İletişim Tercihleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İletişim Tercihleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

26 Aralık 2022 Pazarlama İletişim Numarası Pazarlama iletişimi elemanı 0
Ticari Düşünceler

Paydaş Motivasyonları, Etkileri ve Davranışları

Bu, her bir paydaş grubunun ürüne, iletişime veya rakibin ürünlerine ilgi duyup duymama motivasyonlarının araştırılmasını içerir. Motivasyonlar ihtiyaçlarla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır, bu nedenle paydaşların temel motivasyonları belirlenebilirse, o zaman ihtiyaçlarını tanımlama ve dolayısıyla karşılama şansı daha yüksektir.

Motivasyonlar başarı, ait olma, statü, sevgi, saygı gibi şeylerle bağlantılı olabilir ve iletişim mesajı tercihlerinin önemli göstergeleridir. Örneğin, Birleşik Krallık’taki konferans delegeleri arasında yapılan bir anket, kişisel, eğitim ve kariyer ihtiyaçlarını içeren, katılım için bir dizi farklı temel motivasyon belirledi.

Bu nedenle, her bir grubu hedef alan iletişim mesajı, tüm delegelerin çok benzer nedenlerle belirli bir konferansa katıldığını varsaymak yerine bu motivasyonu yansıtmalıdır.

Paydaşla etkin bir şekilde iletişim kurabilmek için onların karar alma süreçlerini de anlamak gerekir. Herhangi bir pazarlama iletişiminin hedef kitlesinin vermesi gereken bir dizi karar vardır.

Birincisi, mesaja dikkat edip etmemek. İkincisi, mesaja dahil olup olmama ve ne söylediğine ilgi duyup duymama. Üçüncüsü, alınan bilgileri hatırlayıp hatırlamamak veya içselleştirmemek ve dördüncüsü, bu bilgilere dayanarak tutumlarını, inançlarını, niyetlerini veya davranışlarını değiştirip değiştirmemek gerekir.

Bu süreç, karar verme süreci modelini veya tüketici davranışının ‘PARÇA’ modelini reklam efektleri modelleriyle ilişkilendirir. PARÇA, modelin problem tanıma, bilgi arama, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim ve son olarak satın alma sonrası değerlendirme aşamalarını ifade eder.

Pazarlama iletişiminde, öncelikle bir satın alma kararıyla değil, iletişim mesajıyla bir düzeyde ilişki kurma kararıyla ilgileniriz. Karar verme sürecinin pazarlama iletişimine katılımla nasıl ilişkili olduğunu gösterir.

Paydaşın belirli bir pazarlama iletişimi mesajıyla ilgilenme yeteneği ve istekliliği, bir dizi faktörden etkilenir. Bu faktörler, satın alma karar sürecinde bulundukları aşamayı, bilgi işleme yöntemlerini, mevcut tutumlarını, değerlerini ve inançlarını ve bir dizi iç ve dış etkiyi içerir.

İç etkiler bireyle ilgilidir ve yaşam tarzı, kişilik özellikleri, kişisel kaynaklar, yaşam döngüsü evresi, yaş ve cinsiyeti içerir. Dış etkiler toplumla ilgilidir ve referans gruplarını, sosyal sınıfı, kültürü, ekonomiyi içerir.

Bu etkiler, pazarlama iletişimi mesajına gösterilen ilgiyi, ilgiyi ve akılda kalıcılığı etkiler. Bu nedenle, her bir paydaş grubu için bu etkilerin değerlendirilmesi, etkili iletişimlerin üretilmesini sağlamaya yardımcı olacak ve potansiyel hedef kitlelerin anlamlı bir şekilde bölümlere ayrılmasına yardımcı olacaktır.

Karar verme sürecinin bir parçası olarak, ‘karar alma birimine’ kimlerin dahil olduğu hakkında bilgi edinmek de önemlidir. Karar verme birimi, karara aktif olarak katılan birey veya gruptur ve bu bir birey, bir çift, bir arkadaş grubu, bir organizasyon veya bir aile olabilir.

Sonuç olarak, pazarlama iletişimcilerinin karar verme biriminin çeşitli üyelerinin oynadığı farklı rolleri tanıması ve iletişimlerini uygun şekilde hedeflemesi gerekir.


Pazarlama iletişimi elemanları
PAZARLAMA iletişimi amaçları
PAZARLAMA iletişimi PDF
Pazarlama İletişim Numarası
Pazarlama iletişimi nasıl yapılır
PAZARLAMA iletişimi örnekleri
PAZARLAMA iletişimi Makale
Pazarlama iletişiminin Özellikleri


Örneğin, katılımının neden düştüğünü anlamak için Kanada pazarında bir pazarlama araştırması yaptı. Bulgulardan biri, ebeveynlerin çocuklar için harika olacağına, ancak onlar için stresli ve pahalı olacağına inandıklarını gösterdi.

Farkındalık yüzde 100’dü ve Kanadalı ailelerin çoğu ‘bir gün’ ziyaret etme niyetini belirttiler ama yine de gitmiyorlardı. Nitel araştırma, ebeveynleri için ayrı bir odada çocuklarla odak grupları kullanmıştır. Çocuklar hevesliydi ama ebeveynler olumsuzdu ve deneyimi büyük kalabalıklar, kuyruklar ve hiç bitmeyen ticaret olarak gördüler.

Özetle ‘bu bir tatil değildi, çocuklar için çektiğiniz bir şeydi’. Parkta Kanadalı ebeveynlerle yapılan takip araştırması, başlangıçta çocukları için gelmelerine rağmen parktan muhtemelen bu kadar keyif aldıklarına şaşırdıklarını ortaya çıkardı.

Çocuklar ayrıca anne ve babalarının günlük benliklerinden kendileriyle aynı şeylerden zevk alan insanlara dönüştüklerini gördüklerini belirtmişlerdir. Bütün aile aynı şeylerden zevk alıyor, ‘beraber eğleniyordu’.

Buna dayanarak Kanada’daki iletişim kampanyası, gezintileri, geçit törenini, otelleri, su parklarını, plajları, daha fazla gezintiyi ve Mickey Mouse’u (ebeveynlerde yorgunluk, masraf ve ekstra stres algısı yaratan) gösteren otuz saniyelik televizyon reklamlarından reklamlara değiştirildi. ‘İçimizde aynıyız’ temasıyla, anne babaların çocuklarıyla güzel vakit geçirdiğini göstererek, anne babalarda eğlence, tatil ve paylaşma algısını birlikte oluşturuyor.

Bu durumda, hem ebeveynler hem de çocuklar karar verme sürecinde rol oynadılar; çocuklar ana etkileyiciler, ebeveynler ise karar vericiler ve alıcılar olarak. Bu, bir karar alma birimi anlamına gelse de, her birim üyesinin pazarlama iletişimi kampanyası aracılığıyla ele alınan farklı ihtiyaçları ve algıları vardı.

Paydaş İletişim Tercihleri

Her paydaş grubunun iletişim tercihleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç vardır. Bu bilgilerin, işlem sistemleri veya dahili kayıtlar yoluyla rutin olarak üretilmesi olası değildir ve üstlenilen düzenli pazarlama araştırmasının bir parçası olmayabilir.

Bununla birlikte, iletişim mesajlarının etkili olmasını ve her bir hedef grup için hedefleri başarıyla karşılamasını sağlamak için tarz, biçim, sıklık ve hedef kitle medya tercihleri hakkında bir anlayışa sahip olmak gerekir. Bunu yapmak için, kuruluştan ve rakiplerinden geçmiş ve mevcut iletişimler hakkında paydaş görüşlerinin alınması gerekir.

Medya tercihleri, medya okuyucu sayısı ve izleyici dökümü rakamları yoluyla oldukça kolay bir şekilde elde edilebilir, ancak mesaj stili, içerik ve format beğenileri ve beğenmemelerini tespit etmek daha zordur ve genellikle tartışma grupları ve tartışma grupları gibi daha nitel araştırma tekniklerini içerecektir. derinlemesine görüşmeler. Bunların, mesajın geliştirilmesinden önceki kavram testinden kampanya sonrası değerlendirmeye kadar iletişim kampanyasının tüm aşamalarında üstlenilmesi gerekir.

Yaratıcı mesajı geliştirmeden önce hedef kitleyi araştırmanın önemi, toplantılarında kullanılan başarılı reklam kampanyasında gösterilmiştir.

Bu araştırma, kiliselerin sadece düğün, cenaze ve vaftiz törenlerinin yapıldığı yerler olarak görüldüğünü ve dinin ‘sıkıcı ve günlük yaşamla alakasız’ olarak görüldüğünü tespit etmiştir. Araştırma ayrıca, bu grubun Billy Graham hakkında çok az farkındalığı olmasına rağmen, belirli bir konu hakkında bir şeyler duymaktansa belirli bir kişinin konuşmasını dinlemek için bir etkinliğe katılmaya daha fazla motive olduklarını gösterdi.

Araştırma sonuçları, “tanrı” ve “din” sözcüklerini kullanmaktan kaçınan ve bunun yerine daha tarafsız olan “yaşam” terimine odaklanan bir kampanya geliştirmek için kullanıldı. Olaya kişiliğine ilgi uyandırmak için aşamalı bir açıklama kampanyası (bilginin kasıtlı olarak belirsiz ama başlangıçta merak uyandırıcı bırakıldığı) kullanıldı.

Yaratıcı kavramları önceden test etmenin gerekliliğini gösteren bir örnek, yürüttüğü çalışmada WCRS ajansı tarafından verilmektedir. Reklamlarına izin verilen yasal değişikliklerden kısa bir süre sonra Mekke, kadınları bingoya geri döndürmek ve işi büyütmek için ajansa başvurdu. Tombalanın ‘kazanmak için seri fırsatları’ ve hayalleri gerçekleştirme şansını vurguladı.

Yapılabilecek araştırma miktarını sınırlayan kısa bir süre ile ajans, tombala oyuncularının motivasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek için katılımcı gözlemin nitel araştırma tekniğini kullanarak bingoyu ilk elden deneyimlemeyi seçti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir