İlişki Pazarlaması ve Enformasyon  Teknolojisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 İlişki Pazarlaması ve Enformasyon  Teknolojisi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

11 Aralık 2022 İlişkisel pazarlama özellikleri İlişkisel PAZARLAMA unsurları 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

 İlişki Pazarlaması ve Enformasyon  Teknolojisi

21. Yüzyıl organizasyonlarının çoğu türünde, yöneticiler küresel rekabet, ilişki pazarlaması ve enformasyon teknolojisinin hızlı hareket eden uygulamalarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Tüm bu konularda ortak olan, her şeyi kapsayan eylem bileşeni olarak pazarlama stratejisinin kullanılmasıdır. Pazarlama stratejisi için bileşenlere hakim olmak aşağıdakileri içerir:

1. Müşteriye odaklanın

Her şeyden önce müşteriler, ürün/hizmet, promosyon, fiyatlandırma ve promosyon faaliyetlerinizin tüm bölümlerinin etrafında birleşmesi gereken odak noktasıdır. Temel inanç, onların neye ihtiyaçları olduğu konusunda üst düzey yöneticilerinizden daha fazlasını bildikleridir.

2. Ağlar oluşturun

Müşterileri, tedarikçileri, iş ortaklarını ve çalışanları birbirine bağlamak için bilgi teknolojisini kullanın. Sürekli bir bilgi akışını teşvik ederek, ürün konseptinden istenen bir ürünün müşteriye teslimine kadar sürekli iletişim kuracaksınız. Etkili bir şekilde uygulanan bilgi teknolojisi, müşteriler ve tedarikçilerle çok daha sanal olmanızı sağlayan güçlü bir rekabetçi pazarlama stratejisi ve etkili bir iş modeli olarak çalışır.

3. İttifaklar oluşturun

Satın almalar, ittifaklar ve diğer ortaklık biçimleri başarının anahtarıdır. Bununla birlikte, ittifakların yürümesi için karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için yüksek düzeyde güven ve isteklilik gerekir.

4. Kurum kültürüne bakın

Kuruluşunuzun temel değerlerini anlamak, dıştan içe bir zihniyet sürdürmek ve tamamen müşteri odaklı bir yönelim, pazarlama stratejisinin temel bileşenleridir. Değerler, fikirler ve davranış kalıpları olarak ifade edilen bir şirketin kültürü, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak için ortaya çıkar.

5. Teknolojiyi uygulayın

İnternet, satış gücünün ve müşteri hizmetleri personelinin etkili kullanımı üzerinde büyük etkisi olan çoğu pazarlama stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Rekabetin yeni kuralları, değişim üzerine kurulu, ağlar etrafında örgütlenmiş, ortakların karşılıklı bağımlılığına dayalı ve teknolojik avantaj üzerine inşa edilmiş organizasyonlar talep ediyor

Pazarlama stratejinizi nasıl yönetirsiniz?

Bu bölümü okuduktan sonra şunları yapabilmelisiniz:

1. Stratejinin tarihsel köklerini ana hatlarıyla belirtin ve bunları 21. Yüzyıl iş uygulamalarıyla ilişkilendirin.
2. Klasik askeri stratejiden kaynaklanan pazarlama tekniklerini tanımlayın ve bunları kısa ve uzun vadeli iş planlarınıza uygulayın.
3. Rekabet avantajı elde etmek için beş temel strateji ilkesi olan hız, dolaylı yaklaşım, konsantrasyon, alternatif hedefler ve dengesiz rekabeti kullanın.

Eski Yunanlılar bir orduya veya generalliğe liderlik etmek anlamına gelen strategia (veya strategos) kelimesini icat ettiğinden beri, binlerce general bölgeleri fethetmek ve güç kazanmak için askeri strateji kullandı.

İradelerini başkalarına empoze etmek için, rakiplerinin dikkatini dağıtmak ve fiziksel ve psikolojik olarak dengelerini bozmak zorundaydılar. Bir irade çatışmasıyla karşı karşıya kalan generaller, savaş alanındaki hedeflerine ulaşmak için ekonomik ve insan kaynaklarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak zorunda kaldılar.

Rakip iradeleri zekice alt eden, bölge ve güç elde eden ve etkiyi genişletirken kaynakları koruyan bu askeri meydan okumalar, tam olarak iş dünyasınınkilerdir. Bu nedenle, belgelenmiş askeri saldırı ve savunma stratejilerinin uzun tarihi, işletmeler için mükemmel bir kaynak sağlar.

Askeri, ticari ve hatta atletik çatışmaların çoğu, zemini koruyan bir savunma ve bu zemini geçmeye çalışan bir hücum içerir. Saldırı stratejisinin anahtarı, saldırıyı gerçekleştirmek ve bölgeyi veya pazar segmentini geçmek için kaynakların verimli kullanılmasıdır.

Askeri bakış açısı, en rekabetçi zorlukların üstesinden gelmek için daha fazla uygulama ile birlikte strateji anlayışınızı güçlendirebilecek beş temel strateji ilkesi sağlar. Bu ilkeler arasında doğrudan saldırı, dolaylı saldırı, kuşatma saldırısı, baypas saldırısı ve gerilla saldırısı yer alır.


İlişkisel pazarlamaya ornekler
İlişkisel Pazarlama Nedir
İlişkisel PAZARLAMA unsurları
VERİ TABANLI PAZARLAMA
İlişkisel pazarlama özellikleri
Sosyal PAZARLAMA Nedir
Retro PAZARLAMA Nedir
İçsel PAZARLAMA Nedir


Doğrudan Saldırı

Birçok iş durumundaki doğrudan bir saldırı, bütçelerin ve insanların tüketilmesine neden olur. Bu, satış gücünün, reklam medyasının, dağıtım ağlarının, üretim tesislerinin ve diğer kaynakların istenen hedeflere ulaşmadan kullanılması anlamına gelir.

Bir şirket, minimum satış veya nominal pazar payı elde etme gibi bazı küçük hedeflere ulaşsa bile, pazara girmek ve tam potansiyelini gerçekleştirmek için çok az kaynak kalacaktır veya hiç olmayacaktır. Askeri eşdeğerlik kullanıldığında, karşı saldırı onları “denize” geri itmeyi başarana kadar “sahillerden inmek” için hiçbir kaynak kalmaz.

Yukarıdaki iddialara destek, 20. yüzyılın en saygın askeri tarihçilerinden biri gelmektedir. İngiliz yazar, Strateji adlı kitabında, eski zamanlarda Avrupa tarihinin tüm akışını kesin olarak etkileyen 12 savaşı ve 1914’e kadar modern tarihin 18 büyük savaşını kapsayan kapsamlı bir çalışma sunuyor. kampanyalar ve 2.500 yıla yayıldı.

Çalışma, bu seferlerin yalnızca altısında, doğrudan önden bir saldırının ardından belirleyici bir sonuç elde edildiğini ortaya koyuyor. Ve bu altı kişiden çoğu dolaylı bir saldırı ile başladı, ancak çeşitli savaş alanı koşulları nedeniyle doğrudan bir saldırıya dönüştü.

Böylece, tarihin ezici kanıtlarını gözden geçirerek, şu sonuca varabiliriz:

1. Hiçbir general, mevziini sağlam bir şekilde sağlamış bir düşmana birliklerini doğrudan saldırmak için harekete geçirmekte haklı değildir.
2. Benzer şekilde, kavramı değiştirebilir ve güçlü bir güvenle hiçbir yöneticinin, aktif olarak savunulan bir pazar lideri konumuna yerleşmiş bir rakibe karşı doğrudan bir kampanyada satış ve pazarlama güçleri başlatmasının haklı olmadığını iddia edebiliriz.
3. Sonuç olarak, pazar tarafından algılanan ürün, promosyon, fiyatlandırma veya dağıtım gibi alanlarda çok az veya hiç farklılaşma yoksa, başarı şansı minimumdur.

Doğrudan bir saldırıya karşı savunma ne kadar güçlü? Askeri deha Napolyon, doğrudan önden bir saldırıda bir defans hattını yarmak için üçe bir avantaj gerektiğini tahmin etti.

Napolyon’un zamanında, üçe bir avantaj, üç kat daha fazla piyade, topçu ve süvariye sahip olmak ve savunan taraf için mevcut olandan üç kat daha fazla lojistik destek kullanmak anlamına geliyordu. kaynaklar, yetersiz insan ve malzeme kaynakları takip ve penetrasyon için kalacaktır.

İş açısından, üçe bir avantaj, üç kat daha fazla satış görevlisine, reklam harcamalarına, lojistik ve idari desteğe çok az veya belki de geri dönüşü olmayan büyük bir kaynak harcaması anlamına gelir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir