İlişkisel Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İlişkisel Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

13 Ocak 2023 İlişkisel PAZARLAMA unsurlar İlişkisel pazarlamak 0
Pazarın Doğası

Doğrudan ve İlişkisel Pazarlama

Tüm paydaş gruplarıyla kişiselleştirilmiş, bireysel iletişime doğru ilerlemeye yönelik artan bir ihtiyaç vardır. Bu, veritabanı ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde mümkün olmuştur ve günümüz tüketicisinin artan bireysel ihtiyaç ve beklentileri nedeniyle arzu edilen bir durumdur.

Müşteri gruplarıyla doğrudan iletişim kurmanın ana yöntemleri kişisel satış, doğrudan posta, e-posta ve telefonla satıştır. Bu bire bir iki yönlü iletişim yöntemleri, genellikle uzun vadeli müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde ve taahhüt, katılım ve sadakat geliştirmede hayati öneme sahiptir.

Müşteri ilişkileri pazarlamasının önemi, etkinlik organizasyonlarında giderek daha fazla tanınmaktadır ve birçok pazarlama iletişimi kampanyasının odak noktası, çeşitli etkinlik paydaş izleyicileri ile olumlu ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmektir.

Bu nedenle, bu bölümün odak noktası, etkinlik organizasyonları için ilişki pazarlaması hedeflerine ulaşmada en etkili olan doğrudan pazarlama iletişimi yöntemleridir.

İlişkisel Pazarlama Paradigması

İlişki pazarlaması, müşteri odaklılığın doğal gelişimi olarak görülebilir. Bir kuruluş, müşteri ve diğer paydaşların ihtiyaçlarına, özelliklerine ve davranışlarına odaklanarak, bu müşterilerle karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirmek için daha güçlü bir konumdadır. Bu ‘ilişki’, her iki tarafın da ortak çıkarlar yoluyla katılım düzeylerini artırır ve daha da geliştirilirse, uzun vadeli sadakat ve desteğe yol açabilir.

İlişkisel pazarlamanın tanımları, bu alanda artan akademik araştırma ve yazılarla çoğalmış olsa da, bu metin için tercih edilen tanım, ilişkisel pazarlamanın, işbirliği yoluyla karşılıklı değer yaratmak için seçilen paydaşlarla yakın etkileşimler başlatmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir pazarlama yönelimidir. ve ortak çabalar.

İlişki pazarlaması, tek seferlik işlemlere odaklanmaktan müşteriyi elde tutma vurgusuna doğru bir harekettir. Bu, daha yüksek düzeyde müşteri hizmetleri ve kalitesi ve tekrarlanan ve çeşitli müşteri temasları yoluyla, özelliklerden ziyade ürünün faydalarının iletilmesi yoluyla elde edilir.

İlişki pazarlamasının hedefleri, müşteri katılımını, taahhüdünü, güvenini ve sadakatini geliştirmeyi amaçlayan daha uzun vadelidir. Bu hedefler, müşterilerin ve diğer paydaşların yetkilendirilmesini, kuruluşun faaliyetlerine değerli girdilere sahip olmasını ve karşılığında değer almasını gerektirir.

İlişki pazarlamasına doğru hareket, bir dizi sosyal ve teknolojik trendin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çoğu pazarda artan rekabet seviyesi, kuruluşların sunduklarını anlamlı ve kalıcı bir şekilde farklılaştırmaları için daha büyük talepler yaratıyor.

Bu, birçok ürün ve hizmetin müşteriler tarafından homojen olarak görülmesine yol açmıştır. Müşteriler, rakip teklifler arasında ayrım yapmakta giderek daha fazla zorluk yaşamakta ve bu nedenle tüm temas noktalarında daha yüksek düzeyde hizmet ve kalite talep etmektedir.

Birçok paydaş grubu, kuruluşla, markasıyla, iletişimiyle ve paydaşlarıyla ilişki kurarak ürün sunumunun ötesinde değer arıyor. Kuruluşlar, tek seferlik işlemlerden azalan getiriler olduğunu fark ettiler ve müşterinin ‘yaşam boyu değerini’ tanımaya başladılar.

Bilgi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde bunu kolaylaştırabilmişlerdir. Veritabanındaki ilerlemeler, İnternet ve telekomünikasyon, kuruluşun ve müşterinin birbirini daha iyi anlamasına ve dolayısıyla tekrarlanan temaslar ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmesine olanak tanır.


İlişkisel pazarlama örneği
Deneyimsel pazarlama Nedir
İlişkisel PAZARLAMA unsurları
Deneyimsel pazarlama örnekleri
İlişkisel pazarlama anlayışı Nedir
Gerilla pazarlama yöntemi
İçsel PAZARLAMA Nedir
İlişkisel pazarlama özellikleri


İlişki pazarlamasının tanımları ve şimdi işlemsel pazarlama olarak adlandırılan şeyle karşılaştırmalar göz önüne alındığında, pazarlama iletişimi için çıkarımlar netleşir. İlişki kurma, kişiselleştirme, etkileşim, birçok temas noktası ve işbirliği ve işbirliği gerektirir.

Bu, organizasyonun artık iletişimi başlatmadığını ve kontrol etmediğini, ancak her iki tarafın da karşılıklı yarar sağlayan alışverişler yarattığını gösterir. Bire bir iletişim yöntemleri genellikle gerekli olacak ve doğrudan yanıt ve etkileşimli medyanın kullanımı yoluyla mümkün olan her yerde bir diyaloğun teşvik edilmesi gerekecektir.

Hedef kitlelerin, ihtiyaçlarını karşılamak için iletişimleri başlatmaları ve yönlendirmeleri için yetkilendirilmeleri gerekir. İlişki kurmada ihtiyaç duyulan güven ve bağlılık, açık ve dürüst mesajlar ve güvenilir medya aracılığıyla oluşturulmalıdır.

İhtiyaç duyulan bu çoklu temas noktaları, ilişki geliştikçe çeşitli yöntemlerle iletişimin gelişmesine izin veren pazarlama iletişimlerinin dikkatli bir şekilde bütünleştirilmesini gerektirir. İlişki aşamalarının örnekleri, her birinin iletişim sonuçlarıyla birlikte verilmiştir.

Etkinliklerde İlişkisel Pazarlamanın Önemi ve Kullanımı

Bazı etkinlik organizasyonları, gelişmiş ilişkisel pazarlama iletişimi programlarının faydalarını şimdiden toplamaya başladı ve bunların örnekleri spor, sanat ve iş etkinlik sektörlerinde görülebilir. Bununla birlikte, birçok etkinlik organizasyonu ürün odaklı olmaya devam ediyor ve bu, daha uzun vadeli müşteri elde tutma yerine artan işlem sayısını teşvik etmeyi amaçlayan iletişim stratejilerine yol açıyor.

Kuruluşlar için oluşturulan ısmarlama etkinlikler, tek seferlik bir işlemde bile bir ilişkinin gelişmesini gerektirir, ancak her iki taraf da birbirini daha iyi anlayacağından, ilişki gelecekteki etkinliklerle devam ederse hem müşteri hem de organizatör için çok daha büyük faydalar olacaktır. başkalarının ihtiyaçları ve ilişkinin karşılıklı yararını artırabilecektir.

Bu ilişki genellikle kuruluş içindeki bireylerin belirli müşterilere atandığı ve bu nedenle uzun vadede ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilecekleri kilit müşteri yönetimi aracılığıyla desteklenir. Bu, bireysel veya küçük bir ekibin her bir müşteri kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlendirildiği büyük kurumsal müşteriler için düzenlenen konferanslara katılan birçok kuruluşta olur.

İşletmelere ve diğer kuruluşlara yönelik etkinlikler, ısmarlama ürün ve hizmetler geliştirmek için genellikle en başından itibaren müşterileriyle kişisel iletişim gerektirir ve bu tartışmalar yoluyla bir ilişki kurulabilir.

Ancak, tek seferlik müşteriden tekrar müşteriye geçişi sağlamada en etkili olabilecek satın alma sonrası iletişimdir. Değerlendirmeler ve verilen ve alınan geri bildirimler açısından olaydan sonra müşteriye verilen destek, ihtiyaç duyulan güven ve taahhüdü oluşturmaya başlar.

Bu nedenle olay sonrası iletişimler, yalnızca bir sonraki satışı zorlamak için kullanılmak yerine sağlanan hizmete değer katmalıdır. Örneğin, bir ticaret fuarındaki katılımcılar, etkinliğin ürettiği aktivite miktarı, katılımcı sayıları ve türlerinin dökümü ve standlarının etkinliğine ilişkin geri bildirimler hakkındaki bilgileri takdir edeceklerdir.

Onlar da mekandan ve etkinlik organizatöründen alınan hizmetler, etkinlikte sergilemenin faydaları ve iyileştirme önerileri hakkında geri bildirimde bulunabilirler. Etkinlik organizatörü, yararlı bilgiler sağlayarak bu etkinlik sonrası diyaloğu başlatırsa, müşteri ilişkiyi karşılıklı olarak faydalı ve takip etmeye değer olarak görecektir.

Bu, müşteriye bazı tekrar satın alma avantajları sunsa da organizatörün alan satma ihtiyacından kaynaklanan gelecek yılki etkinlik için standart doğrudan posta teklifleri yayınlamaktan çok daha etkili olacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir