İletişim Araçları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İletişim Araçları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

20 Ocak 2023 Bütünleşik PAZARLAMA iletişimi PDF Pazarlama iletişim araçları Nelerdir 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

İletişim Araçları

Bir iletişim aracı olarak kurumsal misafirperverliğin etkisinin ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili sorunlar, genellikle bu yöntem için net hedeflerin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Belirlenen hedefler bu kadar gerçekçi bir şekilde yapılmışsa ölçülebilir olacaktır.

Örneğin, ağırlama teklifini kabul eden davetlilerin sayısı basit bir ölçü olabilir. Ancak bu, yöntemin etkinliğini kanıtlamaz, yalnızca teklifin çekiciliğini kanıtlar. Kurumsal misafirperverlik genellikle mevcut müşterileri ödüllendirmeyi ve ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığından, etkilerin davranışsal olmaktan çok davranışsal araştırma yoluyla ölçülmesi gerekir.

Web sitelerini ve diğer çevrimiçi pazarlama tekniklerini değerlendirmek için çeşitli ölçümlerin geliştirilmesi, kendi başına bir uzman endüstri ortaya çıkardı.

Artık, tıklama oranları (TO) ve tıklama başına maliyet (TBM) gibi kullanıcı davranışının oldukça ölçülebilir ölçütlerine değil, etkinliği kullanıcı bakış açısından değil, kullanıcıların bakış açısından değerlendiren daha niteliksel ölçütler geliştirmeye odaklanılmaktadır. 

Çeşitli yazılım izleme sistemleri yoluyla elde edilen nicel veri zenginliğinin artık tutumlara, algılara ve motivasyonlara odaklanan nitel ölçümlerle desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca, tüketici eylemini tahmin etmek için yalnızca gerçekleştiğinde ölçmek yerine daha fazla kampanya öncesi ölçüm yapılması gerekir.

Promosyon etkinliklerinin istenen sonuçlarının çoğu genellikle etkinlik sırasında ve etkinlikten hemen sonra ölçülebilir. Bu katılım, katılım ve keyif açısından veya daha spesifik olarak teşhir sayısı, ürün denemeleri veya ilgili bilgi talepleri, web sitesi ziyaretleri ve satış promosyonu alımları açısından markayla ilgili olabilir.

Katılımcılar üzerindeki uzun vadeli etkilerin, etkinliğe katılımın bir sonucu olarak tutum ve davranış değişikliklerine odaklanan izleme çalışmaları yoluyla ölçülmesi gerekir.

Halkla ilişkiler etkinliği iki düzeyde ölçülebilir. İlk olarak, üretilen tanıtım miktarının işlevsel düzeyi genellikle eşdeğer reklam maliyetleriyle ölçülür, ancak tartışıldığı gibi bu yaklaşımda önemli kusurlar vardır.

İkinci olarak, medya yorumlarına maruz kalma ile şirkete yönelik tutum arasında doğrudan ilişki kuran ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılabilen araştırmanın kullanılabileceği, paydaş tutumları ve kurumsal imaj algısı üzerindeki etkiler.

Halkla ilişkilerde ihtiyaç duyulan daha düşük yatırım, genellikle değerlendirmenin ihmal edilmesine yol açar, ancak bu aracın etkinliği göz ardı edilmemelidir. Objektif ölçümle, halkla ilişkilere yapılan bütçe harcamasındaki görece küçük bir artışın, bir dizi paydaş kitlesinde tutumsal ve davranışsal değişikliklerde büyük kazanımlara yol açabileceğini göstermek mümkündür.

Etkinlik organizasyonları için sponsorluk etkinliğinin ölçümü iki kat önemlidir. Birincisi, kendi kuruluşlarının bir etkinliğe sponsorluğunun etkisini ölçmek ve ikincisi, belki de daha önemlisi, sponsorlarının harcamalarının etkinliğini ölçmek gerekir.


Pazarlama iletişim araçları Nelerdir
Kitle iletişim araçları
Bütünleşik PAZARLAMA iletişimi örnek
Bütünleşik PAZARLAMA iletişimi PDF
Kitle iletişim araçları Örnekleri
Bütünleşik pazarlama İletişimi Kitap
Günümüzde kullanılan iletişim araçları
Bütünleşik PAZARLAMA İletişimi Soruları


Bu ikinci alan, sponsorlara eksiksiz bir hizmet sağlamak, sponsorluk yatırımının geri dönüşünü göstermek, etkinliğin tanıtım potansiyelini anlamak ve gelecekteki sponsorluk sahalarında ve müzakerelerde kullanılmak üzere kanıt sağlamak için hayati önem taşır. Sponsorluk etkinliği çeşitli şekillerde ölçülebilir.

Pek çok şirket, artan satışları sponsorluk maruziyetiyle ilişkilendirmeye çalışır, ancak sponsorluğun etkisini diğer iletişim öğeleriyle birlikte kullanıldığında izole etmek hataya ve abartmaya eğilimlidir. Basit ve yaygın olarak kullanılan bir yöntem, eşdeğer medya değerinin miktarını hesaplamaktır, ancak bu, izleyiciler üzerindeki etkileri doğru bir şekilde ölçmekte başarısız olduğu için giderek daha fazla eleştiri almaktadır.

Bilişsel etki yoluyla ve tüketici algılarını kullanarak iletişim etkilerinin bir ölçüsü daha uygundur. Bu etkiler, tek seferlik ölçümlerle veya daha yararlı bir şekilde boylamsal izleme çalışmaları aracılığıyla ölçülebilir ve sponsorluk bilincini belirlemek için çeşitli ipucu soruları içerir.

Yukarıdaki tartışmadan da görülebileceği gibi, bazı tutum ve davranış değişiklikleri doğrudan belirli bir iletişim yöntemiyle ilişkilendirilebilse de, her birinin etkisini izole etmek zordur.

Bu nedenle, bütünleşik pazarlama iletişimi kampanyaları için, genel etkileri olaya, organizasyona ve markaya yönelik tutumlar ve tercih ve satın alma davranışı üzerindeki etkiler açısından ölçmek daha uygundur. Bireysel bileşenlerin değerlendirilmesi göz ardı edilmemeli, erişim, maruz kalma ve etki gibi daha kolay atfedilebilen ölçümlere odaklanılmalıdır.

Kontrol

Kontrol, iletişim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için izlemek ve gerekirse düzeltici önlem almak için pazarlama iletişimi stratejilerinin ve planlarının ölçüm ve değerlendirmesini kullanma sürecidir.

Kontrol ilkeleri, tespit edilen sapmaların genellikle tüm plandan ziyade birkaç küçük alandan kaynaklanmasıdır. Kontrol, etki için en büyük fırsatın olduğu alanlara odaklanmalıdır. Kontrol en çok eylem noktasında önemlidir ve bu nedenle yöneticilerin etkin kontrol için öncelikle yeterli veri ve ikinci olarak uygun yetki ve sorumluluk olan araçlara ihtiyacı vardır.

Pazarlama iletişimi planını kontrol etmek için, gerekli geri bildirim verilerini belirlemek, en uygun yöntemlerle verileri toplamak, verileri aşamalı iletişim hedefleri ve bütçe tahsislerine göre değerlendirmek ve ardından düzeltici önlemler almak gerekir.

Dolayısıyla bu süreç, iletişim stratejisinin sürekli izlenmesini, izlenmesini ve gerektiğinde yeniden değerlendirilmesini ve ayarlanmasını gerektirir. Sorunlu alanların tanımlanabilmesini sağlamak için kontrol analizi birimlerinin parçalara ayrılması gerekir.

Bu, her iletişim yönteminin ve ortamının ayrı ayrı değerlendirilmesini sağlamak anlamına gelebilir, ancak aynı zamanda her hedef kitle, her etkinlik, her dağıtım kanalı veya her mekan için genel iletişim sonuçlarının dökümünü de içermelidir.

Pazarlama iletişimi planının kontrolü birkaç düzeyde gerçekleşir. En üst seviyede, organizasyonun en iyi fırsatları takip edip etmediğine odaklanan stratejik kontrol vardır.

Bu, iletişim uygulamasının etkilerini izlemenin ve yeni fırsatlar ortaya çıkarsa planı ayarlamaya istekli olmanın yanı sıra dış ortamın taranmasını gerektirir. Verimlilik kontrolü, bütçenin kullanımına odaklanır ve harcamaların israf edilip edilmediğini veya başka bir yere yeniden tahsis edilmesinin daha iyi olup olmayacağını değerlendirir.

Son olarak, etkinlik kontrolü, harcama ve eylemin istenen etkiye sahip olup olmadığına bağlı olarak planı değerlendirir. Etkin kontrolün ancak uygulanan pazarlama iletişimleri için ölçülebilir hedefler belirlendiğinde mümkün olduğunu gösterir.

Bu nedenle kontrol işlevi, kötü tasarlanmış veya uygulanmış bir planın olabildiğince çabuk tanımlanmasını ve düzeltici önlem alınmasını sağlamada hayati önem taşır. Bu, hedeflere ve dış çevredeki değişikliklere karşı planın başarısını ölçmek için sürekli bir ilgili bilgi akışına ve planı buna göre ayarlama yetkisine ve yeteneğine dayanır. Kontrol sistemi gösterilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir