan varsayımsal sağduyulu sigortacının kriteri ve onun ikizi olan kaçınma hakkını belirlemek için kullanılan ‘fiili teşvik testi’, her ikisi de The Pine Top davası tarafından dile getirilerek uygulanır.

‘Sözleşme müzakeresini bekleyen beyanlar’ başlığı, çeşitli beyan türlerini ve bir yanlış beyanın yasal etkisini tanımlar. Beyanlar, sigortalı veya vekili tarafından ‘sözleşme görüşmeleri sırasında ve sözleşme imzalanmadan önce’ yapılan açıklamalardır. Bir sözleşmenin akdedilmiş sayılacağı zaman belirtilir.

Beyanlar sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Genellikle sigortacısı tarafından sigortalıya sorulan soruların cevaplarında kendiliğinden yapılır. Bir sigortalıya bir soru sorulursa, sorunun risk açısından önemi ne olursa olsun, doğru cevap vermelidir. Sigortacıyı aldatmak amacıyla, maddi bir gerçek olmasa da, yanlış veya gerçeğe aykırı bir cevap verirse, bu, azami iyi niyet yükümlülüğünün ihlali anlamına gelir ve bunun etkisi, isteğe bağlı olarak sözleşmeyi feshedebilir hale getirir. 

“Poliçede yer alması veya poliçe üzerine yazılması” gereken açık bir garantinin aksine, bir beyan, sigorta sözleşmesinin bir şartı değil, sigortacıyı sözleşmeye girmeye ikna etmek için müzakereler sırasında yapılan bir beyandır.

Riskin olumlu bir resmini çizerek, sigortalının niyeti, sigortacıyı riski kabul etmeye veya riski daha düşük bir primle kabul etmeye ikna etmektir. Öte yandan ifşa etmeme, riskin aksi halde göründüğünden daha büyük olduğunu gösterme eğiliminde olan gerçeklerin gizlenmesidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir