AÇIKLAMA VE BEYANLAR – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

AÇIKLAMA VE BEYANLAR – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

31 Ağustos 2021 0

AÇIKLAMA VE BEYANLAR – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

AÇIKLAMA VE BEYANLAR

‘En yüksek’ kelimesi, tatmin etmek için yüksek derecede iyi niyetin gerekli olduğunu gösterir. Davasında, Lord Stephenson, iyi niyet derecelerine girmenin mümkün olup olmadığı konusunda çekinceleri olmasına rağmen, yine de şunu kabul etmeye hazırdı: Tüm sigorta sözleşmelerinde her iki tarafın da kötü niyetli olmaması gerekir.

İyi niyetin farklı tonları üzerine bir tartışmaya girmek konusunda isteksiz olmasına rağmen, asgari standarttan, kötü niyetin yokluğundan daha fazlasının gerekli olduğu konusunda netti. Ancak, Banque Keyser Ullmann v Skandia davasında Sayın Yargıç Steyn, görevin sadece kötü niyetten kaçınmak değil, aynı zamanda olumlu bir anlamda azami iyi niyeti gözlemlemek olduğunu belirtti.

Açıklama ve temsiller

‘İfşa ve Beyanlar’ başlığı altına giren bir grup bölümden ilki. Bölümlerin bu düzenlemesi, bazılarının, ilkenin yalnızca ifşa ve beyanlarla ilgili hususlara uygulanacağı sonucunu çıkarmasına yol açmıştır; ve ifşa görevi gereği olduğundan, yalnızca ‘sözleşme akdedilmeden önce uygulanabilir’, aynı şekilde yalnızca sözleşme öncesi bir duruma da uygulanmalıdır.

Açıklama yükümlülüğü, kuşkusuz, azami iyi niyet doktrini ile yakından ilişkilidir. Ancak gerçek şu ki, Lord Ellenborough’nun Carter v Boehm’deki yargısından da görülebileceği gibi, ifşa yükümlülüğü, tam tersi değil, en üst düzeyde iyi niyet ilkesinden kaynaklanmaktadır.

Ancak bu, ancak bu, iki kavramın aynı zemini kapsayan eşanlamlı olduğu anlamına gelmez, bunlar pekâlâ örtüşebilir, ancak azami iyi niyet ödevi, ifşa yükümlülüğünün ve temsil yasasının kaynaklandığı kaynak olduğundan, iki kavramın daha geniş ve daha güçlü olanıdır.

En üst düzeyde iyi niyet yükümlülüğünün ihlali, genellikle ifşa etmeme veya yanlış beyan kanıtı ile belirlenir. Bu, bir şekilde, yıllar içinde, ifşa etmeme ve azami iyi niyet savunmaları arasındaki çizginin daha az tanımlanmasına neden oldu. Bunların farklı ilkeler olduğu konusundaki uyanış, yakın zamanda The CTI davası ve özellikle The Litsion Pride davalarıyla geldi.

CTI davasında, Temyiz Mahkemesi’nde oturan Lord Yargıç Kerr, azami iyi niyet yükümlülüğünün, ifşa etme görevinin yalnızca bir yönü olduğu, “önemli bir görev” olduğunu hatırlatmıştır. Benzer şekilde, Lord Justice Parker da şu görüşü ifade etmiştir: tarafından yüklenen görev, yalnızca sonraki bölümlerde yer alan görevlerin yerine getirilmesini gerektirmekten öteye gitmektedir. Bu yorumlar, açıklama yükümlülüğünden bağımsız olduğunu netleştirmiştir.

The Litsion Pride’da esasen iki ana yasal konu vardır: ilki, zamanla ilgili, son derece iyi niyet yükümlülüğünün sözleşmenin ifasından önce ve sonra geçerli olup olmadığıyla ilgili ilginç soruyu gündeme getirir; ve ikincisi, hileli bir talepte bulunmanın azami iyi niyet yükümlülüğünün ihlalini oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

İlk sayıda, Sayın Yargıç Hirst, sözleşmenin ifasından önce ve sonra azami iyi niyet ilkesinin geçerli olduğundan hiçbir şekilde şüphe duymuyordu. Gözlemi şuydu: Genel olarak azami iyi niyet yükümlülüğünün sigorta sözleşmesinin akdedilmesinden sonra da devam ettiği önermesini destekleyen makamlar çok güçlüdür.

Bu anlamda azami iyi niyet yükümlülüğü, sigortalının sigortacıya her türlü maddi durumu “sözleşme akdedilmeden önce” sigortacıya açıklamak zorunda olduğunu ifade eden, tanımlanan açıklama yükümlülüğünden daha geniş olmalıdır. Bunun aksine, uygulanan bir zaman sınırı yoktur.

İkinci soruda, Sayın Yargıç Hirst, hileli taleplerde bulunmama ve azami iyi niyet yükümlülüğünü ihlal eden taleplerde bulunmama yükümlülüğünün politikanın zımni bir şartı olduğunu belirtmiştir. Bu, tam bir savunma olarak kendi başına duran gerçeğin bir kanıtıdır: açıkça ifşa etmeme veya yanlış beyan savunmalarına dayanmak zorunda değildir.

Hukukta beyan nedir
Beyan ne Demek din
Hazır Beyan
Yazılı beyan ne demek
Beyannameler uzatıldımı son dakika
Beyanname SORGULAMA
E-Beyanname

Karşılıklı Görevler

“Taraflardan biri tarafından” ifadesi, en üst düzeyde iyi niyet görevinin karşılıklı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu karşılıklılık ilkesi, ortak hukuktan kabul edilmiştir. Daha fazla teyit gerekirse, Lord Justice Slade’in temyizde belirttiği Banque Keyser Ullmann – Skandia davasına atıfta bulunulmalıdır: maddi gerçekleri açıklama yükümlülüğü, sigortacıya ve sigortalıya karşılıklı görevler yükleyen karşılıklı bir yükümlülüktür. Deniz sigorta sözleşmeleri söz konusu olduğunda, fiilen böyle sağlar.

Azami iyi niyetin ihlalinin hukuki etkisi, ‘karşı tarafça sözleşmeden kaçınılabilir’ sözleriyle dile getirilmiştir. Burada, işlemsel kelime ‘may’dır. Kaçınma, ‘başlangıçta kaçınma’ anlamına gelir. Tazminat hakkı gibi başka bir çözüm yolu aranmadığından, sigortalı için mevcut tek çözüm sözleşmeden kaçınmaktır.

En üst düzeyde iyi niyet doktrini hakkındaki bu tartışmayı sonuçlandırmak için, çok yakın tarihli The Star Sea örneğine atıfta bulunulmalıdır, çünkü orada Bay Yargıç Tuckey tarafından ortaya konan göze çarpan özelliklerin kısa bir özeti bulunabilir.

‘Üç şey dikkat çekicidir. Birincisi, görev sözleşme öncesi aşama ile sınırlı değildir. İkincisi, önemlilik şartı yoktur (aynen). Üçüncüsü, ihlal için belirtilen tek çözüm kaçınmadır. Mahkemeler, bu tür bir ihlal için tazminata hükmedilemeyeceğine karar verdi.

AÇIKLAMA GÖREVİ

Madde 18 ve 20’de belirtilen açıklama görevi, azami iyi niyet yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Sigortalı tarafından ve sigortayı gerçekleştiren acenteler tarafından yapılan açıklamalarla ilgilidir. Açıklama ilkesinin altında yatan temel, daha 1766 gibi erken bir tarihte Lord Mansfield tarafından ünlü Carter v Boehm davasında açıklığa kavuşturulmuştur.

Önce ‘Sigorta, spekülasyona dayalı bir sözleşmedir’ diyerek başladı ve ardından şöyle devam etti: ‘İyi niyet, taraflardan birinin özel olarak bildiklerini gizlemesini, diğerini bu gerçeği bilmemesi nedeniyle pazarlığa çekmesini yasaklar. ve aksine inanmasıdır.

İfşa etmemek hileli veya masum olabilir. Maddi bir gerçeğin hileli bir şekilde gizlenmesi, açıkça yalnızca azami iyi niyet yükümlülüğünün değil, aynı zamanda açıklama yükümlülüğünün de ihlalini teşkil edecektir. Bu, ünlü bir yazarın onu neden bir “dolandırıcılık türü” olarak tanımladığını açıklıyor.

Ancak tüm ifşa etmemeler hileli değildir: bir sigortalı, yanlışlıkla veya kasıtsız olarak ve herhangi bir hile niyeti olmaksızın ifşa etmesi gereken önemli bilgileri gizleyebilir. Maddi bir gerçeğin masum bir şekilde gizlenmesi, iyi niyet yükümlülüğüne aykırı olmamakla birlikte, sigortacıya sözleşmeden kaçınma hakkı verecektir.

Bastırma tamamen masum olsa da, yine de sigortacı yanlış yönlendirilir. Ayrıca, risk çalıştırması, anlaşma sırasında anlaşılan ve çalıştırılması amaçlanan riskten gerçekten farklıdır. Açıklama yükümlülüğünün ihlalini teşkil etmek için dolandırıcılık olması gerekmez. Bu nedenle, dürüst bir sigortalı bile, sigortacısı sözleşmeden kaçınmayı seçerse, ifşa etmeme gerekçesiyle geri alma hakkından reddedilebilir.

Açıklama yükümlülüğü, olumsuz değil, olumlu bir görevdir; herhangi bir maddi durumu sigortacıya açıklamak için inisiyatif almak sigortacıya aittir.

Sigortacıya poliçeden kaçınma hakkının sadece bilgilendirme yükümlülüğünün ihlaline dayandığını belirtmek gerekir. Bölümlerde veya örf ve adet hukukunda, kaybın açıklanmayan maddi durumdan kaynaklandığının veya bununla ilgili olduğunun gösterilmesi için nedensel bir bağlantının gösterilmesini gerektiren hiçbir şey yoktur. Savunma olarak ifşa edilmemesi istendiğinde, kaybın nedeni sorunu ortaya çıkmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir